Wstawianie kolumny niestandardowej do tabeli (Power Query)

Uwaga: Dodatek Power Query w programie Excel 2016 ma nazwę Pobieranie i przekształcanie. Podane tutaj informacje dotyczą obu tych funkcji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pobieranie i przekształcanie w programie Excel 2016.

Uwaga: Karta Edytor zapytań jest wyświetlana tylko w przypadku ładowania, edytowania lub tworzenia nowego zapytania. Na końcu tego artykułu znajduje się krótki klip wideo na temat wyświetlania Edytora zapytań.

Dodatek Power Query umożliwia dodanie do bieżącego zapytania kolumny Indeks lub Niestandardowe (z samodzielnie zdefiniowaną formułą). W przypadku tworzenia formuły kolumny w dodatku Power Query jest sprawdzana poprawność jej składni. To sprawdzanie poprawności jest spójne ze sprawdzaniem poprawności formuł wpisywanych w oknie dialogowym Zaawansowane edytowanie zapytań.

Co chcesz zrobić?

Wstawianie kolumny indeksu

Wstawianie kolumny niestandardowej

Wstawianie kolumny indeksu

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.

Przy użyciu wstążki Edytor zapytań

 1. Na wstążce Edytor zapytań kliknij pozycję Wstaw kolumnę indeksu.

Przy użyciu ikony tabeli ( Ikona tabeli ) na siatce podglądu

 1. Kliknij ikonę tabeli ( Ikona tabeli ).

 2. Z menu kontekstowego wybierz polecenie Wstaw kolumnę indeksu. Do tabeli zapytania zostanie dodana kolumna Indeks. Zmień nazwę kolumny zgodnie z wymogami.

Początek strony

Wstawianie kolumny niestandardowej

Kolumna niestandardowa to kolumna, której wartość w komórce jest obliczana za pomocą formuły utworzonej przez Ciebie. Aby uzyskać więcej informacji o języku formuł dodatku Power Query, zobacz Informacje o formułach dodatku Power Query.

Przy użyciu wstążki Edytora zapytań

 1. Na wstążce Edytor zapytań kliknij pozycję Wstaw kolumnę niestandardową.

Przy użyciu ikony tabeli ( Ikona tabeli ) na siatce podglądu

 1. Kliknij ikonę tabeli ( Ikona tabeli ), a następnie kliknij pozycję Wstaw kolumnę niestandardową.

Aby wstawić kolumnę niestandardową

 1. W oknie dialogowym Wstawianie kolumny niestandardowej wstaw nazwę kolumny i wstaw kolumnę w polu Formuła kolumny niestandardowej:

  1. Kliknij dwukrotnie kolumnę na liście Dostępne kolumny lub

  2. Kliknij kolumnę na liście Dostępne kolumny, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

   Uwaga:  Można użyć wielu kolumn referencyjnych, o ile są one rozdzielone jakimś operatorem. W celu obliczenia wartości kolumny łącznej sprzedaży można na przykład dodać kolumny sumy i podatku, korzystając z formuły = each [Total] + [SalesTax].

 2. Kliknij przycisk OK.

Przykładowe formuły

Formuła

Opis

"abc"

Powoduje utworzenie kolumny z tekstem abc we wszystkich wierszach.

1+1

Powoduje utworzenie kolumny z wynikiem 1 + 1 (2) we wszystkich wierszach.

[UnitPrice] * [Quantity]

Powoduje utworzenie kolumny z wynikiem mnożenia dwóch kolumn tabeli.

[UnitPrice] * (1 – [Discount]) * [Quantity]

Powoduje obliczenie ceny całkowitej z uwzględnieniem kolumny rabatu — Discount.

"Hello" & [Name]

Łączy w nowej kolumnie przywitanie z zawartością kolumny imienia i nazwiska (Name).

Uwaga:  Wartości z dwóch lub większej liczby kolumn można scalić w jedną kolumnę niestandardową. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Scalanie kolumn.

W dodatku Power Query Kolumny niestandardowe, formatowanie warunkowe w programie Excel i inne dostosowania tabel arkusza są zachowywane po odświeżeniu zapytania. Dodatek Power Query zachowa dostosowania arkusza, takie jak paski danych, skale kolorów, zestawy ikon i inne reguły na podstawie wartości w różnych operacjach odświeżania i po edycjach zapytania.

Kolumny niestandardowe

Początek strony

Uwaga: Edytor zapytań jest wyświetlany tylko w przypadku ładowania, edytowania lub tworzenia nowego zapytania przy użyciu dodatku Power Query. W poniższym klipie wideo przedstawiono okno Edytora zapytań wyświetlane po edytowaniu zapytania z poziomu skoroszytu programu Excel. Aby wyświetlić Edytor zapytań bez ładowania lub edytowania istniejącego zapytania skoroszytu, w sekcji Pobieranie danych zewnętrznych na karcie wstążki dodatku Power Query wybierz pozycję Z innych źródeł > Puste zapytanie. Poniższy klip wideo przedstawia jeden sposób wyświetlania Edytora zapytań.

Jak wyświetlić Edytora zapytań w programie Excel

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×