Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Mając tak wiele aplikacji i usług programu Outlook może być trudno zorientować się, której wersji używasz. Aby to ustalić, wybierz opcję odpowiadającą temu, jak uzyskujesz dostęp do programu Outlook:

Program Outlook to zaawansowana aplikacja do zarządzania pocztą e-mail, kontaktami i kalendarzem. Aby dowiedzieć się, która wersja programu Outlook jest zainstalowana na Twoim komputerze, wykonaj następujące czynności.

 1. W programie Outlook wybierz pozycję Plik.

  Tak wygląda wstążka programu Outlook 2016.

 2. Wybierz pozycję Konto pakietu Office.

  Jeśli nie widzisz opcji Konto pakietu Office, wybierz pozycję Pomoc. W prawej części strony będzie podana wersja produktu.

 3. Informacje o Twojej wersji i numerze kompilacji znajdują się w obszarze Informacje o produkcie. Na przykład Twoja lista będzie zawierać usługę Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw i możesz sprawdzić, które aplikacje obejmuje przy użyciu ikon.

 4. Jeśli chcesz ustalić, czy używasz 32-, czy 64-bitowej wersji programu Outlook, wybierz pozycję Outlook — Informacje.

  Wybierz pole Outlook — Informacje.

 5. U góry okna Outlook — Informacje znajduje się numer wersji oraz informacja, czy używasz wersji 32-bitowej, czy 64-bitowej.

  W górnej części okna widnieje informacja, czy wersja jest 32-bitowa czy 64-bitowa.

Uwaga:  Nowy program Outlook dla systemu Windows jest dostępny tylko dla niejawnych testerów pakietu Office. Niejawny program testów pakietu Office zapewnia subskrybentom pakietu Office wczesny dostęp do funkcji przed ich udostępnieniem w środowisku produkcyjnym. Dołącz do  niejawnego programu testów pakietu Office i wypróbuj już dziś nowy program Outlook dla systemu Windows!

Nowy program Outlook dla systemu Windows wygląda następująco:

Obraz przedstawiający nowy program Outlook dla systemu Windows z wyróżnioną na niebiesko pozycją „nowa poczta”.

Możesz również sprawdzić, której wersji używasz. Wybierz pozycję Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ogólne >Informacje o programie Outlook. Informacje o wersji będą znajdować się po prawej stronie. 

Obraz przedstawiający informacje o wersji nowego programu Outlook dla systemu Windows z wyróżnionymi pozycjami „Ogólne” i „Informacje o Outlook”.

Niektóre funkcje programu Outlook są dostępne tylko jako część programu Outlook dla usługi Microsoft 365 lub niejawnego programu testów pakietu Office.

Wybierz pozycję Plik > Konto pakietu Office. Jeśli widzisz usługę Microsoft 365 lub niejawny program testów pakietu Office, korzystasz z kompilacji bieżącego kanału lub kompilacji niejawnego programu testów programu Outlook dla usługi Microsoft 365.

Sprawdź obszar Plik > Konto pakietu Office, aby znaleźć odpowiednią wersję programu Outlook.

Jeśli korzystasz z systemu Windows 10 i Twój program Outlook wygląda inaczej niż na obrazach tutaj, istnieją dwie możliwe przyczyny tej sytuacji.

 1. Używasz starszej, nieobsługiwanej wersji programu Outlook, takiej jak program Outlook 2003. Wersję produktu programu Outlook często można ustalić, wybierając pozycję Pomoc > Informacje.

 2. Używasz aplikacji Poczta systemu Windows 10. Poczta systemu Windows 10 to bezpłatny program dołączony do wszystkich komputerów z systemem Windows 10. Jeśli korzystasz z aplikacji Poczta systemu Windows 10, skrzynka odbiorcza będzie wyglądać mniej więcej tak.

Tak wygląda wstążka aplikacji Poczta dla systemu Windows 10.

Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji Poczta systemu Windows 10, zobacz Poczta i Kalendarz dla systemu Windows 10 — często zadawane pytania.

Zobacz też

Importowanie i eksportowanie poczty e-mail programu Outlook, kontaktów i kalendarza

Aby dowiedzieć się, jaka wersja programu Outlook jest zainstalowana na Twoim komputerze Mac, wykonaj następujące czynności.

 1. Otwórz program Outlook.

 2. Na pasku menu wybierz pozycję Outlook (obok logo firmy Apple). Jeśli pasek menu nie jest widoczny, umieść wskaźnik myszy u góry ekranu i pasek zostanie wyświetlony.

  Aby sprawdzić, którą wersję programu Outlook posiadasz, wybierz pozycję Outlook na pasku menu.
 3. Wybierz pozycję Outlook — Informacje. Zostaną wyświetlone informacje o wersji.

  Jeśli korzystasz z programu Outlook za pośrednictwem subskrypcji usługi Microsoft 365, nie będzie wyświetlana wersja 2016 lub 2011.

  Jeśli używasz programu Outlook za pośrednictwem usługi Office 365, pole Outlook — Informacje będzie zawierać tekst Subskrypcja usługi Office 365.

