Zaznaczanie i odczytywanie pól tekstowych oraz obrazów w programie Word przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób z wadami wzroku lub zaburzeniami poznawczymi, które korzystają z programu czytnika zawartości ekranu, takiego jak Narrator Microsoft, JAWS lub NVDA z produktami Microsoft 365. Ten artykuł jest częścią zestawu zawartości pomocy technicznej dotyczącej czytnika zawartości ekranu platformy Microsoft 365, w którym można znaleźć więcej informacji o ułatwieniach dostępu w naszych aplikacjach. Aby uzyskać ogólną pomoc, odwiedź stronę główną Pomocy technicznej firmy Microsoft.

Za Word klawiaturą i czytnikiem zawartości ekranu można zaznaczać i odczytywać obrazy, kształty i pola tekstowe w Word dokumentach. Przetestowaliśmy to za pomocą Narratora, JAWS i NVDA, ale ta funkcja może współdziałać z innymi czytnikami zawartości ekranu, jeśli spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu.

Korzystając z okienka zaznaczenia w Word, możesz wyświetlić wszystkie obrazy, kształty i pola tekstowe w dokumencie jako listę. Możesz czytać listę za pomocą czytnika zawartości ekranu i wybierać jej elementy, aby czytać teksty alternatywne lub je edytować.

Uwagi: 

W tym temacie

Uzyskiwanie dostępu do tekstu w polach tekstowych

Czytniki zawartości ekranu odczytują tekst treści, nie mogą znaleźć pól tekstowych przestawnych powyżej warstwy tekstu dokumentu. Aby uzyskać dostęp do tekstu wewnątrz pola tekstowego, należy użyć okienka zaznaczenia.

 1. W dokumencie naciśnij klawisze Alt+H, aby otworzyć kartę Narzędzia główne.

 2. Aby otworzyć okienko zaznaczenia, wpisz S, L, P. Usłyszysz: "Przycisk Pokaż wszystko". Pola tekstowe, obrazy i kształty zostaną wyświetlone na liście.

  Uwaga: Jeśli dokument zawiera wiele stron, w okienku zaznaczenia będą się pojawiać tylko elementy z bieżącej strony.

 3. Aby poruszać się po liście, użyj klawiszy strzałek w górę i w dół. Podczas na przechodzenia po elementach listy czytnik zawartości ekranu informuje o ich elementach.

 4. Aby zaznaczyć pole tekstowe, naciśnij klawisz Spacja.

 5. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Shift+F10. Usłyszysz: "Element menu Wytnij".

 6. Użyj klawiszy strzałek, aby przejść do elementu Edytuj tekst, a następnie naciśnij klawisz Enter. Naciśnij dowolny klawisz, aby umieścić kursor wewnątrz pola tekstowego.

  W czytniku ekranu JAWS należy najpierw umieścić pole tekstowe w wierszu z tekstem dokumentu. Aby ustawić pole tekstowe równo z tekstem, przejdź do pozycji Zawijaj tekst i za pomocą klawisza strzałki w lewo lub w prawo przejdź do pozycji Równo z tekstem i naciśnij klawisz Enter. Aby powrócić do treści dokumentu, naciśnij klawisz Esc.

 7. Czytnik zawartości ekranu może teraz odczytać tekst wewnątrz pola tekstowego. Aby rozpocząć odczytywanie w Narratorze i nvda, naciśnij klawisze SR+M. Aby później powrócić do treści dokumentu, naciśnij dwukrotnie klawisz Esc.

  Aby odczytać zawartość pola tekstowego w programie JAWS, naciśnij klawisz Alt i klawisz 5 na klawiaturze numerycznej.

Uzyskiwanie dostępu do obrazów przy użyciu okienka zaznaczenia

Obrazy, które nie są obrazami w tekście, mogą być niedostępne dla czytników zawartości ekranu. Aby uzyskać dostęp do wszystkich obrazów w dokumencie, użyj okienka zaznaczenia.

 1. W dokumencie naciśnij klawisze Alt+H, aby otworzyć kartę Narzędzia główne.

 2. Aby otworzyć okienko zaznaczenia, wpisz S, L, P. Obrazy, kształty i pola tekstowe zostaną wyświetlone na liście.

  Uwaga: Jeśli dokument zawiera wiele stron, w okienku zaznaczenia będą się pojawiać tylko elementy z bieżącej strony.

