Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Wyłączanie lub odinstalowywanie usługi OneDrive

Jeżeli chcesz na chwilę zatrzymać synchronizację, dowiedz się, jak to zrobić w artykule Jak wstrzymywać i wznawiać synchronizację w usłudze OneDrive.

Jeśli chcesz zatrzymać synchronizację pliku, przeczytaj artykuł Jak zatrzymać lub anulować synchronizację w usłudze OneDrive.

Jeśli chcesz usunąć folder usługi OneDrive z komputera, wykonaj czynności opisane w artykule Wybieranie folderów usługi OneDrive do synchronizowania z komputerem.

Jeśli chcesz anulować subskrypcję OneDrive, zobacz artykuł Jak anulować subskrypcję firmy Microsoft.

Jeśli chcesz wylogować się z OneDrive w sieci Web, wybierz swoje zdjęcie profilu, a następnie wybierz pozycję Wyloguj.

Jeśli po prostu nie chcesz korzystać z usługi OneDrive, najprostszym rozwiązaniem jest jej odłączenie.

Rozłącz usługę OneDrive.

Odłączenie usługiOneDrive na komputerze nie spowoduje utraty plików ani danych. Zawsze możesz uzyskać dostęp do swoich plików, logując się w witrynie OneDrive.com.

Windows

 1. Otwórz ustawienia usługi OneDrive (wybierz ikonę chmury usługi OneDrive w obszarze powiadomień, a następnie wybierz ikonę Pomoc i ustawienia usługi OneDrive następnie Ustawienia).

 2. Przejdź do karty Konto.

 3. Wybierz pozycję Odłącz ten komputer.

macOS

 1. Kliknij ikonę chmury usługi OneDrive na pasku menu, kliknij wielokropek , aby otworzyć menu, a następnie wybierz pozycję Preferencje.

 2. Przejdź do karty Konto.

 3. Wybierz pozycję Odłącz ten komputer.

Ukrywanie lub odinstalowywanie aplikacji OneDrive

W niektórych wersjach systemu Windows możesz też ukryć lub odinstalować aplikację OneDrive. Także na urządzeniach z systemem Android lub iOS możesz odinstalować aplikację mobilną OneDrive.

Aplikacja OneDrive jest wbudowana w niektórych wersjach systemu Windows i nie można jej odinstalować. Możesz jednak ukryć ją i zatrzymać proces synchronizacji, przez co pozostanie ukryta. W tym celu wyłącz wszystkie ustawienia aplikacji OneDrive i usuń folder aplikacji OneDrive z Eksploratora plików.

Windows 10/11

 1. Wybierz niebieską lub białą ikonę chmury usługi OneDrive w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań.

  Klient synchronizacji OneDrive z ikonami niebieskiej i białej chmury

  Uwaga: W celu wyświetlenia ikony usługi OneDrive może być konieczne kliknięcie strzałki Pokaż ukryte ikony Przycisk Pokaż ukryte ikony. obok obszaru powiadomień. Jeśli ikona nie jest wyświetlana w obszarze powiadomień, usługa OneDrive może nie być uruchomiona. Wybierz przycisk Start, wpisz nazwę OneDrive w polu wyszukiwania, a następnie wybierz pozycję OneDrive w wynikach wyszukiwania.

 2. Wybierz pozycję Ikona OneDrive — Pomoc oraz Ustawienia > Ustawienia.

  Zrzut ekranu przedstawiający przechodzenie do ustawień usługi OneDrive

 3. Na karcie Ustawienia wyczyść wszystkie pola w obszarze Ogólne.

 4. Na karcie Autozapis na listach Dokumenty i zdjęcia wybierz pozycję Tylko ten komputer i wyczyść pozostałe pola.

 5. Na karcie Konto kliknij pozycję Wybierz foldery.

 6. W oknie Synchronizuj swoje pliki z usługi OneDrive na tym komputerze zaznacz i wyczyść pole wyboru przy pozycji Synchronizuj wszystkie pliki i foldery w usłudze OneDrive. Za pierwszym razem wszystkie pola zostaną zaznaczone, natomiast po usunięciu zaznaczenia wszystkie pola zostaną wyczyszczone. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno i powrócić do ustawień.

  Po wykonaniu tego kroku wszystkie pliki z usługi OneDrive zostaną usunięte z komputera, ale pozostaną w witrynie OneDrive.com.

 7. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany wprowadzone w oknie Ustawienia.

 8. Otwórz ponownie okno Ustawienia. Na karcie Konta kliknij pozycję Rozłącz usługę OneDrive. Zamknij okno OneDrive — Zapraszamy!, które zostanie wyświetlone.

 9. Otwórz Eksploratora plików, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję OneDrive, a następnie kliknij pozycję Właściwości.

