Powiązane tematy
×
Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Twoja przeglądarka nie obsługuje klipów wideo. Zainstaluj Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub przeglądarkę Internet Explorer 9.

Witamy w nowoczesnej aplikacji Aktualizacje umożliwiającej tworzenie, przesyłanie i przeglądanie aktualizacji. Użytkownicy mogą z łatwością przeglądać aktualizacje, meldunki i raporty w jednym miejscu, aby upewnić się, że zespół jest na dobrej drodze do sukcesu, niezależnie od tego, czy są to powtarzające się procesy, które odbywają się regularnie, czy też aktualizacje, które mogą być potrzebne w dowolnym momencie. 

Zarówno na komputerze stacjonarnym, jak i urządzeniu przenośnym, pracownicy są powiadamiani w trakcie pracy i mogą łatwo wypełniać oraz przesyłać aktualizacje, oszczędzając wszystkim czas i energię. 

Obraz przedstawiający pulpit wprowadzający

Otwieranie aplikacji Aktualizacje

Aktualizacje znajdują się po lewej stronie aplikacji Teams wraz z innymi aplikacjami. Wybierz ją, aby rozpocząć wysyłanie i odbieranie aktualizacji. Jeśli jej tam nie widzisz, wybierz pozycję + Aplikacje po lewej stronie aplikacji Teams i wyszukaj Aktualizacje

Obraz przedstawiający aplikację Aktualizacje

Zgłaszanie prośby o aktualizację

Z poziomu aplikacji możesz zwrócić się do członków zespołu z prośbą o aktualizację ich stanu pracy: 

 1. Wybierz jeden z naszych zalecanych szablonów, który uzupełni Twoje codzienne aktualizacje. Jeśli wybierzesz szablon, wyświetl podgląd zawartości lub wybierz pozycję Użyj szablonu.  

  Obraz przedstawiający prośbę o aktualizację

 2. Możesz wybrać pozycję Eksploruj wszystkie szablony, aby uzyskać więcej szablonów, a następnie wybrać pozycję Rozpocznij od pustej dla wszystkich elementów pomiędzy nimi. 

  Obraz przedstawiający prośbę o aktualizację 2

 3. Skonfiguruj nazwę prośby o aktualizację, dostosuj i/lub dodaj pytania do szablonu w formularzu edycji.  

 4. Przypisz użytkowników jako osoby przesyłające, jeśli będą musieli uzupełnić aktualizację i dodać do niej zawartość. Przypisz użytkowników jako osoby przeglądające, aby mogli wyświetlać i śledzić postęp aktualizacji oraz szczegóły zgłoszeń. Zdecyduj, czy osoby przesyłające muszą dołączać pliki i wybierz pozycję Ustaw datę ukończenia i cykl w określonych godzinach. 

  Obraz przedstawiający prośbę o aktualizację 3

 5. Wybierz pozycję Publikuj

  W przypadku osób przesyłających prośba o aktualizację zostanie wyświetlona w sekcji Wymaganie aktualizacji na stronie głównej. Jeśli utworzysz prośbę o aktualizację z datą ukończenia, z prośbą będą skojarzone informacje o dacie ukończenia i stanie wykonania.   

  Obraz przedstawiający osoby przesyłające

  W przypadku osób przeglądających omówienie prośby o aktualizację zostanie wyświetlone w sekcji Przeglądanie aktualizacji.  

  Obraz przedstawiający osoby przeglądające

Zarządzanie prośbami o aktualizację 

Prośby o aktualizację mogą być edytowane i udostępniane przez osoby przypisujące , jeśli są potrzebne, lub nieudostępniane w przeciwnym razie. 

 1. Wybierz pozycję Moje prośby na stronie głównej. 

 2. W obszarze Akcje wybierz pozycję Więcej opcji (...).

  Obraz przedstawiający zarządzanie prośbami o aktualizację

 3. Opcja Wyłącz spowoduje, że prośba nie będzie dostępna do użycia, opcja Włącz spowoduje uaktywnienie prośby i udostępnienie jej do użycia, opcja Edytuj umożliwi edytowanie prośby. 

Przesłanie aktualizacji 

Osoby przesyłające mogą uzupełniać prośby o aktualizację, które zostały im przypisane, i dodawać do nich zawartość. 

 1. Przejdź do strony głównej aplikacji Aktualizacje i wybierz dowolne z przypisanych próśb w obszarze Wymaganie aktualizacji.

  Obraz przedstawiający osoby przesyłające
   

 2. Po dodaniu wszystkich informacji i załączników wybierz pozycję Prześlij.  

  Obraz przedstawiający przesyłanie aktualizacji 2

Możesz również przesłać szybką aktualizację do członków zespołu:

 1. Wybierz pozycję Szybka aktualizacja w prawym górnym rogu aplikacji. 

 2. Dodaj zawartość i określ osoby, do których chcesz przesłać aktualizację, jako osoby przeglądające

 3. Wybierz pozycję Prześlij.

Obraz przedstawiający przesyłanie aktualizacji 3

Wyświetlanie aktualizacji 

Osoby przeglądające mogą być na bieżąco z postępem aktualizacji i wyświetlać szczegóły przesłanych aktualizacji. 

