Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Używanie aplikacji Planner w usłudze Microsoft Teams

Jeśli używasz usługi Microsoft Teams, możesz uporządkować zadania, dodając jedną lub więcej kart aplikacji Planner do kanału zespołu. Następnie możesz pracować nad swoim planem z poziomu aplikacji Teams lub w programie Planner dla sieci Web, usuwać plany oraz otrzymywać powiadomienia w aplikacji Teams po przypisaniu zadania w programie Planner.

Dowiedz się, jak wykonywać następujące czynności:

Zobacz Pomoc usługi Planner , aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania ze wszystkich funkcji usługi Planner.

Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.

Dodawanie karty aplikacji Planner do kanału zespołu

Uwaga: W aplikacji Teams nie można dodać karty Planner do kanału prywatnego.

 1. W kanale zespołu wybierz pozycję Dodaj kartę +.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu usługi Teams ze wskazaną ikoną + polecenia Dodaj kartę

 2. W oknie dialogowym Dodawanie karty wybierz pozycjęZadania według usługi Planner i Zadanie do wykonania.

 3. W oknie dialogowym Zadania według programu Planner i zadania do wykonania wybierz pozycję:

  • Utwórz nową listę zadań, aby utworzyć nowy plan Planner i dodać go jako kartę do tego kanału.

  • Użyj istniejącej listy zadań, aby wybrać istniejący plan Planner dodać do karty w tym kanale.

 4. Określ, czy chcesz opublikować w kanale wpis o karcie, a następnie wybierz przycisk Zapisz.

  Karta zostanie dodana obok innych kart kanału zespołu i będzie można zacząć dodawać zadania do tablicy.

  Zrzut ekranu karty nowo dodanego planu w usłudze Teams

 5. Powtórz tę procedurę, aby dodać dowolną liczbę planów dla tego kanału.

  Uwaga: Możesz również dodać ten sam plan do wielu kart. Nie spowoduje to utworzenia kopii planu.

Pracowanie nad planem w usłudze Teams

Po dodaniu planu w usłudze Teams są dwa sposoby rozpoczęcia korzystania z niego:

 • W kanale zespołu:    Po dodaniu planu na karcie kanału możesz zobaczyć swój plan w kontekście pozostałych konwersacji zespołu, plików i nie tylko. W tym miejscu możesz zrobić prawie wszystko, co możesz zrobić w aplikacji Planner dla sieci Web. Możesz również przejść do witryny internetowej, otwierając plan w usłudze Planner dla sieci Web. Poniżej przedstawiono listę akcji dotyczących planu w usłudze Teams w porównaniu z aplikacją Planner dla sieci Web.

 • W aplikacji:   W aplikacji Zadania, nazywanej początkowo aplikacją Planner , możesz zobaczyć zarówno Przypisane do mnie , jak i Plany udostępnione. Przypisane do mnie są obsługiwane przez aplikację To Do i wyświetlają zadania dodane za pośrednictwem tej aplikacji, zadania programu Outlook, oflagowane wiadomości e-mail lub zadania usługi Planner, które zostały Ci przypisane. Plany udostępnione to wszystkie plany dodane do kanałów zespołów. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Korzystanie z aplikacji Zadania w aplikacji Teams.

Akcje dotyczące planu w usłudze Teams w porównaniu z aplikacją Planner dla sieci Web

Poniżej przedstawiono zestawienie funkcji dostępnych podczas wyświetlania na karcie Teams, aplikacji Zadania w usłudze Teams oraz przeglądania przez Planner dla sieci Web. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat funkcji Planner i tego, co można z nimi zrobić, zobacz Pomoc usługi Planner.