  Jeśli masz program Outlook 2011 dla komputerów Mac, wygląda to następująco:

  Pole Outlook — Informacje będzie zawierać nazwę Outlook 2011 dla komputerów Mac.

Zobacz też

Importowanie wiadomości e-mail, kontaktów i innych elementów do programu Outlook 2016 dla komputerów Mac

Eksportowanie elementów do pliku archiwum w programie Outlook dla komputerów Mac

Aby uzyskać dostęp do wersji online programu Outlook, musisz najpierw połączyć się z Internetem. Następnie zaloguj się do poczty e-mail tak samo, jak logujesz się do serwisu Facebook, Amazon lub Netflix.

Outlook.com/Hotmail.com

Outlook.com/Hotmail.com to bezpłatna usługa poczty e-mail oparta na Internecie od firmy Microsoft. Ponieważ Outlook.com jest usługą dostępną przez Internet, nie jest ona instalowana na komputerze i nie ma informacji o wersji.

Zrzut ekranu przedstawiający nowe środowisko obsługi aplikacji Poczta

Outlook w sieci Web dla firm (Microsoft 365)

Tak wygląda wstążka aplikacji Outlook w sieci Web.

lub

Zrzut ekranu przedstawiający nowe środowisko obsługi aplikacji Poczta

Jeśli masz subskrypcję usługi Microsoft 365 dla firm, Twój plan obejmuje dostęp do wersji programu Outlook, z której możesz korzystać w dowolnym miejscu, w którym jest połączenie internetowe.

Aplikacja Outlook w sieci Web jest szczególnie użyteczna, jeśli masz konta e-mail w wielu usługach, ponieważ możesz zarządzać wszystkimi wiadomościami e-mail z jednego miejsca.

Za pomocą aplikacji Outlook w sieci Web nie można importować ani eksportować kontaktów i wiadomości e-mail. Aby zaimportować lub wyeksportować kontakty, musisz użyć aplikacji Outlook w wersji 2016, 2013, 2017 lub 2007. Po zainstalowaniu aplikacji Outlook na komputerze wykonaj następujące czynności:

 1. Dodaj swój adres e-mail do aplikacji Outlook. Zostanie ona zsynchronizowana z odpowiednią usługą poczty e-mail i Twoje wiadomości e-mail oraz kontakty zostaną wyświetlone.

 2. Wybierz odpowiednie instrukcje wymienione tutaj: Importowanie i eksportowanie poczty e-mail, kontaktów i kalendarza programu Outlook.

Outlook Web App (dla programu Exchange 2010 lub 2016)

Aplikacja Outlook Web App jest używana tylko w środowiskach służbowych lub szkolnych, które hostują własny serwer Exchange.

Aby uzyskać dostęp do kontaktów, w oknie uruchamiania aplikacji Ikona uruchamiania aplikacji Office 365 kliknij pozycję Kontakty.

Aby zaimportować lub wyeksportować kontakty, musisz użyć aplikacji Outlook w wersji 2016, 2013, 2010 lub 2007. Po zainstalowaniu aplikacji Outlook na komputerze wykonaj następujące czynności:

 1. Dodaj swój adres e-mail do aplikacji Outlook. Zostanie ona zsynchronizowana z odpowiednią usługą poczty e-mail i Twoje wiadomości e-mail oraz kontakty zostaną wyświetlone.

 2. Wybierz odpowiednie instrukcje wymienione tutaj: Importowanie i eksportowanie poczty e-mail, kontaktów i kalendarza programu Outlook.

Tak wygląda wstążka aplikacji Outlook Web App

Outlook dla systemu iOS

Jeśli masz telefon iPhone lub tablet iPad, używasz aplikacji Outlook dla systemu iOS do zarządzania pocztą e-mail, kalendarzem, kontaktami i plikami. Możesz dodać dowolne konto e-mail korzystające z protokołu POP lub IMAP, a także konta usług Outlook.com, Microsoft 365, Gmail i Yahoo oraz programu Exchange.

Aby znaleźć numer wersji aplikacji Outlook dla systemu iOS na telefonie iPhone:

 1. W aplikacji Outlook na telefonie iPhone wybierz pozycję Ustawienia > Pomoc i opinie.

 2. Przewiń do dołu strony. Będzie tam wyświetlony numer wersji.

Oto nieco informacji dotyczących aplikacji Outlook dla systemu iOS:

Obraz przedstawiający wygląd aplikacji Outlook na telefonie iPhone.

Outlook dla systemu Android

Jeśli masz telefon lub tablet z systemem Android, Twój produkt programu Outlook to aplikacja Outlook dla systemu Android. Ta aplikacja pozwala zarządzać wiadomościami e-mail, kalendarzem, kontaktami i plikami. Możesz dodać dowolne konto e-mail korzystające z protokołu POP lub IMAP, a także konta usług Outlook.com, Microsoft 365, Gmail i Yahoo oraz programu Exchange. Oto nieco informacji dotyczących tej wersji programu Outlook:

Obraz przedstawiający wygląd aplikacji Outlook na telefonie iPhone.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×