Ustawianie chronometrażu i szybkości przejścia

Można zmodyfikować czas trwania przejścia, zmodyfikować efekt przejścia, a nawet określić dźwięk, który ma być odtwarzany podczas przejścia. Możesz także określić czas, jaki trzeba poświęcić na slajd przed przejściem do następnego slajdu.

Użyj czasu trwania, aby ustawić szybkość przejścia. Krótszy czas trwania oznacza, że slajd zmienia się szybciej, a większa liczba powoduje, że slajd jest wolniejszy.

 1. Wybierz slajd z przejściem, które chcesz zmodyfikować.

 2. Na karcie Przejścia w grupie Chronometraż w polu Czas trwania wpisz liczbę sekund.

Grupa Chronometraż na karcie Przejścia na wstążce programu PowerPoint 2010

Porada: Jeśli chcesz, aby wszystkie przejścia pokazu slajdów używać tej samej szybkości, kliknij pozycję Zastosuj do wszystkich.

Wiele (ale nie wszystkie) przejść w programie PowerPoint można dostosować.

 1. Wybierz slajd z przejściem, które chcesz zmodyfikować.

 2. Na karcie Przejścia w grupie Przejście do tego slajdu kliknij pozycję Opcje efektu i wybierz odpowiednie opcje.

  Pozycja Opcje efektu w grupie Przejście do tego slajdu

W tym przykładzie do slajdu jest stosowane przejście Galeria i zaznaczona jest opcja Od prawej.

Przejście z galerii podczas pokazu slajdów

Przejście Galeria z zaznaczoną opcją Od prawej w trakcie prezentacji.

Advance Slide sets the transition timing by specifying how long a slide stays in view before the transition to the next slide begins. Jeśli chronometraż nie jest zaznaczony, slajdy są przesuwane po kliknięciu myszą.

 1. Wybierz slajd, dla którego chcesz ustawić chronometraż.

 2. Na karcie Przejścia w grupie Chronometraż w obszarze Przechodzenie slajduwykonaj jedną z następujących czynności:

  Grupa Chronometraż na karcie Przejścia na wstążce programu PowerPoint 2010

  • Aby slajd był przesuny do następnego slajdu po kliknięciu myszą, zaznacz pole wyboru Przy kliknięciu myszą.

  • Aby automatycznie przesuwać slajdy, zaznacz pole wyboru Po, a następnie wprowadź liczbę minut lub sekund. Czasomierz jest uruchamiany po zakończeniu końcowej animacji lub innego efektu na slajdzie.

  • Aby włączyć zarówno postęp myszy, jak i automatyczne, zaznacz zarówno pole wyboru Przy kliknięciu myszą, jak i pole wyboru Po. Następnie w miejscu Powprowadź liczbę minut lub sekund. Slajd zostanie automatycznie przesuwany, ale możesz zrobić to szybciej, klikając myszą.

Porada: Jeśli chcesz, aby wszystkie slajdy przesuwały się z taką samą szybkością, kliknij pozycję Zastosuj do wszystkich.

 1. Wybierz slajd z przejściem, które chcesz zmodyfikować.

 2. Na karcie Przejścia w grupie Chronometraż na liście Dźwięk wybierz dźwięk.

  Grupa Chronometraż na karcie Przejścia na wstążce programu PowerPoint 2010

  Uwaga: Jeśli chcesz użyć własnego dźwięku, z listy Dźwięk wybierz pozycję Inny dźwięk. Następnie w oknie dialogowym Dodawanie dźwięku wybierz dźwięk i kliknij przycisk OK.

Przeprowadzanie próby prezentacji

Podczas próby czasomierz rejestruje czas poświęcany na każdy slajd oraz czas spędzony na wszystkich slajdach. Czasomierz jest uruchamiany automatycznie po wprowadzeniu widoku prezentera.

 1. W najnowszym programie PowerPoint dla komputerów Mac: Przejdź do > pokazu slajdów i >próba chronometrażu. 

  tekst alternatywny

  W programie PowerPoint 2011 dla komputerów Mac: Na karcie Pokaz slajdów w obszarze Narzędzia prezentera kliknijpozycję Próba.

  Karta Pokaz slajdów, grupa Narzędzia prezentera

 2. Zacznij przećwiczyć prezentację.

  Po przećwiczyć zawartość poszczególnych slajdów kliknij strzałkę w prawo lub w lewo Przyciski przechodzenia do następnego i poprzedniego slajdu aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu.

 3. Po wyświetleniu ostatniego slajdu lub opuszczeniu widoku prezentera w programie PowerPoint zostanie wyświetlony monit o zapisanie chronometrażu.

Wstrzymywanie, uruchamianie lub resetowanie czasomierza

Czasomierz jest uruchamiany automatycznie po wprowadzeniu widoku prezentera. Możesz jednak wstrzymać i ponownie uruchomić czasomierz, jeśli chcesz zatrzymać wpisywanie notatek dla bieżącego slajdu lub zrobić przerwę. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej tabeli.

Cel

Metoda

Wstrzymywanie czasomierza

Kliknij przycisk Przycisk Wstrzymaj czasomierz

Uruchamianie lub kontynuowanie czasomierza

Kliknij przycisk Przycisk Uruchom czasomierz

Resetowanie czasomierza do zera dla bieżącego slajdu

Kliknij przycisk Przycisk Resetuj czasomierz

Uwagi: 

 • Po wyświetleniu ostatniego slajdu lub opuszczeniu widoku prezentera w programie PowerPoint zostanie wyświetlony monit o zapisanie chronometrażu.

 • Próba chronometrażu slajdów nie jest domyślnie włączona. Jeśli chcesz użyć chronometrażu podczas prezentacji, możesz go włączyć przed rozpoczęciem odtwarzania pokazu slajdów. Na karcie Pokaz slajdów w grupie Konfigurowaniezaznacz pole wyboru Użyj chronometrażu.

Dodawanie notatek prelegenta podczas próby

Po lewej stronie okienka notatek możesz zobaczyć wszelkie notatki prelegenta wprowadzone dla bieżącego slajdu podczas tworzenia prezentacji. W trakcie próby możesz jednak również wpisywać dodatkowe notatki.

 1. Kliknij Przycisk Wstrzymaj czasomierz , aby wstrzymać czasomierz.

 2. Kliknij wewnątrz okienka notatek po prawej stronie, a następnie wpisz notatki ze spotkania.

  Uwaga: Po zakończeniu pracy z widokiem prezentera dodatkowe notatki są dołączane na końcu notatek dla slajdu, który był w widoku podczas wpisywania.

Wyłączanie chronometrażu slajdów

Jeśli wcześniej zapisano prezentację i zapisano chronometraż slajdów, podczas odtwarzania pokazu slajdów może być ustawione automatyczne przesuwanie slajdów zgodnie z zapisanym chronometrażem. Jeśli nie chcesz używać chronometrażu podczas prezentacji, możesz go wyłączyć.

Na karcie Pokaz slajdów w grupie Konfigurowaniewyczyść pole wyboru Użyj chronometrażu.

Karta Pokaz slajdów, grupa Przygotowywanie

Zobacz też

Dodawanie, zmienianie lub usuwanie przejść między slajdami

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×