Spis treści
×
Tekst i tabele
Tekst i tabele

Ustawianie kierunku i położenia tekstu w kształcie lub polu tekstowym

Pola tekstowe i większość kształtów może zawierać tekst. Tekst można umieścić w poziomie lub w pionie i może on być wyświetlany w jednym wierszu lub zawijany w wielu wierszach.

Możesz zmienić kierunek tekstu, a także zmienić marginesy pól tekstowych i kształtów w celu uzyskania optymalnego odstępu lub zmienić rozmiar kształtów, aby zapewnić lepsze dopasowanie tekstu.

Linie i łączniki to kształty, które nie mogą zawierać tekstu.

Określanie kierunku tekstu w kształcie lub polu tekstowym

Przykłady kierunku tekstu: poziomy, obrócony i stosowy

W polu tekstowym lub kształcie można zmienić kierunek czytania tekstu. Można na przykład obrócić tekst o 90 lub o 270 stopni, ustawiając go bokiem.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy krawędź kształtu lub pola tekstowego.

 2. W menu skrótów wybierz polecenie Formatuj kształt.

  Polecenie Formatuj kształt w menu skrótów

 3. W okienku Formatowanie kształtu kliknij pozycję Rozmiar/Układ i właściwości Karta Układ i właściwości.

 4. W obszarze Pole tekstowe wybierz odpowiednią opcję na liście Kierunek tekstu.

  Wybieranie kierunku tekstu w okienku Formatowanie kształtu

Opcja Stosowo jest dostępna w programach PowerPoint i Excel, ale nie w programie Word.

Początek strony

Obracanie (tworzenie odbicia lustrzanego) tekstu w kształcie lub polu tekstowym

Przykłady tekstu lustrzanego: pierwszy jest obrócony o 180 stopni na osi X, a drugi — o 180 stopni na osi Y
 1. Wstaw pole tekstowe lub kształt w dokumencie, a następnie wpisz i sformatuj tekst.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole lub kształt i wybierz polecenie Formatuj kształt.

 3. W okienku Formatowanie kształtu wybierz kartę Efekty.

  Karta Efekty w okienku Formatowanie kształtu
 4. W obszarze Obrót 3-W w polu Obrót wokół osi X lub Obrót wokół osi X wprowadź wartość 180.

 5. Opcjonalnie: jeśli pole tekstowe zostanie wypełnione kolorem, możesz usunąć ten kolor w okienku Formatowanie kształtu. W obszarze Opcje kształtu kliknij kartę Wypełnienie i linia Karta Wypełnienie i linia, rozwiń sekcję Wypełnienie i wybierz pozycję Brak wypełnienia.

 6. Opcjonalnie: jeśli chcesz usunąć kontur pola tekstowego, kliknij prawym przyciskiem myszy pole tekstowe, kliknij pozycję Kontur na wyświetlonym minipasku narzędzi, a następnie wybierz pozycję Brak konturu.

Więcej opcji położenia

Wybierz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje.

Tekst w poziomie w kształtach

Aby zmienić poziome rozmieszczenie pojedynczego akapitu lub wiersza:

 1. Kliknij akapit lub wiersz tekstu, który chcesz zmodyfikować.

 2. Na karcie Narzędzia główne (lub karcie Wiadomość w programie Outlook) kliknij odpowiednią opcję wyrównania w poziomie.

Grupa Akapit na karcie Narzędzia główne

Aby zmienić poziome rozmieszczenie całego tekstu w kształcie lub polu tekstowym:

 1. Kliknij obramowanie kształtu lub pola tekstowego, aby je zaznaczyć.

 2. Na karcie Narzędzia główne (lub karcie Wiadomość w programie Outlook) kliknij odpowiednią opcję wyrównania w poziomie.

Grupa Akapit na karcie Narzędzia główne

Początek strony

Trzy opcje wyrównania tekstu w pionie: Do góry, Do środka i Do dołu

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj kształt.

  Polecenie Formatuj kształt w menu skrótów

 3. W okienku Formatowanie kształtu kliknij pozycję Rozmiar/Układ i właściwości Karta Układ i właściwości.

  Opcje Pole tekstowe w okienku Formatowanie kształtu

 4. Wybierz odpowiednią opcję na liście Wyrównanie w pionie.

Początek strony

Zawijany tekst jest automatycznie kontynuowany w nowym wierszu po osiągnięciu prawej krawędzi obramowania kształtu lub pola tekstowego.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego zawierającego tekst, który chcesz zawinąć.

 2. W menu skrótów wybierz polecenie Formatuj kształt.

  Polecenie Formatuj kształt w menu skrótów

 3. W okienku Formatowanie kształtu wybierz pozycję Rozmiar/Układ i właściwości Karta Układ i właściwości, a następnie wybierz pozycję Zawijaj tekst w kształcie.

  Pole wyboru Zawijaj tekst w kształcie

Początek strony

Margines to odległość między tekstem a zewnętrznym obramowaniem kształtu lub pola tekstowego.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego.

 2. W menu skrótów wybierz polecenie Formatuj kształt.

  Polecenie Formatuj kształt w menu skrótów

 3. W okienku Formatowanie kształtu kliknij pozycję Rozmiar/Układ i właściwości Karta Układ i właściwości.

  Opcje Pole tekstowe w okienku Formatowanie kształtu

 4. Określ wymiar w calach lub milimetrach (mm) dla dowolnego z poniższych marginesów:

  Margines

  Opis

  Lewy margines

  Odległość między lewym obramowaniem kształtu a tekstem z lewej strony

  Prawy margines

  Odległość między prawym obramowaniem kształtu a tekstem z prawej strony

  Margines górny

  Odległość między górnym obramowaniem kształtu a tekstem u góry

  Dolny margines

  Odległość między dolnym obramowaniem kształtu a tekstem u dołu

Początek strony

Rozmiar kształtu lub pola tekstowego można automatycznie zwiększyć w pionie, aby go dopasować do tekstu znajdującego się wewnątrz.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj kształt.

