We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Utwórz Grafika SmartArt, aby szybko i łatwo utworzyć wizualną reprezentację informacji. Wiele różnych układów do wyboru umożliwia efektywne przekazywanie wiadomości i pomysłów. Grafiki SmartArt można tworzyć w Excel, Outlook, PowerPoint i Word, a ich używać w całym okresie Office.

Aby uzyskać omówienie Grafiki SmartArt, w tym zagadnienia dotyczące wybierania najlepszej grafiki i typu układu do wyświetlania danych lub przekazywania koncepcji, zobacz Wybieranie grafiki SmartArt.

Wstawianie grafiki SmartArt i dodawanie do niej tekstu

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk SmartArt.

  Przycisk SmartArt na karcie Wstawianie

 2. W oknie dialogowym Wybieranie grafiki SmartArt kliknij wybrany typ i układ.

 3. Wprowadź tekst, wykonując jedną z poniższych czynności:

  • Kliknij pozycję [Tekst] w okienku tekstu, a następnie wpisz tekst.

  • Skopiuj tekst z innego miejsca lub programu, kliknij pozycję [Tekst] w okienku tekstu, a następnie wklej swój tekst.

   Uwagi: 

   • Jeśli okienko Tekst nie jest widoczne, kliknij kontrolkę strzałki po lewej stronie grafiki SmartArt.

   • Aby dodać tekst, na przykład tytuł, na dowolnej pozycji obok grafiki SmartArt lub na niej, na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję Pole tekstowe, aby wstawić pole tekstowe. Jeśli ma być wyświetlany tylko tekst z pola tekstowego, kliknij prawym przyciskiem myszy pole tekstowe, kliknij pozycję Formatuj kształt lub Formatuj pole tekstowe, a następnie ustaw pole tekstowe tak, aby nie zawierało koloru tła ani obramowania.

  • Kliknij wewnątrz bloku w grafice SmartArt, a następnie wpisz tekst. Aby uzyskać najlepsze wyniki, użyj tej opcji już po dodaniu wszystkich odpowiednich bloków.

Dodawanie i usuwanie kształtów w grafice SmartArt

 1. Kliknij grafikę SmartArt, do której chcesz dodać kolejny kształt.

 2. Kliknij istniejący kształt znajdujący się najbliżej miejsca, w którym chcesz dodać nowy kształt.

 3. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Tworzenie grafiki kliknij strzałkę obok przycisku Dodaj kształt.

  Przycisk Dodaj kształt w grupie Tworzenie grafiki

  Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub Projektowanie nie jest widoczna, upewnij się, że grafika SmartArt jest zaznaczona. Może być konieczne dwukrotne kliknięcie grafiki SmartArt w celu otwarcia karty Projektowanie.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wstawić kształt po zaznaczonym kształcie, kliknij pozycję Dodaj kształt po.

  • Aby wstawić kształt przed zaznaczonym kształtem, kliknij pozycję Dodaj kształt przed.

Uwagi: 

 • Aby dodać kształt z poziomu okienka tekstu, kliknij istniejący kształt, przenieś kursor w położenie przed lub za tekstem, gdzie chcesz dodać kształt, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 • Aby usunąć kształt z grafiki SmartArt, kliknij kształt, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz DELETE. Aby usunąć całą grafikę SmartArt, kliknij jej obramowanie, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

 • Aby dodać kształt, na przykład objaśnienie lub linię, zobacz Dodawanie kształtów.

Zmienianie kolorów całej grafiki SmartArt

Do kształtów w grafice SmartArt można stosować odmiany kolorów pochodzących z kolorów motywu.

 1. Kliknij grafikę SmartArt.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Style grafiki SmartArt kliknij przycisk Zmień kolory.

  Przycisk Zmień kolory na karcie Projektowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt

  Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub Projektowanie nie jest widoczna, upewnij się, że grafika SmartArt jest zaznaczona. Może być konieczne dwukrotne kliknięcie grafiki SmartArt w celu otwarcia karty Projektowanie.

