Używanie aplikacji Planner w usłudze Microsoft Teams

Używanie aplikacji Planner w usłudze Microsoft Teams

Jeśli używasz usługi Microsoft Teams, możesz uporządkować zadania, dodając jedną lub więcej kart aplikacji Planner do kanału zespołu. Następnie możesz pracować nad swoim planem z poziomu aplikacji Teams lub w programie Planner dla sieci Web, usuwać plany oraz otrzymywać powiadomienia w aplikacji Teams po przypisaniu zadania w programie Planner.

Dowiedz się, jak wykonywać następujące czynności:

Zobacz Pomoc dotyczącą usługi Planner , aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania ze wszystkich funkcji usługi Planner.

Twoja przeglądarka nie obsługuje klipów wideo.

Dodawanie karty aplikacji Planner do kanału zespołu

Uwaga: Karty Planner nie można dodać do kanału prywatnego w aplikacji Teams.

 1. W kanale zespołu wybierz pozycję Dodaj kartę +.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu usługi Teams ze wskazaną ikoną + polecenia Dodaj kartę

 2. W oknie dialogowym Dodawanie karty wybierz zadanie według terminarza i zadania do wykonania.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Dodawanie karty w usłudze Teams

 3. W oknie dialogowym zadania według terminarza i zadania do wykonania wybierz pozycję:

  • Utwórz nową listę zadań , aby utworzyć nowy plan Planner i dodać go jako kartę do tego kanału.

  • Użyj istniejącej listy zadań , aby wybrać istniejący plan Planner, aby dodać go do karty w tym kanale.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe karty aplikacji Planner w usłudze Teams

 4. Określ, czy chcesz opublikować w kanale wpis o karcie, a następnie wybierz przycisk Zapisz.

  Karta zostanie dodana obok innych kart kanału zespołu i będzie można zacząć dodawać zadania do tablicy.

  Zrzut ekranu karty nowo dodanego planu w usłudze Teams

 5. Powtórz tę procedurę, aby dodać dowolną liczbę planów dla tego kanału.

  Uwaga: Ten sam plan można również dodać do wielu kart. Nie spowoduje to utworzenia kopii planu.

Pracowanie nad planem w usłudze Teams

Po dodaniu planu w usłudze Teams są dwa sposoby rozpoczęcia korzystania z niego:

 • W kanale zespołu:    Po dodaniu planu na karcie kanału możesz wyświetlić plan w kontekście pozostałych konwersacji zespołu, plików i innych elementów. Możesz wykonać niemal wszystko, co można zrobić w usłudze Planner dla sieci Web. Możesz również przejść do witryny sieci Web, otwierając plan w usłudze Planner dla sieci Web. Poniżej przedstawiono listę akcji dotyczących planu w usłudze Teams w porównaniu z aplikacją Planner dla sieci Web.

 • W aplikacji:   W aplikacji zadania początkowo nazywanej aplikacją Planner , możesz wyświetlić zarówno Moje zadania , jak i współdzielone plany. Moje zadania są obsługiwane przez zadanie do wykonania i pokazywanie zadań dodanych przez Ciebie za pośrednictwem aplikacji Outlook lub oflagowanych wiadomości e-mail lub zadań w usłudze Planner przypisanych do użytkownika. Plany udostępnione to wszystkie plany dodane do kanałów zespołów. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Korzystanie z aplikacji zadania w aplikacji Teams.

Akcje dotyczące planu w usłudze Teams w porównaniu z aplikacją Planner dla sieci Web

Poniżej przedstawiono zestawienie funkcji dostępnych podczas wyświetlania w usłudze Teams w porównaniu z wyświetlaniem w aplikacji Planner dla sieci Web. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat Planner funkcji i możliwości ich wykonywania, zobacz Pomoc dla usługi Planner.

