Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Przy użyciu strony Kontakty w usłudze Outlook.com możesz wyświetlać, tworzyć i edytować kontakty i listy kontaktów. Utwórz nowe kontakty od podstaw lub dodaj kogoś jako kontakt z wiadomości e-mail. Możesz również utworzyć listę kontaktów do wysyłania wiadomości e-mail do grupy osób.

Aby przejść do strony Kontakty, zaloguj się w usłudze Outlook.com i wybierz pozycję Kontakty w lewym dolnym rogu strony.

Tworzenie kontaktów

Nowe kontakty są zapisywane w domyślnym folderze Kontakty i będą również widoczne w obszarze Wszystkie kontakty. Jeśli chcesz zapisać kontakt w innym folderze, wybierz folder przed utworzeniem kontaktu.

 1. Na pasku narzędzi wybierz pozycję Nowy kontakt.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Nowy kontakt

 2. Wprowadź szczegóły kontaktu. Wybierz pozycję Dodaj więcej, aby dodać więcej informacji, na przykład adres czy datę urodzin.

 3. Wybierz pozycję Utwórz.

 1. W usłudze Outlook.com przejdź do obszaru Poczta.

 2. Otwórz okienko odczytu wiadomości e-mail i wybierz nazwę nadawcy lub adresata, którego chcesz dodać do kontaktów.

 3. Na otwartej karcie profilu wybierz pozycję Więcej opcji > Dodaj do kontaktów.

  Wybierz ikonę wielokropka, a następnie wybierz pozycję Dodaj do kontaktów

  Uwaga: Kontakt zostanie automatycznie zapisany w domyślnym folderze Kontakty na stronie Osoby.

Aby dodać kontakt do ulubionych, wybierz go, a następnie wybierz pozycję Dodaj do ulubionych na pasku narzędzi.

Porada: Ulubione kontakty z adresem e-mail będą również widoczne w lewym okienku na stronie Poczta, dzięki czemu możesz wyświetlić całą korespondencję e-mail z nimi w jednym miejscu.

Kontakty można znajdować na stronie Kontakty przy użyciu następujących sposobów:

 • Użyj funkcji Wyszukaj. Zacznij wpisywać tekst w polu wyszukiwania, aby znaleźć kontakt lub listę kontaktów.

 • Wybierz pozycję Ulubione w lewym górnym rogu, aby wyświetlić kontakty dodane do ulubionych.

Porady: 

 • Wybierz literę na separatorze listy, aby szybko przechodzić między kontaktami na liście.

 • Wybierz literę, aby wyświetlić inne dostępne litery

Wybierz kontakt w środkowym okienku na stronie Kontakty, aby wyświetlić lub edytować informacje na jego temat.

 • Aby edytować kontakt, wybierz pozycję Edytuj kontakt w prawej części strony lub przycisk Edytuj na pasku narzędzi.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Edytuj kontakt

W przypadku kontaktów z adresem e-mail możesz także wyświetlić więcej informacji na następujących kartach:

 • Pliki: pliki ostatnio udostępnione Ci przez tę osobę.

 • Wiadomości e-mail: najnowsze wiadomości e-mail i załączniki w korespondencji z tą osobą.

 • LinkedIn: jeśli kontakt ma publiczny profil w serwisie LinkedIn skojarzony z tym samym adresem e-mail, który został zapisany przez Ciebie, będą tu wyświetlane informacje z serwisu LinkedIn.

  Uwaga: Karta LinkedIn może być niedostępna.

 1. Wybierz kontakt na stronie Kontakty.

 2. Wybierz pozycję Edytuj kontakt, a następnie wybierz ikonę aparatu.

  Wybierz ikonę aparatu, aby dodać zdjęcie
 3. Wybierz pozycję Przekaż zdjęcie, wybierz plik, którego chcesz użyć, i wybierz pozycję Otwórz, aby go przekazać.

 4. Jeśli chcesz zmienić pozycję zdjęcia, kliknij wewnątrz okręgu i przeciągnij wskaźnik. Aby powiększyć lub pomniejszyć widok, użyj suwaka poniżej zdjęcia.

  Dostosuj zdjęcie i wybierz przycisk Zastosuj
 5. Wybierz pozycję Zastosuj, a następnie Zapisz.

 • Aby zmienić sposób wyświetlania nazw kontaktów, wybierz pozycję Ustawienia , a następnie pozycję Wyświetl kontakty według > Imię lub Nazwisko.

 • Aby wybrać sortowanie, użyj menu sortowania u góry listy . Na przykład wybierz pozycję Sortuj według > Nazwisko.

Tworzenie list kontaktów

Lista kontaktów to zbiór adresów e-mail i jest przydatna do wysyłania wiadomości e-mail do grupy osób. Listy kontaktów są czasami nazywane listami dystrybucyjnymi.

Na przykład możesz utworzyć listę kontaktów o nazwie Mój klub książki i dodać do niej wszystkich członków klubu książki. Aby wysłać wiadomość e-mail do wszystkich osób w klubie, wystarczy dodać pozycję Mój klub książki w wierszu Do wiadomości e-mail.

