Zmienianie rozmiaru tabeli przez dodawanie lub usuwanie wierszy i kolumn

Zmienianie rozmiaru tabeli przez dodawanie lub usuwanie wierszy i kolumn

Po utworzeniu tabeli programu Excel w arkuszu można łatwo dodawać lub usuwać wiersze i kolumny tabeli.

Aby dodać wiersze i kolumny do tabeli, można użyć polecenia Zmień rozmiar w programie Excel:

 1. Kliknij dowolne miejsce w tabeli, a zostanie wyświetlona opcja Narzędzia tabel .

 2. Kliknij pozycję projekt > Zmień rozmiar tabeli.

  Używanie opcji zmiany rozmiaru tabeli na karcie Narzędzia tabel

 3. Zaznacz cały zakres komórek, które chcesz uwzględnić w tabeli, rozpoczynając od lewej górnej komórki.

  W poniższym przykładzie oryginalna tabela obejmuje zakres a1: C5. Po zmianie rozmiaru w celu dodania dwóch kolumn i trzech wierszy w tabeli będzie pokryć zakres a1: E8.

  Zmienianie rozmiaru tabeli

  Porada: Możesz również kliknąć przycisk Zwiń okno dialogowe , Obraz przycisku , aby tymczasowo ukryć okno dialogowe Zmienianie rozmiaru tabeli , zaznaczyć zakres w arkuszu, a następnie kliknąć pozycję Rozwiń okno dialogowe Obraz przycisku .

 4. Po wybraniu odpowiedniego zakresu tabeli naciśnij przycisk OK.

Aby dodać wiersz lub kolumnę do tabeli, wpisz ją w komórce tuż poniżej ostatniego wiersza lub z prawej strony ostatniej kolumny, wklejając dane do komórki lub wstawiając wiersze lub kolumny między istniejącymi wierszami lub kolumnami.

Zacznij pisać   

 • Aby dodać wiersz u dołu tabeli, zacznij wpisywać tekst w komórce poniżej ostatniego wiersza tabeli. Tabela zostanie rozwinięta, aby uwzględnić nowy wiersz. Aby dodać kolumnę z prawej strony tabeli, zacznij pisać w komórce obok ostatniej kolumny tabeli.

W przykładzie pokazanym poniżej dla wiersza wpisanie wartości w komórce A4 powoduje rozszerzenie tabeli w celu uwzględnienia tej komórki w tabeli wraz z komórką sąsiedniej kolumny w kolumnie B.

Dodawanie wiersza przez wpisanie tekstu w pierwszym wierszu poniżej tabeli

W przykładzie pokazanym poniżej dla kolumny wpisanie wartości w komórce C2 powoduje rozwinięcie tabeli w celu uwzględnienia kolumny C, nazwa kolumny tabeli kwartał 3, ponieważ program Excel ma zrozumiały wzorzec nazw z kwartałów 1 i kwartał 2.

Wpisanie wartości w komórce po prawej stronie tabeli powoduje dodanie kolumny

Wklejanie danych   

 • Aby dodać wiersz przez wklejenie, wklej dane w skrajnej lewej komórce poniżej ostatniego wiersza tabeli. Aby dodać kolumnę przez wklejenie, wklej dane po prawej stronie kolumny po prawej stronie tabeli.

Jeśli dane wklejone w nowym wierszu mają liczbę kolumn niż tabela, tabela zostanie rozwinięta, aby uwzględnić wszystkie komórki w wklejonym zakresie. Jeśli wklejane dane zawierają więcej kolumn niż tabela, dodatkowe kolumny nie zostaną uwzględnione w tabeli — należy użyć polecenia Zmień rozmiar , aby rozwinąć tabelę.

W poniższym przykładzie dla wierszy, które zawierają wartości z zakresu A10: B12 w pierwszym wierszu poniżej tabeli (wiersz 5) rozszerza tabelę, aby uwzględnić dane, które zostały skopiowane.

Wklejenie danych poniżej tabeli powoduje rozszerzenie tej tabeli w celu uwzględnienia danych

W poniższym przykładzie dla kolumn, które zawierają wartości z pola C7: C9 w pierwszej kolumnie po prawej stronie tabeli (kolumna C) rozszerza tabelę w celu uwzględnienia danych wklejenia, dodanie nagłówka, kwartału 3.

Wklejenie danych kolumny powoduje rozszerzenie tabeli i dodanie nagłówka

Dodawanie wiersza za pomocą wstawiania   

 1. Aby wstawić wiersz, wybierz komórkę lub wiersz, który nie jest wierszem nagłówka, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy. Aby wstawić kolumnę, wybierz dowolną komórkę w tabeli i kliknij prawym przyciskiem myszy.

 2. Wskaż polecenie Wstaw, a następnie wybierz pozycję wiersze tabeli powyżej , aby wstawić nowy wiersz, lub kolumny tabeli po lewej , aby wstawić nową kolumnę.

Jeśli jesteś w ostatnim wierszu, możesz wybrać wiersze tabeli powyżej lub wiersze tabeli poniżej.

W poniższym przykładzie dla wierszy wiersz zostanie wstawiony powyżej wiersza 3.

