Zasadniczo można oznaczyć podzbiór slajdów w pliku prezentacji w celu pokazania tego podzbioru określonej grupy odbiorców. Możesz ją sobie pomylić z listą odtwarzania. PowerPoint to pokaz niestandardowy.

Gdy tworzysz pokaz niestandardowy w programie PowerPoint, możesz dostosować prezentację dla różnych odbiorców. Pokaz niestandardowy umożliwia prezentowanie tylko określonych slajdów z prezentacji lub tworzenie hiperlink prezentacji dla grupy slajdów.

Istnieją dwa rodzaje pokazów niestandardowych: podstawowy i hiperlink. Podstawowy pokaz niestandardowy to osobna prezentacja lub prezentacja, która zawiera niektóre slajdy oryginału. Pokaz niestandardowy z hiperlinkami umożliwia szybkie przechodzenie do jednej lub kilku oddzielnych prezentacji.

Podstawowe pokazy niestandardowe

Aby przedstawić podzestaw slajdów w pliku prezentacji, użyj podstawowego pokazu niestandardowego. Jeśli na przykład prezentacja zawiera łącznie pięć slajdów, pokaz niestandardowy o nazwie "Witryna 1" może zawierać tylko slajdy 1, 3 i 5. Drugi pokaz niestandardowy o nazwie "Witryna 2" może zawierać slajdy 1, 2, 4 i 5. Gdy tworzysz pokaz niestandardowy z prezentacji, zawsze możesz również uruchomić całą prezentację w jej pierwotnej kolejności.

Podstawowy pokaz niestandardowy

1 Slajdy dla witryny 1

2 Slajdy dla witryny 2

Pokazy niestandardowe z hiperlinkami

Organizowanie zawartości w prezentacji za pomocą pokazu niestandardowego z hiperlinkami. Jeśli na przykład utworzysz podstawowy pokaz niestandardowy na temat nowej ogólnej organizacji Twojej firmy, możesz następnie utworzyć pokaz niestandardowy dla każdego działu w organizacji i utworzyć link do tych pokazów w podstawowej prezentacji.

Slajd ze spisem treści można też utworzyć za pomocą pokazu niestandardowego z hiperlinkami. Slajd ze spisem treści umożliwia przechodzenie do różnych sekcji prezentacji, dzięki czemu można wybrać sekcje do pokazania odbiorcom w określonej chwili.

Pokazy niestandardowe z hiperłączami

1 Slajd z hiperlinkami

2 Pokaz niestandardowy dla działu A

3 Pokaz niestandardowy dla działu B

Tworzenie pokazu niestandardowego i przedstawianie go

Tworzenie podstawowego pokazu niestandardowego

 1. Przejdź do pokazu slajdów >pokaz slajdów, a następnie wybierz pozycję Pokazy niestandardowe.

 2. W oknie dialogowym Pokazy niestandardowe wybierz pozycję Nowy.

  Porada: Aby wyświetlić podgląd pokazu niestandardowego, kliknij nazwę pokazu w oknie dialogowym Pokazy niestandardowe, a następnie kliknij pozycję Pokaż.

 3. W obszarze Slajdyw prezentacji wybierz slajdy, które chcesz uwzględnić w pokazie niestandardowym, a następnie wybierz pozycję Dodaj.

 4. Aby zmienić kolejność, w jakiej są wyświetlane slajdy, w obszarze Slajdy w pokazie niestandardowym zaznacz slajd, a następnie kliknij jedną ze strzałek w celu przeniesienia slajdu w górę lub w dół na liście.

 5. W polu Nazwa pokazu slajdów wpisz nazwę, a następnie kliknij przycisk OK.

Tworzenie pokazu niestandardowego z hiperlinkami

 1. Przejdź do pokazu slajdów >pokaz slajdów, a następnie wybierz pozycję Pokazy niestandardowe.

 2. W oknie dialogowym Pokazy niestandardowe wybierz pozycję Nowy.

 3. W obszarze Slajdyw prezentacji kliknij slajdy, które chcesz uwzględnić w głównym pokazie niestandardowym, a następnie kliknij pozycję Dodaj.

