Zapisywanie pliku projektu w wersji klasycznej programu Project

Zapisywanie pliku projektu na komputerze przebiega w zasadzie tak samo jak w przypadku zapisywania pliku w dowolnym innym programie pakietu Office.

 1. Kliknij pozycje Plik > Zapisz jako.

 2. Zlokalizuj folder, w którym chcesz go zapisać.

  Jeśli korzystasz z wersji subskrypcyjnej programu Project (klient komputerowy usługi Project Online), najpierw zostaną wyświetlone foldery, w których plik projektu został ostatnio zapisany. Możesz również wybrać inną lokalizację.

 3. Wpisz nazwę w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Możesz oczywiście zapisywać projekty również w innych miejscach niż Twój komputer, a także używać formatów pliku innych niż format programu Project.

Inne opcje zapisywania

Synchronizowanie projektu z listą zadań

Synchronizacja projektu z listą zadań programu SharePoint umożliwia udostępnianie informacji o zadaniach projektu, aktualizowanie ich stanu oraz współpracę z członkami zespołu w organizacji. Po zsynchronizowaniu list zadań zmiany wprowadzone na jednej liście są odzwierciedlane na drugiej.

Uwaga: Synchronizacja nie będzie działać po połączeniu się z aplikacją Project Web App. Aby rozwiązać inne problemy z synchronizacją, zobacz Synchronizacja projektu z witryną programu SharePoint.

Synchronizowanie w istniejącej witrynie programu SharePoint

 1. Kliknij pozycje Plik > Zapisz jako > Synchronizuj z programem SharePoint.

 2. Po prawej stronie ekranu w polu Synchronizacja z wybierz pozycję Istniejąca witryna programu SharePoint.

 3. W polu Adres witryny wpisz adres internetowy witryny programu SharePoint lub wybierz lokalizację z menu rozwijanego.

 4. Kliknij pozycję Sprawdź witrynę.

 5. W polu Lista zadań wpisz nazwę nowej listy lub wybierz ją z menu rozwijanego.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Synchronizowanie w nowej witrynie programu SharePoint

 1. Kliknij pozycje Plik > Zapisz jako > Synchronizuj z programem SharePoint.

 2. Po prawej stronie ekranu, w polu Synchronizacja z, wybierz pozycję Nowa witryna programu SharePoint.

 3. W polu Nazwa projektu wpisz nazwę projektu.

 4. W polu Adres witryny wpisz adres internetowy nowej witryny programu SharePoint.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Po pierwszej synchronizacji możesz wybrać pola programu Project, które mają być mapowane na kolumny programu SharePoint. W tym celu kliknij pozycję Plik > Informacje, a następnie kliknij pozycję Mapuj pola.

Zapisywanie projektu w pliku o innym formacie

 1. Kliknij pozycje Plik > Zapisz jako.

 2. W obszarze Wybierz lokalizację kliknij pozycję Komputer lub wybierz lokalizację w sieci Web do zapisania pliku.

 3. W obszarze Wybierz folder kliknij folder we wskazanej lokalizacji.

 4. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę projektu.

 5. Kliknij pole Zapisz jako typ i wybierz format pliku.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Plik projektu można zapisać w następujących formatach:

 • Plik programu Project 2007

 • Plik programu Project 2000–2003 (niedostępny w programie Project 2016)

 • Szablon projektu

 • Plik PDF

 • Plik XPS

 • Skoroszyt programu Excel

 • Tekst rozdzielany tabulatorami

 • CSV (tekst rozdzielany przecinkami)

 • XML

Więcej sposobów zapisywania pliku projektu

Zapisywanie projektu w programie Project 2010

Proces zapisywania projektu jest inny dla użytkowników programu Project Standard 2010 i Project Professional 2010 użytkowników, którzy nawiązali połączenie z programem Project Server. W tej sekcji opisano oba procesy.

Zapisywanie projektu w programie Project Standard 2010

 1. Kliknij kartę plik , a następnie kliknij pozycję Zapisz.

 2. Jeśli zapisujesz po raz pierwszy projekt, wpisz jego nazwę w polu Nazwa pliku , a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  W przypadku zapisywania pliku z wiele projektów może zostać wyświetlony monit o podanie nazwy projektu.

Możesz zapisać projekt w innym formacie pliku.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij polecenie Zapisz i wyślij.

 3. W obszarze typy plikówkliknij pozycję Zapisz projekt jako plik.

 4. Po prawej stronie w obszarze typy plików projektu lub Inne typy plikówwybierz typ pliku, w którym chcesz zapisać plik.

  Istnieją dwie metody zapisywania pliku projektu w innym formacie.

  • Kliknij dwukrotnie typ pliku, w którym chcesz zapisać plik.

