Ustawianie strefy czasowej dla wydarzenia

Podczas tworzenia nowego spotkania lub terminu program Outlook używa domyślnej strefy czasowej w preferencjach programu Outlook dotyczących kalendarza. W razie potrzeby można określić inną strefę czasową dla tworzonego wydarzenia. Aby wyświetlić selektor Strefa czasowa, na karcie Organizator spotkania lub Termin kliknij pozycję Strefy czasowe.

Na przykład osoba, która wybiera się z Los Angeles do Nowego Jorku, może określić czas wydarzenia zgodnie z nowojorską strefą czasową, a nie strefą czasową Los Angeles. Określając strefę czasową wydarzenia, można mieć pewność, że czas wydarzenia będzie prawidłowy nawet w przypadku zmiany miejsca pobytu i ustawienia innej strefy czasowej na komputerze przenośnym.

Dodawanie drugiej lub trzeciej strefy czasowej

W najnowszej wersji programu Outlook dla Microsoft 365 dla komputerów Mac i Outlook 2019 w kalendarzu mogą być wyświetlane trzy osobne strefy czasowe. W innych wersjach programu Outlook dla komputerów Mac można wyświetlić tylko dwie strefy czasowe.

Strefy czasowe mogą być na przykład lokalną strefą czasową, strefą czasową innej lokalizacji biznesowej i strefą czasową miasta, do których często podróżujesz. Drugie i trzecie strefy czasowe są używane tylko do wyświetlania drugiego i trzeciego paska czasu w widoku kalendarza i nie mają wpływu na sposób przechowywania i wyświetlania elementów kalendarza.

  1. Wybierz Outlook > Preferencje

  2. Wybierz pozycję Kalendarz

  3. W obszarze Strefy czasowe zaznacz pole wyboru Pokaż drugą strefę czasową w widoku dnia i tygodnia oraz, w razie potrzeby, pole wyboru Pokaż trzecią strefę czasową w widoku dnia i tygodnia.Druga i trzecia strefa czasowa w preferencjach kalendarza

  4.  W polu Etykieta dla każdej strefy czasowej wpisz przyjazną nazwę.

Wybrane strefy czasowe zostaną automatycznie wyświetlone w kalendarzu.

Więcej informacji o strefach czasowych

Program Outlook uwzględnia strefy czasowe i czas letni, tak aby w kalendarzu był automatycznie wyświetlany właściwy czas wydarzeń.

Załóżmy na przykład, że osoba znajdująca się w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych otrzyma zaproszenie do wzięcia udziału w połączeniu konferencyjnym od współpracownika z Nowego Jorku, gdzie czas jest przesunięty o trzy godziny do przodu w stosunku do Los Angeles. Jeśli godzina połączenia konferencyjnego została ustalona na 11:00 rano czasu nowojorskiego (czasu wschodniego), program Outlook dostosuje ją do czasu w Los Angeles, tak aby na komputerze przenośnym uczestnika była wyświetlana godzina 8:00 rano (czasu pacyficznego).

W przypadku zmiany strefy czasowej na komputerze przenośnym program Outlook zaktualizuje czas wydarzeń w kalendarzu zgodnie z nową strefą czasową. Jeśli na przykład podróżujesz do innej strefy czasowej i zmieniasz strefę czasową w oknie Preferencje systemowe na swoim komputerze przenośnym, wszystkie wydarzenia w Twoim kalendarzu Outlook zostaną odpowiednio zaktualizowane.

Zobacz też

Tworzenie spotkania lub terminu w programie Outlook dla komputerów Mac

Program Outlook uwzględnia strefy czasowe i czas letni, tak aby w kalendarzu był automatycznie wyświetlany właściwy czas wydarzeń.

Załóżmy na przykład, że osoba znajdująca się w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych otrzyma zaproszenie do wzięcia udziału w połączeniu konferencyjnym od współpracownika z Nowego Jorku, gdzie czas jest przesunięty o trzy godziny do przodu w stosunku do Los Angeles. Jeśli godzina połączenia konferencyjnego została ustalona na 11:00 rano czasu nowojorskiego (czasu wschodniego), program Outlook dostosuje ją do czasu w Los Angeles, tak aby na komputerze przenośnym uczestnika była wyświetlana godzina 8:00 rano (czasu pacyficznego).

W przypadku zmiany strefy czasowej na komputerze przenośnym program Outlook zaktualizuje czas wydarzeń w kalendarzu zgodnie z nową strefą czasową. Załóżmy, że osoba podróżująca do innej strefy czasowej po przybyciu na miejsce zmieni strefę czasową w oknie Preferencje systemowe na swoim komputerze przenośnym. Gdy następnie otworzy program Outlook, wszystkie wydarzenia w kalendarzu będą wyświetlane według nowego czasu.

Podczas tworzenia nowego wydarzenia program Outlook używa domyślnej strefy czasowej ustawionej w preferencjach programu Outlook dotyczących kalendarza. W razie potrzeby można określić inną strefę czasową dla tworzonego wydarzenia. Aby wyświetlić selektor Strefa czasowa, w oknie spotkania na karcie Spotkanie kliknij pozycję Strefa czasowa.

Karta Wiadomość, Dołącz

Na przykład osoba, która wybiera się z Los Angeles do Nowego Jorku, może określić czas wydarzenia zgodnie z nowojorską strefą czasową, a nie strefą czasową Los Angeles. Określając strefę czasową wydarzenia, można mieć pewność, że czas wydarzenia będzie prawidłowy nawet w przypadku zmiany miejsca pobytu i ustawienia innej strefy czasowej na komputerze przenośnym.

Jeśli w programie Outlook zostanie odebrane zaproszenie lub gdy zostaną zaimportowane wydarzenia z aplikacji, która nie przechowuje informacji o strefie czasowej, program Outlook przypisze strefę czasową ustawioną w preferencjach programu Outlook dotyczących kalendarza.

Zobacz też

Tworzenie spotkania lub terminu

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×