  Porada: Aby zmienić kolejność, w jakiej są wyświetlane slajdy, w obszarze Slajdy w pokazie niestandardowym zaznacz slajd, a następnie kliknij jedną ze strzałek w celu przeniesienia slajdu w górę lub w dół na liście.

 4. W polu Nazwa pokazu slajdów wpisz nazwę, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Aby utworzyć hiperlink do pokazu slajdów w prezentacji, zaznacz tekst lub obiekt, który ma być linkiem.

 6. Przejdź do karty Wstawianie > Hiperłącze.

 7. W oknie dialogowym Wstawianie linków w obszarze Połącz zkliknij pozycję Miejsce w tym dokumencie.

 8. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć link do pokazu niestandardowego, na liście Wybierz miejsce w tym dokumencie zaznacz pokaz niestandardowy, do którego chcesz przejść, a następnie zaznacz pole wyboru Pokaż i powróć.

  • Aby utworzyć link do lokalizacji w bieżącej prezentacji, z listy Wybierz miejsce w tym dokumencie wybierz slajd, do którego chcesz przejść.

Rozpoczynanie pokazu niestandardowego z poziomu PowerPoint

 1. Na karcie Pokaz slajdów w grupie Przygotowywanie kliknij pozycję Przygotuj pokaz slajdów.

 2. W oknie dialogowym Konfigurowanie pokazu w obszarze Pokażslajdy kliknij pozycję Pokaz niestandardowy, a następnie kliknij własny pokaz.

 3. Kliknij przycisk OK.

 4. Na karcie Pokaz slajdów w grupie Rozpoczynanie pokazu slajdów kliknij pozycjęNiestandardowy pokaz slajdów , a następnie kliknij pozycję Pokazy niestandardowe.

 5. Na liście Pokazy niestandardowe wybierz pokaz, a następnie kliknij pozycję Pokaż.

Tworzenie podstawowego pokazu niestandardowego

 1. Na karcie Pokaz slajdów w grupie Rozpoczynanie pokazu slajdów kliknij strzałkę obok pozycji Niestandardowy pokaz slajdów ,a następnie kliknij pozycję Pokazy niestandardowe.

 2. W oknie dialogowym Pokazy niestandardowe kliknij pozycję Nowy.

 3. W obszarze Slajdy w prezentacji kliknij slajdy, które chcesz uwzględnić w pokazie niestandardowym, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Porada: Aby zaznaczyć wiele sąsiadujących ze sobą slajdów, kliknij pierwszy slajd, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT podczas klikania ostatniego slajdu, który chcesz zaznaczyć. Aby zaznaczyć wiele niesążnych slajdów, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL podczas klikania każdego slajdu, który chcesz zaznaczyć.

 4. Aby zmienić kolejność, w jakiej są wyświetlane slajdy, w obszarze Slajdy w pokazie niestandardowym kliknij slajd, a następnie kliknij jedną ze strzałek w celu przeniesienia slajdu w górę lub w dół na liście.

 5. W polu Nazwa pokazu slajdów wpisz nazwę, a następnie kliknij przycisk OK. Aby utworzyć dodatkowe pokazy niestandardowe ze slajdami w prezentacji, powtórz kroki od 1 do 5.

Tworzenie pokazu niestandardowego z hiperlinkami

 1. Na karcie Pokaz slajdów w grupie Rozpoczynanie pokazu slajdów kliknij strzałkę obok pozycji Niestandardowy pokaz slajdów ,a następnie kliknij pozycję Pokazy niestandardowe.

 2. W oknie dialogowym Pokazy niestandardowe kliknij pozycję Nowy.

 3. W obszarze Slajdyw prezentacji kliknij slajdy, które chcesz uwzględnić w głównym pokazie niestandardowym, a następnie kliknij pozycję Dodaj.

