Spis treści
×
Przechodzenie do aplikacji Excel w sieci Web z usługi Arkusze
Przechodzenie do aplikacji Excel w sieci Web z usługi Arkusze

Wykonywanie zadań

Rozpoczynanie pracy w witrynie OneDrive.com

Wcześniej Twoje pliki były przechowywane na Dysku, a teraz ich nowym domem jest witryna OneDrive.com. Przejdź do niej i zaloguj się przy użyciu konta służbowego. Następnie kliknij pozycję Nowy > Skoroszyt programu Excel.

Menu Nowy w usłudze OneDrive, polecenie Skoroszyt programu Excel

Nazywanie pliku

Aplikacja Excel dla sieci Web automatycznie nadaje utworzonemu skoroszytowi nazwę. Aby zmienić tę nazwę:

  1. Kliknij nazwę.

  2. Wpisz odpowiednią nazwę.

    Wszystko, co robisz w aplikacji Excel dla sieci Web — od nazywania pliku po wprowadzanie danych — jest zapisywane automatycznie.

Kursor klikający nazwę pliku

Wykonywanie pracy

Po nadaniu plikowi nazwy możesz wprowadzić dane oraz utworzyć tabele, wykresy i formuły. Klikaj karty u góry, aby odnaleźć odpowiednie funkcje.

Aby zwinąć wstążkę i uzyskać więcej miejsca, kliknij dwukrotnie kartę.

Karta Wstawianie, menu Wykresy

Potrzebujesz więcej funkcji?

Otwórz plik w aplikacji klasycznej Excel:

  1. Wybierz pozycję OTWÓRZ W PROGRAMIE EXCEL.

    Pojawi się aplikacja Excel z otwartym plikiem.

  2. Kontynuuj pracę i zapisz jej wyniki.

    Zmiany zapisane w aplikacji klasycznej zostaną też zapisane w usłudze OneDrive. Nie trzeba używać polecenia Zapisz jako i ponownie przekazywać pliku.

Przycisk Edytuj w programie Excel

Następne: udostępnianie i współpraca przy użyciu programu Excel dla sieci Web

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×