Możesz sformatować liczbę jako numer PESEL. Na przykład możesz sformatować 9-cyfrowy numer, na przykład 555501234, jako 555-50-1234.

Co chcesz zrobić?

Wyświetlanie w pełni numerów PESEL

 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek, które chcesz sformatować.

  Jak zaznaczyć komórkę lub zakres

  Elementy do zaznaczenia

  Czynności

  Pojedyncza komórka

  Kliknij komórkę lub przejdź do niej, naciskając klawisze strzałek.

  Zakres komórek

  Kliknij pierwszą komórkę zakresu, a następnie przeciągnij zaznaczenie do ostatniej komórki lub przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT, naciskając klawisze strzałek, aby rozszerzyć zaznaczenie.

  Można również zaznaczyć pierwszą komórkę zakresu, a następnie nacisnąć klawisz F8, aby rozszerzyć zaznaczenie, używając klawiszy strzałek. Aby wyłączyć rozszerzanie zaznaczenia, należy ponownie nacisnąć klawisz F8.

  Duży zakres komórek

  Kliknij pierwszą komórkę zakresu, a następnie kliknij ostatnią komórkę zakresu, przytrzymując naciśnięty klawisz SHIFT. Aby wyświetlić ostatnią komórkę, być może trzeba będzie użyć funkcji przewijania.

  Wszystkie komórki arkusza

  Kliknij przycisk Zaznacz wszystko.

  Przycisk Zaznacz wszystko

  Cały arkusz można również zaznaczyć, naciskając klawisze CTRL+A.

  Uwaga: Jeśli arkusz zawiera dane, użycie klawiszy CTRL+A powoduje zaznaczenie bieżącego regionu. Powtórne naciśnięcie klawiszy CTRL+A powoduje zaznaczenie całego arkusza.

  Nieprzylegające komórki lub zakresy komórek

  Zaznacz pierwszą komórkę lub zakres komórek, a następnie zaznacz pozostałe komórki lub zakresy komórek, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL.

  Można także zaznaczyć pierwszą komórkę lub zakres komórek, a następnie nacisnąć kombinację klawiszy SHIFT+F8, aby dodać do zaznaczenia kolejne niesąsiadujące komórki lub ich zakres. Aby wyłączyć dodawanie komórek lub zakresów do zaznaczenia, należy ponownie nacisnąć kombinację klawiszy SHIFT+F8.

  Uwaga: Nie można anulować zaznaczenia komórek ani ich zakresu w zaznaczeniach niesąsiadujących bez anulowania całego zaznaczenia.

  Cały wiersz lub kolumna

  Kliknij nagłówek wiersza lub kolumny.

  Nagłówki arkusza

  1. Nagłówek wiersza

  2. Nagłówek kolumny

  Można też zaznaczać komórki w wierszu lub kolumnie, zaznaczając pierwszą komórkę, a następnie naciskając kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI (W PRAWO lub W LEWO dla wierszy, W GÓRĘ lub W DÓŁ dla kolumn).

  Uwaga: Jeśli wiersz lub kolumna zawiera dane, kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI powoduje zaznaczenie wierszy lub kolumn do ostatniej użytej komórki. Powtórne naciśnięcie kombinacji klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI zaznacza cały wiersz lub kolumnę.

  Przylegające wiersze lub kolumny

  Przeciągnij wskaźnik myszy przez nagłówki wierszy lub kolumn. Lub zaznacz pierwszy wiersz lub pierwszą kolumnę; następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT podczas zaznaczania ostatniego wiersza lub kolumny.

  Nieprzylegające wiersze lub kolumny

  Kliknij nagłówek kolumny lub wiersza w pierwszym wierszu lub kolumnie zaznaczenia, następnie klikaj nagłówki następnych wierszy lub kolumn, które chcesz dodać do zaznaczenia, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL.

  Pierwsza lub ostatnia komórka w wierszu lub w kolumnie

  Zaznacz komórkę w wierszu lub w kolumnie, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+KLAWISZ STRZAŁKI (STRZAŁKA W PRAWO lub STRZAŁKA W LEWO dla wierszy, STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ dla kolumn).

