Udostępnianie plików i folderów usługi OneDrive

Używaj usługi Microsoft OneDrive jako kopii zapasowej w chmurze oraz udostępniaj innym osobom pliki, zdjęcia i całe foldery.

Twój magazyn w chmurze w usłudze OneDrive jest prywatny, dopóki nie udostępnisz go innym osobom. Możesz też zobaczyć, komu został udostępniony plik w usłudze OneDrive, lub w każdej chwili zatrzymać udostępnianie.

Uwaga: Widoczne opcje mogą się nieco różnić między usługami OneDrive i Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole, zwłaszcza w przypadku, gdy Twoja organizacja ograniczyła pewne ustawienia.

Jak chcesz to udostępnić?

Wybierz tę opcję, aby udostępniać elementy dużej liczbie osób, których nie musisz znać osobiście. Możesz na przykład opublikować te linki w serwisie Facebook, Twitter lub LinkedIn albo udostępnić w wiadomości e-mail lub wiadomości błyskawicznej. Każdy, kto uzyska link, może przeglądać lub edytować element w zależności od ustawionych uprawnień. Użytkownicy mający ten link nie mogą przekazać nowych elementów. Pamiętaj, że link można także przesłać dalej, a logowanie nie jest wymagane.

 1. Przejdź do witryny internetowej usługi OneDrive i zaloguj się za pomocą konta Microsoft lub konta służbowego.

  Uwaga: Użytkownicy usługi Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole, którzy nie korzystają z pakietu Microsoft 365, mogą spróbować Udostępniania dokumentów lub folderów w programie SharePoint Server.

 2. Wybierz plik lub folder, który chcesz udostępnić, zaznaczając okrąg w górnym rogu elementu. Możesz także wybrać wiele elementów, aby udostępnić je razem (udostępnianie wielu elementów w tym samym czasie nie jest dostępne w przypadku kont Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole).

 3. Wybierz pozycję Udostępnij u góry strony.

  Zrzut ekranu przedstawiający wybieranie pliku i kliknięcie polecenia Udostępnij

 4. Wybierz pozycję Każda osoba z linkiem może edytować, aby dostosować opcje linku.

 5. Ustaw odpowiednie opcje Twojego linku, a następnie wybierz pozycję Zastosuj po zakończeniu pracy.

  • Zezwalaj na edytowanie — gdy udostępniasz elementy za pomocą tego typu linku, inne osoby będą mogły edytować pliki, a także dodawać pliki w udostępnionym folderze, jeśli są zalogowane przy użyciu konta Microsoft. Adresaci mogą przesłać ten link dalej, zmienić listę osób, którym udostępniono pliki lub folder, oraz zmienić uprawnienia adresatów. W przypadku folderu udostępnionego osoby z uprawnieniami do edytowania mogą kopiować, przenosić, edytować, udostępniać i usuwać wszystko, co znajduje się w tym folderze, oraz zmieniać nazwy wszystkich elementów.

   Usunięcie zaznaczenia tego pola wyboru oznacza, że użytkownicy mogą wyświetlać, kopiować i pobierać elementy bez konieczności logowania się. Mogą oni również przesyłać link dalej. Nie mogą jednak wprowadzać zmian w wersji Twojej usługi OneDrive.

  • Ustaw datę wygaśnięcia — link będzie działał tylko do określonego dnia. Potem link będzie nieprawidłowy i będzie konieczne utworzenie nowego linku dla użytkowników wymagających dostępu do Twojego pliku lub folderu.

  • Ustaw hasło — gdy użytkownik kliknie link, zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła zanim będzie on mógł uzyskać dostęp do pliku. Musisz podać to hasło oddzielnie użytkownikom.

  Opcje ustawień linków dla udostępniania pliku w usłudze OneDrive

  Dodatkowe opcje usługi Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole

  Użytkownicy usługi Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole mogą też ograniczyć poziom dostępu (każda osoba z linkiem, tylko osoby w Twojej organizacji, tylko osoby z istniejącym dostępem do danego pliku lub tylko określone osoby). Ponadto, jeśli wybierzesz opcję wyłączenia edytowania, możesz także uniemożliwić użytkownikom pobieranie pliku.

