Powiązane tematy
×
Animacja, wideo i dźwięk
Animacja, wideo i dźwięk

Dodawanie, zmienianie lub usuwanie przejść między slajdami

Przejście slajdu to efekt wizualny występujący podczas przechodzenia między slajdami w trakcie prezentacji. Możesz sterować szybkością, dodać dźwięk i dostosować wygląd efektów przejścia.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.

Dodaj przejścia slajdów, aby ożywić prezentację

 1. Wybierz slajd, do którego chcesz dodać przejście.

 2. Wybierz kartę Przejścia i wybierz przejście. Wybierz przejście, aby wyświetlić podgląd.

 3. Wybierz pozycję Opcje efektu, aby wybrać kierunek i rodzaj przejścia.

 4. Wybierz przycisk Podgląd, aby zobaczyć, jak wygląda przejście.

Wybierz pozycję Zastosuj do wszystkich, aby dodać przejście do całej prezentacji.

Usuwanie przejścia

Przejście określa sposób pojawiania się slajdu i sposób znikania poprzedniego. Jeśli więc (na przykład) nie chcesz efektu przejścia między slajdami 2 i 3, musi on być usunięty ze slajdu 3.

 1. Zaznacz slajd zawierający przejście, które chcesz usunąć.

 2. Na karcie Przejścia, w galerii przejść wybierz pozycję Żadne.

  Jeśli chcesz usunąć wszystkie przejścia z prezentacji, po wybraniu pozycji Żadne, wybierz pozycję Zastosuj do wszystkich

Zmienianie przejścia

Do slajdu można jednocześnie zastosować tylko jeden efekt przejścia. Jeśli więc do slajdu został już zastosowany efekt przejścia, możesz zmienić jego efekt, przechodząc do karty Przejścia i po prostu wybierając odpowiedni efekt. 

Jeśli chcesz zmienić istniejący efekt, modyfikując jego chronometraż lub kierunek, możesz to zrobić za pomocą opcji dostępnych na karcie Przejścia na wstążce na końcu:

 1. Zaznacz slajd z przejściem, które chcesz zmodyfikować.

 2. Na karcie Przejścia wybierz pozycję Opcje efektu, a następnie wybierz odpowiednią opcję z wyświetlonego menu.

 3. W grupie Chronometraż na karcie Przejścia możesz zmienić czas trwania efektu. Można także określić, czy efekt ma mieć miejsce po kliknięciu myszą, czy po upływie określonego czasu. Dostępne są również opcje dodawania dźwięku do efektu przejścia lub stosowania przejścia do wszystkich slajdów w pokazie slajdów.

Zobacz też

Ustawianie chronometrażu i szybkości przejścia

Klip wideo: dodawanie efektu dźwiękowego do przejścia

Używaj przejścia Płynna zmiana w programie PowerPoint (tylko na platformie Microsoft 365 lub w programie PowerPoint 2019/2021)

Animacje a przejścia

Dodawanie lub zmienianie przejścia slajdów

 1. W okienku po lewej stronie okna slajdu, zawierającym karty Konspekt i Slajdy, kliknij kartę Slajdy.

 2. Zaznacz dowolne miniatury slajdów, na których chcesz zastosować lub zmienić przejścia slajdu.

 3. Na karcie Przejścia, w grupie Przejście do tego slajdu, kliknij efekt przejścia slajdu.

  Aby wyświetlić więcej efektów przejścia, kliknij przycisk Więcej Przycisk Więcej.

 4. Aby ustawić czas trwania przejścia pomiędzy poprzednim slajdem i bieżącym, na karcie Przejścia, w grupie Chronometraż, wpisz lub wybierz pożądaną szybkość w polu Czas trwania.

  Aby określić czas przejścia między bieżącym slajdem a następnym:

  • Aby przejście slajdu odbyło się po kliknięciu myszą, w grupie Chronometraż zaznacz pole wyboru Przy kliknięciu myszą.

  • Aby przejście slajdu odbyło się po upływie określonego czasu, w grupie Chronometraż wpisz odpowiednią liczbę sekund w polu Po.

 5. Opcjonalnie:

  • Aby zastosować to samo przejście do całej prezentacji, w grupie Chronometraż kliknij Zastosuj do wszystkich.

