Ostatnia aktualizacja: 17 listopada 2021 r.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie zaufanych dokumentów

Po otwarciu nowego pliku zawierającego zawartość aktywną (połączenia danych, makra itp.) pojawia się pasek komunikatów, ponieważ zawartość aktywna może zawierać wirusy i inne zagrożenia bezpieczeństwa, które mogą uszkodzić komputer lub sieć organizacji.

Pasek komunikatów z wyświetlonym ostrzeżeniem zabezpieczeń dotyczącym makr

Jeśli jednak źródło pliku jest zaufane lub wiadomo, że zawartość aktywna jest bezpieczna (na przykład makro jest podpisane przez zaufanego wydawcę),możesz włączyć zawartość aktywną pliku, wybierając przycisk Włącz zawartość. Plik stanie się zaufanym dokumentem. Po ponownym otwarciu pliku pasek komunikatów nie będzie wyświetlany. 

Niektóre pliki nie mogą być zaufanymi dokumentami

W niektórych sytuacjach nie można ustawić pliku jako zaufanego dokumentu. Na przykład podczas próby otwarcia pliku wyłączono co najmniej jeden typ zawartości aktywnej. Zawartość aktywna może być wyłączona w następujących przypadkach:

 • Administrator systemu ustawił zasady zabezpieczeń tak, aby w organizacji była wyłączana zawartość aktywna określonego typu (na przykład przy użyciu pozycji Wyłącz wszystkie makra bez powiadomienia). W takim przypadku w przypadku otwarcia pliku z makrami i połączeniami danych nie można go ustawić jako zaufanego, ponieważ makra są wyłączane podczas jego otwierania.

 • Zostały zmienione ustawienia Centrum zaufania dla co najmniej jednego typu zawartości aktywnej.

Aby wyświetlić ustawienia zabezpieczeń, kliknij kartę Plik. Kliknij pozycję Opcje. Kliknij pozycję Centrum zaufania, a następnie kliknij pozycję Ustawienia Centrum zaufania. Więcej informacji znajdziesz w tece Wyświetlanie opcji i ustawień w Centrum zaufania.

Więcej powodów, dla których plik nie może zostać uznany za zaufany dokument

 • Plik został otwarty z niebezpiecznej lokalizacji, takiej jak folder tymczasowych plików internetowych lub folder Temp.

 • Jeśli funkcja jest wyłączona przez administratora systemu dla lokalizacji sieciowych lub wszystkich lokalizacji.

 • Jeśli plik, który ma być zaufany, to szablon, na przykład pliki z rozszerzeniami dot, .dotx lub .dotm

W przypadku tych plików należy kliknąć pozycję Włącz całą zawartość, aby włączyć zawartość aktywną w bieżącej sesji. Spowoduje to jednorazowe włączenie zawartości. Przy ponownym otwieraniu pliku zostanie wyświetlony pasek komunikatów.

Poniższy przykład to obraz obszaru Ostrzeżenie o zabezpieczeniach, gdy nie można uznać pliku za zaufany.

tekst alternatywny

Ufanie dokumentom w sieci

Jest ważne, aby zachować ostrożność przy ufaniu dokumentom w sieci, ponieważ inne osoby mogą zmieniać pliki w sieci i ich zawartość aktywną. Aby zmniejszyć ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa, należy ufać plikom w lokalizacji sieciowej, do której dostęp jest kontrolowany lub która została utworzona przez administratora.

Okno dialogowe Ostrzeżenie o zabezpieczeniach pojawia się podczas próby uznania pliku z lokalizacji sieciowej za zaufany. W oknie dialogowym można kliknąć pozycję Nie pokazuj ponownie tego komunikatu i okno dialogowe więcej się nie pojawi. Ponadto można wyłączyć tę funkcję, klikając przycisk Nie w oknie dialogowym Ostrzeżenie o zabezpieczeniach.

Wyłączanie funkcji Zaufane dokumenty dla lokalizacji sieciowych

Funkcję Zaufane dokumenty można wyłączyć dla lokalizacji sieciowych, dokonując odpowiedniego wyboru w Centrum zaufania.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Opcje.

 3. Kliknij pozycję Centrum zaufania, a następnie kliknij pozycję Ustawienia Centrum zaufania.

 4. Kliknij pozycję Zaufane dokumenty.

 5. Wyczyść pole wyboru Zezwalaj na ufanie dokumentom w sieci.

tekst alternatywny

Wyświetlanie i modyfikowanie ustawień zaufanych dokumentów w Centrum zaufania

Ustawienia zaufanych dokumentów można przeglądać lub zmieniać w Centrum zaufania. Wprowadzanie zmian włącza lub wyłącza możliwość tworzenia zaufanych dokumentów, co chroni komputer i sieć organizacji przed potencjalnym złośliwym kodem w zawartości aktywnej.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Opcje.

 3. Kliknij pozycję Centrum zaufania, a następnie kliknij pozycję Ustawienia Centrum zaufania.

 4. Kliknij pozycję Zaufane dokumenty.

 5. Wybierz odpowiednie opcje zaufanych dokumentów.

Opis ustawień zaufanych dokumentów

 • Zezwalaj na ufanie dokumentom w sieci     Okno dialogowe Ostrzeżenie o zabezpieczeniach przestanie być wyświetlane w przypadku plików w lokalizacjach sieciowych.

 • Wyłącz zaufane dokumenty     Okno dialogowe Ostrzeżenie o zabezpieczeniach będzie wyświetlane w przypadku plików przy każdym otwarciu.

 • Wyczyść wszystkie zaufane dokumenty, tak aby nie były już uznawane za zaufane     Należy kliknąć pozycję Wyczyść, aby usunąć wcześniej utworzoną listę zaufanych dokumentów. Pasek komunikatów będzie się pojawiać na nowo w przypadku dokumentów, które wcześniej zostały uznane za zaufane.

Co to są zaufane dokumenty?

Zaufanymi dokumentami są pliki z zawartością aktywną (makra, kontrolki makr ActiveX, połączenia danych i tak dalej) i otwierane bez paska komunikatów po włączeniu zawartości aktywnej w tych dokumentach. W przypadku zaufanego dokumentu nie jest wyświetlany monit o otwarcie pliku, nawet jeśli dodano nową zawartość aktywną, ani o zmiany wprowadzone w istniejącej zawartości aktywnej. Zostanie jednak wyświetlony monit, jeśli plik został przeniesiony od czasu, gdy ostatnio zaufano plikowi. Gdy dokument zostanie zaufany, nie będzie otwierany w widoku chronionym. Dlatego ufaj dokumentom tylko wtedy, gdy źródło pliku jest zaufane.

Uwaga: Jeśli plik niezawierający zawartości aktywnej jest otwierany w widoku chronionym i zostanie włączone edytowanie, plik stanie się zaufany i nie będzie więcej otwierany w widoku chronionym. Jeśli jednak plik obejmuje zawartość aktywną, będzie wyświetlany pasek komunikatów dla wyłączonej zawartości aktywnej do momentu włączenia tej zawartości. Zawartość aktywna nie jest włączana automatycznie po zakończeniu widoku chronionego.

Dowiedz się więcej 

Typy zawartości aktywnej w plikach

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×