Zarządzanie terminami, planami, budżetami — jest to proste dzięki platformie Microsoft 365

Szybki start: korzystanie z programu Lync 2010 Attendee

Jeśli na komputerze nie ma zainstalowanego oprogramowania komunikacyjnego Microsoft® Lync™ 2010, można używać programu Microsoft® Lync™ 2010 Attendee, który jest klientem do obsługi konferencji umożliwiającym uczestniczenie w spotkaniach online programu Lync 2010.

Program Lync 2010 Attendee zapewnia narzędzia do komunikacji, takie jak obsługa wiadomości błyskawicznych, dźwięku i wideo, oraz narzędzia do współpracy, takie jak udostępnianie programów i ekranu, załączniki, tablica, ankiety i prezentowanie slajdów.

W tym temacie opisano kilka zadań, które należy wykonać, aby zacząć korzystać z programu Attendee.

Co chcesz zrobić?

Uzyskiwanie programu Lync 2010 Attendee

Przygotowanie programu Lync 2010 Attendee pod kątem spotkania

Instalowanie programu Lync 2010 Attendee przed dołączeniem do spotkania

Instalowanie programu Lync 2010 Attendee podczas dołączania do spotkania

Dołączanie do spotkania online programu Lync 2010

Czekanie w poczekalni

Rozpoczynanie sesji wiadomości błyskawicznych albo połączenia telefonicznego lub wideo

Rozpoczynanie udostępniania

Uzyskiwanie programu Lync 2010 Attendee

Program kliencki Attendee można uzyskać, korzystając z jednego z następujących sposobów:

 • Zespół pomocy technicznej w organizacji może zainstalować program Attendee dla użytkowników. W takim przypadku w menu Start systemu Windows będzie widoczne polecenie Microsoft Lync 2010 Attendee, za pomocą którego można otworzyć program i wyświetlić lub zmienić opcje zgodnie z wymaganiami.

 • Jeśli zespół pomocy technicznej skonfigurował program Attendee, po kliknięciu łącza Dołącz do spotkania online w wezwaniu na spotkanie online zostanie wyświetlony monit o pobranie i zainstalowanie programu Attendee.

  Obraz zaproszenia na spotkanie

 • Jeśli organizacja na to zezwala, program Attendee można zainstalować samodzielnie z poziomu strony pobierania przed dołączeniem do spotkania. Przejdź na stronę Microsoft Lync 2010 Attendee — instalacja na poziomie użytkownika.

Początek strony

Przygotowanie programu Lync 2010 Attendee pod kątem spotkania

Przygotowując się do używania programu Attendee, można dostosować różne ustawienia. Opcje można dostosowywać także podczas spotkania.

 • Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij pozycję Microsoft Lync 2010 Attendee. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Lync Attendee — Opcje.

Opcje Ogólne, Osobiste, Dzwonki i dźwięki, Urządzenie audio oraz Urządzenie wideo można otworzyć z poziomu okna dialogowego Lync Attendee — Opcje, klikając odpowiednią pozycję. Następnie można je przejrzeć, aby się upewnić, że odpowiadają zaplanowanym czynnościom, lub można je zmienić.

Okno Opcje programu Attendee

Uwaga:  Do spotkań programu Lync można dołączać przy użyciu wcześniejszych wersji programu Communicator, jednak w celu zapewnienia najlepszego środowiska pracy zaleca się korzystanie z programu Lync 2010. Dzięki programowi Lync 2010 Attendee podczas spotkania można korzystać z pełnego zestawu funkcji używanych w trakcie spotkania.

Początek strony

Instalowanie programu Lync 2010 Attendee przed dołączeniem do spotkania

Jak wspomniano, zespół pomocy technicznej w organizacji może zainstalować i skonfigurować program Attendee dla użytkowników. W takim przypadku w menu Start systemu Windows będzie widoczne polecenie Microsoft Lync 2010 Attendee, za pomocą którego można otworzyć program i wyświetlić lub zmienić opcje zgodnie z wymaganiami.

Jeśli organizacja na to zezwala, można też pobrać i zainstalować program Attendee z poziomu strony pobierania pod adresem Microsoft Lync 2010 Attendee — instalacja na poziomie użytkownika.

Po zainstalowaniu programu Attendee można dołączyć do spotkania jako gość lub użytkownik uwierzytelniony.

Początek strony

Instalowanie programu Lync 2010 Attendee podczas dołączania do spotkania

 1. Kliknij łącze Dołącz do spotkania online w wezwaniu na spotkanie online.

 2. Zostanie wyświetlony ekran zawierający instrukcje dotyczące wybrania klienta do zainstalowania. Kliknij pozycję Pobierz i zainstaluj program Lync Attendee.

  Obraz okna przeglądarki programu Lync

 3. Zostanie otwarta strona sieci Web zawierająca łącze służące do pobierania i instalowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi pobierania i instalowania. Po zakończeniu instalacji ponownie kliknij pozycję Dołącz do spotkania online w wezwaniu na spotkanie online.

Początek strony

Dołączanie do spotkania online programu Lync 2010

Wykonując poniższe czynności, można za pomocą programu Attendee dołączyć do spotkania online programu Lync jako gość lub użytkownik uwierzytelniony.

 1. Kliknij łącze Dołącz do spotkania online w wezwaniu na spotkanie online.

 2. Na ekranie logowania programu Microsoft Lync Attendee wybierz opcję Dołącz jako gość, wpisz w polu tekstowym nazwę użytkownika i kliknij pozycję Dołącz. Aby uzyskać informacje o konfigurowaniu metody dołączania, zobacz Ustawianie opcji osobistych w programie Lync 2010 Attendee.

  Ekran logowania programu Attendee

Aby uzyskać ogólne informacje o dołączaniu do spotkań, zobacz następujące tematy:

Dołączanie z poziomu komputera bez zainstalowanego programu Lync 2010 w przypadku korzystania z programu Microsoft® Lync™ Server 2010.

Dołączanie z poziomu komputera bez zainstalowanej usługi Lync Online w przypadku korzystania z usługi Lync Online.

Początek strony

Czekanie w poczekalni

W zależności od tego, jak organizator skonfigurował spotkanie, można dołączyć do spotkania od razu lub trzeba czekać w poczekalni na wpuszczenie przez prezentera. Tylko prezenter lub organizator może wpuszczać uczestników na spotkanie.

Początek strony

Rozpoczynanie sesji wiadomości błyskawicznych albo połączenia telefonicznego lub wideo

Gdy użytkownik zostanie wpuszczony na spotkanie przez prezentera lub organizatora, zobaczy okno spotkania. Od tego momentu można korzystać z funkcji wiadomości błyskawicznych, audio i wideo oraz wyświetlać udostępnianą i przedstawianą zawartość.

Communicator

 • Kliknij pozycję Wiad. błysk., Telefon lub Wideo, w zależności od tego, co chcesz zrobić.

Początek strony

Rozpoczynanie udostępniania

W przypadku dołączenia do spotkania jako prezenter można korzystać z funkcji udostępniania. Osoby będące tylko uczestnikami spotkania nie mogą korzystać z opcji udostępniania. Aby można było rozpocząć używanie jednej z opcji udostępniania, organizator lub prezenter musi udzielić użytkownikowi uprawnień prezentera.

 • Kliknij pozycję Udostępnij, aby wyświetlić dostępne działania udostępniania.

Aby uzyskać informacje o zadaniach, które można wykonywać w trybie udostępniania, zobacz Inteligentna praca: korzystanie z programu Lync 2010 Attendee.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×