  • Aby zastosować przejścia o właściwościach określonych przez użytkownika, dostępnych dla większości (ale nie dla wszystkich) przejść, w grupie Przejście do tego slajdu kliknij Opcje efektu i wybierz odpowiednią opcję.

 1. W okienku po lewej stronie okna slajdu, zawierającym karty Konspekt i Slajdy, kliknij kartę Slajdy.

 2. Zaznacz dowolne miniatury slajdów, do których chcesz dodać dźwięk przejścia slajdu.

 3. Na karcie Przejścia w grupie Chronometraż kliknij strzałkę obok Dźwięk, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać dźwięk z listy, wybierz odpowiedni dźwięk.

  • Aby dodać dźwięk, którego nie ma na liście, wybierz pozycję Inny dźwięk, a następnie znajdź plik dźwiękowy, którego chcesz użyć i kliknij Otwórz.

 4. Opcjonalnie: Aby zastosować te same dźwięki przejść slajdów w całej prezentacji, w grupie Przejście do tego slajdu kliknij Zastosuj do wszystkich.

 1. W okienku po lewej stronie okna slajdu, zawierającym karty Konspekt i Slajdy, kliknij kartę Slajdy.

 2. Zaznacz dowolne miniatury slajdów, z których chcesz usunąć przejście.

 3. Na karcie Przejścia, w grupie Przejście do tego slajdu, kliknij Brak.

 4. Opcjonalnie: Aby usunąć przejścia w całej prezentacji, w grupie Przejście do tego slajdu kliknij Zastosuj do wszystkich.

Jeśli szukasz informacji na temat dodawania przejść do elementów tekstu lub obiektów, zobacz Animowanie tekstu i obiektów.

Dodawanie lub zmienianie przejścia slajdów

 1. W okienku po lewej stronie okna slajdu, zawierającym karty Konspekt i Slajdy, kliknij kartę Slajdy.

 2. Zaznacz dowolne miniatury slajdów, na których chcesz zastosować lub zmienić przejścia slajdu.

 3. Na karcie Animacje, w grupie Przejście do tego slajdu, kliknij efekt przejścia slajdu.

  Aby wyświetlić więcej efektów przejścia, kliknij przycisk Więcej Przycisk Więcej.

 4. Aby ustawić szybkość przejścia między slajdami, w grupie Przejście do tego slajdu kliknij strzałkę obok przycisku Szybkość przejścia, a następnie wybierz odpowiednią szybkość.

  Aby określić czas przejścia między bieżącym slajdem a następnym:

  • Aby przejście slajdu odbyło się po kliknięciu myszą, na karcie Animacje w grupie Przejście do tego slajdu zaznacz pole wyboru Przy kliknięciu myszą.

  • Aby przejście slajdu nastąpiło po określonym czasie, na karcie Animacje w grupie Przejście do tego slajdu w polu Automatycznie po wprowadź liczbę sekund, po których slajd ma się pojawić na ekranie.

 5. Opcjonalnie: Aby zastosować te same przejścia w całej prezentacji, w grupie Przejście do tego slajdu kliknij Zastosuj do wszystkich.

 1. W okienku po lewej stronie okna slajdu, zawierającym karty Konspekt i Slajdy, kliknij kartę Slajdy.

 2. Zaznacz dowolne miniatury slajdów, do których chcesz dodać dźwięk przejścia slajdu.

 3. Na karcie Animacje w grupie Przejście do tego slajdu kliknij strzałkę obok Dźwięk przejścia, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać dźwięk z listy, wybierz odpowiedni dźwięk.

  • Aby dodać dźwięk, którego nie ma na liście, wybierz pozycję Inny dźwięk, a następnie znajdź plik dźwiękowy, którego chcesz użyć i kliknij OK.

 4. Opcjonalnie: Aby zastosować te same dźwięki przejść slajdów w całej prezentacji, w grupie Przejście do tego slajdu kliknij Zastosuj do wszystkich.

 1. W okienku po lewej stronie okna slajdu, zawierającym karty Konspekt i Slajdy, kliknij kartę Slajdy.

 2. Zaznacz dowolne miniatury slajdów, z których chcesz usunąć przejście.

 3. Na karcie Animacje, w grupie Przejście do tego slajdu, kliknij Brak.

 4. Opcjonalnie: Aby usunąć przejścia w całej prezentacji, w grupie Przejście do tego slajdu kliknij Zastosuj do wszystkich.

