Wyłączanie lub odinstalowywanie usługi OneDrive

Wyłączanie lub odinstalowywanie usługi OneDrive

Jeżeli chcesz na chwilę zatrzymać synchronizację, dowiedz się, jak to zrobić w artykule Jak wstrzymywać i wznawiać synchronizację w usłudze OneDrive.

Jeśli chcesz zatrzymać synchronizację pliku, przeczytaj artykuł Jak zatrzymać lub anulować synchronizację w usłudze OneDrive.

Jeśli chcesz usunąć folder usługi OneDrive z komputera, wykonaj czynności opisane w artykule Wybieranie folderów usługi OneDrive do synchronizowania z komputerem.

Jeśli po prostu nie chcesz korzystać z usługi OneDrive, najprostszym rozwiązaniem jest jej odłączenie.

Rozłącz usługę OneDrive.

Odłączenie usługiOneDrive na komputerze nie spowoduje utraty plików ani danych. Zawsze możesz uzyskać dostęp do swoich plików, logując się w witrynie OneDrive.com.

 1. Wybierz białą lub niebieską ikonę chmury usługi OneDrive na pasku zadań lub pasku menu.

  Klient synchronizacji OneDrive z ikonami niebieskiej i białej chmury

  Uwaga: W celu wyświetlenia ikony usługi OneDrive może być konieczne kliknięcie strzałki Pokaż ukryte ikony Przycisk Pokaż ukryte ikony. obok obszaru powiadomień. Jeśli ikona nie jest wyświetlana w obszarze powiadomień, usługa OneDrive może nie być uruchomiona. Wybierz przycisk Start, wpisz nazwę OneDrive w polu wyszukiwania, a następnie wybierz pozycję OneDrive w wynikach wyszukiwania.

 2. Wybierz pozycję Ikona OneDrive — Pomoc oraz Ustawienia Pomoc i ustawienia > Ustawienia.

  Zrzut ekranu przedstawiający przechodzenie do ustawień usługi OneDrive

 3. Na karcie Konto kliknij pozycję Odłącz ten komputer PC, a następnie pozycję Odłącz konto.

Ukrywanie lub odinstalowywanie aplikacji OneDrive

W niektórych wersjach systemu Windows możesz też ukryć lub odinstalować aplikację OneDrive. Także na urządzeniach z systemem Android lub iOS możesz odinstalować aplikację mobilną OneDrive.

Aplikacja OneDrive jest wbudowana w niektórych wersjach systemu Windows i nie można jej odinstalować. Możesz jednak ukryć ją i zatrzymać proces synchronizacji, przez co pozostanie ukryta. W tym celu wyłącz wszystkie ustawienia aplikacji OneDrive i usuń folder aplikacji OneDrive z Eksploratora plików.

Windows 10

 1. Wybierz niebieską lub białą ikonę chmury usługi OneDrive w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań.

  Klient synchronizacji OneDrive z ikonami niebieskiej i białej chmury

  Uwaga: W celu wyświetlenia ikony usługi OneDrive może być konieczne kliknięcie strzałki Pokaż ukryte ikony Przycisk Pokaż ukryte ikony. obok obszaru powiadomień. Jeśli ikona nie jest wyświetlana w obszarze powiadomień, usługa OneDrive może nie być uruchomiona. Wybierz przycisk Start, wpisz nazwę OneDrive w polu wyszukiwania, a następnie wybierz pozycję OneDrive w wynikach wyszukiwania.

 2. Wybierz pozycję Ikona OneDrive — Pomoc oraz Ustawienia Pomoc i ustawienia > Ustawienia.

  Zrzut ekranu przedstawiający przechodzenie do ustawień usługi OneDrive

 3. Na karcie Ustawienia wyczyść wszystkie pola w obszarze Ogólne.

 4. Na karcie Autozapis na listach Dokumenty i zdjęcia wybierz pozycję Tylko ten komputer i wyczyść pozostałe pola.

 5. Na karcie Konto kliknij pozycję Wybierz foldery.

 6. W oknie Synchronizuj swoje pliki z usługi OneDrive na tym komputerze zaznacz i wyczyść pole wyboru przy pozycji Synchronizuj wszystkie pliki i foldery w usłudze OneDrive. Za pierwszym razem wszystkie pola zostaną zaznaczone, natomiast po usunięciu zaznaczenia wszystkie pola zostaną wyczyszczone. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno i powrócić do ustawień.

  Po wykonaniu tego kroku wszystkie pliki z usługi OneDrive zostaną usunięte z komputera, ale pozostaną w witrynie OneDrive.com.

 7. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany wprowadzone w oknie Ustawienia.

 8. Otwórz ponownie okno Ustawienia. Na karcie Konta kliknij pozycję Rozłącz usługę OneDrive. Zamknij okno OneDrive — Zapraszamy!, które zostanie wyświetlone.

 9. Otwórz Eksploratora plików, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję OneDrive, a następnie kliknij pozycję Właściwości.