  Pierwsza lub ostatnia komórka w arkuszu lub w tabeli programu Microsoft Office Excel

  Naciśnij kombinację klawiszy CTRL+HOME, aby zaznaczyć pierwszą komórkę w arkuszu lub na liście programu Excel.

  Naciśnij kombinację klawiszy CTRL+END, aby zaznaczyć ostatnią komórkę, która zawiera dane lub formatowanie, w arkuszu lub na liście programu Excel.

  Komórki do ostatniej użytej komórki w arkuszu (prawy dolny róg)

  Zaznacz pierwszą komórkę, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+END, aby rozszerzyć zaznaczenie do ostatniej użytej komórki na arkuszu (w prawym dolnym rogu).

  Komórki do początku arkusza

  Zaznacz pierwszą komórkę, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+HOME, aby rozszerzyć zaznaczenie do początku arkusza.

  Więcej lub mniej komórek niż znajduje się w aktywnym zaznaczeniu

  Przytrzymaj klawisz SHIFT i kliknij ostatnią komórkę, którą chcesz dołączyć do nowego zaznaczenia. Prostokątny obszar między komórka aktywna a komórką klikniętą stanie się nowym zaznaczeniem.

  Porada: Aby anulować zaznaczenie komórek, kliknij dowolną komórkę arkusza.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe ,Obraz przycisku obok pozycji numer.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W polu Kategoria kliknij pozycję specjalne.

 4. Na liście Typ kliknij numer PESEL.

Początek strony

Wyświetlanie tylko ostatnich kilku cyfr numerów PESEL

W przypadku typowych środków bezpieczeństwa może być konieczne wyświetlenie tylko ostatnich nieprawidłowych cyfr numeru PESEL i zamiana pozostałych cyfr na zera lub inne znaki. Możesz to zrobić przy użyciu formuły, która zawiera funkcje złącz. teksty i poprawność .

W poniższej procedurze użyto przykładowych danych w celu pokazania sposobu wyświetlania tylko ostatnich czterech numerów ubezpieczenia społecznego. Po skopiowaniu formuły do arkusza możesz dostosować ją tak, aby w podobny sposób wyświetlała własne numery PESEL.

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

 2. W tym artykule pomocy wybierz następujące przykładowe dane bez nagłówków wierszy i kolumn.

Jak zaznaczyć przykładowe dane

1

2

3

4

A

B

Typ

Dane

Numer PESEL

555-50-1234

Formuła

Opis (wynik)

= ZŁĄCZ. TEKSTY ("000-00-"; RIGHT (B2; 4))

Wyświetla ciąg tekstowy "000-00-" zamiast pierwszych 5 cyfr numeru PESEL i łączy go z ostatnimi czterema cyframi numeru PESEL (000-00-1234).

 1. Kliknij przed tekstem w komórce A1, a następnie przeciągnij wskaźnikiem myszy przez komórki, aby zaznaczyć cały tekst.Zaznaczanie przykładu w Pomocy

 2. Aby skopiować zaznaczone dane, naciśnij klawisze CTRL + C.

 3. W arkuszu zaznacz komórkę A1.

 4. Aby wkleić skopiowane dane, naciśnij klawisze CTRL + V.

 5. Aby przełączać się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuły zwracającej wynik, na karcie formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij pozycję Pokaż formuły.

  Skrót klawiaturowy możesz również nacisnąć klawisze CTRL + ' (akcent słaby).

  Ważne: 

  • Najlepszym rozwiązaniem może być uniknięcie przechowywania pełnych numerów zabezpieczeń społecznościowych w skoroszytach. Zamiast tego należy przechowywać pełne numery zabezpieczeń społecznych w lokalizacji, która spełnia rygorystyczne standardy zabezpieczeń (na przykład program bazy danych, taki jak Microsoft Office Access), a następnie używać tylko czterech ostatnich cyfr w skoroszytach.

  • Aby uzyskać więcej informacji na temat tych funkcji, zobacz Konkatenacja funkcji, a w prawo, prawy funkcji.

  Uwagi: 

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×