Jeśli szukasz informacji na temat dodawania przejść do elementów tekstu lub obiektów, zobacz Animowanie tekstu i obiektów.

Dodawanie przejścia do slajdu

 1. W okienku miniatur kliknij slajd, do którego chcesz zastosować przejście. Ustawienie przejścia określa sposób pojawienia się slajdu i sposób zamknięcia poprzedniego slajdu. W poniższym przykładzie zastosowanie przejścia Zanikanie do slajdu 3 oznacza, że slajd 2 będzie stopniowo ściemniany, a slajd 3 stopniowo rozjaśniany.

  W okienku Miniatura wybierz slajd, do którego ma zostać dodane przejście.
 2. Na karcie Przejścia znajdź odpowiedni efekt w galerii przejść. Kliknij strzałkę w dół, aby wyświetlić całą galerię. Kliknij efekt, który chcesz zastosować do slajdu, aby zobaczyć podgląd.

 3. Kliknij pozycję Przejścia > Opcje efektu, aby zmienić sposób wystąpienia przejścia — na przykład z którego kierunku ma się pojawić slajd.

 4. W pozycji Czas trwania wprowadź wartość, aby określić szybkość przejścia. Wyższa wartość powoduje spowolnienie przejścia.

 5. Kliknij przycisk Podgląd, aby zobaczyć, jak wygląda przejście z wszystkimi wprowadzonymi ustawieniami.

  Przycisk Podgląd na karcie Przejścia

  Porada: Jeśli chcesz, aby wszystkie slajdy w prezentacji miały to samo przejście, kliknij pozycję Zastosuj do wszystkich na wstążce.
  Przycisk Zastosuj do wszystkich na karcie Przejścia

Usuwanie przejścia

 • Kliknij slajd z przejściem, które chcesz usunąć. Następnie na karcie Przejścia w galerii przejść kliknij pozycję Brak.

  Wyróżnione jest usuwanie przejścia

Przejście określa sposób pojawienia się slajdu i sposób zamknięcia poprzedniego slajdu. Dlatego jeśli (na przykład) chcesz ustawić efekt wyjścia dla slajdu 2, musisz usunąć przejście ze slajdu 3.

Porada: Aby ustalić, do których slajdów zastosowano efekt przejścia, odszukaj ikonę przejścia w okienku miniatur.
Ikona spadającej gwiazdy wskazująca, że do slajdu zastosowano efekt przejścia

Zobacz też

Używanie przejścia Płynna zmiana w programie PowerPoint

Rejestrowanie pokazu slajdów

Animacje a przejścia

Przejścia umożliwiają dynamiczne przechodzenie z jednego slajdu do drugiego podczas pokazu. Możesz dodać przejście do pojedynczego slajdu, różne przejścia do różnych slajdów lub takie samo przejście do wszystkich slajdów.

Dodawanie przejścia do slajdu

 1. W okienku nawigacji kliknij slajd, do którego chcesz zastosować przejście. W tym celu:

  1. W menu Widok kliknij polecenie Normalny.

  2. U góry okienka nawigacji kliknij kartę Slajdy  Karta Slajdy, a następnie kliknij odpowiedni slajd. W zależności od szerokości okienka nawigacji zostaną wyświetlone karty z nazwami Karta o nazwie Slajdy i Karta o nazwie Konspekt lub karty z ikonami Slajdy Karta Slajdy i Konspekt  Karta Konspekt.

 2. Na karcie Przejścia, w obszarze Przejście do tego slajdu, kliknij przejście, które chcesz zastosować.

  Karta przejścia, grupa Przejście do tego slajdu

  Aby wyświetlić więcej przejść, wskaż przejście, a następnie kliknij pozycję Strzałka w dół Więcej.

  Aby zmienić odmianę przejścia, jak np. kierunek przejścia po ekranie, kliknij Opcje efektu, a następnie wybierz pożądaną odmianę efektu. Możesz też zmienić inne opcje, takie jak czas trwania, dźwięk lub przechodzenie slajdu.

  Przeciąganie sekcji

Stosowanie przejścia do wszystkich slajdów

 1. Na karcie Przejścia, w obszarze Przejście do tego slajdu, kliknij przejście, które chcesz zastosować, na przykład Zanikanie.

  Karta przejścia, grupa Przejście do tego slajdu

  Aby wyświetlić więcej przejść, wskaż przejście, a następnie kliknij pozycję Strzałka w dół Więcej.

