Podczas wysyłania wiadomości e-mail możesz zechcieć poszukać i wybrać adres e-mail od określonej grupy kontaktów, na przykład grupy współpracowników, współpracowników lub klubu. Aby to ułatwić, możesz utworzyć osobiste książki adresowe, używając nazw w folderach kontaktów programu Outlook.

W tym celu utwórz folder w obszarze Kontakty, a następnie utwórz dla tego folderu książkę adresową.

 1. Wybierz kartę Kontakty u dołu ekranu programu Outlook.

  Karta Kontakty znajduje się u dołu ekranu programu Outlook.
 2. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Moje kontaktykliknij prawym przyciskiem myszy folder Kontakty, a następnie kliknij polecenie Nowy folder.

  W obszarze Moje kontakty kliknij prawym przyciskiem myszy folder Kontakty.
 3. W oknie dialogowym Tworzenie nowego folderu nazwij folder, wybierz miejsce, w którym ma się on umieścić, a następnie kliknij przycisk OK. Prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem jest umieścić nowy folder w folderze Kontakty.

 4. Aby upewnić się, że folder jest dostępny jako książka adresowa, kliknij prawym przyciskiem myszy nowy folder, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  Kliknij prawym przyciskiem myszy nowy folder, a następnie kliknij pozycję Właściwości.
 5. Kliknij kartę Książka adresowa programu Outlook i upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Pokaż ten folder jako książkę adresową poczty e-mail.

  Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru „Pokazuj ten folder jako Książkę adresową poczty e-mail”.
 6. Upewnij się, że nowy folder kontaktów został dodany jako książka adresowa. W skrzynce odbiorczej kliknij kartę Narzędzia główne, a > adresową.

  Książka adresowa jest po prawej stronie karty Narzędzia główne.

  W oknie dialogowym Książka adresowa upewnij się, że właśnie utworzona książka adresowa jest widoczna na liście Książka adresowa.

  Nowa książka adresowa jest wyświetlana w oknie dialogowym Książka adresowa na liście rozwijanej Książka adresowa.

Dodawanie kontaktów do książki adresowej

Po utworzeniu osobistej książki adresowej lub niestandardowej grupy kontaktów możesz dodać do tej grupy kontakty.

Zobacz też

Dodawanie i używanie kontaktów (wideo)

Dodawanie kontaktu

Tworzenie grupy kontaktów

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×