  • Opcja Każdy umożliwia dostęp każdemu, kto otrzyma ten link, niezależnie od tego, czy otrzyma go bezpośrednio od Ciebie, czy zostanie on przesłany dalej przez kogoś innego. Dotyczy to również osób spoza Twojej organizacji.

  • Opcja Osoby w organizacji <Twoja organizacja> umożliwia dostęp do pliku wszystkim użytkownikom w Twojej organizacji, którzy mają link, niezależnie od tego, czy otrzymają go bezpośrednio od Ciebie, czy zostanie on przesłany dalej przez kogoś innego.

  • Opcji Osoby z istniejącym dostępem mogą używać osoby mające już dostęp do danego dokumentu lub folderu. Uprawnienia do danego elementu nie zmieniają się. Użyj tej opcji, jeśli chcesz wysłać link do kogoś, kto ma już dostęp. 

  • Opcja Określone osoby umożliwia dostęp tylko określonym osobom, chociaż inne osoby mogą już mieć dostęp. Jeśli zaproszenie do współużytkowania zostanie przesłane dalej, będą mogły skorzystać z niego tylko te osoby, które już mają dostęp do danego elementu. Pamiętaj, że aby śledzić dostęp i zapewnić bezpieczeństwo, możesz udostępniać tylko osobie, która jest w Twojej organizacji lub ma konto Microsoft.

  • Zezwalaj na edytowanie — gdy udostępnisz elementy za pomocą tego typu linku, inne osoby będą mogły edytować pliki, dodawać pliki w folderze udostępnionym i usuwać pliki w folderze udostępnionym, jeśli są zalogowane. Adresaci mogą przesłać ten link dalej, zmienić listę osób, którym udostępniono pliki lub folder, oraz zmienić uprawnienia adresatów. W przypadku folderu udostępnionego osoby z uprawnieniami do edytowania mogą kopiować, przenosić, edytować, udostępniać i usuwać wszystko, co znajduje się w tym folderze, oraz zmieniać nazwy wszystkich elementów.

   Domyślnie opcja Zezwalaj na edytowanie jest włączona. Jeśli chcesz, aby pliki można było tylko wyświetlać, wyczyść to pole wyboru. W przypadku kont służbowych usługi OneDrive możesz również szybko wybrać uprawnienia do edycji bez konieczności otwierania ustawień linku udostępniania. Po prostu wybierz ikonę ołówka obok pola Nazwa, grupa lub adres e-mail, a następnie nadaj odbiorcom uprawnienia do edycji lub tylko do odczytu. Jeśli chcesz wybrać lub zmodyfikować więcej opcji, wybierz pozycję Ustawienia linku, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji.

   W dolnej części okna Wysyłanie linku na liście Udostępnione są wyświetlane wszystkie osoby mające dostęp do pliku. Każdy okrągły element ma zdjęcie osoby lub inicjały grupy, którym plik został udostępniony. Jeśli chcesz edytować poziom dostępu dla danej osoby lub grupy, wybierz zdjęcie lub inicjał grupy, aby otworzyć stronę Zarządzanie dostępem.

   Jeśli wybrany plik lub folder nie jest obecnie udostępniony innej osobie, w tym oknie nie będzie widoczna lista Udostępnione.

   Opcje uprawnień udostępniania w usłudze OneDrive z opcjami tylko do edycji lub wyświetlania.

  Uwaga: Jeśli opcja udostępniania została wyszarzona, być może administratorzy organizacji ograniczyli ją. Na przykład mogą oni wyłączyć opcję Każdy, aby uniemożliwić przesyłanie użytecznych linków dalej do innych osób.

  Uprawnienia można dodatkowo ograniczyć, wybierając opcję Zablokuj pobieranie, co uniemożliwi innym osobom zapisywanie kopii lokalnej. W przypadku plików programu Word można również wybrać opcję Otwórz tylko w trybie recenzowania, aby ograniczyć możliwości do zostawiania komentarzy i dodawania sugestii do pliku. Zwróć uwagę, że jeśli dana osoba już ma uprawnienia do edytowania elementu, wybranie opcji Otwórz tylko w trybie recenzowania nie powstrzyma jej przed edytowaniem. W przypadku takiej osoby dokument zostanie otwarty w trybie edycji.

