Spis treści
×

Data wydania:
12 stycznia 2021 r.

Wersja:
.NET Framework 3.5 i 4.8

Ta aktualizacja dla systemu Windows 10 w wersji 1903, Windows Server, wersja 1903, Windows 10, wersja 1909 i Windows Server, wersja 1909 zawiera ulepszenia skumulowanej niezawodności w programach .NET Framework 3.5 i 4.8. Zalecamy zastosowanie tej aktualizacji w ramach procedury regularnej konserwacji. Przed zainstalowaniem tej aktualizacji zobacz sekcje wymagań wstępnych i ponownego uruchamiania.

Ta aktualizacja jest uwzględniana w aktualizacji skumulowanej z 12 stycznia 2021 r. Ta aktualizacja została wcześniej opublikowana w aktualizacji skumulowanej z 19 listopada 2020 r.

Ulepszenia jakości i niezawodności

WPF1

— Rozwiązano problem z awarią FailFast wynikającą z aplikacji z dwoma wątkami, które ładowały zasoby aplikacji.

Środowisko uruchomieniowe

- Ulepszono proces oczyszczania certyfikatów X509Certificate2. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ARTYKUŁ KB5001206.


1 Windows Presentation Foundation (WPF)

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Zainstaluj tę aktualizację

Ta aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie z usługi Windows Update.

Aby uzyskać autonomiczny pakiet dla tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej wykazu usługi Microsoft Update.

Informacje dotyczące pliku

Aby uzyskać listę plików dostępnych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji skumulowanej.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę aktualizację, musisz mieć zainstalowany program .NET Framework 3.5 lub 4.8.

Wymaga ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji musisz ponownie uruchomić komputer, jeśli używane są pliki, których dotyczy problem. Przed zastosowaniem tej aktualizacji zalecamy zamknięcie wszystkich aplikacji opartych na programie .NET Framework.

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną dla tej aktualizacji

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×