Hierarchiczny wykres pierścieniowy doskonale nadaje się do wyświetlania danych hierarchicznych. Każdy poziom hierarchii jest reprezentowany przez jeden pierścień lub okrąg, a najbardziej wewnętrzny okrąg stanowi najwyższy poziom w hierarchii. Hierarchiczny wykres pierścieniowy bez żadnych danych hierarchicznych (jeden poziom kategorii) jest podobny do zwykłego wykresu pierścieniowego. Jednak hierarchiczny wykres pierścieniowy z wieloma poziomami kategorii pokazuje, jakie są relacje między pierścieniami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Hierarchiczny wykres pierścieniowy najbardziej przydaje się w sytuacji, gdy trzeba zaprezentować podział jednego pierścienia na jego elementy składowe, natomiast inny typ wykresu hierarchicznego — mapa w formie drzewa— doskonale nadaje się do porównywania względnych rozmiarów.

Obraz wykresu pierścieniowego w pakiecie Office 2016 dla systemu Windows

Tworzenie hierarchicznego wykresu pierścieniowego

 1. Zaznacz dane.

  Data used to create the example sunburst chart
 2. Kliknij pozycję Wstawianie > Wstaw schemat hierarchii > Pierścieniowy.

  Typ wykresu Pierścieniowy na karcie Wstawianie w pakiecie Office 2016 dla systemu Windows

  W celu utworzenia wykresu sunburstowego można także użyć karty Wszystkie wykresy w obszarze Polecane wykresy, jednak wykres sunburstowy jest polecany tylko wtedy, gdy w strukturze hierarchału istnieją puste komórki. (Kliknij pozycję Wstaw >Polecane wykresy > karcie Wszystkie wykresy)

Porada: Dostosuj wygląd wykresu za pomocą kart Projektowanie i Formatowanie. Jeśli nie widzisz tych kart, kliknij w obrębie hierarchicznego wykresu pierścieniowego, aby dodać kartę Narzędzia wykresów do wstążki.

Karty Projektowanie i Formatowanie dla obszaru Narzędzia wykresów

Tworzenie hierarchicznego wykresu pierścieniowego

 1. Zaznacz dane.

  Data used to create the example sunburst chart
 2. Na wstążce kliknij kartę Wstawianie, a następnie kliknij pozycję Ikona wykresu hierarchii(ikona Hierarchia) i wybierz pozycję Hierarchia.

  Wykres sunburstowy na wstążce

  Porada: Za pomocą kart Projekt wykresu i Formatowanie dostosuj wygląd wykresu. Jeśli nie widzisz tych kart, kliknij w dowolnym miejscu wykresu sunburstowego, aby wyświetlić je na wstążce.

Tworzenie wykresu wodospadowego

Tworzenie wykresu Pareto

histogramu

Tworzenie

programie Office

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×