Powiązane tematy
×
Wprowadzenie do usługi OneDrive (służbowa)
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Wprowadzenie do usługi OneDrive (służbowa)

Zarządzanie plikami i folderami

Określanie, co zrobić z plikiem

 1. W usłudze OneDrive kliknij plik prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz polecenie.

Zrzut ekranu przedstawiający menu skrótów dla zaznaczonego pliku

Tworzenie folderu

 1. Wybierz pozycję Nowy > Folder.

 2. Wpisz nazwę folderu.

 3. Wybierz pozycję Utwórz.

Tworzenie folderu w usłudze OneDrive

Wyszukiwanie plików

Szukasz starszego dokumentu? Wyszukiwanie to zaawansowane narzędzie do znajdowania wszystkich dokumentów online.

 1. Wpisz wyraz lub wyrażenie w polu Wyszukaj.

 2. Wybierz plik lub naciśnij klawisz Enter.

Wyszukiwanie w usłudze OneDrive dla Firm

Ważne foldery komputerów (automatyczna kopia zapasowa)

Na OneDrive, takich jak Pliki pulpitu, Dokumenty i Obrazy, można wykonywać kopie zapasowe ważnych plików komputera.

 1. Otwórz ustawienia usługi OneDrive (wybierz ikonę chmury usługi OneDrive w obszarze powiadomień, a następnie wybierz ikonę Pomoc i ustawienia usługi OneDrive następnie Ustawienia).

 2. Przejdź do karty Konto.

 3. Wybierz pozycję Odłącz ten komputer.

Na karcie Kopia zapasowa w obszarze Ważne foldery komputerów wybierz pozycję Zarządzaj kopią zapasową i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Konfigurowanie ochrony ważnych folderów w usłudze OneDrive

Konfigurowanie narzędzia Aplikacja do synchronizacji usługi OneDrive w systemie Windows

 1. Jeśli nie masz Windows 10, Microsoft 365 lub pakietu Office 2016, zainstaluj nową aplikację synchronizacja usługi OneDrive dla systemu Windows. Jeśli korzystasz z najnowszego oprogramowania, masz już narzędzie Aplikacja do synchronizacji usługi OneDrive i możesz przejść do kroku 2.

 2. Wybierz przycisk Start, wyszukaj OneDrive, a następnie otwórz ją.

 3. Gdy rozpocznie się konfigurowanie aplikacji OneDrive, wprowadź poświadczenia konta służbowego, a następnie wybierz pozycję Zaloguj.

Zrzut ekranu przedstawiający pierwszy ekran konfiguracji usługi OneDrive

Uwaga: Jeśli do aplikacji OneDrive zalogowano się już za pomocą jednego konta i chcesz dodać kolejne konto, wybierz ikonę chmury usługi OneDrive w obszarze powiadomień paska zadań systemu Windows i wybierz pozycję Więcej > Ustawienia. W obszarze Ustawienia wybierz pozycję Konto, polecenie Dodaj konto, a następnie zaloguj się.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Synchronizowanie plików za pomocą usługi OneDrive w systemie Windows.

Konfigurowanie narzędzia Aplikacja do synchronizacji usługi OneDrive na komputerze Mac

 1. Zainstaluj aplikację OneDrive dla Mac.

  Ważne: Jeśli używasz aplikacji OneDrive ze sklepu Mac App Store, odinstaluj tę aplikację przed zainstalowaniem najnowszej kompilacji narzędzia aplikacja do synchronizacji.

 2. Uruchom usługę OneDrive, naciskając klawisze cmd+spacja, aby uruchomić zapytanie Spotlight, i wpisz OneDrive. Spowoduje to uruchomienie konfiguracji usługi OneDrive.

 3. Wprowadź poświadczenia konta służbowego i wybierz pozycję Zaloguj.

Zrzut ekranu przedstawiający pierwszą stronę konfiguracji usługi OneDrive

Uwaga: Jeśli do aplikacji OneDrive zalogowano się już za pomocą jednego konta i chcesz dodać kolejne konto, wybierz ikonę chmury usługi OneDrive u góry na pasku menu, kliknij wielokropek, aby otworzyć menu, a następnie wybierz pozycję Preferencje. Kliknij kartę Konta, wybierz pozycję Dodaj konto, aby rozpocząć konfigurowanie aplikacji OneDrive, a następnie zaloguj się.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Synchronizowanie plików za pomocą usługi OneDrive w systemie Mac OS X.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

DOŁĄCZ DO MICROSOFT 365 INSIDERS >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×