  Na karcie Ogólne obok pozycji Atrybuty zaznacz pole wyboru Ukryte. Spowoduje to ukrycie aplikacji OneDrive w Eksploratorze plików.

 10. Jeszcze raz wybierz pozycję Ikona OneDrive — Pomoc oraz Ustawienia i pozycję Zakończ działanie aplikacji OneDrive. Spowoduje to usunięcie ikony aplikacji OneDrive z obszaru powiadomień.

Windows 8.1

Ważne: Od 1 stycznia 2022 r. zakończymy wsparcie dla wybranych aplikacji klasycznych OneDrive działających w systemach Windows 7, 8 i 8.1. Dowiedz się więcej.

 1. W menu Start komputera naciśnij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy kafelek aplikacji OneDrive, a następnie wybierz pozycję Odepnij od ekranu startowego.

 2. Przejdź do obszaru Ustawienia komputera przy użyciu kafelka Ustawienia komputera w menu Start lub szybko przesuń palcem do środka od prawej krawędzi ekranu, wybierz pozycję Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Zmień ustawienia komputera.

 3. W obszarze Ustawienia komputera wybierz OneDrive.

 4. Na karcie Magazynowanie plików wyłącz przełącznik obok pozycji Domyślnie zapisuj dokumenty w usłudze OneDrive.

 5. Na karcie Z aparatu wybierz pozycję Nie przekazuj zdjęć i wyłącz przełącznik obok pozycji Automatycznie przekazuj wideo do usługi OneDrive.

 6. Na karcie Ustawienia synchronizacji w obszarze Synchronizuj ustawienia z usługą OneDrive wyłącz przełącznik obok pozycji Synchronizuj ustawienia na tym komputerze.

 7. Na karcie Połączenia taryfowe wyłącz wszystkie przełączniki.

 8. Aby ukryć aplikację OneDrive w Eksploratorze plików, otwórz Eksploratora plików i na liście folderów po lewej stronie kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję OneDrive, a następnie kliknij pozycję Właściwości.

  Na karcie Ogólne obok pozycji Atrybuty zaznacz pole wyboru Ukryte.

Odinstalowanie usługiOneDrive na komputerze nie spowoduje utraty plików ani danych. Zawsze możesz uzyskać dostęp do swoich plików, logując się w witrynie OneDrive.com.

Windows 10

 1. Wybierz przycisk Start, wpisz w polu wyszukiwania „Programy”, a następnie wybierz pozycję Dodaj lub usuń programy na liście wyników.

 2. W obszarze Aplikacje i funkcje znajdź i zaznacz pozycję Microsoft OneDrive, a następnie wybierz polecenie Odinstaluj. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wprowadź hasło lub potwierdź.

Windows 8.1

 1. Aplikacja OneDrive jest domyślnie zainstalowana w systemach Windows 8.1 i Windows RT 8.1 i nie można jej odinstalować.

Windows 7 lub Windows Vista

Ważne: Od 1 stycznia 2022 r. zakończymy wsparcie dla wybranych aplikacji klasycznych OneDrive działających w systemach Windows 7, 8 i 8.1. Dowiedz się więcej.

 1. Kliknij przycisk Start, w polu wyszukiwania wpisz Dodaj programy, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Programy i funkcje.

 2. Kliknij pozycję Microsoft OneDrive, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wprowadź hasło lub potwierdź.

Urządzenia z systemem Android

 1. Przejdź do obszaru Ustawienia i wybierz pozycję Pamięć.

 2. Wybierz pozycję OneDrive i naciśnij pozycję Odinstaluj.

Urządzenia z systemem iOS

 1. Przejdź na ekran główny, a następnie naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji OneDrive.

 2. Naciśnij znak X wyświetlony w lewym górnym rogu ikony aplikacji.

macOS

 1. Wystarczy przeciągnąć aplikację OneDrive do Kosza.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Jak anulować przekazywanie lub zatrzymać pobieranie w usłudze OneDrive

Ikona Kontakt z pomocą techniczną

Kontakt z pomocą techniczną
Aby uzyskać pomoc dotyczącą konta Microsoft i subskrypcji, odwiedź witrynę Pomoc dotycząca kont i rozliczeń.

Aby uzyskać pomoc techniczną, przejdź do strony Kontakt z pomocą techniczną Microsoft, wprowadź problem i wybierz pozycję Uzyskaj pomoc. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, wybierz pozycję Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby przejść do najlepszej opcji pomocy technicznej.

Znaczek służbowy

Administratorzy
Administratorzy powinni również przeglądać stronę Pomoc dla administratorów usługi OneDrive, Społeczność techniczna usługi OneDrive lub skontaktować się z pomocą techniczną platformy Microsoft 365 dla firm.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×