Funkcje

Karta usługi Teams

Planner dla sieci Web

Tworzenie planu

Tak

Tak

Dodawanie zadań do planu

Tak

Tak

Tworzenie zasobników

Tak

Tak

Dodawanie listy kontrolnej do zadania

Tak

Tak

Tworzenie komentarzy do zadania

Tak

Tak

Ustawianie i aktualizowanie postępu zadań

Tak

Tak

Usuwanie zadania

Tak

Tak

Stosowanie etykiet do zadań

Tak

Tak

Ustawianie obrazu podglądu zadania

Tak

Tak

Dołączanie plików, zdjęć i linków do zadań

Tak

Tak

Dodawanie dat rozpoczęcia i ukończenia zadania

Tak

Tak

Przydzielanie osób do zadań

Tak

Tak

Oznaczanie planów jako ulubionych

Nie

Tak

Usuwanie planu

Tak, Zacznij od usunięcia karty

Tak

Wyświetlanie postępu planu (widok wykresów)

Tak

Tak

Otrzymywanie wiadomości e-mail dotyczących zadań

Nie

Tak

Dodawanie osób do planu

Nie na poziomie planu

Tak na poziomie kanału z usługi Teams

Tak

Wyświetlanie zadań w kalendarzu (widok harmonogramu)

Tak

Tak

Otwieranie planu utworzonego w usłudze Teams w aplikacji Planner lub usłudze Teams

Możesz uzyskać dostęp do planu utworzonego w kanale usługi Teams zarówno w aplikacji Planner dla sieci Web, jak i w usłudze Teams.

Otwieranie planu w aplikacji Planner dla sieci Web

 • Z witryny internetowej Office365.com.    Zaloguj się w witrynie office365.com, wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji, a następnie wybierz pozycję Planner. W Centrum programu Planner przewiń zawartość, aby znaleźć plan w obszarze Ostatnie plany lub Wszystkie plany.

  Zrzut ekranu kafelka planu w obszarze Ostatnie plany przedstawiający plan utworzony w usłudze Teams oraz Zespół i Kanał stanowiące jego część.

  Po utworzeniu planu w usłudze Teams nazwy zespołu i kanału zespołu zostaną wyświetlone poniżej nazwy planu w formacie: „zespół > kanał zespołu”. (Jeśli plan utworzono przed lutym 2018 r., te nazwy mogą być niewidoczne, dopóki członek planu nie otworzy planu w usłudze Teams po tej dacie). Wybierz kafelek planu, aby otworzyć plan w aplikacji Planner dla sieci Web.

  Uwaga: W przeszłości przejście do planu utworzonego w usłudze Teams z witryny internetowej Office365.com było trudne. Czasami nie można było odnaleźć planu lub, jeśli go odnaleziono, wyglądał na pusty. Teraz wszystkie plany utworzone w usłudze Teams są widoczne w Centrum programu Planner. Jeśli znajdziesz pusty plan skojarzony z Twoim zespołem, być może jest to plan zastępczy utworzony podczas tworzenia zespołu. W przypadku planu zastępczego nazwa zespołu lub kanału zespołu może nie być wyświetlana na kafelku planu w obszarze Wszystkie plany.

 • Z karty planu w usłudze Teams.    W usłudze Teams wybierz swój zespół i kanał, a następnie odpowiednią kartę planu. Z prawej strony kart wybierz ikonę Przejdź do witryny sieci Web.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu kanału usługi Teams z ikoną Przejdź do witryny sieci Web

  Zostanie otwarte okno przeglądarki przedstawiające plan w aplikacji Planner dla sieci Web.

Otwieranie planu w usłudze Teams

 • Na karcie kanału, którym go utworzono.    W usłudze Teams wybierz zespół i kanał, a następnie wybierz kartę planu.

 • Z poziomu aplikacji:    W obszarze zespoły w lewej kolumnie Wybierz pozycję więcej opcji..., a następnie wybierz pozycję zadania według terminarza i zadanie do wykonania. Wybierz pozycję Wszystkie, a następnie przewiń zawartość, aby znaleźć szukany plan.

 • Z aplikacji Planner dla sieci Web.    W aplikacji Planner dla sieci Web wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przejdź do Centrum programu Planner i przewiń w dół, aby znaleźć plan w obszarze Ostatnie plany lub Wszystkie plany. Na kafelku planu wybierz pozycję ..., a następnie wybierz pozycję Otwórz w aplikacji Microsoft Teams.

  • Znajdź i otwórz plan w aplikacji Planner dla sieci Web. U góry planu wybierz pozycję ..., a następnie wybierz pozycję Otwórz w aplikacji Microsoft Teams.

