Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Uzyskiwanie liczby wyrazów w programie Publisher

Korzystając z funkcji edytowania historii w programie Microsoft Word, możesz uzyskać informacje o historii dotyczącej wyrazów w publikacji. W tym celu musisz najpierw dostosować pasek narzędzi Szybki dostęp, aby uwzględnić przycisk Edytuj historię w programie Microsoft Word.

Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp

 1. Kliknij strzałkę listy rozwijanej po prawej stronie menu QAT. Przycisk Więcej ze strzałką w dół

 2. Wybierz pozycję Więcej poleceń.

 3. W oknie dialogowym Opcje programu Publisher zmień pozycję Wybierz polecenia z listy rozwijanej, aby wybrać pozycję Polecenia, których nie ma na Wstążce.

 4. Przewiń w dół i wybierz pozycję Edytuj historię w programie Microsoft Word, kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.

Dodawanie przycisku Edytuj artykuł w programie Microsoft Word do paska narzędzi Szybki dostęp programu Publisher.

Zliczane wyrazy w historii za pomocą programu Word

1. W publikacji kliknij pole tekstowe zawierające wyrazy, które chcesz zliczyć. Jeśli pole tekstowe jest połączone z innymi polami tekstowymi, są zliczane wszystkie wyrazy w połączonych polach tekstowych.

2. Kliknij przycisk Edytuj historię w programie Microsoft Word.

3. W programie Word liczba wyrazów pojawi się na pasku stanu u dołu obszaru roboczego.

Statystyka wyrazów w programie Word Jeśli nie widzisz liczby wyrazów na pasku stanu, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek stanu, a następnie kliknij pozycję Licznik wyrazów.

4. W programie Word kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Zamknij, aby powrócić do publikacji.

Porada: Możesz także dostosować wstążkę, aby zawierała przycisk Edytuj historię w programie Microsoft Word. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz: Dostosowywanie wstążki.

Uwaga: Przed użyciem przycisku Edytuj historię w programie Microsoft Wordnależy dodać ten przycisk do wstążki lub do paska narzędzi Szybki dostęp.

Dostosowywanie wstążki lub paska narzędzi Szybki dostęp

Przed użyciem przycisku Edytuj historię w programie Microsoft Word należy dodać ten przycisk do wstążki lub paska narzędzi Szybki dostęp.

Dostosowywanie wstążki

 1. Kliknij kartę Plik, aby otworzyć widok Backstage.

 2. Wybierz pozycję Opcje.

 3. W oknie dialogowym Opcje programu Publisher wybierz pozycję Dostosowywanie Wstążki.

 4. W menu rozwijanym Dostosuj Wstążkę wybierz pozycję Karty narzędzi, a następnie kliknij pozycję Formatowanie w obszarze Narzędzia pól tekstowych.

 5. Kliknij przycisk Nowa grupa, a następnie kliknij przycisk Zmień nazwę.

 6. Nadaj nazwę nowej grupie niestandardowej, na przykład Edytowanie, i kliknij przycisk OK.

 7. Z menu rozwijanego Wybierz polecenia z wybierz pozycję Polecenia, których nie ma na Wstążce.

 8. Wybierz pozycję Edytuj historię w programie Microsoft Word, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 9. Kliknij przycisk OK.

Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp

 1. Kliknij menu rozwijane po prawej stronie menu QAT.

 2. Wybierz pozycję Więcej poleceń.

 3. W oknie dialogowym Opcje programu Publisher zmień pozycję Wybierz polecenia z listy rozwijanej, aby wybrać pozycję Polecenia, których nie ma na Wstążce.

 4. Przewiń w dół i wybierz pozycję Edytuj historię w programie Microsoft Word, kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.

Zliczane wyrazy w historii za pomocą programu Word

 1. W publikacji kliknij pole tekstowe zawierające wyrazy, które chcesz zliczyć. Jeśli pole tekstowe jest połączone z innymi polami tekstowymi, są zliczane wszystkie wyrazy w połączonych polach tekstowych.

 2. Kliknij przycisk Edytuj historię w programie Microsoft Word.

 3. W programie Word liczba wyrazów pojawi się na pasku stanu u dołu obszaru roboczego.

  Statystyka wyrazów na pasku stanu Jeśli nie widzisz liczby wyrazów na pasku stanu, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek stanu, a następnie kliknij pozycję Licznik wyrazów.

 4. W programie Word kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Zamknij, aby powrócić do publikacji.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×