 2. Aby zmienić odmianę przejścia, jak np. kierunek przejścia po ekranie, kliknij Opcje efektu, a następnie wybierz pożądaną odmianę efektu. Możesz też zmienić inne opcje, takie jak czas trwania, dźwięk lub przechodzenie slajdu.

  Przeciąganie sekcji

 3. W obszarze Zastosuj do kliknij pozycję Wszystkie slajdy.

  Karta przejścia, grupa Zastosuj do

Zmienianie czasu trwania przejścia

 1. W okienku nawigacji zaznacz slajd lub slajdy zawierające przejścia, które chcesz zmienić. W tym celu:

  1. W menu Widok kliknij polecenie Normalny.

  2. W górnej części okienka nawigacji kliknij kartę Slajdy  Karta Slajdy, a następnie kliknij slajd. Aby zaznaczyć wiele slajdów, przytrzymaj naciśnięty klawisz POLECENIE podczas klikania slajdów. Jeśli slajdy zostały uporządkowane w sekcjach, możesz też zaznaczyć całą grupę slajdów, klikając tytuł sekcji. W zależności od szerokości okienka nawigacji zostaną wyświetlone karty z nazwami Karta o nazwie Slajdy i Karta o nazwie Konspekt lub karty z ikonami Slajdy  Karta Slajdy i Konspekt  Karta Konspekt.

 2. Na karcie Przejścia w obszarze Przejście do tego slajdu w polu Czas trwania wpisz liczbę sekund lub minut, ile chcesz, aby trwało przejście.

  Karta przejścia, grupa Przejście do tego slajdu

Dodawanie dźwięku

 1. W okienku nawigacji zaznacz slajd lub slajdy zawierające przejścia, które chcesz zmienić. W tym celu:

  1. W menu Widok kliknij polecenie Normalny.

  2. W górnej części okienka nawigacji kliknij kartę Slajdy  Karta Slajdy, a następnie kliknij slajd. Aby zaznaczyć wiele slajdów, przytrzymaj naciśnięty klawisz POLECENIE podczas klikania slajdów. Jeśli slajdy zostały uporządkowane w sekcjach, możesz też zaznaczyć całą grupę slajdów, klikając tytuł sekcji. W zależności od szerokości okienka nawigacji zostaną wyświetlone karty z nazwami Karta o nazwie Slajdy i Karta o nazwie Konspekt lub karty z ikonami Slajdy  Karta Slajdy i Konspekt  Karta Konspekt.

 2. Na karcie Przejścia w obszarze Przejście do tego slajdu w menu podręcznym Dźwięk kliknij efekt dźwiękowy.

  Karta przejścia, grupa Przejście do tego slajdu

  Porada: Aby odtworzyć własny dźwięk, kliknij pozycję Inny dźwięk w menu podręcznym, aby zlokalizować plik dźwiękowy.

Wybierz sposób przełączania slajdów

 1. W okienku nawigacji zaznacz slajd lub slajdy zawierające przejścia, które chcesz zmienić. W tym celu:

  1. W menu Widok kliknij polecenie Normalny.

  2. U góry okienka nawigacji kliknij kartę Slajdy  Karta Slajdy, a następnie kliknij odpowiedni slajd. Aby zaznaczyć wiele slajdów, przytrzymaj naciśnięty klawisz POLECENIE podczas klikania slajdów. Jeśli slajdy zostały uporządkowane w sekcjach, możesz też zaznaczyć całą grupę slajdów, klikając tytuł sekcji. W zależności od szerokości okienka nawigacji zostaną wyświetlone karty z nazwami Karta o nazwie Slajdy i Karta o nazwie Konspekt lub karty z ikonami Slajdy  Karta Slajdy i Konspekt  Karta Konspekt.

 2. Na karcie Przejścia w obszarze Przełączanie slajdu zaznacz pole wyboru Po kliknięciu myszą lub Po.

  Karta Przejścia, grupa Przełączanie slajdu

  Jeśli wybierzesz pole wyboru Po, wpisz odpowiednią liczbę sekund.