Funkcje

Karta usługi Teams

Aplikacja Zadania

Planner dla sieci Web

Tworzenie planu

Tak

Tak

Tak

Dodawanie zadań do planu

Tak

Tak

Tak

Tworzenie zasobników

Tak

Tak

Tak

Dodawanie listy kontrolnej do zadania

Tak

Tak

Tak

Tworzenie komentarzy do zadania

Tak

Tak

Tak

Ustawianie i aktualizowanie postępu zadań

Tak

Tak

Tak

Usuwanie zadania

Tak

Tak

Tak

Stosowanie etykiet do zadań

Tak

Tak

Tak

Ustawianie obrazu podglądu zadania

Tak

Tak

Tak

Dołączanie plików, zdjęć i linków do zadań

Tak

Tak

Tak

Dodawanie dat rozpoczęcia i ukończenia zadania

Tak

Tak

Tak

Przydzielanie osób do zadań

Tak

Tak

Tak

Przypinanie preferowanych planów

Nie

Nie

Tak

Usuwanie planu

Tak, zacznij od usunięcia karty

Nie

Tak

Zmienianie nazwy planu

Nie

Nie

Tak

Wyświetlanie postępu planu (widok wykresów)

Tak

Tak

Tak

Otrzymywanie wiadomości e-mail dotyczących zadań

Nie

Nie

Tak

Dodawanie osób do planu

Nie na poziomie planu

Tak na poziomie kanału z usługi Teams

Nie na poziomie planu

Tak na poziomie kanału z usługi Teams

Tak

Wyświetlanie zadań w kalendarzu (widok harmonogramu)

Tak

Tak

Tak

Otwieranie planu utworzonego w usłudze Teams w aplikacji Planner lub usłudze Teams

Możesz uzyskać dostęp do planu utworzonego w kanale usługi Teams zarówno w aplikacji Planner dla sieci Web, jak i w usłudze Teams.

Otwieranie planu w aplikacji Planner dla sieci Web

 • Z witryny internetowej Office365.com.    Zaloguj się w witrynie office365.com, wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji, a następnie wybierz pozycję Planner. W Centrum programu Planner przewiń zawartość, aby znaleźć plan w obszarze Ostatnie plany lub Wszystkie plany.

  Zrzut ekranu kafelka planu w obszarze Ostatnie plany przedstawiający plan utworzony w usłudze Teams oraz Zespół i Kanał stanowiące jego część.

  Po utworzeniu planu w usłudze Teams nazwy zespołu i kanału zespołu zostaną wyświetlone poniżej nazwy planu w formacie: „zespół > kanał zespołu”. (Jeśli plan utworzono przed lutym 2018 r., te nazwy mogą być niewidoczne, dopóki członek planu nie otworzy planu w usłudze Teams po tej dacie). Wybierz kafelek planu, aby otworzyć plan w aplikacji Planner dla sieci Web.

  Uwaga: W przeszłości przejście do planu utworzonego w usłudze Teams z witryny internetowej Office365.com było trudne. Czasami nie można było odnaleźć planu lub, jeśli go odnaleziono, wyglądał na pusty. Teraz wszystkie plany utworzone w usłudze Teams są widoczne w Centrum programu Planner. Jeśli znajdziesz pusty plan skojarzony z Twoim zespołem, być może jest to plan zastępczy utworzony podczas tworzenia zespołu. W przypadku planu zastępczego nazwa zespołu lub kanału zespołu może nie być wyświetlana na kafelku planu w obszarze Wszystkie plany.

 • Z karty planu w usłudze Teams.    W usłudze Teams wybierz swój zespół i kanał, a następnie odpowiednią kartę planu. Z prawej strony kart wybierz ikonę Przejdź do witryny sieci Web.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu kanału usługi Teams z ikoną Przejdź do witryny sieci Web

  Zostanie otwarte okno przeglądarki przedstawiające plan w aplikacji Planner dla sieci Web.

Otwieranie planu w usłudze Teams

 • Na karcie kanału, którym go utworzono.    W usłudze Teams wybierz zespół i kanał, a następnie wybierz kartę planu.

 • Z poziomu aplikacji:    W usłudze Teams w lewej kolumnie wybierz pozycję Więcej opcji ..., a następnie wybierz pozycję Zadania według usługi Planner i Zadania do wykonania. Wybierz pozycję Wszystkie, a następnie przewiń zawartość, aby znaleźć szukany plan.