 1. Przejdź do strony głównej aplikacji Aktualizacje i przejdź do pozycji Przeglądanie aktualizacji. Przejrzyj pokrótce stan zgłoszenia każdej prośby.  

 2. Wybierz kartę, aby zobaczyć wszystkie aktualizacje dla tej określonej prośby.  

  Obraz przedstawiający wyświetlanie aktualizacji

  Uwaga: Wybranie kart spowoduje wyświetlenie wszystkich aktualizacji dla tej określonej prośby, w kolejności przesłania i względem każdej daty ukończenia, jeśli jest to prośba cykliczna. Wybranie określonej prośby spowoduje wyświetlenie pełnych szczegółów zgłoszenia.

 3. Wybierz pozycję Dostosuj , aby określić typ danych aktualizacji, które mają być wyróżnione. 

  Obraz przedstawiający wyświetlanie aktualizacji

 4. Wybierz aktualizację, aby wyświetlić szczegóły i załączniki tego określonego zgłoszenia, lub przełącz tryby wyświetlania, aby wyświetlić zawartość przesłania dla określonego pytania. 

  Obraz przedstawiający wyświetlanie aktualizacji 3

Tworzenie, wysyłanie i odbieranie aktualizacji na czacie lub kanale

Na pulpicie wejdź do dowolnej konwersacji na czacie lub kanale i poproś o aktualizację z rozszerzenia wiadomości aplikacji Aktualizacje. Możesz przypisać, którzy członkowie w bieżącym czacie lub kanale są osobami przesyłającymi i przeglądającymi. 

 1. Wejdź na wybrany czat zespołu lub kanał.

 2. Wybierz pozycję Więcej opcji (+) obok przycisku wysyłania wiadomości. 

  Obraz przedstawiający aplikację Aktualizacje na czacie

 3. Wybierz jeden z szablonów, który uzupełni Twoje codzienne aktualizacje. Po wybraniu szablonu wyświetl podgląd zawartości lub wybierz pozycję Użyj szablonu. 

  Obraz przedstawiający aplikację Aktualizacje na czacie 1

 4. Skonfiguruj nazwę prośby o aktualizację, dostosuj i/lub dodaj pytania do szablonu w formularzu edycji.  

 5. Domyślnie wszyscy uczestnicy czatu zespołu lub kanału są przypisani jako osoby przesyłające i przeglądające. Możesz rozwinąć listę i dokonać korekty. Zdecyduj, czy do dołączania plików są wymagane osoby przesyłające, i wybierz pozycję Ustaw datę ukończenia i cykl w określonych godzinach. 

 6. Wybierz pozycję Publikuj.

Rozszerzenie wiadomości aplikacji Aktualizacje umożliwia również przesyłanie aktualizacji.  

 1. Dołącz do wybranej konwersacji na czacie zespołu lub kanale.

 2. Wybierz pozycję Więcej opcji (+) obok przycisku wysyłania wiadomości. 

 3. Wybierz aplikację Aktualizacje .

 4. Wybierz lub przejrzyj dowolną przypisaną prośbę utworzoną na tym czacie zespołu lub kanale. 

  Aplikacja Aktualizacje na czacie 2

Uwaga: Jeśli na czacie lub kanale znajduje się już karta z prośbą o aktualizację i przypisano Cię jako osobę przesyłającą, wybierz tę kartę, aby przesłać odpowiedź. Jeśli masz przypisaną rolę osoby przeglądającej, wybierz kartę w celu wyświetlenia zgłoszeń.

Utworzona lub przesłana prośba o aktualizację zostanie wyświetlona na czacie grupowym lub kanale jako karta umożliwiająca osobom przesyłającym przesłanie aktualizacji lub osobom przeglądającym wyświetlenie zgłoszenia.  

Obraz przedstawiający aktualizację na czacie 4

Aplikacja Aktualizacje w aplikacji Microsoft Teams na urządzeniu przenośnym

Otwieranie aplikacji Aktualizacje

W dolnej części ekranu urządzenia przenośnego znajdziesz aplikację Aktualizacje w aplikacji Teams. Wybierz pozycję Więcej…i powinna zostać wyświetlona na liście aplikacji. Jeśli nie ma jej na liście, kliknij pozycję + Dodaj aplikację na końcu listy aplikacji i wyszukaj aplikację Aktualizacje.

Zobacz swoje aktualizacje

W aplikacji Aktualizacje na karcie Prześlij są wyświetlane aktualizacje, które należy przesłać, a na karcie Przejrzyj są wyświetlane aktualizacje, które możesz wyświetlić. Każda osoba ma aktualizacje zaplanowane i ogólne do przesłania lub wyświetlenia.