 3. Aby poruszać się po liście, użyj klawiszy strzałek w górę i w dół. Podczas na przechodzenia po elementach listy czytnik zawartości ekranu informuje o ich elementach.

 4. Aby zaznaczyć obraz, naciśnij spację.

 5. Aby powrócić do treści dokumentu, naciśnij klawisz Esc. Usłyszysz nazwę pliku dokumentu.

 6. Czytnik zawartości ekranu może teraz odczytywać tekst alternatywny obrazu, jeśli istnieje. Aby rozpocząć czytanie w Narratorze i nvda, naciśnij klawisze SR+Ctrl+R.

  W czytniku ekranu JAWS naciśnij klawisz Ctrl i klawisz 5 na klawiaturze numerycznej.

Uzyskiwanie dostępu do obiektów przestawnych bez używania okienka zaznaczenia

Możesz szybko przenosić fokus między obiektami przestawnych bez korzystania z okienka zaznaczenia.

 1. Aby przenieść fokus do pierwszego obiektu przestawnego w dokumencie, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+5.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aby przechodzić przez obiekty przestawne w dokumencie.

 3. Aby powrócić do normalnej nawigacji, naciśnij klawisz Esc.

Uzyskiwanie dostępu do obiektów w tekście bez korzystania z okienka zaznaczenia

Możesz pracować nad obiektami w tekście podczas czytania dokumentu bez korzystania z okienka zaznaczenia.

 1. Czytnik zawartości ekranu informuje o obiektach podczas odczytywania dokumentu. Aby zatrzymać się na obiekcie, naciśnij klawisz Ctrl.

  Porada: Jeśli przegapisz odpowiednie miejsce i chcesz przejść wstecz lub do przodu po jednym wyrazie w dokumencie, naciskaj klawisz Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat czytnika zawartości ekranu o odpowiednim obiekcie.

 2. Aby zaznaczyć obiekt, naciśnij klawisze Shift+Strzałka w prawo.

 3. Teraz możesz pracować nad obiektem. Aby na przykład otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Shift+F10.

Zobacz też

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Word

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Za Word dla komputerów Mac i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie macOS, możesz zaznaczać i odczytywać obrazy, kształty i pola tekstowe w Word dokumentach.

Okienko zaznaczenia w programieWord umożliwia wyświetlanie wszystkich obrazów, kształtów i pól tekstowych w dokumencie jako listy. Możesz odczytywać listę za pomocą funkcji VoiceOver i wybierać jej elementy, aby czytać teksty alternatywne lub je edytować.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu macOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz Rozpoczynanie pracy z funkcją VoiceOver.

 • Zalecamy czytanie i edytowanie dokumentów w widoku układu wydruku. W innych trybach widoku funkcja VoiceOver może działać niezawodnie.

W tym temacie

Uzyskiwanie dostępu do tekstu w polach tekstowych

Pola tekstowe znajdują się powyżej warstwy tekstu dokumentu, dlatego funkcja VoiceOver nie może ich znaleźć podczas czytania tekstu treści. Aby uzyskać dostęp do tekstu w polu tekstowym, użyj okienka zaznaczenia.

 1. W dokumencie naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz komunikat "Wybrano, karta", a następnie naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz: "Układ, karta". Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby otworzyć kartę Układ.

 2. Aby otworzyć okienko zaznaczenia,naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Okienko zaznaczenia, niezaznaczone pole wyboru", a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Funkcja VoiceOver ogłosi: "Sprawdzanie, okienko zaznaczenia, pole wyboru". Pola tekstowe, obrazy i kształty zostaną wyświetlone w formie listy.

  Uwaga: Jeśli w dokumencie znajdują się podziały (na przykład podziały stron i sekcji), w okienku zaznaczenia są wymieniane tylko elementy do następnego podziału.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "Tabela" i pierwszy element na liście.

