You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.
Zmienianie rozmiaru tabeli, kolumny lub wiersza w PowerPoint

Dopasowywanie rozmiaru tabeli, kolumn lub wierszy jest zwykle tak proste, jak przeciągnięcie wskaźnikiem. Jeśli chcesz, możesz również wprowadzić określony rozmiar.

Zmienianie szerokości kolumny tabeli lub wysokości wiersza

 1. Kliknij tabelę zawierającą kolumnę lub wiersz, których rozmiar chcesz zmienić.

 2. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić szerokość kolumny, umieść wskaźnik myszy na obramowaniu kolumny, której rozmiar chcesz zmienić, a gdy wskaźnik przybierze kształt Obraz pionowej strzałki z dwoma grotami, przeciągnij kolumnę w prawo lub w lewo.

  • Aby zmienić wysokość wiersza, umieść wskaźnik myszy na obramowaniu wiersza, który chcesz zmienić, a gdy wskaźnik przybierze kształt Pozioma strzałka z dwoma grotami, przeciągnij wiersz w górę lub w dół.

   Uwagi: 

   • Możesz również wybrać opcje w grupie Rozmiar komórki , aby zmienić rozmiar wierszy i kolumn. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ w grupie Rozmiar komórki wprowadź odpowiedni rozmiar w polach Wysokość i Szerokość .

   • Minimalna wysokość komórki zależy od rozmiaru czcionki tekstu w komórce tabeli.

Zmienianie rozmiaru tabeli

Przeciąganie w celu zmiany rozmiaru tabeli

 1. Kliknij tabelę, której rozmiar chcesz zmienić.

 2. Na obramowaniu tabeli wskaż uchwyt zmiany rozmiaru, a gdy wskaźnik przybierze kształt Strzałka z dwoma grotami, kliknij i przeciągnij uchwyt, aby powiększyć lub pomniejszyć tabelę. Uchwyt zmiany rozmiaru to grupa kropek wyświetlana w rogach i bokach tabeli.

  Zwróć uwagę na następujące kwestie:

  • Aby zachować taki sam stosunek wysokości do szerokości tabeli podczas zmieniania jej rozmiaru, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift podczas przeciągania w celu zmiany rozmiaru tabeli.

  • Aby tabela była wyśrodkowana na slajdzie, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl podczas przeciągania w celu zmiany rozmiaru tabeli.

  • Jeśli tabela będzie zbyt duża dla slajdu, kliknij pozycję Cofnij Przycisk Cofnij na pasku narzędzi Szybki dostęp, aby przywrócić oryginalny rozmiar tabeli.

Wprowadzanie określonego rozmiaru tabeli

 1. Kliknij tabelę, której rozmiar chcesz zmienić.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ w grupie Rozmiar tabeli wprowadź odpowiedni rozmiar w polach Wysokość i Szerokość .

  Zmienianie rozmiaru tabeli

  Aby zachować ten sam stosunek wysokości do szerokości tabeli podczas zmieniania jej rozmiaru, zaznacz pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji .

Przenoszenie tabeli

 1. Kliknij tabelę, którą chcesz przenieść.

 2. Umieść wskaźnik myszy na najbardziej zewnętrznym obramowaniu tabeli (ale nie na kropkach), a następnie, gdy wskaźnik przybierze kształt move cursor, kliknij i przeciągnij obramowanie, aby przenieść tabelę.

Porada: Aby zarówno przenieść tabelę, jak i utworzyć jej duplikat, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl podczas przeciągania tabeli.

Zobacz też

Zmienianie marginesów między tekstem a obramowaniem pola tekstowego lub kształtu

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×