Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Funkcja Wstawianie podpisu w Word ułatwia systematyczne dodawanie podpisów do obrazów w dokumencie.

W innych aplikacjach Office, takich jak PowerPoint, należy ręcznie dodać pole tekstowe obok obrazu, a następnie zgrupować pole tekstowe i obraz. Zobacz poniższe instrukcje. Jeśli w serii jest wiele obrazów, należy je ponumerować ręcznie.

Word

 1. Kliknij obraz, do których chcesz dodać podpis.

 2. Kliknij pozycję Odwołania > Wstaw podpis.

  Przycisk Wstaw podpis na karcie Odwołania

 3. Aby użyć etykiety domyślnej (Rysunek), wpisz podpis w polu Podpis .

  Okno dialogowe wstawiania podpisu

Porada: Możesz również utworzyć własną domyślną etykietę podpisu, klikając pozycję Nowa etykieta, a następnie dodając podpis w polu Etykieta . Word automatycznie numeruje nowe etykiety.

Wszystkie inne aplikacje Office

 1. Użyj pozycji Wstaw > pole tekstowe , aby narysować pole obok obrazu. (Zobacz dodawanie pola tekstowego, aby uzyskać dodatkowe informacje).

  Przycisk Pole tekstowe w grupie Tekst

 2. Kliknij wewnątrz pola tekstowego i wpisz tekst, którego chcesz użyć jako podpisu.

 3. Zaznacz tekst. Na karcie Narzędzia główne użyj opcji Czcionka , aby dowolnie stylować podpis. 

 4. Użyj klawisza Ctrl i kliknięcia, aby zaznaczyć obraz i pole tekstowe, a następnie na karcie Formatowanie obrazu w grupie Rozmieszczanie wybierz pozycję Grupuj > grupuj

  Na karcie Formatowanie obrazu opcje grupowania znajdują się w sekcji Rozmieszczanie.

Zobacz też

Grupowanie lub rozgrupowywanie obiektów

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×