Świetnym skrótem do produkcji jest zachowanie krótkiej listy folderów, w których często zapisujesz pliki. Office pozwala wybrać folder domyślny i przypiąć inne foldery do listy, aby mieć do nich szybszy dostęp.

Spróbuj

  1. W niezapisanych plikach wybierz ikonę Zapisz na pasku narzędzi Szybki dostęp lub naciśnij klawisze CTRL+S, aby otworzyć okno dialogowe Zapisywanie.

    Ikona zapisz PowerPoint

  2. W tym oknie dialogowym można wykonać następujące czynności:

  • Wybierz menu kontekstowe ( ) z prawej strony folderu (lub kliknij folder prawym przyciskiem myszy) i z menu wybierz polecenie Ustaw jako lokalizację domyślną, aby ustawić go jako folder domyślny dla przyszłych zapisywanych plików.

    Ustaw jako domyślny

  • Aby przypiąć inne foldery do listy w celu uzyskania szybkiego dostępu, umieść wskaźnik myszy na nazwie folderu.  Przy prawej stronie okna dialogowego wybierz pinezkę dla tego folderu. Do listy można przypiąć wiele folderów.

    Przypinanie folderu

Gdy następnym razem zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisywanie, powinno zostać wybrany folder domyślny i przypięte foldery powinny być szybko dostępne.

Więcej informacji

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×