Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Funkcja WYSZUKAJ, jedna z funkcji wyszukiwania i odwołań, umożliwia przeszukanie jednej kolumny lub jednego wiersza w celu znalezienia wartości na tej samej pozycji w drugim wierszu lub drugiej kolumnie.

Załóżmy na przykład, że znasz numer części samochodowej, ale nie znasz jej ceny. Możesz użyć funkcji WYSZUKAJ, aby zwrócić cenę w komórce H2 po wprowadzeniu numeru części w komórce H1.

Przykład zastosowania funkcji WYSZUKAJ

Funkcji WYSZUKAJ można używać do wyszukiwania w jednym wierszu lub jednej kolumnie. W powyższym przykładzie wyszukujemy ceny w kolumnie D.

Porady: Rozważ jedną z nowszych funkcji wyszukiwania w zależności od używanej wersji.

Dwa sposoby korzystania z funkcji WYSZUKAJ: forma wektorowa i tablicowa

 • Forma wektorowa: ta forma funkcji WYSZUKAJ umożliwia wyszukiwanie wartości w jednym wierszu lub w jednej kolumnie. Użyj formy wektorowej, jeśli chcesz określić zakres zawierający wartości do dopasowania. Na przykład jeśli chcesz wyszukać wartość w kolumnie A, w części od pierwszego do szóstego wiersza.

  Przykład wektora

 • Forma tablicowa: zdecydowanie zalecamy używanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO lub WYSZUKAJ.POZIOMO zamiast formy tablicowej. Obejrzyj ten klip wideo na temat używania funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO. Forma tablicowa jest dostępna dla zapewnienia zgodności z innymi programami arkuszy kalkulacyjnych, ale jej możliwości są ograniczone.

  Tablica to zbiór wartości w wierszach i kolumnach (na przykład w tabeli), które mają zostać przeszukane. Jeśli na przykład chcesz przeszukać kolumny A i B, przejdź do wiersza 6. Funkcja WYSZUKAJ zwróci najbliższe dopasowanie. Aby można było używać formy tablicowej, dane muszą być sortowane.

  Przykład tabeli, która jest tablicą

Forma wektorowa

W formie wektorowej funkcja WYSZUKAJ wyszukuje wartości w zakresie jednowierszowym lub jednokolumnowym (określanym jako wektor) i zwraca wartości z tej samej pozycji w drugim zakresie jednowierszowym lub jednokolumnowym.

Składnia

WYSZUKAJ (szukana_wartość; przeszukiwany_wektor; [wektor_wynikowy])

Składnia funkcji WYSZUKAJ w formie wektorowej obejmuje następujące argumenty:

 • Szukana_wartość    Argument wymagany. Wartość wyszukiwana przez program WYSZUKAJ w pierwszym wektorze. Lookup_value może być liczbą, tekstem, wartością logiczną albo nazwą lub odwołaniem odwołującym się do wartości.

 • lookup_vector    Argument wymagany. Zakres zawierający tylko jeden wiersz lub jedną kolumnę. Wartościami w lookup_vector mogą być tekst, liczby lub wartości logiczne.

  Ważne: Wartości w lookup_vector muszą być umieszczone w kolejności rosnącej: ..., -2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FAŁSZ, PRAWDA; W przeciwnym razie funkcja WYSZUKAJ może nie zwrócić poprawnej wartości. Teksty pisane dużymi i małymi literami są równoważne.

 • result_vector    Argument opcjonalny. Zakres zawierający tylko jeden wiersz lub jedną kolumnę. Argument result_vector musi mieć taki sam rozmiar jak lookup_vector. Musi mieć ten sam rozmiar.

Uwagi

 • Jeśli funkcja WYSZUKAJ nie może znaleźć wartości określonej przez argument szukana_wartość, to wybiera największą wartość w wektorze przeszukiwany_wektor, która jest mniejsza niż lub równa argumentowi szukana_wartość.

 • Jeśli wartość określona przez argument szukana_wartość jest mniejsza od najmniejszej wartości w wektorze przeszukiwany_wektor, to funkcja WYSZUKAJ zwraca wartość błędu #N/D.

Przykłady wektorów

Możesz wypróbować te przykłady w swoim arkuszu programu Excel, aby zorientować się, jak działa funkcja WYSZUKAJ. W pierwszym przykładzie otrzymasz arkusz wynikowy podobny do poniższego:

Przykład użycia funkcji WYSZUKAJ

 1. Skopiuj dane z poniższej tabeli i wklej je do nowego arkusza programu Excel.

  Skopiuj te dane do kolumny A

  Skopiuj te dane do kolumny B

  Częstotliwość

  4,14

  Kolor

  czerwony

  4,19

  pomarańczowy

  5,17

  żółty

  5,77

  zielony

  6,39

  niebieski

 2. Następnie skopiuj formuły funkcji WYSZUKAJ z poniższej tabeli do kolumny D arkusza.

  Skopiuj tę formułę do kolumny D

  Co robi ta formuła

  Taki wynik zobaczysz

  Formuła

  =WYSZUKAJ(4,19;A2:A6;B2:B6)

  Wyszukuje wartość 4,19 w kolumnie A, a następnie zwraca wartość z kolumny B w tym samym wierszu.

  pomarańczowy

  =WYSZUKAJ(5,75;A2:A6;B2:B6)

  Wyszukuje wartość 5,75 w kolumnie A, dopasowuje najbliższą najmniejszą wartość (5,17), a następnie zwraca wartość z kolumny B w tym samym wierszu.