Usuwanie przejścia slajdów

 1. W okienku nawigacji zaznacz slajd lub slajdy zawierające przejścia, które chcesz usunąć. W tym celu:

  1. W menu Widok kliknij polecenie Normalny.

  2. W górnej części okienka nawigacji kliknij kartę Slajdy  Karta Slajdy, a następnie kliknij slajd. Aby zaznaczyć wiele slajdów, przytrzymaj naciśnięty klawisz POLECENIE podczas klikania slajdów. Jeśli slajdy zostały uporządkowane w sekcjach, możesz też zaznaczyć całą grupę slajdów, klikając tytuł sekcji. W zależności od szerokości okienka nawigacji zostaną wyświetlone karty z nazwami Karta o nazwie Slajdy i Karta o nazwie Konspekt lub karty z ikonami Slajdy  Karta Slajdy i Konspekt  Karta Konspekt.

 2. Na karcie Przejścia, w obszarze Przejście do tego slajdu, kliknij pozycję Brak.

  Brak

Zobacz też

Stosowanie przejścia do wszystkich slajdów

Przejścia we wcześniejszych wersjach programu PowerPoint

Dodawanie lub zmienianie przejścia slajdów

 1. W okienku miniatur zaznacz slajd, do którego chcesz zastosować lub zmienić przejście. Przejście rozpocznie się na poprzednim slajdzie i zakończy na slajdzie przez Ciebie wybranym.

  Przedstawia Okienko slajdu z zaznaczonym trzecim slajdem w programie PowerPoint

 2. Na karcie Przejścia znajdź odpowiedni efekt w galerii przejść.

 3. Kliknij Opcje efektu, aby określić, czym przejście będzie wywołane.

 4. Opcjonalnie:

  • Aby określić szybkość przejścia, w znajdującej się na Wstążce polu Czas trwania wprowadź określoną wartość. Wyższa wartość powoduje spowolnienie przejścia. Aby uzyskać więcej informacji o tempie przejścia, zobacz Ustawianie szybkości i tempa przejścia.

  • Jeśli chcesz, aby wszystkie slajdy w prezentacji miały to samo przejście, kliknij pozycję Zastosuj do wszystkich.

 5. Aby podejrzeć przejścia w akcji, zaznacz slajd, który rozpoczyna przejście, a następnie kliknij ikonęPokaz slajdów Przycisk Rozpocznij Pokaz slajdów. w prawym dolnym rogu okna przeglądarki.

  Aby rozpocząć pokaz slajdów od bieżącego slajdu, kliknij przycisk Pokaz slajdów w prawym dolnym rogu przeglądarki.

  (Ten przycisk rozpoczyna pokaz slajdów od aktualnie wybranego slajdu, a nie od początku prezentacji).

Zwróć uwagę, że przejście określa, w jaki sposób slajd się pojawia, a nie jak znika. Jeśli np. chcesz usunąć efekt zniknięcia ze slajdu 2, usuń przejście ze slajdu 3.

 • Kliknij slajd, który nie ma mieć przejścia. Następnie na karcie Przejścia w galerii przejść kliknij pozycję Brak.

  Karta Przejścia na wstążce w programie PowerPoint.

  W naszym przykładzie, jeśli slajd 3 nie ma przejścia, pojawi się od razu po zniknięciu slajdu 2.

  Jeśli chcesz usunąć przejścia ze wszystkich slajdów, kliknij na Wstążce pozycję Zastosuj do wszystkich po kliknięciu Brak.

Zmienianie przejścia

Do slajdu można jednocześnie zastosować tylko jeden efekt przejścia. Jeśli więc do slajdu został już zastosowany efekt przejścia, możesz zmienić jego efekt, przechodząc do karty Przejścia i po prostu wybierając odpowiedni efekt. 

Jeśli chcesz zmienić istniejący efekt, modyfikując jego chronometraż lub kierunek, możesz to zrobić za pomocą opcji dostępnych na karcie Przejścia na wstążce na końcu:

 1. Zaznacz slajd z przejściem, które chcesz zmodyfikować.

 2. Na karcie Przejścia wybierz pozycję Opcje, a następnie wybierz odpowiednią opcję z wyświetlonego menu.

 3. Możesz również zmienić czas trwania efektu. Chronometraż jest mierzony w sekundach.

Jeśli szukasz informacji na temat dodawania animacji do elementów tekstu lub obiektów na pojedynczym slajdzie, zobacz Animowanie tekstu i obiektów.