 3. Kliknij odpowiednią odmianę kolorów.

Stosowanie stylu grafiki SmartArt do grafiki SmartArt

Styl SmartArt to połączenie kilku efektów, takich jak styl linii, skos lub efekt 3-W, który można zastosować do kształtów w grafice SmartArt i uzyskać wyjątkowy, profesjonalny wygląd.

 1. Kliknij grafikę SmartArt.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Style grafiki SmartArt kliknij odpowiedni styl.

  Aby wyświetlić więcej stylów grafiki SmartArt, kliknij przycisk Więcej Przycisk Więcej.

Wstawianie Grafika SmartArt i dodawanie do niego tekstu

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk SmartArt.

  Wstawianie grafiki SmartArt ze wstążki

 2. W wyświetlonym menu typów wskaż typ, a następnie wybierz układ.

 3. Wprowadź tekst, wykonując jedną z poniższych czynności:

  • Kliknij pozycję [Tekst] w okienku tekstu, a następnie wpisz tekst.

  • Skopiuj tekst z innego miejsca lub programu, kliknij pozycję [Tekst] w okienku tekstu, a następnie wklej swój tekst.

   Uwagi: 

   • Jeśli okienko tekstu nie jest widoczne, kliknij kontrolkę strzałki po lewej stronie Grafika SmartArt.

   • Aby dodać tekst, na przykład tytuł, na dowolnej pozycji obok lub na Grafika SmartArt, na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję Pole tekstowe, aby wstawić pole tekstowe. Jeśli ma być wyświetlany tylko tekst z pola tekstowego, kliknij prawym przyciskiem myszy pole tekstowe, kliknij pozycję Formatuj kształt lub Formatuj pole tekstowe, a następnie ustaw pole tekstowe tak, aby nie zawierało koloru tła ani obramowania.

  • Kliknij w polu w Grafika SmartArt, a następnie wpisz tekst. Aby uzyskać najlepsze wyniki, użyj tej opcji już po dodaniu wszystkich odpowiednich bloków.

Dodawanie i usuwanie kształtów w grafice SmartArt

 1. Kliknij kształt Grafika SmartArt do którego chcesz dodać kolejny kształt.

 2. Kliknij istniejący kształt znajdujący się najbliżej miejsca, w którym chcesz dodać nowy kształt.

 3. Na karcie Projekt grafiki SmartArt w grupie Tworzenie grafiki kliknij strzałkę obok przycisku Dodaj kształt.

  Dodawanie kształtu do grafiki SmartArt

  Jeśli nie widzisz karty Projektowanie grafiki SmartArt, upewnij się, że zaznaczono kartę Grafika SmartArt. W celu otwarcia karty Projekt grafiki SmartArt może być Grafika SmartArtdwukrotne kliknięcie przycisku.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wstawić kształt po zaznaczonym kształcie, kliknij pozycję Dodaj kształt po.

  • Aby wstawić kształt przed zaznaczonym kształtem, kliknij pozycję Dodaj kształt przed.

Uwagi: 

 • Aby dodać kształt podczas korzystania z okienka tekstu, kliknij istniejący kształt, umieść kursor przed lub za tekstem, w którym chcesz dodać kształt, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 • Aby usunąć kształt z Grafika SmartArt, kliknij kształt, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz DELETE. Aby usunąć cały Grafika SmartArt, kliknij obramowanie Grafika SmartArt, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

 • Aby dodać kształt, na przykład objaśnienie lub linię, zobacz Dodawanie kształtów.

Zmienianie kolorów całej grafiki SmartArt

Możesz stosować odmiany kolorów pochodzących z kolory motywu do kształtów w Grafika SmartArt.

 1. Kliknij Grafika SmartArt.

 2. Na karcie Projekt grafiki SmartArt w grupie Style grafiki SmartArt kliknij przycisk Zmień kolory.

  Zmienianie kolorów grafiki SmartArt

  Jeśli nie widzisz karty Projektowanie grafiki SmartArt, upewnij się, że zaznaczono kartę Grafika SmartArt. W celu otwarcia karty Projekt grafiki SmartArt może być Grafika SmartArtdwukrotne kliknięcie przycisku.

