Jeśli chcesz usunąć elementy listy z listy w celu rutynowej konserwacji lub z innych powodów, możesz je łatwo usunąć. Aby usuwać elementy listy, musisz mieć poziom uprawnień Edycja lub wyższy. Jeśli nie masz tego poziomu uprawnień, rozważ przeniesienie lub zarchiwizowanie elementów. Jeśli przypadkowo usuniesz listę, możesz ją przywrócić z kosza.

Usuwanie elementów z listy

Uwaga: Twój ekran wygląda inaczej niż na przykładach w tym miejscu? Administrator może mieć ustawiony na liście tryb klasyczny lub używasz wcześniejszej wersji. Jeśli tak, zobacz Dodawanie, edytowanie i usuwanie elementów listy. Jeśli jesteś właścicielem listy, właścicielem witryny lub administratorem, zobacz Przełączanie domyślnego działania list lub bibliotek dokumentów z nowego lub klasycznego, aby uzyskać instrukcje dotyczące ustawienia domyślnego środowisko.

 1. Otwórz listę, z której chcesz usunąć element. Jeśli nie możesz znaleźć listy, wybierz pozycję Zawartość witryny, a następnie otwórz listę.

 2. Zaznacz element lub elementy.

 3. Na pasku poleceń listy wybierz pozycję Usuń Ikona usuwania listy.

 4. Gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie, wybierz przycisk OK.

Jeśli usuniesz element z listy, często możesz go odzyskać z Kosza.

 1. Otwórz listę, z której chcesz usunąć element. Jeśli nie możesz znaleźć listy, wybierz pozycję Zawartość witryny, a następnie otwórz listę.

 2. Wybierz pozycję Kosz na lewym pasku narracji.

  Jeśli nie widzisz Kosza na lewym pasku narracji, wybierz pozycję Zawartośćwitryny , a następnie kliknij pozycję Kosz.

  Widok przycisku Kosz wewnątrz zawartości witryny.

 3. Aby odzyskać elementy listy, zaznacz je, a następnie wybierz pozycję Przywróć Ikona przywracania list.

 4. Jeśli nie widzisz szukanych elementów, u dołu strony wybierz pozycję Kosz drugiego poziomu. Jeśli nadal nie widzisz tych elementów, być może przekroczono limit czasu przechowywania i zostały one już usunięte z Kosza. 

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×