  • Kliknij pojedynczy typ pliku, w którym chcesz zapisać plik, a następnie kliknij pozycję Zapisz jako.

 5. Wpisz nazwę pliku.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Projekt można zapisać w następujących formatach plików:

 • Project 2007

 • Projekt 2000-2003

 • Format PDF (Portable Document Format)

 • Format XPS (XML Paper Specification)

 • Skoroszyt programu Excel

 • Tekst rozdzielany tabulatorami

 • Rozdzielany przecinkami (CSV)

 • XML

Zapisywanie projektu w programie Project Professional 2010

W Project Professional 2010 możesz zapisać projekt, korzystając z następujących opcji:

Zapisywanie projektu w programie Project Server

Lokalne zapisywanie projektu

Zapisywanie projektu na serwerze Project Server:

Zapisywanie projektu różni się od ewidencjonowania lub publikowania projektu. Po zapisaniu projektu w programie Project Server jest on nadal wyewidencjonowany dla Ciebie i nie może być edytowany przez żadną inną osobę. Zamknij projekt, aby zaewidencjonować go do programu Project Server. Aby udostępnić projekt członkom zespołu, Opublikuj projekt.

 1. Kliknij kartę plik , a następnie kliknij pozycję Zapisz.

 2. Jeśli po raz pierwszy zapisujesz projekt, w oknie dialogowym Zapisywanie w programie Project Server wpisz nazwę projektu w polu Nazwa .

 3. Aby ustawić dowolne niestandardowe pola przedsiębiorstwa w projekcie, kliknij pole wartości dla pola niestandardowego, a następnie wybierz wartość. W przypadku wymaganych pól niestandardowych należy wprowadzić gwiazdkę (*) po nazwie pola.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

 5. W razie potrzeby możesz sprawdzić, czy projekt jest zaewidencjonowany, czy wyewidencjonowany z programu Project Server. Kliknij kartę plik , a następnie kliknij pozycję Otwórz. Sprawdź stan projektu w oknie dialogowym otwieranie .

 6. Aby sprawdzić projekt w programie Project Server, kliknij kartę plik , a następnie kliknij pozycję Zamknij.

Jeśli zamkniesz okno projektu lub spróbujesz zakończyć pracę programu Project bez zapisywania ostatniej zmiany, pojawi się okno dialogowe zamykanie .

 1. W sekcji Zapisywanie zmian wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Zapisz , aby zapisać zmiany wprowadzone w projekcie.

  • Kliknij pozycję Odrzuć zmiany , aby zamknąć projekt bez zapisywania zmian.

 2. W sekcji ewidencjonowanie wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Kliknij pozycję Zaewidencjonuj , aby ponownie sprawdzić projekt w programie Project Server.

  • Kliknij pozycję Zachowaj wyewidencjonowanie projektu , aby pozostawić projekt wyewidencjonowany dla Ciebie, co uniemożliwia innym osobom wprowadzanie zmian.

Zapisz projekt lokalnie:

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 2. W oknie dialogowym Zapisywanie na serwerze Project Server kliknij pozycję Zapisz jako plik.

 3. W oknie dialogowym Zapisywanie jako plik wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby zapisać wszystkie elementy z szablon globalny przedsiębiorstwa z wyjątkiem pól niestandardowych, kliknij pozycję wszystkie pola niestandardowe i elementy szablonu globalnego przedsiębiorstwa.

  • Aby zapisać tylko te elementy szablonu globalnego przedsiębiorstwa, które są używane w tym projekcie, kliknij pozycję tylko obecnie załadowane pola niestandardowe i elementy szablonu globalnego przedsiębiorstwa.

 4. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać plik, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Możesz zapisać projekt w innym formacie pliku.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij polecenie Zapisz i wyślij.

 3. W obszarze typy plikówkliknij pozycję Zapisz projekt jako plik.

 4. Po prawej stronie w obszarze typy plików projektu lub Inne typy plikówwybierz typ pliku, w którym chcesz zapisać plik.

  Istnieją dwie metody zapisywania pliku projektu w innym formacie.

  • Kliknij dwukrotnie typ pliku, w którym chcesz zapisać plik.

  • Kliknij pojedynczy typ pliku, w którym chcesz zapisać plik, a następnie kliknij pozycję Zapisz jako.

 5. Wpisz nazwę pliku.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Projekt można zapisać w następujących formatach plików:

 • Project 2007

 • Projekt 2000-2003

 • Format PDF (Portable Document Format)

 • Format XPS (XML Paper Specification)

 • Skoroszyt programu Excel

 • Tekst rozdzielany tabulatorami

 • Rozdzielany przecinkami (CSV)

 • XML

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×