13 marca 2018 r. — KB4088776 (kompilacja systemu operacyjnego: 16299.309)

Data wydania:

Wersja:

13.03.2018

kompilacja systemu operacyjnego: 16299.309

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że program Internet Explorer przestaje działać podczas korzystania z narzędzi programistycznych opartych na F12.

 • Rozwiązuje problem z drukowaniem dokumentów XML w programach Internet Explorer i Microsoft Edge.

 • Aktualizuje widoczność komórek starszego trybu dokumentów w programie Internet Explorer.

 • Rozwiązano problem z gestami uszczypnięcia i powiększania występujący w programie Internet Explorer na niektórych urządzeniach.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że program Internet Explorer nie odpowiada w niektórych scenariuszach po zainstalowaniu obiekt Pomocnik przeglądarki.

 • Rozwiązano problem powodujący brak reakcji lub błąd multimediów i innych aplikacji po aktualizacji sterowników karty graficznej.

 • Rozwiązano problem polegający na wyświetlaniu błędu „Sprawdź swoje konto, nie posiadasz tej zawartości” przy próbie odtworzenia lub zainstalowania posiadanej zawartości. Ten problem może również powodować wyrzucanie klientów z gry w trakcie rozgrywki.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że po zainstalowaniu aktualizacji 4056892,KB4073291, KB4058258, KB4077675, lub KB4074588 na serwerze, mogą być niedostępne pliki udostępniane SMB w punktach połączenia katalogów lub punktach instalacji woluminów hostowanych na tym serwerze. Wyświetlany jest błąd „ERROR_INVALID_REPARSE_DATA”. Edytowanie niektórych zasad grupy za pomocą konsoli zarządzania zasadami grupy lub AGPM 4.0 może zakończyć się niepowodzeniem z powodu błędu „Dane występujące w buforze punktu ponownej analizy są nieprawidłowe. (Wyjątek od HRESULT: 0x80071128).”

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że serwer AD FS destabilizuje bazę danych WID AD FS po ponownym uruchomieniu. Może to uniemożliwić uruchomienie usługi AD FS.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że po zainstalowaniu aktualizacji KB4090913 portal rzeczywistości mieszanej może się nie uruchamiać. Skutkuje to występowaniem błędu „SXXXXXXX-X” lub wyświetleniem komunikatu „Nie mogliśmy pobrać oprogramowania Windows Mixed Reality” po pomyślnym pobraniu oprogramowania.

 • Dzięki współpracy z naszymi partnerami z zakresu oprogramowania antywirusowego (AV) oprogramowania AV osiągnęło teraz poziom długoterminowej szerokiej zgodności z aktualizacjami systemu Windows. Po przeanalizowaniu dostępnych danych firma Microsoft znosi kontrole zgodności AV dla aktualizacji zabezpieczeń systemu Windows z marca 2018 dla obsługiwanych urządzeń za pośrednictwem usługi Windows Update. Będziemy nadal wymagali zgodności oprogramowania AV. Urządzenia, na których występują znane problemy ze zgodnością sterowników AV będą miały zablokowany dostęp do aktualizacji. Firma Microsoft zaleca, aby klienci sprawdzili zgodność zainstalowanego oprogramowania AV u dostawcy tego oprogramowania.

 • Zaktualizowano zabezpieczenia programu Internet Explorer, Microsoft Edge, aparatu obsługi skryptów firmy Microsoft, mostka dla aplikacji klasycznych systemu Windows, jądra systemu Windows, MSXML systemu Windows, Device Guard, instalatora systemu Windows, funkcji Hyper-V systemu Windows i aparatu obsługi skryptów firmy Microsoft.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Aby uzyskać więcej informacji o usuniętych lukach zabezpieczeń, zobacz Przewodnik aktualizacji zabezpieczeń.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Historia usługi Windows Update wskazuje, że nie udało się zainstalować KB4054517 z powodu błędu 0x80070643.

Nawet jeśli aktualizacja została pomyślnie zainstalowana, usługa Windows Update niepoprawnie zgłasza niepowodzenie instalacji. Aby sprawdzić dostępność instalacji, naciśnij przycisk Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje.

Można także wpisać Informacje o komputerzew polu wyszukiwania na pasku zadań, aby upewnić się, że urządzenie używa odpowiedniej kompilacji systemu operacyjnego.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

Użytkownicy systemu Windows 10 Enterprise w wersji 1709, którzy zainstalowali pakiet aktualizacji różnicowej ze stycznia 2018 r., mogą napotkać problemy podczas instalowania aktualizacji z lutego i marca 2018 r. z wykazu usługi Microsoft Update. W szczególności aktualizacja różnicowa systemu Windows 10, wersja 1709 może dyskretnie zakończyć się niepowodzeniem.

Firma Microsoft wie o tym problemie i 13 marca 2018 r. wygasiła następujące aktualizacje różnicowe systemu Windows 10 w wersji 1709 dostępne w wykazie:

KB4056892– styczeń 2018

KB4074588 – luty 2018

KB4088776 – marzec 2018

Firma Microsoft zaleca użytkownikom odinstalowanie pakietu aktualizacji różnicowych KB4056892 ze stycznia dla systemu Windows 10 w wersji 1709 i zainstalowanie najnowszej pełnej aktualizacji zbiorczej z marca 2018, KB4088776. Klienci mogą wznowić korzystanie z pakietów aktualizacji różnicowych od comiesięcznej aktualizacji zbiorczej systemu Windows 10 w wersji 1709 z kwietnia 2018.

Jak uzyskać tę aktualizację

Ta aktualizacja zostanie automatycznie pobrana z witryny Windows Update i zainstalowana. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update

Ważne Podczas instalowania aktualizacji SSU (servicing stack update) i LCU (latest cumulative update) z wykazu usługi Microsoft Update zainstaluj SSU przed zainstalowaniem LCU.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4088776

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×