Zobacz też

Animacje a przejścia

Dodawanie przejścia

 1. Otwórz prezentację.

 2. Na tablecie z systemem Android naciśnij kartę Przejścia.

  Karta Przejścia

  Na telefonie z systemem Android naciśnij ikonę edycji Ikona edycji u góry z prawej strony ekranu, naciśnij Narzędzia główne, a następnie naciśnij Przejścia.

 3. Naciśnij strzałkę w dół, aby rozwinąć Efekty przejścia. Zobaczysz galerię efektów przejścia, pogrupowanych według kategorii Subtelne, Wyraziste i Dynamiczne.

  Efekty przejścia

 4. Wybierz przejście, na przykład pozycję Płynna zmiana, aby jeden slajd stopniowo przekształcił się do następnego.

 5. Naciśnij pozycję Opcje efektu, aby wybrać kierunek przejścia.

  Opcje efektu

 6. (Opcjonalnie) Naciśnij pozycję Zastosuj do wszystkich, jeśli chcesz, aby wszystkie slajdy w prezentacji miały to samo przejście.

Usuwanie przejścia

 1. Na tablecie z systemem Android naciśnij kartę Przejścia. Na telefonie z systemem Android naciśnij ikonę edycji Ikona edycji u góry z prawej strony ekranu, naciśnij Narzędzia główne, a następnie naciśnij Przejścia.

 2. Rozwiń Efekty przejścia.

 3. Naciśnij Brak.

  Usuwanie przejścia slajdów

Dodawanie przejścia

 1. Otwórz prezentację.

 2. Na tablecie iPad naciśnij kartę Przejścia.

  Karta Przejścia

  Na telefonie iPhone naciśnij ikonę edycji Ikona edycji, naciśnij Narzędzia główne, a następnie pozycję Przejścia.

 3. Naciśnij Efekt przejścia. Zobaczysz galerię efektów przejścia, pogrupowanych według kategorii Subtelne i Wyraziste.

  Efekty przejścia

 4. Wybierz przejście, na przykład pozycję Płynna zmiana, aby jeden slajd stopniowo przekształcił się do następnego.

 5. Naciśnij Opcje efektu, aby wybrać efekt. (Te opcje różnią się w zależności od wybranego przejścia).

  Opcje efektu

 6. (Opcjonalnie) Naciśnij pozycję Zastosuj do wszystkich, jeśli chcesz, aby wszystkie slajdy w prezentacji miały to samo przejście.

Usuwanie przejścia

 1. Na tablecie iPad naciśnij kartę Przejścia. Na telefonie iPhone naciśnij ikonę edycji Ikona edycji, naciśnij Narzędzia główne, a następnie pozycję Przejścia.

 2. Naciśnij Efekt przejścia.

 3. Naciśnij Brak.

  Usuwanie przejścia slajdów

Dodawanie przejścia

 1. Otwórz prezentację.

 2. Naciśnij kartę Przejścia.

  Karta Przejścia

  Na telefonie z systemem Windows naciśnij dwukrotnie wybrany slajd, a następnie naciśnij Więcej Więcej w prawym dolnym rogu ekranu, dalej naciśnij Narzędzia główne, a następnie pozycję Przejścia.

 3. Naciśnij strzałkę w dół, aby rozwinąć Efekty przejścia. Zobaczysz galerię efektów przejścia, pogrupowanych według kategorii Subtelne, Wyraziste i Dynamiczne.

  Efekty przejścia

 4. Wybierz przejście, na przykład pozycję Płynna zmiana, aby jeden slajd stopniowo przekształcił się do następnego.

 5. Naciśnij pozycję Opcje efektu, aby wybrać kierunek przejścia.

  Opcje efektu

 6. Naciśnij Podgląd, aby zobaczyć efekt zastosowany do slajdu.

  Podgląd przejść

 7. (Opcjonalnie) Naciśnij pozycję Zastosuj do wszystkich, jeśli chcesz, aby wszystkie slajdy w prezentacji miały to samo przejście.

Usuwanie przejścia

 1. Naciśnij kartę Przejścia. Na telefonie z systemem Windows naciśnij dwukrotnie wybrany slajd, a następnie naciśnij Więcej Więcej w prawym dolnym rogu ekranu, dalej naciśnij Narzędzia główne, a następnie pozycję Przejścia.

 2. Rozwiń Efekty przejścia.

 3. Naciśnij Brak.

  Usuwanie przejść

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×