Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Aplikacja Microsoft® Lync® 2013 dla systemu Android udostępnia funkcje informowania o obecności, wymiany wiadomości błyskawicznych oraz komunikacji głosowej i wideo programu Lync na urządzeniu przenośnym. Aplikacja Lync 2013 dla systemu Android pozwala korzystać z wielu metod komunikowania się, w tym wymieniać wiadomości błyskawiczne, dzwonić i nawiązywać połączenia wideo przy użyciu sieci Wi-Fi bądź, w przypadku jej niedostępności, przy użyciu komórkowego połączenia transmisji danych.

Uwaga:  Niniejszy artykuł dotyczy usługi Office 365 obsługiwanej przez firmę 21Vianet w Chinach.

W tym artykule

Wymagania dotyczące instalacji

Do zainstalowania aplikacji Lync 2013 dla systemu Android jest wymagany telefon z systemem operacyjnym Android 4.0 lub nowszym. Aplikacja będzie działać na urządzeniach przenośnych z systemem Android, w tym na tabletach, oprócz urządzeń z mikroukładem Tegra2.

Instalowanie aplikacji Lync

W celu zainstalowania aplikacji Lync na urządzeniu przenośnym wystarczy wykonać kilka kroków.

 1. Na urządzeniu przejdź do aplikacji Google Play Store i wyszukaj aplikację „Microsoft Lync 2013 dla Android”.

 2. Naciśnij przycisk Zainstaluj. Po zainstalowaniu aplikacji pojawi się ona na urządzeniu.

Usuwanie aplikacji Lync

Aby usunąć aplikację Lync, wykonaj następujące czynności:

 1. Na ekranie głównym naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Menedżer aplikacji.

 2. Naciśnij pozycję Lync 2013. Na ekranie aplikacji Lync 2013 naciśnij pozycję Odinstaluj.

 3. Gdy aplikacja zniknie, zostanie też usunięta z urządzenia.

Logowanie się do aplikacji Lync

Jeśli korzystasz z planu taryfowego obejmującego usługi transmisji danych w sieci komórkowej lub Twoje urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi, logowanie się jest bardzo szybkie. Po prostu uruchom aplikację Lync i na ekranie logowania podaj swoje poświadczenia, a następnie naciśnij pozycję Zaloguj.

Aby uzyskać pomoc, zobacz Potrzebna pomoc w logowaniu?

Aby się zalogować, użyj swojego adresu logowania (nazwa@domena.com) i hasła. W niektórych przypadkach nazwę użytkownika trzeba podać w obszarze Opcje zaawansowane. Jeśli aplikacja Lync nie była używana na komputerze stacjonarnym i jest to jej pierwsze użycie, potrzebujesz utworzonego konta programu Lync oraz adresu logowania. W przypadku braku tych informacji skontaktuj się ze swoim zespołem pomocy technicznej. Nowego konta programu Lync nie można utworzyć z poziomu aplikacji Lync 2013 dla systemu Android.

Wylogowywanie się z aplikacji Lync

Aby wylogować się z aplikacji Lync, naciśnij ikonę O mnie (pierwsza ikona od lewej). Następnie pod swoją nazwą naciśnij bieżący status i na ekranie Ustawianie statusu naciśnij pozycję Wyloguj. Możesz również nacisnąć przycisk Menu na urządzeniu, a następnie nacisnąć pozycję Wyloguj.

Pierwsze użycie aplikacji Lync

Przy pierwszym logowaniu musisz zdecydować, czy z połączeń audio i wideo programu Lync chcesz korzystać jedynie za pośrednictwem sieci Wi-Fi, czy też zamierzasz również używać komórkowego połączenia transmisji danych w sytuacji, gdy sieć Wi-Fi jest niedostępna.

 1. Po pierwszym zalogowaniu się naciśnij przycisk Dalej.

 2. Na ekranie ZARZĄDZAJ UŻYCIEM DANYCH obok pozycji Wymagaj sieci Wi-Fi dla połączeń VoIP:

 3. Naciśnij pozycję WŁ., aby użyć sieci Wi-Fi lub komórkowej sieci głosowej do wykonywania połączeń Lync.

 4. Naciśnij pozycję WYŁ., aby użyć sieci Wi-Fi do nawiązywania połączeń programu Lync. W przypadku braku połączenia z siecią Wi-Fi możesz zamiast niej użyć komórkowego połączenia transmisji danych lub minut w ramach planu taryfowego.

 5. Obok pozycji Wymagaj sieci Wi-Fi dla połączeń wideo:

 6. Naciśnij pozycję WŁ., aby na potrzeby połączeń wideo programu Lync używać jedynie sieci Wi-Fi.

 7. Naciśnij pozycję WYŁ., aby użyć komórkowego połączenia transmisji danych na potrzeby połączeń wideo programu Lync w przypadku braku dostępu do sieci Wi-Fi.

 8. Obok pozycji Wymagaj sieci Wi-Fi dla zawartości:

 9. Naciśnij pozycję WŁ., aby do odbierania zawartości spotkań była używana tylko sieć Wi-Fi.

 10. Naciśnij pozycję WYŁ., aby używać komórkowego połączenia transmisji danych do odbierania zawartości spotkań w przypadku braku połączenia z siecią Wi-Fi.

Ważne:  Wybrane tutaj opcje mogą mieć wpływ na opłaty za użycie danych. Aby dowiedzieć się więcej o opcjach użycia danych, zobacz Zarządzanie opcjami sieci Wi-Fi dla połączeń VoIP.

 1. Po dokonaniu wyboru naciśnij pozycję Dalej.

 2. Na wyświetlonym ekranie Zmienić przekazywanie połączeń? potwierdź ustawienia przekazywania połączeń, naciskając pozycję Tak lub Nie.

 3. Naciśnij pozycję Dalej, aby zsynchronizować kontakty programu Lync z książką telefoniczną urządzenia. Jeśli nie chcesz synchronizować kontaktów programu Lync, wyczyść pole wyboru Synchronizuj kontakty.

 4. Naciśnij pozycję Gotowe, aby zacząć używać programu Lync.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×