  Uwaga: Gdy włączysz opcję Otwórz tylko w trybie przeglądu dla dokumentu udostępnionego, odbiorcy, którzy otworzą dokument w aplikacji klasycznej Word, zostaną przekierowani do programu Word w sieci Web, aby mogli wprowadzić prześledzone zmiany lub pozostawić komentarze.

 6. Gdy powrócisz do głównego pola Udostępnij, wybierz pozycję Kopiuj link, aby skopiować link do schowka.

  Potwierdzenie kopiowania linku podczas udostępniania plików za pośrednictwem linku w usłudze OneDrive

  Uwaga: "https://1drv.ms” to skrócony adres URL w przypadku OneDrive. Skrócone adresy URL są przydatne do udostępniania za pośrednictwem serwisu Twitter.

 7. Wklej link do wiadomości e-mail lub w dowolnym innym miejscu, w którym udostępniasz link.

Porada: Istnieje możliwość wygenerowania linków do udostępniania za pośrednictwem aplikacji klasycznej OneDrive dla systemów Windows 7 i Windows 10 oraz komputerów Mac. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy plik lub folder w folderze usługi OneDrive na komputerze i wybrać pozycję Udostępnij link do usługi OneDrive. Spowoduje to skopiowanie linku do schowka, który będzie można wkleić do wiadomości e-mail, witryny internetowej, we wpisie na blogu i tak dalej.

Te linki są jednak domyślnie ustawione w opcji Edytuj uprawnienie. Jeśli chcesz nadać komuś tylko uprawnienia do wyświetlania, użyj witryny internetowej OneDrive, aby wygenerować link (lub zmodyfikować poprzednio utworzony).

Wybierz tę opcję, jeśli chcesz wysłać wiadomość e-mail z zaproszeniem do osób lub grup i śledzić zaproszone osoby. W razie potrzeby możesz później również odebrać uprawnienia określonym osobom lub grupom.

 1. W polu Wprowadź imię i nazwisko lub adres e-mail zacznij pisać adresy e-mail lub nazwiska i imiona osób do kontaktu, którym chcesz udostępnić dane. Gdy zaczniesz wprowadzać informacje w tym polu, możesz również wybrać kontakt z wyświetlonej listy.

  Okno dialogowe udostępniania plików w usłudze OneDrive z dodanymi adresami e-mail

 2. Jeśli chcesz, dodaj uwagi dla adresatów.

 3. Aby zmienić poziom uprawnień, wybierz pozycję Każda osoba z linkiem może edytować.

 4. Ustaw odpowiednie opcje Twojego linku, a następnie wybierz pozycję Zastosuj po zakończeniu pracy.

  • Zezwalaj na edytowanie — gdy udostępniasz elementy za pomocą tego typu linku, inne osoby będą mogły edytować pliki, a także dodawać pliki w udostępnionym folderze, jeśli są zalogowane przy użyciu konta Microsoft. Adresaci mogą przesłać ten link dalej, zmienić listę osób, którym udostępniono pliki lub folder, oraz zmienić uprawnienia adresatów. W przypadku folderu udostępnionego osoby z uprawnieniami do edytowania mogą kopiować, przenosić, edytować, udostępniać i usuwać wszystko, co znajduje się w tym folderze, oraz zmieniać nazwy wszystkich elementów.

   Usunięcie zaznaczenia tego pola wyboru oznacza, że użytkownicy mogą wyświetlać, kopiować i pobierać elementy bez konieczności logowania się. Mogą oni również przesyłać link dalej. Nie mogą jednak wprowadzać zmian w wersji Twojej usługi OneDrive.

  • Ustaw datę wygaśnięcia — link będzie działał tylko do określonego dnia. Potem link będzie nieprawidłowy i będzie konieczne utworzenie nowego linku dla użytkowników wymagających dostępu do Twojego pliku lub folderu.

  • Ustaw hasło — gdy użytkownik kliknie link, zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła zanim będzie on mógł uzyskać dostęp do pliku. Musisz podać to hasło oddzielnie użytkownikom.

