Usprawnij ułatwienia dostępu za pomocą funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Przed wysłaniem wiadomości e-mail, udostępnieniem dokumentu lub arkusza kalkulacyjnego uruchom narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu, aby upewnić się, że zawartość Microsoft Office jest łatwa do odczytu i edytowania dla osób niepełnosprawnych.

W tym temacie

Korzystanie z funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

 1. Na wstążce wybierz kartę Recenzja. Jeśli używasz Program Outlook, pamiętaj, że podczas pisania wiadomości lub odpowiadania na nie jest wyświetlana tylko kartaRecenzja.

 2. Wybierz pozycję Sprawdź ułatwienia dostępu.

  Zrzut ekranu interfejsu użytkownika otwierania narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu

 3. Przejrzyj wyniki. Zobaczysz listę błędów, ostrzeżeń i porad z zaleceniami dotyczącymi poprawy poszczególnych z nich. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Łatwe rozwiązywanie zaleceń

Aby łatwo usunąć błędy i ostrzeżenia dotyczące ułatwień dostępu, wybierz problem, aby otworzyć listę Zalecane akcje. Możesz zastosować rozwiązanie jednym kliknięciem, wybierając akcję, lub wybierając przycisk ze strzałką obok akcji, aby uzyskać więcej opcji.

Menu rozwijane problemu w narzędziu Sprawdzanie ułatwień dostępu, przedstawiające listy zalecanych akcji i innych sugestii

Nie widać narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu?

Jeśli nie widzisz przycisku Sprawdź ułatwienia dostępuna karcie Recenzja, być może masz starszą wersję aplikacji. Wykonaj te czynności, aby otworzyć narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu.

 1. Wybierz pozycję Plik > Informacje.

 2. Wybierz przycisk Wyszukaj problemy.

  Porada: Po prawej stronie przycisku Sprawdź ułatwienia dostępu pod nagłówkiem Inspekcja znajduje się lista wszystkich potencjalnych problemów.

  Grupa Sprawdzanie skoroszytu

 3. W menu rozwijanym Wyszukaj problemy wybierz polecenie Wyszukaj problemy.

  Pozycja menu Sprawdź ułatwienia dostępu

 4. Obok zawartości zostanie wyświetlone okienko zadań Sprawdzanie ułatwień dostępu, w którym zostaną wyświetlone wyniki inspekcji.

  Grupa Wyniki inspekcji

 5. Aby wyświetlić informacje o tym, dlaczego należy rozwiązać problem i jak to zrobić, w obszarze Wyniki inspekcji wybierz problem. Wyniki zostaną wyświetlone w obszarze Informacje dodatkowe i nastąpi przekierowanie do zawartości w pliku, w przypadku której występuje problem z ułatwieniami dostępu.

  Grupa Informacje dodatkowe

Zobacz też

Sprawdzanie ułatwień dostępu podczas pracy w Office aplikacji

Wszystko, co musisz wiedzieć, aby napisać efektywny tekst alternatywny

Używanie czytnika zawartości ekranu z funkcją sprawdzania ułatwień dostępu

Centrum ułatwień dostępu pakietu Office

Tworzenie treści z ułatwieniami dostępu przy pomocy funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Przed wysłaniem wiadomości e-mail, udostępnieniem dokumentu lub arkusza kalkulacyjnego uruchom narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu, aby upewnić się, że zawartość Pakiet Office dla komputerów Mac jest łatwa do odczytu i edytowania dla osób niepełnosprawnych.

Korzystanie z funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Na wstążce wybierz jedną z następujących opcji, w zależności od używanej aplikacji:

 1. W programach Word, Excel i PowerPoint wybierz pozycję Recenzja > > Sprawdź ułatwienia dostępu.

  Zrzut ekranu przedstawiający wstążkę Recenzja z ikoną Sprawdź ułatwienia dostępu

  W programie OneNotewybierz pozycję Wyświetl > Sprawdź ułatwienia dostępu.

  Narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu w programie OneNote dla komputerów Mac

  W programie Outlook podczas redagowania wiadomości e-mail lub odpowiadania na nią, wybierz pozycję Opcje > Sprawdź ułatwienia dostępu.

  Zrzut ekranu interfejsu użytkownika w programie Outlook służącego do otwierania narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu

  Porada: W Program Outlookmożna również uzyskać dostęp do narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu z poziomu porady dotyczącej poczty w górnej części okna wiadomości. Porada dotycząca ułatwień dostępu jest wyświetlana, jeśli jeden z adresatów wiadomości skonfigurował preferencje dotyczące odbierania wiadomości e-mail z ułatwieniami dostępu.

 2. Przejrzyj wyniki. Zobaczysz listę błędów, ostrzeżeń i porad z zaleceniami dotyczącymi poprawy poszczególnych z nich. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu.

 3. Wybierz konkretny problem, aby dowiedzieć się, dlaczego należy go rozwiązać, oraz poznać czynności, jakie należy wykonać w celu zmiany zawartości.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Zobacz też

Wszystko, co musisz wiedzieć, aby napisać efektywny tekst alternatywny

Używanie czytnika zawartości ekranu z funkcją sprawdzania ułatwień dostępu

Centrum ułatwień dostępu pakietu Office

Tworzenie treści z ułatwieniami dostępu przy pomocy funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Przed wysłaniem wiadomości e-mail, udostępnieniem dokumentu lub arkusza kalkulacyjnego uruchom narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu, aby upewnić się, że zawartość Office dla sieci Web jest łatwa do odczytu i edytowania dla osób niepełnosprawnych.

Korzystanie z funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

 1. Na wstążce wybierz kartę Recenzja.

 2. Wybierz pozycję Sprawdź ułatwienia dostępu.

  Zrzut ekranu interfejsu użytkownika otwierania narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu

  W Outlook Online, przycisk Sprawdź problemy z ułatwieniem dostępu znajduje się w ... menu (Więcej opcji), który jest dostępny na górnym i dolnym pasku narzędzi podczas pisania wiadomości lub odpowiadania na nią.

  Narzędzie do sprawdzania ułatwień dostępu w usłudze Outlook Online

  Porada: W Outlook Onlinemożna również uzyskać dostęp do narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu z poziomu porady dotyczącej poczty w górnej części okna wiadomości. Porada dotycząca ułatwień dostępu jest wyświetlana, jeśli jeden z adresatów wiadomości skonfigurował preferencje dotyczące odbierania wiadomości e-mail z ułatwieniami dostępu.

 3. Przejrzyj wyniki. Zostanie wyświetlona lista błędów, ostrzeżeń i porad. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu.

 4. Kliknij wpis na liście problemów z ułatwieniami dostępu, aby wyróżnić odpowiednią część dokumentu.

Zobacz też

Wszystko, co musisz wiedzieć, aby napisać efektywny tekst alternatywny

Używanie czytnika zawartości ekranu z funkcją sprawdzania ułatwień dostępu

Centrum ułatwień dostępu pakietu Office

Tworzenie treści z ułatwieniami dostępu przy pomocy funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×