Usuwanie karty aplikacji Planner lub usuwanie planu

Po zakończeniu używania karty aplikacji Planner w usłudze Teams możesz usunąć ją z kanału zespołu, ale zachować plan podstawowy, lub usunąć ją z kanału i trwale usunąć plan podstawowy.

 1. W kanale zespołu wybierz kartę aplikacji Planner, którą chcesz usunąć, wybierz strzałkę obok nazwy karty i wybierz pozycję Usuń.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu rozwijane karty z wybranym poleceniem Usuń

 2. W oknie dialogowym Usuwanie:

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Usuwanie karty w usłudze Teams

  • Aby usunąć plan z kanału zespołu: Wyczyść pole wyboru Trwale usuń ten plan i wszystkie jego zadania. Tych danych nie można przywrócić . To pole wyboru nie powinno być zaznaczone, gdy otwarto okno dialogowe. Plan nie będzie już widoczny w usłudze Teams, ale będzie widoczny w aplikacji Planner dla sieci Web.

  • Aby usunąć plan: Zaznacz pole wyboru Trwale usuń ten plan i wszystkie jego zadania. Tych danych nie można przywrócić . Plan nie będzie już istniał ani w usłudze Teams, ani w aplikacji Planner dla sieci Web.

 3. Wybierz pozycję Usuń.

Pobierz powiadomienia o przydziałach w usłudze Planner w usłudze Teams

Możesz uzyskać powiadomienie zespołów, gdy w zespole jest przydzielone zadanie Planner, Jeśli Twój zespół ma zainstalowaną usługę Planner, a plan zawiera kartę w aplikacji Teams.

Aby włączyć powiadomienia o przydziałach usługi Planner w aplikacji Teams:

 1. W usłudze Planner dla sieci Web wybierz pozycję Ustawienia, a następnie w obszarze Plannerwybierz pozycję powiadomienia.

 2. Upewnij się, że pole wyboru osoba przypisze zadanie do mnie jest zaznaczone.

Aby uzyskać więcej informacji o wiadomościach e-mail i powiadomieniach usługi Planner.

Powiadomienia o przydziałach w usłudze Planner w aplikacji Teams będą następujące:

 • Wyświetlane w kanale aktywności aplikacji Teams.

 • Pojawi się w rozmowie z aplikacją Planner (możesz znaleźć tutaj, aby wyświetlić rekord zawierający wcześniejsze karty przydziałów).

 • Zawierać tytuł zadania, do którego przypisano zadanie, plan, do którego należy zadanie, oraz link umożliwiający otwarcie szczegółów zadania w aplikacji Teams.

 • Nie zamieniaj powiadomień o przydziałach zadań poczty e-mail i usługi Planner na telefon komórkowy; otrzymasz wszystkie trzy.

Nawet jeśli akcja przydzielonego zadania znajduje się poza zespołem (na przykład w usłudze Planner dla sieci Web lub aplikacji mobilnych usługi Planner), jeśli plan zawiera kartę w usłudze Teams, do osoby przydzielonej zostanie wysłana wiadomość z powiadomieniem zespołu.

Jeśli nie widzisz powiadomień zespołów dotyczących określonego planu, spróbuj odinstalować i ponownie zainstalować aplikację Planner dla zespołu skojarzonego z tym planem, aby upewnić się, że do zespołu zostanie dodany bota usługi Planner.  

Wyłączanie powiadomień o przydziałach usługi Planner w usłudze Teams

Jeśli nie chcesz otrzymywać powiadomień zespołów dotyczących przydziałów zadań, możesz wyciszyć lub zablokować bota usługi Planner, aby zatrzymać powiadomienia Teams z usługi Planner.

Jeśli jesteś administratoremMicrosoft 365 i chcesz wyłączyć powiadomienie programu Planner Teams, możesz wyłączyć aplikację Planner dla aplikacji Teams. Jeśli chcesz wyłączyć tylko powiadomienia o przydziałach terminarza w usłudze Teams, ale pozostaw aplikację Planner włączoną, skontaktuj się z pomocą techniczną pakietu Office.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×