Aktualizacje zaplanowane mają przypisane daty ukończenia. Aktualizacje ogólne nie mają jeszcze daty ukończenia, ale są dostępne dla bieżących wydarzeń, takich jak inspekcje obiektów, raporty o zdarzeniach i inne.

Użytkownicy mogą prosić o aktualizacje, przesyłać je i wyświetlać.

Jeśli korzystasz z aplikacji Aktualizacje po raz pierwszy, nie martw się, pokażemy Ci, jak być na bieżąco z zespołem i przedstawimy kilka porad dotyczących korzystania z aplikacji. 

Zgłaszanie prośby o aktualizację

Prośby o aktualizację można tworzyć tylko z poziomu aplikacji klasycznej. Aby rozpocząć zbieranie aktualizacji od zespołu, kliknij kartę Pulpit powyżej i wykonaj opisane tam kroki.

Zarządzanie prośbami o aktualizację

Zarządzanie prośbami o aktualizacje można wykonywać tylko w aplikacji klasycznej. Aby rozpocząć edytowanie, kliknij kartę Pulpit powyżej i wykonaj kroki.

Przesłanie aktualizacji

Osoby przesyłające mogą uzupełniać prośby o aktualizację, które zostały im przypisane, i dodawać do nich zawartość.

 1. Wybierz kartę Prześlij w górnej części aplikacji.

 2. Wybierz prośbę o aktualizację w sekcji Zaplanowane lub Ogólne.

 3. Po dodaniu wszystkich informacji i załączników wybierz pozycję Prześlij.

Wszystkie przesłane aktualizacje są w obszarzeProśby o aktualizacje, który znajduje się poniżej sekcji Zaplanowane i Ogólne.

Na karcie Prześlij wybranie pozycji Zobacz wszystkie spowoduje wyświetlenie przypisanych aktualizacji, które nie mieszczą się w sekcjach Zaplanowane i Ogólne.

Wyświetlanie aktualizacji

Osoby przeglądające mogą być na bieżąco z postępem aktualizacji i wyświetlać szczegóły przesłanych aktualizacji.

 1. Wybierz kartę Przejrzyj w górnej części aplikacji.

 2. Wybierz kartę, aby wyświetlić aktualizacje z tego konkretnego szablonu.

  Uwaga: Wybranie kart spowoduje wyświetlenie wszystkich aktualizacji z tego określonego szablonu, w kolejności przesłania i względem każdej daty ukończenia, jeśli jest to aktualizacja cykliczna. Kliknięcie określonej aktualizacji spowoduje wyświetlenie wszystkich szczegółów zgłoszenia.

 3. Wybierz aktualizację znajdującą się poniżej pozycji Odebrane, aby wyświetlić szczegóły tego określonego zgłoszenia.

Aktualizacje wymienione w sekcji Zaplanowane będą prezentować wskaźnik przesyłania każdego szablonu oraz łączną liczbę przesłanych i nieprzesłanych szablonów. Aktualizacje w sekcji Ogólne będą prezentować liczbę przesłanych aktualizacji i nowych przesłanych aktualizacji.

Na karcie Przejrzyj wybranie pozycji Zobacz wszystkie spowoduje wyświetlenie wszystkich aktualizacji zaplanowanych i ogólnych .

Wysyłanie i odbieranie aktualizacji na czacie

Na urządzeniu przenośnym prześlij i odbierz aktualizacje z rozszerzenia wiadomości.

Urządzenie przenośne z rozszerzeniem wiadomości w aplikacji Aktualizacje w aplikacji Microsoft Teams

 1. Wejdź na wybrany czat zespołu lub kanał.

 2. Kliknij pozycję +w lewym dolnym rogu paska redagowania.

 3. Wybierz aplikację Aktualizacje.

 4. Wybierz odpowiednią prośbę o aktualizację. Dodaj informacje i w razie potrzeby dodaj osoby przeglądające .

 5. Wybierz pozycję Prześlij.

Aktualizacja zostanie wyświetlona w czacie grupowym lub kanale jako karta, umożliwiając osobom przeglądającym wyświetlanie zgłoszenia. Jeśli na czacie lub kanale jest już dostępna karta aktualizacji i przypisano Cię jako osobę przesyłającą, wybierz kartę w celu przesłania odpowiedzi bezpośrednio na tę aktualizację. Jeśli przypisano Cię jako osobę przeglądającą, wybierz kartę w celu wyświetlenia zgłoszeń.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Co nowego w Aktualizacje

Automatyzowanie przepływów pracy w Aktualizacje

Aktualizacje często zadawane pytania

Zapoznaj się z katalogiem aplikacji Aktualizacje

Dla administratorów IT

Zarządzanie aplikacją Aktualizacje dla organizacji w aplikacji Microsoft Teams

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×