  Opcje ustawień linków dla udostępniania pliku w usłudze OneDrive

  Dodatkowe opcje usługi Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole

  Użytkownicy usługi Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole mogą też ograniczyć poziom dostępu (każda osoba z linkiem, tylko osoby w Twojej organizacji, tylko osoby z istniejącym dostępem do danego pliku lub tylko określone osoby). Ponadto, jeśli wybierzesz opcję wyłączenia edytowania, możesz także uniemożliwić użytkownikom pobieranie pliku.

  • Opcja Każdy umożliwia dostęp każdemu, kto otrzyma ten link, niezależnie od tego, czy otrzyma go bezpośrednio od Ciebie, czy zostanie on przesłany dalej przez kogoś innego. Dotyczy to również osób spoza Twojej organizacji.

  • Opcja Osoby w organizacji <Twoja organizacja> umożliwia dostęp do pliku wszystkim użytkownikom w Twojej organizacji, którzy mają link, niezależnie od tego, czy otrzymają go bezpośrednio od Ciebie, czy zostanie on przesłany dalej przez kogoś innego.

  • Opcji Osoby z istniejącym dostępem mogą używać osoby mające już dostęp do danego dokumentu lub folderu. Uprawnienia do danego elementu nie zmieniają się. Użyj tej opcji, jeśli chcesz wysłać link do kogoś, kto ma już dostęp. 

  • Opcja Określone osoby umożliwia dostęp tylko określonym osobom, chociaż inne osoby mogą już mieć dostęp. Jeśli zaproszenie do współużytkowania zostanie przesłane dalej, będą mogły skorzystać z niego tylko te osoby, które już mają dostęp do danego elementu. Pamiętaj, że aby śledzić dostęp i zapewnić bezpieczeństwo, możesz udostępniać tylko osobie, która jest w Twojej organizacji lub ma konto Microsoft.

  • Zezwalaj na edytowanie — gdy udostępnisz elementy za pomocą tego typu linku, inne osoby będą mogły edytować pliki, dodawać pliki w folderze udostępnionym i usuwać pliki w folderze udostępnionym, jeśli są zalogowane. Adresaci mogą przesłać ten link dalej, zmienić listę osób, którym udostępniono pliki lub folder, oraz zmienić uprawnienia adresatów. W przypadku folderu udostępnionego osoby z uprawnieniami do edytowania mogą kopiować, przenosić, edytować, udostępniać i usuwać wszystko, co znajduje się w tym folderze, oraz zmieniać nazwy wszystkich elementów.

   Domyślnie opcja Zezwalaj na edytowanie jest włączona. Jeśli chcesz, aby pliki można było tylko wyświetlać, wyczyść to pole wyboru. W przypadku kont służbowych usługi OneDrive możesz również szybko wybrać uprawnienia do edycji bez konieczności otwierania ustawień linku udostępniania. Po prostu wybierz ikonę ołówka obok pola Nazwa, grupa lub adres e-mail, a następnie nadaj odbiorcom uprawnienia do edycji lub tylko do odczytu.

   W dolnej części okna Wysyłanie linku na liście Udostępnione są wyświetlane wszystkie osoby mające dostęp do pliku. Każdy okrągły element ma zdjęcie osoby lub inicjały grupy, którym plik został udostępniony. Jeśli chcesz edytować poziom dostępu dla danej osoby lub grupy, wybierz zdjęcie lub inicjał grupy, aby otworzyć stronę Zarządzanie dostępem.

   Jeśli wybrany plik lub folder nie jest obecnie udostępniony innej osobie, w tym oknie nie będzie widoczna lista Udostępnione.

   Opcje uprawnień udostępniania w usłudze OneDrive z opcjami tylko do edycji lub wyświetlania.

  Uwaga: Jeśli opcja udostępniania została wyszarzona, być może administratorzy organizacji ograniczyli ją. Na przykład mogą oni wyłączyć opcję Każdy, aby uniemożliwić przesyłanie użytecznych linków dalej do innych osób.