 3. Kliknij odpowiednią odmianę kolorów.

Stosowanie stylu grafiki SmartArt do Grafika SmartArt

Styl SmartArt to połączenie różnych efektów, takich jak styl linii, skos lub efekt 3-W, który można zastosować do kształtów w Grafika SmartArt, aby uzyskać unikatowy i profesjonalny wygląd.

 1. Kliknij Grafika SmartArt.

 2. Na karcie Projekt grafiki SmartArt w grupie Style grafiki SmartArt kliknij styl grafiki SmartArt, który chcesz zmienić.

  Aby wyświetlić więcej stylów grafiki SmartArt, kliknij przycisk Więcej.

  Kliknij strzałkę w dół, aby wyświetlić więcej opcji stylu grafiki SmartArt

Wstawianie Grafika SmartArt i dodawanie do niego tekstu

 1. Z menu Wstaw wybierz pozycję Grafika SmartArt.

 2. Na karcie SmartArt wstążki w grupie Wstawianie grafiki SmartArt wybierz typ grafiki(Lista,Proces itp.), a następnie wybierz układ.

 3. Wprowadź tekst, wykonując jedną z poniższych czynności:

  • Kliknij pozycję [Tekst] w okienku tekstu, a następnie wpisz tekst.

  • Skopiuj tekst z innego miejsca lub programu, kliknij pozycję [Tekst] w okienku tekstu, a następnie wklej swój tekst.

   Uwagi: 

   • Jeśli okienko tekstu nie jest widoczne, kliknij kontrolkę edytora po lewej stronie Grafika SmartArt.

   • Aby dodać tekst, na przykład tytuł, na dowolnej pozycji obok lub na Grafika SmartArt, na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję Pole tekstowe, aby wstawić pole tekstowe. Jeśli ma być wyświetlany tylko tekst z pola tekstowego, kliknij prawym przyciskiem myszy pole tekstowe, kliknij pozycję Formatuj kształt lub Formatuj pole tekstowe, a następnie ustaw pole tekstowe tak, aby nie zawierało koloru tła ani obramowania.

  • Kliknij w polu w Grafika SmartArt, a następnie wpisz tekst. Aby uzyskać najlepsze wyniki, użyj tej opcji już po dodaniu wszystkich odpowiednich bloków.

Dodawanie i usuwanie kształtów w grafice SmartArt

 1. Kliknij kształt Grafika SmartArt do którego chcesz dodać kolejny kształt.

 2. Przy kontrolce kliknij istniejący kształt znajdujący się najbliżej miejsca, w którym chcesz dodać nowy kształt.

 3. W menu skrótów wskaż polecenie Dodaj kształt, a następnie wybierz opcję wstawiania, którą chcesz wstawić:

  • Aby wstawić kształt po zaznaczonym kształcie, kliknij pozycję Dodaj kształt po.

  • Aby wstawić kształt przed zaznaczonym kształtem, kliknij pozycję Dodaj kształt przed.

  Uwagi: 

  • Aby dodać kształt podczas korzystania z okienka tekstu, kliknij istniejący kształt, umieść kursor przed lub za tekstem, w którym chcesz dodać kształt, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  • Aby usunąć kształt z Grafika SmartArt, kliknij kształt, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz DELETE. Aby usunąć cały Grafika SmartArt, kliknij obramowanie Grafika SmartArt, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

  • Aby dodać kształt, na przykład objaśnienie lub linię, zobacz Dodawanie kształtów.

Zmienianie kolorów całej grafiki SmartArt

Możesz stosować odmiany kolorów pochodzących z kolory motywu do kształtów w Grafika SmartArt.

 1. Kliknij Grafika SmartArt.

 2. Na karcie SmartArt w grupie Style grafiki SmartArt kliknij przycisk Kolory.

 3. Kliknij odpowiednią odmianę kolorów.

Stosowanie stylu grafiki SmartArt do Grafika SmartArt

Styl SmartArt to połączenie różnych efektów, takich jak styl linii, skos lub efekt 3-W, który można zastosować do kształtów w Grafika SmartArt, aby uzyskać unikatowy i profesjonalny wygląd.

