Ustawianie opcji osobistych

Pracuj w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu dzięki platformie Microsoft 365

Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu przy użyciu najnowszych funkcji i aktualizacji.

Zaktualizuj teraz

W tym artykule opisano okno opcji osobistych, w którym możesz określić ustawienia logowania, wybrać informacje wyświetlane innym osobom w programie Lync oraz skonfigurować interakcje programu Lync z innymi programami z pakietu Office.

Uwaga: Jeśli szukasz na tej stronie ogólnych informacji o programie Lync, kliknij poniżej odpowiedni link.

Niektóre z opisanych tutaj funkcji mogą być niedostępne w Twojej organizacji. Jeśli nie masz pewności, czy funkcja została wyłączona w Twoim środowisku, sprawdź to u swojego administratora programu Lync (zwykle jest to osoba, która podała Ci Twój identyfikator użytkownika i hasło).

Ustawianie opcji Moje konto

Za pomocą opcji w obszarze Moje konto określ swój adres logowania i skonfiguruj metodę łączenia się z programem Lync Server.

 • Otwórz opcje osobiste i w obszarze Moje konto w polu Adres logowania wpisz nazwę swojego konta użytkownika (na przykład: osoba@example.com).

 • Kliknij przycisk Zaawansowane, aby skonfigurować połączenie z programem Lync Server. Zwykle nie trzeba otwierać tego okna dialogowego, ponieważ te ustawienia są ustawiane automatycznie lub przez zespół pomocy technicznej.

 • Zaznacz pole wyboru Automatycznie uruchom program Lync podczas logowania do systemu Windows, aby przyspieszyć uruchamianie oraz automatycznie się logować i uruchamiać program Lync przy każdym logowaniu się do systemu operacyjnego Windows. Jeśli nie chcesz logować się automatycznie, pamiętaj o wyczyszczeniu tego pola wyboru.

 • Zaznacz pole wyboru Podczas uruchamiania pokaż program Lync na pierwszym planie, jeśli chcesz, aby okno główne programu Lync było otwierane na wierzchu innych okien przy uruchamianiu. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, po uruchomieniu programu Lync jego ikona jest wyświetlana w obszarze powiadomień systemu Windows (na pasku zadań).

Ustawianie opcji menedżera informacji osobistych

Opcje w obszarze Menedżer informacji osobistych umożliwiają określenie sposobu interakcji programu Lync z innymi programami pakietu Microsoft Office.

 • Otwórz opcje osobiste i w obszarze Menedżer informacji osobistych wybierz z listy rozwijanej pozycję Microsoft Exchange lub Microsoft Outlook albo Brak. W przypadku wybrania opcji Microsoft Exchange lub Microsoft Outlook funkcja wyszukiwania programu Lync korzysta z listy kontaktów programu Microsoft Outlook jako dodatkowego źródła kontaktów oprócz globalnej listy adresowej. Po wybraniu opcji Brak funkcja wyszukiwania programu Lync zwraca kontakty jedynie z globalnej listy adresowej. Nie korzysta z książki adresowej systemu Windows ani z listy kontaktów programu Outlook.

Jeśli wybierzesz opcję Microsoft Exchange lub Microsoft Outlook, wykonaj dowolną z następujących czynności:

 • Aby Twój status obecności automatycznie wskazywał, że uczestniczysz w zaplanowanym spotkaniu, zaznacz pole wyboru Aktualizuj moją obecność na podstawie informacji kalendarza. Użyj następujących ustawień, aby dodatkowo określić osoby, które mają dostęp do tych informacji:

  • Aby wyświetlać te informacje kontaktom z relacją określającą poziom prywatności Grupa robocza, zaznacz pole wyboru Pokaż temat i miejsce spotkania kontaktom z relacją określającą poziom prywatności Grupa robocza.

  • Aby pokazywać kontaktom informacje programu Outlook o nieobecności w biurze, zaznacz pole wyboru Wyświetl informację Poza biurem u kontaktów z relacjami określającymi poziom prywatności Znajomi i rodzina, Grupa robocza i Współpracownicy.Wyczyść to pole wyboru, aby ukryć swoje informacje o nieobecności w biurze przed wszystkimi swoimi kontaktami.

 • Aby zapisać historię konwersacji w programie Outlook, zaznacz pole wyboru Zapisz rozmowy za pomocą wiadomości błyskawicznych w folderze poczty e-mail Historia konwersacji. Wyczyść to pole wyboru, aby nie zapisywać historii swoich wiadomości błyskawicznych w tym folderze.

 • Aby zapisać historię połączeń telefonicznych w programie Outlook, zaznacz pole wyboru Zapisz dzienniki połączeń w folderze poczty e-mail Historia konwersacji. Wyczyść to pole wyboru, aby nie zapisywać historii swoich połączeń telefonicznych w tym folderze.

Ustawianie opcji lokalizacji

Jeśli w organizacji włączono tę funkcję, prawdopodobnie możesz określić, czy Twoja lokalizacja ma być udostępniana innym programom.

 • Aby zezwolić innym programom na korzystanie ze swoich informacji o lokalizacji, w oknie opcji osobistych w obszarze Lokalizacja zaznacz pole wyboru Udostępnij moje informacje o lokalizacji innym programom używanym przeze mnie.

 • Aby ukryć swoją lokalizację w innych programach, wyczyść to pole wyboru.

Ustawianie opcji wyświetlania fotografii

Za pomocą opcji w obszarze Pokaż obrazy określ, czy chcesz wyświetlać obrazy innych osób.

 • Aby wyświetlać zdjęcia innych osób w programie Lync, otwórz opcje osobiste i w obszarze Wyświetlanie fotografii zaznacz pole wyboru Pokaż obrazy kontaktów. Aby nie wyświetlać zdjęć w programie Lync, wyczyść to pole wyboru. Gdy nie wyświetlasz zdjęć, na liście kontaktów mieści się więcej pozycji. Wyczyszczenie tej opcji powoduje również usunięcie obrazów nadawcy i adresata w wiadomościach błyskawicznych i konwersacjach grupowych.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×