  Polecenie Formatuj kształt w menu skrótów

 3. W okienku Formatowanie kształtu kliknij pozycję Układ i właściwości Karta Układ i właściwości, kliknij pozycję Pole tekstowe, a następnie wybierz pozycję Dopasuj rozmiar kształtu do tekstu.

  Wybieranie polecenia Dopasuj rozmiar kształtu do tekstu w okienku Formatowanie kształtu

Porada: Aby rozmiar tekstu był zmniejszany w celu dopasowania go do kształtu lub pola tekstowego, należy kliknąć opcję Zmniejsz tekst przy przepełnieniu.

Początek strony

Określanie kierunku tekstu w kształcie lub polu tekstowym

Przykłady kierunku tekstu: poziomy i obrócony

Możesz zmienić kierunek tekstu wyświetlanego w kształcie lub polu tekstowym. Na przykład obrócić tekst o 90 lub o 270 stopni, ustawiając go bokiem.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy krawędź kształtu lub pola tekstowego zawierającego tekst.

 2. W menu skrótów wybierz polecenie Formatuj kształt.

 3. W lewym okienku okna dialogowego kliknij przycisk Pole tekstowe.

  Okno dialogowe Formatowane kształtu

 4. W obszarze Układ tekstu wybierz odpowiednią opcję na liście Kierunek tekstu.

  Uwagi: 

  • Aby uzyskać dodatkowe informacje o opcjach w okienku Pole tekstowe znajdującym się w oknie dialogowym Formatowanie kształtu, kliknij przycisk Pomoc Obraz przycisku Pomoc u góry tego okna dialogowego.

Obracanie (tworzenie odbicia lustrzanego) tekstu w kształcie lub polu tekstowym

Przykłady tekstu lustrzanego: pierwszy jest obrócony o 180 stopni na osi X, a drugi — o 180 stopni na osi Y
 1. Wstaw pole tekstowe lub kształt w dokumencie, a następnie wpisz i sformatuj tekst.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole lub kształt i wybierz polecenie Formatuj kształt.

 3. W oknie dialogowym Formatowanie kształtu wybierz pozycję Obrót 3-W po lewej stronie.

  Opcje obrotu 3-W w oknie dialogowym Formatowanie kształtu
 4. W polu X wprowadź wartość 180.

Więcej opcji położenia

Wybierz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje.

Tekst w poziomie w kształtach

Aby zmienić poziome rozmieszczenie pojedynczego akapitu lub wiersza:

 1. Kliknij akapit lub wiersz tekstu, który chcesz zmodyfikować.

 2. Na karcie Narzędzia główne (lub karcie Wiadomość w programie Outlook) kliknij odpowiednią opcję wyrównania w poziomie.

Grupa Akapit na karcie Narzędzia główne

Aby zmienić poziome rozmieszczenie całego tekstu w kształcie lub polu tekstowym:

 1. Kliknij obramowanie kształtu lub pola tekstowego, aby je zaznaczyć.

 2. Na karcie Narzędzia główne (lub karcie Wiadomość w programie Outlook) kliknij odpowiednią opcję wyrównania w poziomie.

Grupa Akapit na karcie Narzędzia główne

Początek strony

Kształty z wyrównaniem tekstu w pionie

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj kształt, a następnie kliknij pozycję Pole tekstowe w lewym okienku.

  Okno dialogowe Formatowane kształtu

 3. W obszarze Układ tekstu wybierz odpowiednią opcję na liście Wyrównanie w pionie.

Początek strony

Rozmiar kształtu lub pola tekstowego można automatycznie zwiększyć w pionie, aby go dopasować do tekstu znajdującego się wewnątrz.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego, którego rozmiar chcesz zmienić.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj kształt, a następnie kliknij pozycję Pole tekstowe w lewym okienku.

  Okno dialogowe Formatowane kształtu

 3. W obszarze Autodopasowanie kliknij opcję Dopasuj rozmiar kształtu do tekstu.

Porada: Aby rozmiar tekstu był zmniejszany w celu dopasowania go do kształtu lub pola tekstowego, należy kliknąć opcję Zmniejsz tekst przy przepełnieniu.

Początek strony

Margines wewnętrzny jest zmienną odległością między tekstem a zewnętrznym obramowaniem kształtu lub pola tekstowego.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj kształt, a następnie kliknij pozycję Pole tekstowe w lewym okienku.

  Okno dialogowe Formatowane kształtu

 3. W obszarze Margines wewnętrzny wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby określić odległość między lewą krawędzią kształtu a tekstem, wprowadź nową wielkość marginesu w polu Lewy.

  • Aby określić odległość między prawą krawędzią kształtu a tekstem, wprowadź nową wielkość marginesu w polu Prawy.

  • Aby określić odległość między górną krawędzią kształtu a tekstem, wprowadź nową wielkość marginesu w polu Górny.

  • Aby określić odległość między dolną krawędzią kształtu a tekstem, wprowadź nową wielkość marginesu w polu Dolny.

Początek strony

Zobacz też

Zawijanie tekstu w komórce w programie Excel 

Zawijanie tekstu wokół okręgu lub innego kształtu

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×