Jeśli planujesz tworzenie wykresów podobnych do wykresu utworzonego za pomocą powyższej procedury, możesz zapisać ten wykres jako szablon, który będzie służyć jako podstawa innych podobnych wykresów.

Uwaga: Zrzuty ekranu w tym temacie zostały zrobione w programie Excel, ale procedury w tym temacie dotyczą również Outlook, PowerPoint lub Word.

Aby ponownie skorzystać z dostosowanego wykresu, możesz go zapisać jako szablon wykresu (*.crtx).

 1. Kliknij wykres prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Zapisz jako szablon.

  Polecenie Zapisz jako szablon w menu skrótów

 2. W polu Nazwa pliku wpisz odpowiednią nazwę szablonu wykresu.

  Save Chart Template dialog box

 3. Kliknij przycisk Zapisz.

  Szablon automatycznie pojawi się w folderze Szablony dla wykresów. Folder Szablony znajduje się na karcie Wszystkie wykresy w oknie dialogowym Wstawianie wykresu lub Zmienianie typu wykresu, w którym można zastosować szablon wykresu tak jak każdy inny typ wykresu.

  The Templates folder on the All Charts tab in the Insert Chart dialog box

Uwaga: Szablon wykresu zawiera formatowanie i kolory używane w chwili zapisywania wykresu jako szablonu. Jeśli za pomocą tego szablonu zostanie utworzony wykres w innym skoroszycie, w nowym wykresie zostaną zastosowane kolory z szablonu wykresu — nie kolory bieżącego motywu dokumentu. Aby zamiast kolorów szablonu wykresu zostały użyte kolory motywu dokumentu, kliknij prawym przyciskiem myszy obszar wykresu, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Resetuj, aby dopasować do stylu.

Aby ponownie skorzystać z dostosowanego wykresu, możesz go zapisać jako szablon wykresu (*.crtx).

 1. Kliknij wykres prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Zapisz jako szablon.

 2. W oknie dialogowym Zapisywanie szablonu wykresu w polu Zapisz jako wpisz odpowiednią nazwę szablonu.

 3. Kliknij przycisk Zapisz.

Stosowanie niestandardowego szablonu wykresu do nowego lub istniejącego wykresu

 • Aby zastosować szablon niestandardowy do nowego wykresu, zaznacz zakres w arkuszu kalkulacyjnym, a następnie kliknij menu Wstaw > Wykres > Szablony > szablonu niestandardowego.

 • Aby zastosować szablon niestandardowy do istniejącego wykresu, kliknij wykres >, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu na wstążce i kliknij pozycję Zmień typ wykresu > kliknij pozycję Szablony,a następnie wybierz szablon niestandardowy.

Zobacz też

Tworzenie wykresu od początku do końca

Zmienianie koloru i stylu wykresu

Pobierz szablony wykresów firmy Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×