12 września 2017 r. — KB4038788 (kompilacja systemu operacyjnego 15063.608)

Data wydania:

Wersja:

12.09.2017

kompilacja systemu operacyjnego 15063.608

Udoskonalenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera udoskonalenia dotyczące jakości. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że profile kolorów nie wracały do ustawień użytkownika po graniu w grę w trybie pełnoekranowym.

 • Funkcja HDR została zaktualizowana, tak aby domyślnie była wyłączona w systemie operacyjnym.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że nie można było otworzyć menu Start po dodaniu zewnętrznego edytora IME.

 • Rozwiązano problem ze skanerami obsługiwanymi przez sterowniki wewnętrzne.

 • Rozwiązano problem dotyczący funkcji Mobile Device Manager Enterprise, aby umożliwić prawidłowe działanie zestawów słuchawkowych.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że niektóre maszyny nie ładowały urządzeń bezprzewodowych sieci WAN po wznowieniu ze stanu uśpienia.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że raportowanie błędów systemu Windows nie czyściło plików tymczasowe przy przekierowaniu w folderze.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że odwołanie certyfikatu skojarzonego z wyłączonym kontem użytkownika w konsoli zarządzania CA kończyło się niepowodzeniem. Błąd „Nazwa użytkownika lub hasło są niepoprawne. 0x8007052e (WIN32: 1326 ERROR_LOGON_FAILURE)”.

 • Rozwiązano problem z dużymi wyciekami pamięci w LSASS.

 • Rozwiązano problem uniemożliwiający ponowne uruchomienie systemu po włączeniu szyfrowania przy użyciu syskey.exe.

 • Zaktualizowano skrypt programu PowerShell BitLocker.psm1, tak aby nie rejestrował haseł, gdy włączona jest funkcja rejestrowania.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że zapisanie poświadczeń z pustym polem hasła w Menedżerze poświadczeń powodowało awarię systemu podczas podawania poświadczeń.

 • Aktualizacje paska nawigacyjnego z polem wyszukiwania w programie Internet Explorer 11.

 • Rozwiązano problem z niedziałającą funkcją cofania w programie Internet Explorer, jeśli konwersja została anulowana przy użyciu edytora IME.

 • Rozwiązano problem z EMIE polegający na tym, że programy Microsoft Edge i Internet Explorer wielokrotnie przełączały się między sobą.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że urządzenie mogło na kilka minut przestać odpowiadać, a następnie wznawiało pracę z błędem 0x9F (SYSTEM_POWER_STATE_FAILURE), gdy podłączona jest karta sieciowa USB.

 • Rozwiązano problem uniemożliwiający otwarcie niektórych aplikacji z powodu braku odpowiedzi usługi IPHlpSvc w trakcie procedury uruchamiania systemu Windows.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że plik spoolsv.exe przestawał działać.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że polecenie cmdlet Get-AuthenticodeSignature nie wyświetlało na liście pozycji TimeStamperCertificate mimo że plik ma sygnaturę czasową.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że po uaktualnieniu do systemu Windows 10, użytkownicy mogą doświadczać długich przestojów podczas uruchamiania aplikacji hostowanych na Windows Server 2008 z dodatkiem SP2.

 • Rozwiązano problemy z wyświetlaniem RemoteApp występujących podczas minimalizowania i przywracania RemoteApp do trybu pełnoekranowego.

 • Rozwiązano problem, który czasami powoduje, że Eksplorator plików systemu Windows nie odpowiada i sprawia, że system przestanie działać.

 • Rozwiązano problem powodujący, że uruchomienie polecenia cmdlet Export-StartLayout kończyło się niepowodzeniem podczas eksportowania układu kafelków podczas uruchamiania.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że opcja dołączenia Azure AAD była czasami niedostępna po pierwszym uruchomieniu.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że klikanie przycisków w powiadomieniach Centrum akcji systemu Windows nie powodowało żadnego efektu.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że klient usług pulpitu zdalnego nie może się połączyć lub przejściowo się rozłącza podczas próby nawiązania połączenia przy użyciu bramy usług pulpitu zdalnego.

 • Ponowne wydanie Aktualizacji zabezpieczeń MS16-087- dla komponentów bufora wydruku systemu Windows.

 • Aktualizacje zabezpieczeń komponentu Microsoft Graphics, sterowników trybu jądra systemu Windows, powłoki systemu Windows, Microsoft Uniscribe, programu Microsoft Edge, Microsoft Graphics, Windows TPM, Internet Explorer, mechanizmu tworzenia skryptów firmy Microsoft, funkcji Windows Hyper-V, jądra systemu Windows i wirtualizacji systemu Windows.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Aby uzyskać więcej informacji o usuniętych lukach zabezpieczeń, zapoznaj się z przewodnikiem aktualizacji zabezpieczeń.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Po zainstalowaniu tej aktualizacji niektórzy użytkownicy mogą zaobserwować spadek wydajności lub brak reakcji podczas pierwszego uruchomienia przeglądarki Microsoft Edge.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4040724.

W niektórych systemach OEM mechanizm logowania do systemu Windows ma klucze rejestru powodujące konflikt z usługą przygotowywania aplikacji. Po 5-10 minutach czarnego ekranu użytkownik odzyskuje możliwość pracy na urządzeniu. Problem występuje po każdym ponownym uruchomieniu systemu Windows. 

Firma Microsoft wydała aktualizację rozwiązującą ten problem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB 4043292.

 

 

Jak uzyskać tę aktualizację

Ta aktualizacja zostanie automatycznie pobrana z witryny Windows Update i zainstalowana. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

 

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4038788.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×