 4. Za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół poruszaj się w górę i w dół listy. Podczas na przechodzenia funkcja VoiceOver informuje o elementach listy. Pola tekstowe są zapowiadane jako "Pole tekstowe", a po nich numer pola tekstowego. Po dojściu do elementu, do którego chcesz uzyskać dostęp, naciskaj klawisz F6, aż funkcja VoiceOver go ogłosi, a następnie komunikat "Edytuj tekst, zaznaczona zawartość pola tekstowego", a następnie komunikat "Jesteś obecnie w obszarze tekstu".

 5. Aby edytować tekst, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół, a następnie wpisz tekst.

 6. Po edytowaniu tekstu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wrócić do okienka zaznaczenia,naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz: "Okienko zaznaczenia, karta".

  • Aby powrócić do treści dokumentu, naciśnij klawisz Esc.

Uzyskiwanie dostępu do obrazów przy użyciu okienka zaznaczenia

Obrazy, które nie są obrazami w tekście, mogą być niedostępne dla funkcji VoiceOver. Aby uzyskać dostęp do wszystkich obrazów w dokumencie, użyj okienka zaznaczenia.

 1. W dokumencie naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz komunikat "Wybrano, karta", a następnie naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz: "Układ, karta". Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby otworzyć kartę Układ.

 2. Aby otworzyć okienko zaznaczenia,naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Okienko zaznaczenia, niezaznaczone pole wyboru", a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Funkcja VoiceOver ogłosi: "Sprawdzanie, okienko zaznaczenia, pole wyboru". Pola tekstowe, obrazy i kształty zostaną wyświetlone w formie listy.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "Tabela" i pierwszy element na liście.

 4. Za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół poruszaj się w górę i w dół listy. Podczas na przechodzenia funkcja VoiceOver informuje o elementach listy. Obrazy są zapowiadane w ten sposób: "Obraz", a po nim numer obrazu. Po dojściu do elementu, do którego chcesz uzyskać dostęp, naciskaj klawisz F6, aż funkcja VoiceOver odczyta tekst alternatywny tego elementu, a następnie komunikat "Obraz".

 5. Aby otworzyć menu kontekstowe i uzyskać dostęp do opcji formatowania obrazu albo dodania lub zmiany tekstu alternatywnego, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+M. Aby powrócić do treści dokumentu, naciśnij klawisz Esc.

Uzyskiwanie dostępu do obrazów w tekście bez używania okienka zaznaczenia

Jeśli chcesz pracować nad obrazami w tekście podczas czytania dokumentu, nie musisz otwierać okienka zaznaczenia.

 1. Podczas przesuwania kursora przez dokument funkcja VoiceOver informuje o obrazach. Funkcja VoiceOver poda tekst alternatywny każdego obrazu w tekście, a następnie "Obraz, wiersz z tekstem, element układu".

 2. Aby zaznaczyć obraz, naciśnij klawisze Shift+Strzałka w prawo.

 3. Teraz możesz pracować nad obrazem. Aby na przykład otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+M.

Zobacz też

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Word

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

ZaWord dla systemu iOS VoiceOver, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu w systemie iOS, możesz przechodzić do pól tekstowych i obrazów oraz je odczytywać w Word dokumentach na telefonie.

Uwagi: 

W tym temacie

Odczytywanie tekstu w polach tekstowych

Pola tekstowe są przestawne powyżej warstwy tekstu dokumentu, dlatego funkcja VoiceOver pomija je podczas czytania tekstu strony, ale możesz przejść do nich oddzielnie.

 1. Otwórz Word na telefonie. Szybko przesuwaj w prawo, aż dotrzesz do tekstu treści dokumentu. Funkcja VoiceOver rozpocznie odczytywanie tekstu.

 2. Gdy funkcja VoiceOver dotrze do końca strony, szybko przesuwaj w prawo, aż funkcja VoiceOver odczyta informacje o pierwszym polu tekstowym i odczyta zawartość.

 3. Aby przejść do następnego pola tekstowego na stronie, szybko przesuń w prawo.

  Po wprowadzeniu stopki strony odczytano wszystkie pola tekstowe na stronie. Aby przejść do następnej strony, szybko przesuń w prawo.

