Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Zmienianie rozmiaru tabeli przez dodawanie lub usuwanie wierszy i kolumn

Po utworzeniu tabeli programu Excel w arkuszu można łatwo dodawać lub usuwać wiersze i kolumny tabeli.

Aby dodać wiersze i kolumny do tabeli, możesz użyć polecenia Zmień rozmiar w programie Excel:

 1. Kliknij dowolne miejsce w tabeli i zostanie wyświetlona opcja Narzędzia tabel .

 2. Kliknij pozycję Projektowanie > Zmień rozmiar tabeli.

  Używanie opcji zmiany rozmiaru tabeli na karcie Narzędzia tabel

 3. Zaznacz cały zakres komórek, które chcesz uwzględnić w tabeli, zaczynając od skrajnej lewej górnej komórki.

  W poniższym przykładzie oryginalna tabela obejmuje zakres A1:C5. Po zmienieniu rozmiaru, aby dodać dwie kolumny i trzy wiersze, tabela obejmie zakres A1:E8.

  Zmienianie rozmiaru tabeli

  Porada: Możesz również kliknąć przycisk Zwiń okno dialogowe Obraz przycisku , aby tymczasowo ukryć okno dialogowe Zmienianie rozmiaru tabeli , zaznaczyć zakres w arkuszu, a następnie kliknąć przycisk Rozwiń okno dialogowe Obraz przycisku.

 4. Po wybraniu odpowiedniego zakresu tabeli naciśnij przycisk OK.

Dodaj wiersz lub kolumnę do tabeli, wpisując tekst w komórce znajdującej się tuż poniżej ostatniego wiersza lub po prawej stronie ostatniej kolumny, wklejając dane do komórki lub wstawiając wiersze lub kolumny między istniejącymi wierszami lub kolumnami.

Zacznij pisać   

 • Aby dodać wiersz u dołu tabeli, zacznij pisać w komórce poniżej ostatniego wiersza tabeli. Tabela zostanie rozwinięciem w celu uwzględnienia nowego wiersza. Aby dodać kolumnę z prawej strony tabeli, zacznij wpisywać tekst w komórce obok ostatniej kolumny tabeli.

W poniższym przykładzie dla wiersza wpisanie wartości w komórce A4 powoduje rozszerzenie tabeli w celu uwzględnienia tej komórki w tabeli wraz z komórką sąsiadującą w kolumnie B.

Dodawanie wiersza przez wpisanie tekstu w pierwszym wierszu poniżej tabeli

W poniższym przykładzie dla kolumny wpisanie wartości w komórce C2 powoduje rozszerzenie tabeli o kolumnę C, określając kolumnę tabeli kw. 3, ponieważ program Excel wyczuł wzorzec nazewnictwa z kwartałów 1 i kw. 2.

Wpisanie wartości w komórce po prawej stronie tabeli powoduje dodanie kolumny

Wklejanie danych   

 • Aby dodać wiersz przez wklejenie, wklej dane w skrajnej lewej komórce poniżej ostatniego wiersza tabeli. Aby dodać kolumnę przez wklejenie, wklej dane z prawej strony skrajnej kolumny tabeli po prawej stronie.

Jeśli dane wklejone w nowym wierszu zawierają tyle kolumn lub mniej kolumn niż tabela, tabela zostanie rozwinięta, aby uwzględnić wszystkie komórki w wklejonym zakresie. Jeśli wklejone dane zawierają więcej kolumn niż tabela, dodatkowe kolumny nie stają się częścią tabeli — musisz użyć polecenia Zmień rozmiar , aby rozwinąć tabelę w celu ich uwzględnienia.

W poniższym przykładzie dla wierszy wklejenie wartości z zakresu A10:B12 w pierwszym wierszu poniżej tabeli (wiersz 5) powoduje rozwinięcie tabeli w celu uwzględnienia wklejonych danych.

Wklejenie danych poniżej tabeli powoduje rozszerzenie tej tabeli w celu uwzględnienia danych

W poniższym przykładzie dla kolumn wklejenie wartości z zakresu C7:C9 w pierwszej kolumnie po prawej stronie tabeli (kolumna C) powoduje rozwinięcie tabeli w celu uwzględnienia wklejonych danych, dodając nagłówek Kw 3.

Wklejenie danych kolumny powoduje rozszerzenie tabeli i dodanie nagłówka

Dodawanie wiersza za pomocą polecenia Wstaw   

 1. Aby wstawić wiersz, wybierz komórkę lub wiersz, który nie jest wierszem nagłówka, i kliknij prawym przyciskiem myszy. Aby wstawić kolumnę, wybierz dowolną komórkę w tabeli i kliknij prawym przyciskiem myszy.

