Zarządzanie terminami, planami, budżetami — jest to proste dzięki platformie Microsoft 365

Uczestniczenie w spotkaniu

Aby w pełni wykorzystać możliwości spotkania online, warto przygotować się do niego wcześniej, zapoznając się z elementami sterującymi audio i wideo, monitorowaniem stanu spotkania w czasie jego trwania i sposobami interakcji z innymi osobami.

Co chcesz zrobić?

Przygotowanie do spotkania

Sprawdzanie obsługi audio i wideo

Sprawdzanie, czy urządzenie audio jest zoptymalizowane pod kątem programu Lync

Zapoznanie się z opcjami dołączania do spotkania

Sterowanie obsługą audio i wideo

Wyciszenie lub wyłączenie wyciszenia mikrofonu.

Uruchamianie i zatrzymywanie obrazu wideo spotkania

Monitorowanie stanu spotkania

Sprawdzanie stanu połączenia

Wyświetlanie komunikatów i alertów

Wchodzenie w interakcje z zawartością spotkania

Pobieranie załącznika do spotkania

Używanie tablicy i narzędzi do adnotacji

Wchodzenie w interakcje z innymi uczestnikami spotkania

Opuszczanie spotkania

Przygotowanie do spotkania

Warto przygotować się do spotkania, sprawdzając ustawienia oraz urządzenia audio i wideo. W przypadku dołączania do spotkania z poziomu komputera bez zainstalowanego oprogramowania komunikacyjnego Microsoft Lync Online należy zapoznać się z alternatywnymi opcjami dołączania do spotkania.

Sprawdzanie obsługi audio i wideo

 1. W oknie głównym programu Lync kliknij przycisk Opcje Ikona Opcje .

 2. W oknie dialogowym Lync — Opcje kliknij kartę Urządzenie audio i sprawdź, czy wybrano właściwe urządzenie.

 3. Kliknij kartę Urządzenie wideo i sprawdź, czy kamera działa poprawnie.

 4. Kliknij przycisk OK.

Sprawdzanie, czy urządzenie audio jest zoptymalizowane pod kątem programu Lync

 • Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku podczas spotkania, należy używać urządzenia z mikrofonem eliminującym hałas.

Zapoznanie się z opcjami dołączania do spotkania

 • W przypadku planowania dołączenia do spotkania z poziomu komputera, na którym nie zainstalowano programu Lync, należy zapoznać się z innymi dostępnymi opcjami. Aby uzyskać szczegóły, zobacz Zdalne dołączanie do spotkania.

Sterowanie obsługą audio i wideo

W zależności od konfiguracji spotkania można wyciszać swój dźwięk i wyłączać wyciszenie oraz pokazywać i ukrywać obraz wideo.

Wyciszenie lub wyłączenie wyciszenia mikrofonu.

 • W oknie konwersacji kliknij przycisk Wycisz mikrofon lub Wyłącz wyciszenie mikrofonu.

Uruchamianie i zatrzymywanie obrazu wideo spotkania

 • W oknie konwersacji kliknij pozycję Wideo.

Początek strony

Monitorowanie stanu spotkania

W oknie konwersacji można monitorować alerty i stan połączenia.

Sprawdzanie stanu połączenia

 • Na liście uczestników wskaż ikonę stanu wiadomości błyskawicznych albo połączenia audio, wideo lub udostępniania obok swojej nazwy.

 • W oknie konwersacji wskaż wskaźnik łączności sieciowej.

Wyświetlanie komunikatów i alertów

 • Upewnij się, że okno konwersacji jest widoczne na pulpicie. Alerty są wyświetlane podczas spotkania tuż nad elementami sterującymi dźwiękiem.

Początek strony

Wchodzenie w interakcje z zawartością spotkania

Pobieranie załącznika do spotkania

 • W przypadku otrzymania powiadomienia o udostępnieniu co najmniej jednego załącznika do spotkania kliknij przycisk Dodaj lub wyświetl załączniki, a następnie zapisz załącznik w wybranej lokalizacji.

Używanie tablicy i narzędzi do adnotacji

 • W zależności od konfiguracji spotkania podczas wyświetlania tablicy lub prezentacji programu Microsoft PowerPoint można używać narzędzi do adnotacji, takich jak wskaźnik, pole tekstowe i wyróżnienie. Aby uzyskać szczegóły, zobacz Współpraca przy użyciu tablicy.

Początek strony

Wchodzenie w interakcje z innymi uczestnikami spotkania

Aby rozpocząć prywatną konwersację z osobą uczestniczącą w spotkaniu, wykonaj następujące czynności:

 • Na liście uczestników kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę wybranej osoby, a następnie kliknij polecenie Zaproś do nowej konwersacji.

Opuszczanie spotkania

Aby opuścić spotkanie, wykonaj następujące czynności:

 • Zamknij okno konwersacji.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×