Uzyskiwanie dostępu do obrazów w tekście

 1. Otwórz Word na telefonie. Szybko przesuwaj w prawo, aż dotrzesz do tekstu treści dokumentu. Funkcja VoiceOver rozpocznie odczytywanie tekstu.

 2. Gdy funkcja VoiceOver dotrze do końca strony, szybko przesuń w prawo. Funkcja VoiceOver odczyta tekst alternatywny pierwszego obrazu na stronie. Jeśli obraz nie ma tekstu alternatywnego, usłyszysz: "Obraz".

 3. Aby przejść do następnego obrazu na stronie, szybko przesuń w prawo.

  Po wprowadzeniu stopki strony przechodzisz między wszystkimi obrazami na stronie. Aby przejść do następnej strony, szybko przesuń w prawo.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

UżywajWord dla systemu Android TalkBack, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Android, do przechodzenia do pól tekstowych i obrazów oraz odczytywania ich w Word dokumentach na telefonie.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

W tym temacie

Odczytywanie tekstu w polach tekstowych

 1. Otwórz Word na telefonie. Szybko przesuwaj w prawo, aż talkback zacznie odczytywać tekst dokumentu po jednym akapicie na raz.

 2. Aby przejść do następnego akapitu, szybko przesuń w prawo. Po usłyszeniu "Prostokąt, pole tekstowe" znajduje się pole tekstowe w dokumencie. Program TalkBack odczyta zawartość pola tekstowego. Gdy to zrobisz, szybko przesuń w prawo, aby kontynuować odczytywanie dokumentu lub przejść do następnego pola tekstowego.

Uzyskiwanie dostępu do obrazów w tekście

 1. Otwórz Word na telefonie. Szybko przesuwaj w prawo, aż talkback zacznie odczytywać tekst dokumentu po jednym akapicie na raz.

 2. Aby przejść do następnego akapitu, szybko przesuń w prawo. Gdy dotrzesz do obrazu, aplikacja TalkBack odczyta tekst alternatywny obrazu, a następnie "Obraz". Jeśli obraz nie ma tekstu alternatywnego, usłyszysz tylko "Obraz". Gdy to zrobisz, szybko przesuń w prawo, aby kontynuować czytanie dokumentu lub przejść do następnego obrazu.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

UżywajWord dla sieci Web klawiatury i czytnika zawartości ekranu do zaznaczania i odczytywania obrazów w Word dokumentach. Przetestowaliśmy to za pomocą Narratora w programach Microsoft Edge, JAWS i NVDA w przeglądarce Chrome, ale ta funkcja może współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu i przeglądarkami internetowymi, jeśli są one zgodne z powszechnie normami i technikami ułatwień dostępu.

Uwagi: 

 • Jeśli używasz Narratora w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update, musisz wyłączyć tryb skanowania, aby edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje za pomocą aplikacji Office dla sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie trybu wirtualnego lub przeglądania w czytnikach zawartości ekranu w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z aplikacji Word dla sieci Web zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Word dla sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Word dla sieci Web.

Uzyskiwanie dostępu do obrazów w tekście

 1. Po otwarciu dokumentu w programie Word dla sieci Web naciśnij klawisze SR+Ctrl+R, aby uruchomić tryb czytania ciągłego. Czytnik zawartości ekranu informuje o wszystkich obrazach podczas czytania dokumentu. Aby zatrzymać się na obrazie, naciśnij klawisz Ctrl.

  Uwaga: Jeśli przegapisz odpowiednie miejsce i chcesz przejść wstecz lub do przodu po wyrazie w dokumencie, naciskaj klawisz Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż czytnik zawartości ekranu poda odpowiedni obraz.

 2. Aby wybrać obraz, naciśnij klawisz Enter.

 3. Teraz możesz pracować nad obrazem. Aby na przykład uzyskać dostęp do narzędzi obrazów, naciśnij klawisze Alt+Windows logo, Windows następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Narzędzia obrazów, nieza zaznaczona, element karty Formatowanie", a następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć kartę Formatowanie.

 4. Możesz dostosować ustawienia obrazu, takie jak rozmiar, styl i tekst alternatywny. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę ustawienia, którego chcesz użyć, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Wstawianie obrazu lub obrazu w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Word

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×