 2. Wskaż pozycję Wstawianie i wybierz pozycję Wiersze tabeli powyżej, aby wstawić nowy wiersz, lub pozycję Kolumny tabeli z lewej strony, aby wstawić nową kolumnę.

Jeśli jesteś w ostatnim wierszu, możesz wybrać pozycję Wiersze tabeli powyżej lub Wiersze tabeli poniżej.

W poniższym przykładzie dla wierszy wiersz zostanie wstawiony powyżej wiersza 3.

Polecenie Wstaw > Wiersze tabeli powyżej

W przypadku kolumn jeśli w skrajnej prawej kolumnie tabeli jest zaznaczona komórka, możesz wybrać między wstawianiem kolumn tabeli po lewej stronie , a kolumnami tabeli z prawej strony.

W poniższym przykładzie dla kolumn kolumna zostanie wstawiona z lewej strony kolumny 1.

Wstawianie kolumny tabeli

 1. Zaznacz co najmniej jeden wiersz tabeli lub jedną kolumnę tabeli, którą chcesz usunąć.

  Możesz również zaznaczyć jedną lub więcej komórek w wierszach tabeli lub kolumnach tabeli, które chcesz usunąć.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij strzałkę obok przycisku Usuń, a następnie kliknij pozycję Usuń wiersze tabeli lub Usuń kolumny tabeli.

  Obraz Wstążki programu Excel

  Możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy jeden lub więcej wierszy lub kolumn, wskazać polecenie Usuń w menu skrótów, a następnie kliknąć polecenie Kolumny tabeli lub Wiersze tabeli. Możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy jedną lub więcej komórek w wierszu tabeli lub kolumnie tabeli, wskazać polecenie Usuń, a następnie kliknąć polecenie Wiersze tabeli lub Kolumny tabeli.

Podobnie jak w przypadku usuwania duplikatów z dowolnych wybranych danych w programie Excel, można łatwo usunąć duplikaty z tabeli.

 1. Kliknij w dowolnym miejscu tabeli.

  Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia tabel wraz z kartą Projektowanie.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij pozycję Usuń duplikaty.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W oknie dialogowym Usuwanie duplikatów w obszarze Kolumny zaznacz kolumny zawierające duplikaty, które chcesz usunąć.

  Możesz również kliknąć pozycję Usuń zaznaczenie wszystkich , a następnie zaznaczyć odpowiednie kolumny lub kliknąć pozycję Zaznacz wszystko , aby zaznaczyć wszystkie kolumny.

Uwaga: Usunięte duplikaty są usuwane z arkusza. Jeśli przypadkowo usuniesz dane, które chcesz zachować, możesz użyć klawiszy Ctrl+Z lub kliknąć pozycję Cofnij Przycisk Cofnij na pasku narzędzi Szybki dostęp , aby przywrócić usunięte dane. Przed usunięciem zduplikowanych wartości warto również użyć formatów warunkowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie, zmienianie lub czyszczenie formatów warunkowych.

 1. Upewnij się, że aktywna komórka znajduje się w kolumnie tabeli.

 2. Kliknij strzałkę Strzałka listy rozwijanej filtru w nagłówku kolumny.

 3. Aby filtrować wartości puste, w menu Autofiltr u góry listy wartości wyczyść pole wyboru (Zaznacz wszystko), a następnie u dołu listy wartości wybierz pozycję (Puste).

  Uwaga: Pole wyboru (Puste) jest dostępne tylko wtedy, gdy zakres komórek lub kolumna tabeli zawiera co najmniej jedną pustą komórkę.

 4. Zaznacz puste wiersze w tabeli, a następnie naciśnij klawisze CTRL+- (łącznik).

Podobną procedurę można stosować do filtrowania i usuwania pustych wierszy arkusza. Aby uzyskać więcej informacji na temat filtrowania pustych wierszy w arkuszu, zobacz Filtrowanie danych w zakresie lub tabeli.

 1. Zaznacz tabelę, a następnie wybierz pozycję Projekt tabeli > Zmień rozmiar tabeli.

 2. Dostosuj zakres komórek zawartych w tabeli w razie potrzeby, a następnie wybierz przycisk OK.

  Okno dialogowe Zmienianie rozmiaru tabeli

Ważne: Nagłówki tabeli nie mogą przechodzić do innego wiersza, a nowy zakres musi nakładać się na oryginalny zakres.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w Społecznościach.

Zobacz też

Jak można scalić dwie lub większą liczbę tabel?

Tworzenie tabeli programu Excel w arkuszu

Używanie odwołań strukturalnych w formułach tabeli programu Excel

Formatowanie tabeli programu Excel

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×