  Na karcie Ogólne obok pozycji Atrybuty zaznacz pole wyboru Ukryte. Spowoduje to ukrycie aplikacji OneDrive w Eksploratorze plików.

 10. Jeszcze raz wybierz pozycję Ikona OneDrive — Pomoc oraz Ustawienia Pomoc i ustawienia i pozycję Zakończ działanie aplikacji OneDrive. Spowoduje to usunięcie ikony aplikacji OneDrive z obszaru powiadomień.

Windows 8.1

 1. W menu Start komputera naciśnij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy kafelek aplikacji OneDrive, a następnie wybierz pozycję Odepnij od ekranu startowego.

 2. Przejdź do obszaru Ustawienia komputera przy użyciu kafelka Ustawienia komputera w menu Start lub szybko przesuń palcem do środka od prawej krawędzi ekranu, wybierz pozycję Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Zmień ustawienia komputera.

 3. W obszarze Ustawienia komputera wybierz OneDrive.

 4. Na karcie Magazynowanie plików wyłącz przełącznik obok pozycji Domyślnie zapisuj dokumenty w usłudze OneDrive.

 5. Na karcie Z aparatu wybierz pozycję Nie przekazuj zdjęć i wyłącz przełącznik obok pozycji Automatycznie przekazuj wideo do usługi OneDrive.

 6. Na karcie Ustawienia synchronizacji w obszarze Synchronizuj ustawienia z usługą OneDrive wyłącz przełącznik obok pozycji Synchronizuj ustawienia na tym komputerze.

 7. Na karcie Połączenia taryfowe wyłącz wszystkie przełączniki.

 8. Aby ukryć aplikację OneDrive w Eksploratorze plików, otwórz Eksploratora plików i na liście folderów po lewej stronie kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję OneDrive, a następnie kliknij pozycję Właściwości.

  Na karcie Ogólne obok pozycji Atrybuty zaznacz pole wyboru Ukryte.

Odinstalowanie usługiOneDrive na komputerze nie spowoduje utraty plików ani danych. Zawsze możesz uzyskać dostęp do swoich plików, logując się w witrynie OneDrive.com.

Windows 10

 1. Wybierz przycisk Start, wpisz w polu wyszukiwania „Programy”, a następnie wybierz pozycję Dodaj lub usuń programy na liście wyników.

 2. W obszarze Aplikacje i funkcje znajdź i zaznacz pozycję Microsoft OneDrive, a następnie wybierz polecenie Odinstaluj. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wprowadź hasło lub potwierdź.

Windows 8.1

 1. Aplikacja OneDrive jest domyślnie zainstalowana w systemach Windows 8.1 i Windows RT 8.1 i nie można jej odinstalować.

Windows 7 lub Windows Vista

 1. Kliknij przycisk Start, w polu wyszukiwania wpisz Dodaj programy, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Programy i funkcje.

 2. Kliknij pozycję Microsoft OneDrive, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wprowadź hasło lub potwierdź.

Urządzenia z systemem Android

 1. Przejdź do obszaru Ustawienia i wybierz pozycję Pamięć.

 2. Wybierz pozycję OneDrive i naciśnij pozycję Odinstaluj.

Urządzenia z systemem iOS

 1. Przejdź na ekran główny, a następnie naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji OneDrive.

 2. Naciśnij znak X wyświetlony w lewym górnym rogu ikony aplikacji.

macOS

 1. Wystarczy przeciągnąć aplikację OneDrive do Kosza.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Jak anulować przekazywanie lub zatrzymać pobieranie w usłudze OneDrive

Online

Uzyskaj pomoc online
Zobacz więcej na stronach pomocy technicznej usługi OneDrive i usługi OneDrive używanej w pracy lub szkole.
Aby uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji mobilnej OneDrive, zobacz Rozwiązywanie problemów z aplikacją mobilną OneDrive.

OneDrive Administratorzy mogą również wyświetlić Społeczność techniczną poświęconą usłudze OneDrive, Pomoc dla usługi OneDrive dla administratorów.

Ikona pomocy technicznej e-mail

Pomoc techniczna e-mail
Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, przejdź do aplikacji OneDrive i potrząśnij urządzeniem przenośnym lub wyślij wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive. Aby skontaktować się z pomocą techniczną usługi OneDrive z komputera PC lub Mac, wybierz ikonę usługi OneDrive w obszarze powiadomień lub na pasku menu, a następnie wybierz pozycję Więcej > Wyślij opinię > Coś mi się nie podoba.

OneDrive Administratorzy mogą skontaktować się z pomocą techniczną platformy Microsoft 365 dla firm.

Fora społeczności użytkowników usługi Office 365

Porady
Poinformowanie o swojej lokalizacji może ułatwić nam szybsze rozwiązanie problemu.

Wszystkie problemy zostały rozwiązane? Jeśli skontaktowano się z nami, a usługa OneDrive znowu zaczęła działać, poinformuj nas o tym, odpowiadając na wiadomość e-mail, którą wysłaliśmy do Ciebie.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×