Zmienianie koloru, stylu lub grubości linii

Wygląd kształtu liniowego można zmienić, zmieniając kolor, styl i grubość linii. W programach Excel, Outlook, Word i PowerPoint można szybko zmienić wygląd linii, stosując wstępnie zdefiniowany szybki styl.

Uwaga: Te funkcje są dostępne tylko w klasycznej wersji programów opisanych powyżej.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie szybkiego stylu do linii

W przypadku linii szybkie style obejmują kolory motywu wybrane na podstawie motywu dokumentu, cienie, style linii, gradienty i perspektywy trójwymiarowe (3-W). Po przesunięciu wskaźnika na miniaturę szybkiego stylu można zobaczyć, w jaki sposób styl wpłynie na linię. Warto wypróbować różne szybkie style, aby znaleźć odpowiedni.

 1. Zaznacz linię, którą chcesz zmienić.

  Aby zmienić wiele linii, zaznacz pierwszą z nich, a następnie naciśnij klawisz Ctrl i przytrzymaj go podczas zaznaczania następnych linii.

 2. Na karcie Formatowanie kliknij odpowiedni szybki styl.

  Szybkie style linii w pakiecie Office

  Aby wyświetlić więcej szybkich stylów, kliknij przycisk Więcej Przycisk Więcej .

  Uwaga: Jeśli nie widzisz karty Formatowanie, upewnij się, że linia jest zaznaczona.

Początek strony

Zmienianie koloru linii

 1. Zaznacz linię, którą chcesz zmienić.

  Aby zmienić wiele linii, zaznacz pierwszą z nich, a następnie naciśnij klawisz CTRL i przytrzymaj go podczas zaznaczania następnych linii.

 2. Na karcie Formatowanie kliknij strzałkę obok przycisku Kontury kształtu, a następnie kliknij żądany kolor.

  Opcje koloru linii w pakiecie Office

  Uwaga: Jeśli nie widzisz karty Formatowanie, upewnij się, że linia jest zaznaczona.

  Aby użyć koloru, którego nie ma wśród kolorów motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów konturu, a następnie kliknij żądany kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

Początek strony

Tworzenie linii kreskowanej

 1. Zaznacz linię, którą chcesz zmienić.

  Aby zmienić wiele linii, zaznacz pierwszą z nich, a następnie naciśnij klawisz CTRL i przytrzymaj go podczas zaznaczania następnych linii.

 2. Na karcie Formatowanie kliknij strzałkę obok przycisku Kontury kształtu.

  Różne style linii w pakiecie Office

  Uwaga: Jeśli nie widzisz karty Formatowanie, upewnij się, że linia jest zaznaczona.

 3. Wskaż polecenie Kreski, a następnie kliknij żądany styl.

  Aby utworzyć styl niestandardowy, kliknij przycisk Więcej linii, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

Początek strony

Zmienianie grubości linii

 1. Zaznacz linię, którą chcesz zmienić.

  Aby zmienić wiele linii, zaznacz pierwszą z nich, a następnie naciśnij klawisz Ctrl i przytrzymaj go podczas zaznaczania następnych linii.

 2. Na karcie Formatowanie kliknij strzałkę obok przycisku Kontury kształtu.

  Różne grubości linii w pakiecie Office

  Uwaga: Jeśli nie widzisz karty Formatowanie, upewnij się, że linia jest zaznaczona.

 3. Wskaż polecenie Grubość, a następnie kliknij odpowiednią grubość linii.

  Aby utworzyć niestandardową grubość linii, kliknij przycisk Więcej linii, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  Uwaga: Aby narysować linię podwójną, należy narysować linię pojedynczą, skopiować ją i wkleić obok niej drugą linię, a następnie zgrupować te dwie linie.

Początek strony

Praca z liniami w programie Project

Aby wykonać poniższe czynności, musisz otworzyć wykres Gantta.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy linię, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 2. W obszarze Linia wybierz kolor z listy Kolor i grubość linii z listy Linia.

Początek strony

Formatowanie obramowania komórek w programie Excel

Jeśli chcesz zastosować style i kolory linii obramowania w arkuszach kalkulacyjnych programu Excel lub w tabelach, zobacz następujące artykuły:

Początek strony

Zobacz też

Rysowanie lub usuwanie linii lub łącznika

Formatowanie wykresu słupkowego w widoku Wykres Gantta w programie Project

Świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2010 zakończono 13 października 2020 r.

Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Uaktualnij teraz

Co chcesz zrobić?

Dodawanie szybkiego stylu do linii

W przypadku linii szybkie style obejmują kolory motywu, których podstawą jest motyw dokumentu, cienie, style linii, gradienty i perspektywy trójwymiarowe (3-W). Warto wypróbować różne szybkie style, aby znaleźć odpowiedni. Dzięki funkcji podglądu na żywo po przesunięciu wskaźnika na miniaturę szybkiego stylu można zobaczyć, w jaki sposób styl wpłynie na linię.

 1. Zaznacz linię, którą chcesz zmienić.

  Aby zmienić wiele linii, zaznacz pierwszą z nich, a następnie naciśnij klawisz CTRL i przytrzymaj go podczas zaznaczania następnych linii.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij wybrany szybki styl.

  Aby wyświetlić więcej szybkich stylów, kliknij przycisk Więcej Przycisk Więcej .

  Karta Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania w programie PowerPoint 2010.
  Przykładowa grupa Style kształtów na karcie Formatowanie

  Jeśli karty Narzędzia do rysowania lub Formatowanie nie są widoczne, upewnij się, że zaznaczono linię. W celu otwarcia karty Formatowanie może być konieczne dwukrotne kliknięcie linii.

Początek strony

Zmienianie koloru linii

 1. Zaznacz linię, którą chcesz zmienić.

  Aby zmienić wiele linii, zaznacz pierwszą z nich, a następnie naciśnij klawisz CTRL i przytrzymaj go podczas zaznaczania następnych linii.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij strzałkę obok przycisku Kontury kształtu, a następnie kliknij odpowiedni kolor.

  Karta Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania w programie PowerPoint 2010.
  Przykładowa grupa Style kształtów na karcie Formatowanie.

  Jeśli karty Narzędzia do rysowania lub Formatowanie nie są widoczne, upewnij się, że zaznaczono linię. W celu otwarcia karty Formatowanie może być konieczne dwukrotne kliknięcie linii.

  Aby zmienić kolor na kolor nienależący do kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów konturów, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie zostaną zaktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

Początek strony

Tworzenie linii kreskowanej

 1. Zaznacz linię, którą chcesz zmienić.

  Aby zmienić wiele linii, zaznacz pierwszą z nich, a następnie naciśnij klawisz CTRL i przytrzymaj go podczas zaznaczania następnych linii.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij strzałkę obok pozycji Kontur kształtu.

  Zmienianie typu linii kreskowanej

  Jeśli karta Narzędzia do rysowania lub Formatowanie nie jest widoczna, kliknij dwukrotnie linię, aby się upewnić, że jest zaznaczona.

 3. Wskaż pozycję Kreski, a następnie kliknij odpowiedni styl linii.

  Aby utworzyć styl niestandardowy, kliknij przycisk Więcej linii, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

Początek strony

Zmienianie grubości linii

 1. Zaznacz linię, którą chcesz zmienić.

  Aby zmienić wiele linii, zaznacz pierwszą z nich, a następnie naciśnij klawisz CTRL i przytrzymaj go podczas zaznaczania następnych linii.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij strzałkę obok pozycji Kontur kształtu.

  Zmienianie grubości linii

  Jeśli karta Narzędzia do rysowania lub Formatowanie nie jest widoczna, kliknij dwukrotnie linię, aby się upewnić, że jest zaznaczona.

 3. Wskaż polecenie Grubość, a następnie kliknij odpowiednią grubość linii.

  Aby utworzyć niestandardową grubość linii, kliknij przycisk Więcej linii, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

Uwaga: Aby narysować linię podwójną, należy narysować linię pojedynczą, skopiować ją i wkleić obok niej drugą linię, a następnie zgrupować te dwie linie.

Początek strony

Zobacz też

Rysowanie lub usuwanie linii lub łącznika

Co chcesz zrobić?

Dodawanie szybkiego stylu do linii

Ważne: Szybkie style są dostępne tylko w następujących programach pakietu Microsoft Office 2007: Excel, Outlook, Word i PowerPoint.

W przypadku linii szybkie style obejmują kolory motywu, których podstawą jest motyw dokumentu, cienie, style linii, gradienty i perspektywy trójwymiarowe (3-W). Warto wypróbować różne szybkie style, aby znaleźć odpowiedni. Po umieszczeniu wskaźnika na miniaturze szybkiego stylu można zobaczyć, w jaki sposób styl wpłynie na linię.

