Spis treści
×
Przewodnik Szybki start dla aplikacji Word Online
Przewodnik Szybki start dla aplikacji Word Online

Udostępnianie i współpraca

Udostępnianie dokumentu

 1. Wybierz pozycję Udostępnij.

 2. Ustaw odpowiednie uprawnienia.

 3. Wpisz nazwy lub adresy e-mail osób, którym chcesz udostępnić plik.

 4. Dodaj wiadomość (opcjonalnie).

 5. Wybierz pozycję Wyślij.

Masz dodatkowe opcje:

 • Aby utworzyć link do udostępniania w wiadomości e-mail, wybierz pozycję Kopiuj link.

 • Wybierz pozycję Outlook, aby utworzyć nową wiadomość e-mail z linkiem umożliwiającym udostępnianie w programie Outlook dla sieci Web.

Udostępnianie — 2

Okno dialogowe Udostępnianie

Wspólne edytowanie dokumentu

Gdy udostępnisz dokument, możesz nad nim pracować wspólnie z innymi osobami — w tym samym czasie.

 • Aby oglądać zmiany w czasie rzeczywistym, korzystaj z funkcji współpracy w aplikacji Word dla sieci Web.

 • Obok pozycji Udostępnianie zobaczysz, kto również edytuje plik.

 • Kolorowe flagi wskazują dokładnie miejsca w dokumencie, gdzie pracują inne osoby.

Flagi obecności wskazują miejsca, w których nad dokumentem pracuje wielu autorów

Dodawanie komentarza

 • Wybierz pozycję Recenzja > Nowy komentarz.

  Lub kliknij dokument prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Nowy komentarz.

  W miejscu wstawienia notatki w dokumencie pojawi się dymek komentarza Dymek komentarza.

 • Wpisz komentarz i wybierz pozycję Opublikuj.

Komentarze na wstążce programu Word

Komentarze

Odpowiadanie na, @wzmianka w lub usuwanie komentarza

 • Aby odpowiedzieć na komentarz wybierz pozycję Odpowiedz.

 • Aby podać @wzmiankę o osobie w komentarzu, wpisz znak @ oraz imię i nazwisko tej osoby, a następnie wybierz odpowiednią nazwę.

 • Aby usunąć komentarz, wybierz pozycję Recenzja > Usuń.

Komentarze

Przeglądanie komentarzy

 • Wybierz pozycję Pokaż komentarze, aby wyświetlić wszystkie komentarze w dokumencie.

 • Wybierz pozycję Poprzedni lub Następny, aby przechodzić pomiędzy komentarzami.

Komentarze na wstążce programu Word

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×