  Porada: Aby zaznaczyć wiele sąsiadujących ze sobą slajdów, kliknij pierwszy slajd, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT podczas klikania ostatniego slajdu, który chcesz zaznaczyć. Aby zaznaczyć wiele niesążnych slajdów, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL podczas klikania każdego slajdu, który chcesz zaznaczyć.

 4. Aby zmienić kolejność, w jakiej są wyświetlane slajdy, w obszarze Slajdy w pokazie niestandardowym kliknij slajd, a następnie kliknij jedną ze strzałek w celu przeniesienia slajdu w górę lub w dół na liście.

 5. W polu Nazwa pokazu slajdów wpisz nazwę, a następnie kliknij przycisk OK. Aby utworzyć dodatkowe pokazy niestandardowe ze slajdami w prezentacji, powtórz kroki od 1 do 5.

 6. Aby utworzyć hiperlink z pokazu głównego do pokazu głównego, zaznacz tekst lub obiekt, który ma reprezentować hiperlink.

 7. Na karcie Wstawianie w grupie Łącza kliknij przycisk Hiperłącze.

 8. W obszarze Połącz z kliknij pozycję Miejsce w tym dokumencie.

 9. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć link do pokazu niestandardowego, na liście Wybierz miejsce w tym dokumencie zaznacz pokaz niestandardowy, do którego chcesz przejść, a następnie zaznacz pole wyboru Pokaż i powróć.

  • Aby utworzyć link do lokalizacji w bieżącej prezentacji, z listy Wybierz miejsce w tym dokumencie wybierz slajd, do którego chcesz przejść.

Rozpoczynanie pokazu niestandardowego z poziomu PowerPoint

 1. Na karcie Pokaz slajdów w grupie Przygotowywanie kliknij pozycję Przygotuj pokaz slajdów.

 2. W oknie dialogowym Konfigurowanie pokazu w obszarze Pokażslajdy kliknij pozycję Pokaz niestandardowy, a następnie kliknij własny pokaz.

 3. Kliknij przycisk OK.

 4. Na karcie Pokaz slajdów w grupie Rozpoczynanie pokazu slajdów kliknij pozycjęNiestandardowy pokaz slajdów , a następnie kliknij pozycję Pokazy niestandardowe.

 5. Na liście Pokazy niestandardowe wybierz pokaz, a następnie kliknij pozycję Pokaż.

Tworzenie pokazu niestandardowego

 1. Otwórz prezentację, za pomocą której chcesz utworzyć pokaz niestandardowy.

 2. Na karcie Pokaz slajdów kliknij pozycję Pokaz niestandardowy, a następnie kliknij pozycję Niestandardowy pokaz slajdów.

  Kliknij pozycję Pokaz niestandardowy.

 3. Kliknij pozycję +.

 4. W obszarze Slajdy w prezentacji kliknij slajdy, które chcesz uwzględnić w pokazie niestandardowym, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Porada: Aby zaznaczyć wiele slajdów, przytrzymaj naciśnięty klawisz POLECENIE  podczas klikania slajdów.

 5. Aby zmienić kolejność wyświetlania slajdów, w obszarze Slajdy w pokazie niestandardowym kliknij slajd, a następnie kliknij przycisk Strzałka zmiany kolejności w górę   lub Strzałka zmiany kolejności w dół  w celu przesunięcia slajdu w górę lub w dół na liście.

 6. W polu Nazwa pokazu slajdów wpisz nazwę, a następnie kliknij przycisk OK. Aby utworzyć dodatkowe pokazy niestandardowe ze slajdami w prezentacji, powtórz te czynności.

  Porada: Aby zobaczyć, jak pokaz niestandardowy będzie wyświetlany w widoku pokazu slajdów, w oknie dialogowym Pokazy niestandardowe kliknij nazwę pokazu, a następnie kliknij pozycję Rozpocznij pokaz.