 1. Zaznacz linię, którą chcesz zmienić.

  Aby zmienić wiele linii, zaznacz pierwszą z nich, a następnie naciśnij klawisz CTRL i przytrzymaj go podczas zaznaczania następnych linii. Aby uzyskać więcej informacji na temat zaznaczania linii, zobacz Zaznaczanie kształtu lub innego obiektu.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij wybrany szybki styl.

  Aby wyświetlić więcej szybkich stylów, kliknij przycisk Więcej Przycisk Więcej .

  Jeśli karta Narzędzia do rysowania lub Formatowanie nie jest widoczna, kliknij dwukrotnie linię, aby się upewnić, że jest zaznaczona.

Początek strony

Zmienianie koloru linii

 1. Zaznacz linię, którą chcesz zmienić.

  Aby zmienić wiele linii, zaznacz pierwszą z nich, a następnie naciśnij klawisz CTRL i przytrzymaj go podczas zaznaczania następnych linii. Aby uzyskać więcej informacji na temat zaznaczania linii, zobacz Zaznaczanie kształtu lub innego obiektu.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij strzałkę obok przycisku Kontury kształtu, a następnie kliknij odpowiedni kolor.

  Jeśli karta Narzędzia do rysowania lub Formatowanie nie jest widoczna, kliknij dwukrotnie linię, aby się upewnić, że jest zaznaczona.

  Aby zmienić kolor na kolor inny niż kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów konturów, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie zostaną zaktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

Tworzenie linii kreskowanej

W programie Excel, Outlook, PowerPoint i Word

 1. Zaznacz linię, którą chcesz zmienić.

  Aby zmienić wiele linii, zaznacz pierwszą z nich, a następnie naciśnij klawisz CTRL i przytrzymaj go podczas zaznaczania następnych linii. Aby uzyskać więcej informacji na temat zaznaczania linii, zobacz Zaznaczanie kształtu lub innego obiektu.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij strzałkę obok pozycji Kontur kształtu.

  Jeśli karta Narzędzia do rysowania lub Formatowanie nie jest widoczna, kliknij dwukrotnie linię, aby się upewnić, że jest zaznaczona.

 3. Wskaż pozycję Kreski, a następnie kliknij odpowiedni styl linii.

  Aby utworzyć styl niestandardowy, kliknij przycisk Więcej linii, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

Zmienianie grubości linii

W programie Excel, Outlook, PowerPoint i Word

 1. Zaznacz linię, którą chcesz zmienić.

  Aby zmienić wiele linii, zaznacz pierwszą z nich, a następnie naciśnij klawisz CTRL i przytrzymaj go podczas zaznaczania następnych linii. Aby uzyskać więcej informacji na temat zaznaczania linii, zobacz Zaznaczanie kształtu lub innego obiektu.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij strzałkę obok pozycji Kontur kształtu.

  Jeśli karta Narzędzia do rysowania lub Formatowanie nie jest widoczna, kliknij dwukrotnie linię, aby się upewnić, że jest zaznaczona.

 3. Wskaż polecenie Grubość, a następnie kliknij odpowiednią grubość linii.

  Aby utworzyć niestandardową grubość linii, kliknij przycisk Więcej linii, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

Uwaga: Aby narysować linię podwójną, narysuj linię pojedynczą, skopiuj ją i wklej obok niej drugą linię, a następnie zgrupuj te dwie linie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Grupowanie i rozgrupowywanie kształtów, obrazów lub innych obiektów.

Początek strony

Praca z liniami w programie Publisher

 1. Zaznacz linię, którą chcesz zmienić.

  Aby zmienić wiele linii, zaznacz pierwszą z nich, a następnie naciśnij klawisz CTRL i przytrzymaj go podczas zaznaczania następnych linii.

 2. Na pasku Rysowanie (jest to pasek narzędzi) kliknij pozycję Styl kreskowany Obraz przycisku , Styl linii/obramowania Obraz przycisku lub strzałkę obok przycisku Kolor linii Obraz przycisku , a następnie kliknij żądany styl.

  Aby zmienić kolor na kolor inny niż wyświetlany, kliknij pozycję Więcej kolorów konturów, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy.

  Aby utworzyć niestandardową grubość, kliknij przycisk Więcej linii, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

Początek strony

Zobacz też

Rysowanie lub usuwanie linii lub łącznika

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×