  żółty

  =WYSZUKAJ(7,66;A2:A6;B2:B6)

  Wyszukuje wartość 7,66 w kolumnie A, dopasowuje najbliższą najmniejszą wartość (6,39), a następnie zwraca wartość z kolumny B w tym samym wierszu.

  niebieski

  =WYSZUKAJ(0;A2:A6;B2:B6)

  Wyszukuje wartość 0 w kolumnie A, a następnie zwraca błąd, ponieważ liczba 0 jest mniejsza niż najmniejsza wartość (4,14) w kolumnie A.

  #N/D!

 3. Aby formuły wyświetlały wyniki, może być konieczne zaznaczenie ich w arkuszu programu Excel, naciśnięcie klawisza F2, a następnie naciśnięcie klawisza Enter. Jeśli zachodzi taka potrzeba, dostosuj szerokości kolumn tak, aby widoczne były wszystkie dane.

Forma tablicowa

Porada: Zdecydowanie zalecamy używanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO lub WYSZUKAJ.POZIOMO zamiast formy tablicowej. Obejrzyj klip wideo na temat funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO; przedstawiono w nim przykłady. Forma tablicowa funkcji WYSZUKAJ jest zapewniana zgodność z innymi programami arkuszy kalkulacyjnych, ale jej funkcjonalność jest ograniczona.

Forma tablicowa funkcji WYSZUKAJ wyszukuje określoną wartość w pierwszym wierszu lub pierwszej kolumnie, jaką zawiera tablica, i zwraca wartość z tej samej pozycji w ostatnim wierszu lub w ostatniej kolumnie tablicy. Używaj tej formy funkcji WYSZUKAJ, gdy wyszukiwane wartości znajdują się w pierwszym wierszu lub w pierwszej kolumnie tablicy.

Składnia

WYSZUKAJ (szukana_wartość; tablica)

Składnia funkcji WYSZUKAJ w formie tablicowej obejmuje następujące argumenty:

 • Szukana_wartość    Argument wymagany. Wartość wyszukiwana przez program WYSZUKAJ w tablicy. Argumentem lookup_value może być liczba, tekst, wartość logiczna albo nazwa lub odwołanie odwołujące się do wartości.

  • Jeśli funkcja WYSZUKAJ nie może znaleźć wartości określonej przez argument szukana_wartość, to wybiera największą wartość w tablicy, która jest mniejsza niż lub równa argumentowi szukana_wartość.

  • Jeśli wartość określona przez argument szukana_wartość jest mniejsza od najmniejszej wartości w pierwszym wierszu lub pierwszej kolumnie (w zależności od wielkości tablicy), to funkcja WYSZUKAJ zwraca wartość błędu #N/D.

 • array    Argument wymagany. Zakres komórek zawierający tekst, liczby lub wartości logiczne, które chcesz porównać z lookup_value.

  Forma tablicowa funkcji WYSZUKAJ jest bardzo podobna do funkcji WYSZUKAJ.POZIOMO i WYSZUKAJ.PIONOWO. Różnica polega na tym, że funkcja WYSZUKAJ.POZIOMO wyszukuje wartość określoną przez argument szukana_wartość w pierwszym wierszu, funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO wyszukuje tę wartość w pierwszej kolumnie, a funkcja WYSZUKAJ wyszukuje zgodnie z wymiarami tablicy.

  • Jeśli tablica jest obszarem o szerokości większej niż wysokość (ma więcej kolumn niż wierszy), to funkcja WYSZUKAJ poszukuje wartości określonej przez argument szukana_wartość w pierwszym wierszu.

  • Jeśli tablica jest kwadratem lub obszarem o wysokości większej niż szerokość (ma więcej wierszy niż kolumn), to funkcja WYSZUKAJ poszukuje wartości w pierwszej kolumnie.

  • Funkcje WYSZUKAJ.POZIOMO i WYSZUKAJ.PIONOWO pozwalają na indeksowanie w pionie i w poziomie, natomiast funkcja WYSZUKAJ zawsze wybiera ostatnią wartość w wierszu lub kolumnie.

   Ważne: Wartości w tablicy muszą być umieszczone w kolejności rosnącej: ..., -2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FAŁSZ, PRAWDA; W przeciwnym razie funkcja WYSZUKAJ może nie zwrócić poprawnej wartości. Teksty pisane dużymi i małymi literami są równoważne.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×