 1. Kliknij Grafika SmartArt.

 2. Na karcie SmartArt w grupie Style grafiki SmartArt kliknij styl grafiki SmartArt, który chcesz zmienić.

  Aby wyświetlić więcej stylów grafiki SmartArt, kliknij przycisk Więcej.

  Kliknij strzałkę w dół, aby wyświetlić więcej opcji stylu grafiki SmartArt

W PowerPoint dla sieci Web, możesz dodawać i edytować Grafiki SmartArt.

Wstawianie grafiki SmartArt i dodawanie do niej tekstu

 1. Na karcie Wstawianie wybierz pozycję SmartArt.

  Na karcie Wstawianie wybierz pozycję SmartArt

 2. Z menu rozwijanego wybierz układ.

  Grafika zostanie wstawiona do slajdu. Po lewej stronie grafiki zostanie wyświetlony edytor tekstu. Każdy element punktora w edytorze odpowiada jednemu elementowi w grafice.

  Dodawanie tekstu do grafiki SmartArt w edytorze tekstów z lewej strony
 3. Aby wprowadzić tekst, kliknij przycisk obok punktora w edytorze tekstów, a następnie wpisz tekst lub wklej tekst skopiowany z innego miejsca.

Dodawanie i usuwanie kształtów w grafice SmartArt

Aby dodać kształty w edytorze tekstów, naciskaj klawisz Enter w celu dodania kolejnego elementu listy punktowanej.

Kształty w edytorze tekstu można usunąć, przysłając je wstecz nad elementem punktora, który ma zostać usunięty.

Zmienianie kolorów całej grafiki SmartArt

Do kształtów w prezentacji można stosować odmiany kolorów (które są pochodnymi kolory motywu ) do kształtów w Grafika SmartArt.

 1. Kliknij Grafika SmartArt.

 2. Na Wstążce w obszarze Narzędzia grafiki SmartArtwybierz pozycję Zmień kolory.

  W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt wybierz pozycję Zmień kolory, aby otworzyć galerię kolorów

 3. W wyświetlonym menu wybierz odmianę kolorów.

Stosowanie stylu grafiki SmartArt do grafiki

Styl Grafiki SmartArt to połączenie efektów, takich jak styl linii, skos lub efekt 3-W, który można zastosować do kształtów w Grafika SmartArt w celu naniasowania profesjonalnego wyglądu.

 1. Kliknij Grafika SmartArt.

 2. Na Wstążce w obszarze Narzędzia grafiki SmartArtwybierz pozycję Style.

  W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt wybierz strzałkę Więcej stylów, aby otworzyć galerię Style grafiki SmartArt

 3. Z wyświetlonego menu wybierz styl.

  Wskaż myszą dowolną opcję, aby wyświetlić jej nazwę opisu.

Odwracanie kolejności kształtów w grafice

Domyślnie kształty w grafice są uporządkowane od lewej do prawej (lub zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jeśli grafika jest cykliczna). 

Aby odwrócić kolejność kształtów:

 1. Zaznacz tę grafikę.

 2. Na Wstążce w obszarze Narzędzia grafiki SmartArtwybierz pozycję Od prawej do lewej.

Zmienianie poziomu listy elementu

Okienko tekstu działa jak konspekt lub lista punktowana, która mapuje informacje bezpośrednio na Grafika SmartArt. Każdy Grafika SmartArt ma własne mapowanie między punktorami w Edytorze tekstów a zestawem kształtów w edytorze Grafika SmartArt.

Aby wciąć wiersz w okienku tekstu, zaznacz wiersz, dla którego chcesz wciąć, a następnie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArtna karcie Projektowanie kliknij przycisk Zwiększ wcięcie.

Aby zmniejszyć poziom listy, zaznacz wiersz, dla którego chcesz zwiększyć wcięcie, a następnie kliknij przycisk Zwiększ poziom (lub naciśnij klawisze Shift+Tab).

Porady

 • Aby zmienić rozmiar całego Grafika SmartArt, kliknij obramowanie kształtu, Grafika SmartArt następnie przeciągnij uchwyty zmiany rozmiaru do lub na zewnątrz, Grafika SmartArt rozmiar czcionki.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×