Polecenie Wstaw > Wiersze tabeli powyżej

W przypadku kolumn, jeśli w kolumnie tabeli po prawej stronie znajduje się komórka, możesz wybrać między wstawianiem kolumn tabeli do lewej lub kolumny tabeli po prawej.

W poniższym przykładzie dla kolumn kolumna zostanie wstawiona na lewo od kolumny 1.

Wstawianie kolumny tabeli

 1. Zaznacz jeden lub więcej wierszy tabeli lub kolumn tabeli, które chcesz usunąć.

  Możesz również zaznaczyć jedną lub więcej komórek w wierszach tabeli lub kolumnach tabeli, które chcesz usunąć.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie komórki kliknij strzałkę obok przycisku Usuń, a następnie kliknij polecenie Usuń wiersze tabeli lub Usuń kolumny tabeli.

  Obraz Wstążki programu Excel

  Możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy jeden lub więcej wierszy lub kolumn, wskazać polecenie Usuń w menu skrótów, a następnie kliknąć polecenie kolumny tabeli lub wiersze tabeli. Możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy komórkę w wierszu tabeli lub w kolumnie tabeli, wskazać polecenie Usuń, a następnie kliknąć polecenie wiersze tabeli lub kolumny tabeli.

Podobnie jak można usunąć duplikaty z wybranych danych w programie Excel, można łatwo usunąć duplikaty z tabeli.

 1. Kliknij w dowolnym miejscu tabeli.

  Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia tabel wraz z kartą Projektowanie.

 2. Na karcie projektowanie w grupie Narzędzia kliknij przycisk Usuń duplikaty.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W oknie dialogowym usuwanie duplikatów w obszarze kolumnyzaznacz kolumny zawierające zduplikowane elementy, które chcesz usunąć.

  Możesz również kliknąć pozycję Usuń zaznaczenie wszystkiego , a następnie zaznaczyć odpowiednie kolumny lub kliknąć przycisk Zaznacz wszystko , aby zaznaczyć wszystkie kolumny.

Uwaga: Duplikaty, które zostały usunięte, są usuwane z arkusza. Jeśli przypadkowo usuniesz dane, które chcesz zachować, możesz użyć klawiszy Ctrl + Z lub kliknąć pozycję Cofnij Przycisk Cofnij na pasku narzędzi Szybki dostęp , aby przywrócić usunięte dane. Aby wyróżnić zduplikowane wartości przed ich usunięciem, warto również użyć formatów warunkowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie, zmienianie lub czyszczenie formatów warunkowych.

 1. Upewnij się, że aktywna komórka znajduje się w kolumnie tabeli.

 2. Kliknij strzałkę Strzałka listy rozwijanej filtru w nagłówku kolumny.

 3. Aby filtrować w poszukiwaniu pustych elementów, w menu Autofiltr w górnej części listy wartości wyczyść pole wyboru (Zaznacz wszystko), a następnie u dołu listy wartości wybierz pozycję (puste).

  Uwaga: Pole wyboru (puste) jest dostępne tylko wtedy, gdy zakres komórek lub kolumna tabeli zawiera co najmniej pojedynczą pustą komórkę.

 4. Zaznacz puste wiersze w tabeli, a następnie naciśnij klawisze CTRL +-(łącznik).

Możesz użyć podobnej procedury filtrowania i usunięcia pustych wierszy arkusza. Aby uzyskać więcej informacji na temat filtrowania w poszukiwaniu pustych wierszy w arkuszu, zobacz filtrowanie danych w zakresie lub tabeli.

Excel dla sieci Web nie ma opcji Zmień rozmiar tabeli , ale można ręcznie zmienić rozmiar tabeli, dodając kolumny i wiersze.

Aby dodać nową kolumnę do tabeli, wpisz dane w kolumnie znajdującej się po prawej stronie ostatniej kolumny w tabeli i naciśnij klawisz Enter.

Wpisywanie danych w kolumnie znajdującej się po prawej stronie ostatniej kolumny w tabeli w celu dodania nowej kolumny

Aby dodać nowy wiersz, wpisz dane w wierszu znajdującym się poniżej ostatniego wiersza tabeli i naciśnij klawisz Enter.

Dodawanie nowego wiersza tabeli przez wpisanie danych w wierszu znajdującym się poniżej ostatniego wiersza tabeli

Uwaga: Nowe kolumny i wiersze mogą pojawiać się wewnątrz tabeli po kilku sekundach.

Jeśli trzeba dodać dużą liczbę kolumn i wierszy, łatwiej będzie korzystać z opcji Zmień rozmiar tabeli w aplikacji klasycznej Excel. Jeśli masz aplikację klasyczną Excel, kliknij przycisk Otwórz w programie Exceli użyj opcji Zmień rozmiar tabeli w obszarze Narzędzia tabel. Tutajznajdziesz więcej szczegółów.

Po zapisaniu skoroszytu klasycznego programu Excel i ponownym otwarciu go w programie Excel dla sieci Web zostaną wyświetlone wprowadzone zmiany. 

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zobacz też

Jak mogę scalić dwie lub więcej tabel?

Tworzenie tabeli programu Excel w arkuszu

Używanie odwołań strukturalnych w formułach tabeli programu Excel

Formatowanie tabeli programu Excel

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×