Spis treści
×
Program Outlook — Szybki start
Program Outlook — Szybki start

Zarządzanie kalendarzami i kontaktami

Planowanie terminu

 1. W obszarze Kalendarz wybierz pozycję Nowy termin.

 2. Dodaj Temat, Lokalizację oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia.

 3. Wybierz pozycję Zaproś uczestników, aby przekształcić termin w spotkanie.

 4. Wybierz pozycję Zapisz i zamknij, aby zakończyć, lub pozycję Wyślij, w przypadku spotkania.

Nowy termin w programie Outlook

Korzystanie z asystenta planowania

Jeśli tworzysz spotkanie, skorzystaj z Asystenta planowania, aby sprawdzić, kiedy uczestnicy i pokoje są dostępne.

 • W nowym zaproszeniu na spotkanie wybierz pozycję Asystent planowania.  

 • Zacieniowany obszar z pionowymi paskami pokazuje czas spotkania. Możesz przeciągnąć te paski, aby dostosować czas spotkania.

 • Siatka pokazuje, kiedy uczestnicy są dostępni. Po prawej stronie zaproszenia program Outlook wyświetli sugerowane godziny oraz liczbę konfliktów.

Asystent planowania programu Outlook

Dodawanie kontaktu

 1. Wybierz ikonę Osoby.

 2. Wybierz pozycję Nowy kontakt lub naciśnij klawisze Ctrl+N.

 3. Wprowadź nazwę i inne informacje, które mają zostać dołączone do kontaktu.

 4. Wybierz pozycję Zapisz i utwórz nowy, aby utworzyć kolejny kontakt, lub pozycję Zapisz i zamknij po zakończeniu.

Nowy kontakt w programie Outlook

Następne:    Współpraca w programie Outlook

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×