 • Z aplikacji Planner dla sieci Web.    W aplikacji Planner dla sieci Web wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przejdź do Centrum programu Planner i przewiń w dół, aby znaleźć plan w obszarze Ostatnie plany lub Wszystkie plany. Na kafelku planu wybierz pozycję ..., a następnie wybierz pozycję Otwórz w aplikacji Microsoft Teams.

  • Znajdź i otwórz plan w aplikacji Planner dla sieci Web. U góry planu wybierz pozycję ..., a następnie wybierz pozycję Otwórz w aplikacji Microsoft Teams.

Usuwanie karty aplikacji Planner lub usuwanie planu

Po zakończeniu używania karty aplikacji Planner w usłudze Teams możesz usunąć ją z kanału zespołu, ale zachować plan podstawowy, lub usunąć ją z kanału i trwale usunąć plan podstawowy.

 1. W kanale zespołu wybierz kartę aplikacji Planner, którą chcesz usunąć, wybierz strzałkę obok nazwy karty i wybierz pozycję Usuń.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu rozwijane karty z wybranym poleceniem Usuń

 2. W oknie dialogowym Usuwanie:

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Usuwanie karty w usłudze Teams

  • Aby usunąć plan z kanału zespołu: Wyczyść pole wyboru Trwale usuń ten plan i wszystkie jego zadania. Tych danych nie można przywrócić . To pole wyboru nie powinno być zaznaczone, gdy otwarto okno dialogowe. Plan nie będzie już widoczny w usłudze Teams, ale będzie widoczny w aplikacji Planner dla sieci Web.

  • Aby usunąć plan: Zaznacz pole wyboru Trwale usuń ten plan i wszystkie jego zadania. Tych danych nie można przywrócić . Plan nie będzie już istniał ani w usłudze Teams, ani w aplikacji Planner dla sieci Web.

 3. Wybierz pozycję Usuń.

Otrzymywanie powiadomień o zadaniach aplikacji Planner w usłudze Teams

Jeśli Twój zespół ma zainstalowaną usługę Planner, możesz otrzymać powiadomienie o przypisaniu Ci zadania usługi Planner przez inną osobę, a Twój plan zawiera kartę w usłudze Teams.

Aby włączyć powiadomienia o zadaniach aplikacji Planner w aplikacji Teams:

 1. W usłudze Planner dla sieci Web wybierz pozycję Ustawienia, a następnie w obszarze Planner wybierz pozycję Powiadomienia.

 2. Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Ktoś przydzieli mi zadanie .

Aby uzyskać więcej informacji o wiadomościach e-mail i powiadomieniach usługi Planner.

Powiadomienie o zadaniu w usłudze Planner w usłudze Teams będzie:

 • Pojawia się w kanale Aktywność aplikacji Teams.

 • Pojawi się na czacie z aplikacją Planner (możesz spojrzeć tutaj, aby wyświetlić zapis kart z wcześniejszymi zadaniami).

 • Zawiera tytuł zadania, kto przydzielił Ci zadanie, plan, do którego zadanie należy, oraz link umożliwiający otwarcie szczegółów zadania w aplikacji Teams.

 • Powiadomienia o przypisania zadań w usłudze Planner nie zastępują poczty e-mail ani powiadomień push na urządzeniach przenośnych. otrzymasz wszystkie trzy.

Nawet jeśli akcja przydziału zadania występuje poza usługą Teams (na przykład w aplikacji Planner dla sieci Web lub aplikacjach mobilnych Planner), jeśli plan ma kartę w usłudze Teams, do osoby przypisującej zostanie wysłane powiadomienie aplikacji Teams.

Wyłączanie powiadomień o zadaniach usługi Planner w usłudze Teams

Jeśli jesteś administratoremMicrosoft 365 i chcesz wyłączyć powiadomienia usługi Planner Teams, możesz wyłączyć aplikację Planner dla aplikacji Teams. Jeśli chcesz wyłączyć tylko powiadomienia o zadaniach usługi Planner w usłudze Teams, ale pozostawić włączoną aplikację Planner, skontaktuj się z pomocą techniczną pakietu Office.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×