  Uprawnienia można dodatkowo ograniczyć, wybierając opcję Zablokuj pobieranie, co uniemożliwi innym osobom zapisywanie kopii lokalnej. W przypadku plików programu Word można również wybrać opcję Otwórz tylko w trybie recenzowania, aby ograniczyć możliwości do zostawiania komentarzy i dodawania sugestii do pliku. Zwróć uwagę, że jeśli dana osoba już ma uprawnienia do edytowania elementu, wybranie opcji Otwórz tylko w trybie recenzowania nie powstrzyma jej przed edytowaniem. W przypadku takiej osoby dokument zostanie otwarty w trybie edycji.

  Jeśli chcesz wysłać zaproszenie do udostępniania bezpośrednio z programu Outlook, wybierz ikonę programu Outlook, aby automatycznie otworzyć wiadomość e-mail. Następnie wprowadź adresatów oraz wiadomość i wybierz pozycję Wyślij.

 5. Wybierz pozycję Zastosuj, aby zapisać ustawienia uprawnień, a następnie wybierz pozycję Wyślij.

Uwagi: 

 • W razie problemów z udostępnianiem z usługi Outlook.com zobacz Nie można udostępniać plików usługi OneDrive z usługi Outlook.com.

 • Jeśli Twoje konto Microsoft ma włączoną funkcję Bezpieczeństwo rodzinne, a Twoi rodzice wyłączyli zarządzanie kontaktami, możesz udostępniać elementy wyłącznie tym osobom, które już znajdują się na liście kontaktów.

 • Należy przestrzegać praw autorskich oraz udostępniać pliki w Internecie w sposób przemyślany. Kopiowanie i udostępnianie materiałów bez zezwolenia stanowi naruszenie Umowy o świadczenie usług firmy Microsoft.

Udostępnianie folderów

Gdy udostępniasz foldery z uprawnieniami Edycja, adresaci mogą dodawać foldery udostępnione do swoich kont usługi OneDrive. To umożliwia im trzymanie udostępnionego folderu w tym samym miejscu, w którym znajdują się ich własne foldery i elementy, upraszcza przenoszenie elementów między folderami oraz ułatwia pracę bez połączenia z Internetem. Wszelkie wprowadzone przez nich aktualizacje są synchronizowane z folderem udostępnionym, więc wszystkie osoby mające dostęp do tego folderu są na bieżąco.

Porada: Adresat może dodawać do swojej usługi OneDrive foldery udostępnione, ale nie pojedyncze pliki. Jeśli chcesz, aby adresat mógł dodać pliki do swojej usługi OneDrive, najpierw umieść pliki w folderze, a potem udostępnij ten folder.

Udostępnianie za pomocą aplikacji mobilnych OneDrive

Aby uzyskać informacje i pomoc, zobacz:

Dowiedz się więcej

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Online

Uzyskaj pomoc online
Zobacz więcej na stronach pomocy technicznej usługi OneDrive i usługi OneDrive używanej w pracy lub szkole.
Aby uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji mobilnej OneDrive, zobacz Rozwiązywanie problemów z aplikacją mobilną OneDrive.

OneDrive Administratorzy mogą również wyświetlić Społeczność techniczną poświęconą usłudze OneDrive, Pomoc dla usługi OneDrive dla administratorów.

Ikona pomocy technicznej e-mail

Pomoc techniczna e-mail
Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, przejdź do aplikacji OneDrive i potrząśnij urządzeniem przenośnym lub wyślij wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive. Aby skontaktować się z pomocą techniczną usługi OneDrive z komputera PC lub Mac, wybierz ikonę usługi OneDrive w obszarze powiadomień lub na pasku menu, a następnie wybierz pozycję Więcej > Wyślij opinię > Coś mi się nie podoba.

OneDrive Administratorzy mogą skontaktować się z pomocą techniczną platformy Microsoft 365 dla firm.

Fora społeczności użytkowników usługi Office 365

Chcesz przekazać opinię?
OneDrive Witryna UserVoice to miejsce na proponowanie funkcji do dodania do usługi OneDrive. Nie możemy zagwarantować żadnych konkretnych funkcji ani terminów, jednak zareagujemy na każdą sugestię, która otrzyma co najmniej 500 głosów.

Przejdź do witryny UserVoice usługi OneDrive.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×