Uwaga: Domyślnie listy kontaktów są tworzone w domyślnym folderze Kontakty i można je też wyświetlać w obszarze Wszystkie listy kontaktów. Jeśli chcesz zapisać listę kontaktów w innym folderze, wybierz folder przed wybraniem pozycji Nowa lista kontaktów.

 1. Na stronie Osoby na pasku narzędzi wybierz strzałkę obok pozycji Nowy kontakt, a następnie wybierz pozycję Nowa lista kontaktów.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu Nowy kontakt z wybraną pozycją Nowa lista kontaktów

 2. Wprowadź nazwę listy, a następnie dodaj nazwy lub adresy e-mail.

 3. Wybierz pozycję Utwórz.

Porada: Jeśli chcesz zgrupować kontakty w innym celu niż wysyłanie wiadomości e-mail, możesz zamiast tego utworzyć folder. Następnie dodaj kontakty do folderu.

Do listy kontaktów można dodawać osoby (adresy e-mail) na dwa sposoby: Edytując listę kontaktów i dodając do niej osoby z listy lub wybierając jeden lub więcej kontaktów i dodając je do listy z opcji Dodaj do listy na pasku narzędzi.

Uwaga: Lista kontaktów to tylko zbiór adresów e-mail, dlatego można dodawać tylko kontakty, które mają adres e-mail.

Aby dodać osoby do listy kontaktów, edytuj listę kontaktów:

 1. Na stronie Osoby wybierz pozycję Wszystkie listy kontaktów w okienku nawigacji lub wyszukaj nazwę listy kontaktów.

 2. Wybierz listę kontaktów, a następnie wybierz pozycję Edytuj.

 3. Wprowadź nazwy lub adresy e-mail.

 4. Wybierz pozycję Zapisz.

Dodaj jeden lub więcej kontaktów do listy kontaktów przy użyciu opcji Dodaj do listy :

 1. Na stronie Osoby wybierz kontakty, które chcesz dodać do listy.

 2. Na pasku narzędzi u góry wybierz pozycję Dodaj do listy.

  • Wybierz znak plus obok listy kontaktów, do których chcesz dodać kontakty.

   lub

  • Wybierz pozycję Nowa lista kontaktów , aby dodać wybrane kontakty do nowej listy, a następnie wprowadź nazwę nowej listy kontaktów.

 3. Kliknij poza okienko, aby zamknąć je po zakończeniu.

Osoby (adresy e-mail) można usunąć z listy kontaktów na dwa sposoby: Edytując listę kontaktów lub wybierając kontakt i usuwając je z listy, korzystając z opcji listy Dodaj do na pasku narzędzi.

Aby usunąć osoby z listy kontaktów, edytuj listę:

 1. Na stronie Osoby wybierz pozycję Wszystkie listy kontaktów w okienku nawigacji lub wyszukaj nazwę listy kontaktów.

 2. Wybierz listę kontaktów, a następnie wybierz pozycję Edytuj.

  Wybierz znak x dla nazwy lub adresu e-mail, który chcesz usunąć.

 3. Wybierz pozycję Zapisz.

Aby usunąć wybrane osoby z jednej lub kilku list kontaktów, wybierz opcję Dodaj do listy :

 1. Na stronie Osoby wybierz kontakt, który chcesz usunąć z listy kontaktów.

 2. Na pasku narzędzi wybierz pozycję Dodaj do listy. Zostaną wyświetlone listy kontaktów, do jakich ten kontakt został już dodany.

 3. Wybierz znak X obok listy kontaktów, z których chcesz usunąć wybrany kontakt.

 4. Kliknij poza okienko, aby zamknąć je po zakończeniu.

 • Na stronie Osoby wybierz pozycję Wszystkie listy kontaktów w okienku po lewej stronie lub wyszukaj nazwę listy kontaktów.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Aby uzyskać wsparcie w programie Outlook.com, kliknij tutaj lub wybierz Pomoc na pasku menu i wprowadź swoje zapytanie. Jeśli samodzielna pomoc nie rozwiąże problemu, przewiń w dół do pozycji Nadal potrzebujesz pomocy? i wybierz pozycję Tak.

Aby skontaktować się z nami w Outlook.com, musisz się zalogować. Jeśli nie możesz się zalogować, kliknij tutaj

Aby uzyskać pomoc dotyczącą konta Microsoft i subskrypcji, odwiedź witrynę Pomoc dotycząca kont i rozliczeń.

Ikona aplikacji Uzyskaj pomoc

Aby uzyskać pomoc i rozwiązać problem związany z innymi produktami i usługami firmy Microsoft, wpisz tutaj swój problem

Publikuj pytania, obserwuj dyskusje i dziel się swoją wiedzą na forachSpołeczności Outlook.com.

Zobacz też

Importowanie kontaktów do usługi Outlook.com

Która wersja programu Outlook jest używana?

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×