Link do innych pokazów zwyczajnych

Pokaz niestandardowy z hiperlinkami umożliwia szybkie przechodzenie z prezentacji podstawowej do innych pokazów niestandardowych. Można także utworzyć slajd ze spisem treści zawierający linki. Tak zaprojektowana prezentacja pozwala na przechodzenie ze slajdu ze spisem treści do różnych sekcji prezentacji, dzięki czemu można wybrać, które sekcje zostaną przedstawione odbiorcom w określonym czasie. W poniższych instrukcjach wyjaśniono, jak utworzyć jeden lub więcej pokazów niestandardowych, a następnie dodać hiperlink prowadzący z prezentacji podstawowej do pokazów niestandardowych.

Uwaga: Aby w jednej prezentacji utworzyć hiperlink do zupełnie innej prezentacji, można dodać hiperlink do innego dokumentu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie, edytowanie lub usuwanie hiperlinku.

 1. Zaznacz tekst lub obiekt, który ma reprezentować hiperlink. Można także utworzyć spis treści i każdy zawarty w nim wpis tekstowy skonfigurować jako hiperlink, co pozwoli na nawigowanie po pokazie niestandardowym. W tym celu wstaw do prezentacji nowy slajd, wpisz spis treści, a następnie utwórz linki z poszczególnych wpisów.

 2. Na karcie Wstawianie kliknij pozycję Akcja.

  Kliknij pozycję Akcja

 3. W oknie dialogowym Ustawienia akcji wybierz sposób inicjowania akcji, wykonując jedną z następujących czynności:

  Czynność inicjująca akcję

  Pozycja do kliknięcia

  Kliknięcie przycisku akcji

  Karta Kliknięcie myszą

  Umieszczenie wskaźnika myszy na przycisku akcji

  Karta Wskazanie myszą

 4. Kliknij pozycję Hiperłącze do, a następnie w menu podręcznym kliknij polecenie Pokaz niestandardowy.

 5. W obszarze Pokazy niestandardowe wybierz pokaz niestandardowy, do którego chcesz utworzyć link.

  Aby po wyświetleniu pokazu niestandardowego wrócić do slajdu, z poziomu którego rozpoczęto pokaz, zaznacz pole wyboru Pokaż i powróć. Ta opcja jest przydatna w sytuacji, gdy istnieje slajd ze spisem treści pokazów niestandardowych.

 6. Kliknij przycisk OK.

  Aby dodać kolejne linki do innych pokazów niestandardowych, powtórz te kroki.

Odtwarzanie pokazu niestandardowego

 • Na karcie Pokaz slajdów kliknij pozycję Pokaz niestandardowy, a następnie kliknij pokaz niestandardowy, który chcesz odtworzyć.

  Karta Pokaz slajdów, grupa Odtwarzanie pokazu slajdów

  Uwaga: Jeśli pokaz niestandardowy nie został jeszcze utworzony, kliknij pozycję Pokaz niestandardowy, kliknij pozycję Niestandardowy pokaz slajdów, a następnie kliknij pozycję +.

Tworzenie pokazu niestandardowego

 1. Otwórz prezentację, za pomocą której chcesz utworzyć pokaz niestandardowy.

 2. Na karcie Pokaz slajdów w obszarze Odtwarzanie pokazu slajdów kliknij pozycję Pokazy niestandardowe, a następnie kliknij pozycję Edytuj pokazy niestandardowe.

  Karta Pokaz slajdów, grupa Odtwarzanie pokazu slajdów

 3. Kliknij przycisk Nowy.

 4. W obszarze Slajdy w prezentacji kliknij slajdy, które chcesz uwzględnić w pokazie niestandardowym, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Porada: Aby zaznaczyć wiele slajdów, przytrzymaj naciśnięty klawisz POLECENIE  podczas klikania slajdów.

 5. Aby zmienić kolejność wyświetlania slajdów, w obszarze Slajdy w pokazie niestandardowym kliknij slajd, a następnie kliknij przycisk Strzałka zmiany kolejności w górę   lub Strzałka zmiany kolejności w dół  w celu przesunięcia slajdu w górę lub w dół na liście.

