13 sierpnia 2019 r. — KB4512476 (miesięczny pakiet zbiorczy aktualizacji)

Data wydania:

Wersja:

13.08.2019

Miesięczny pakiet zbiorczy aktualizacji

Klienci, którzy zastosowali pakiet KB4489887 lub nowszy miesięczny pakiet zbiorczy aktualizacji w systemie Microsoft Server 2008 z dodatkiem SP2 mogą zauważyć zmianę numeru wersji systemu operacyjnego. Składnik „numer kompilacji” numeru wersji uległ zwiększeniu o 1, a numer poprawki uległ zmniejszeniu o wartość około 4000. Aby dowiedzieć się więcej na temat tej zmiany, zapoznaj się z następującym artykułem

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zabezpieczeń zawiera udoskonalenia i poprawki, które były częścią aktualizacji KB4507451 (wydanej 16 lipca 2019 r.), a także usuwa następujące problemy:

  • Aktualizacje zabezpieczeń platformy i struktury aplikacji systemu Windows, kompozycji i wprowadzania danych w systemie Windows, wirtualizacji systemu Windows, funkcji sieci w centrach danych w systemie Windows, pamięci i systemów plików systemu Windows, funkcji sieci bezprzewodowych w systemie Windows, aparatu bazy danych Microsoft JET, aparatu skryptów firmy Microsoft i analizatora Windows MSXML.

Aby uzyskać więcej informacji o naprawionych lukach w zabezpieczeniach, zobacz Przewodnik aktualizacji zabezpieczeń.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Po zainstalowaniu tej aktualizacji na serwerze usług wdrażania systemu Windows uruchomienie urządzeń z użyciem obrazów środowiska wykonawczego przed uruchomieniem systemu (PXE) z poziomu usług wdrażania systemu Windows lub programu System Center Configuration Manager (SCCM) może się nie powieść z powodu błędu „Stan: 0xc0000001, Informacja: Wymagane urządzenie jest niepodłączone lub niedostępne”.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4512499.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji aplikacje stworzone przy użyciu środowiska Visual Basic 6 (VB6), makra używające języka Visual Basic for Applications (VBA) i skrypty lub aplikacje korzystające ze środowiska Visual Basic Scripting Edition (VBScript) mogą przestać odpowiadać i może zostać wyświetlony komunikat „błąd nieprawidłowego wywołania procedury”.

Ten problem został rozwiązany w opcjonalnej aktualizacji KB4517301. Jest ona teraz dostępna w wykazie usługi Microsoft Update oraz za pośrednictwem usług Windows Server Update Services (WSUS).

Jak uzyskać tę aktualizację

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Microsoft zdecydowanie zaleca zainstalowanie najnowszej aktualizacji stosu obsługi (SSU) dla Twojego systemu operacyjnego przed zainstalowaniem najnowszego pakietu zbiorczego. SSU poprawiają skuteczność procesu aktualizacji, aby ograniczyć potencjalne problemy podczas instalowania pakietu zbiorczego i stosowania poprawek dotyczących zabezpieczeń. 

Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsze aktualizacje stosu obsługi SSU (KB4493730) zostaną zaproponowane automatycznie. Aby pobrać pakiet autonomiczny dla najnowszej aktualizacji SSU, wyszukaj go w wykazie usługi Microsoft Update

Zainstaluj tę aktualizację

Kanał wersji

Dostępne

Następny krok

Usługa Windows Update i Microsoft Update

Tak

Brak. Ta aktualizacja zostanie automatycznie pobrana z witryny Windows Update i zainstalowana.

Wykaz usługi Microsoft Update

Tak

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do obszaru Wykaz usługi Microsoft Update.

Program Windows Server Update Services (WSUS)

Tak

Ta aktualizacja zostanie automatycznie zsynchronizowana z programem WSUS w przypadku skonfigurowania produktów i klasyfikacji następująco:

Produkt: Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2

Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń

 

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4512476.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×