 6. W polu Nazwa pokazu slajdów wpisz nazwę, a następnie kliknij przycisk OK. Aby utworzyć dodatkowe pokazy niestandardowe ze slajdami w prezentacji, powtórz te czynności.

  Porada: Aby zobaczyć, jak pokaz niestandardowy będzie wyświetlany w widoku pokazu slajdów, w oknie dialogowym Pokazy niestandardowe kliknij nazwę pokazu, a następnie kliknij pozycję Pokaż.

Link do innych pokazów zwyczajnych

Pokaz niestandardowy z hiperlinkami umożliwia szybkie przechodzenie z prezentacji podstawowej do innych pokazów niestandardowych. Można także utworzyć slajd ze spisem treści zawierający linki. Tak zaprojektowana prezentacja pozwala na przechodzenie ze slajdu ze spisem treści do różnych sekcji prezentacji, dzięki czemu można wybrać, które sekcje zostaną przedstawione odbiorcom w określonym czasie. W poniższych instrukcjach wyjaśniono, jak utworzyć jeden lub więcej pokazów niestandardowych, a następnie dodać hiperlink prowadzący z prezentacji podstawowej do pokazów niestandardowych.

Uwaga: Aby w jednej prezentacji utworzyć hiperlink do zupełnie innej prezentacji, można dodać hiperlink do innego dokumentu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie, edytowanie lub usuwanie hiperlinku.

 1. Aby utworzyć hiperlink z prezentacji podstawowej do pomocniczego pokazu niestandardowego, zaznacz w prezentacji tekst lub obiekt, który ma pełnić funkcję hiperlinku. Można także utworzyć spis treści i każdy zawarty w nim wpis tekstowy skonfigurować jako hiperlink, co pozwoli na nawigowanie po pokazie niestandardowym. W tym celu wstaw do prezentacji nowy slajd, wpisz spis treści, a następnie utwórz linki z poszczególnych wpisów.

 2. Na karcie Pokaz slajdów w obszarze Przygotowywanie kliknij pozycję Ustawienia akcji.

  Karta Pokaz slajdów, grupa Przygotowywanie

 3. W oknie dialogowym Ustawienia akcji wybierz sposób inicjowania akcji, wykonując jedną z następujących czynności:

  Czynność inicjująca akcję

  Pozycja do kliknięcia

  Kliknięcie przycisku akcji

  Karta Kliknięcie myszą

  Umieszczenie wskaźnika myszy na przycisku akcji

  Karta Wskazanie myszą

 4. Kliknij pozycję Hiperłącze do, a następnie w menu podręcznym kliknij polecenie Pokaz niestandardowy.

 5. W obszarze Pokazy niestandardowe wybierz pokaz niestandardowy, do którego chcesz utworzyć link.

  Aby po wyświetleniu pokazu niestandardowego wrócić do slajdu, z poziomu którego rozpoczęto pokaz, zaznacz pole wyboru Pokaż i powróć. Ta opcja jest przydatna w sytuacji, gdy istnieje slajd ze spisem treści pokazów niestandardowych.

 6. Kliknij przycisk OK.

  Aby dodać kolejne linki do innych pokazów niestandardowych, powtórz kroki od 1 do 6.

Odtwarzanie pokazu niestandardowego

 • Na karcie Pokaz slajdów w obszarze Odtwarzanie pokazuslajdów kliknij pozycję Pokazy niestandardowe ,a następnie kliknij pokaz niestandardowy, który chcesz odtworzyć.

  Karta Pokaz slajdów, grupa Odtwarzanie pokazu slajdów

  Uwaga: Jeśli pokaz niestandardowy nie został jeszcze utworzony, kliknij pozycję Edytuj pokazy niestandardowe, a następnie kliknij pozycję Nowy.

Zobacz też

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie przejść między slajdami

PowerPoint dla sieci Web nie obsługuje pokazów niestandardowych. Aby utworzyć pokaz niestandardowy, musisz PowerPoint wersji klasycznej programu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×