16 lipca 2019 r. — KB4507466 (kompilacja systemu operacyjnego 17134.915)

Data wydania:

Wersja:

16.07.2019

Kompilacja systemu operacyjnego 17134.915

Aktualizacja systemu Windows 10 z kwietnia 2018 r. osiągnie koniec wsparcia technicznego 12 listopada 2019 r. w przypadku wersji Home oraz Pro. 16 lipca 2019 r. rozpoczniemy uaktualnianie urządzeń z aktualizacją systemu Windows 10 z kwietnia 2018. Dzięki temu te urządzenia pozostaną wspierane i bezpieczne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję dotyczącą systemu Windows 10, wersja 1903 pulpitu nawigacyjnego informacji o wydaniach.

Uwaga Obserwuj wiadomości na koncie @WindowsUpdate, aby dowiadywać się o publikowaniu nowej zawartości na pulpicie nawigacyjnym informacji o wydaniach.

Przypomnienie: Aktualizacje z dnia 12 marca i 9 kwietnia będą dwoma ostatnimi aktualizacjami różnicowymi dla systemu Windows 10 w wersji 1803. Aktualizacje zabezpieczeń i jakości będą w dalszym ciągu dostępne za pośrednictwem aktualizacji ekspresowych i pakietów pełnych zbiorczych aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej zmiany, odwiedź nasz blog .

Począwszy od aktualizacji KB4499183 wprowadzamy funkcjonalność umożliwiającą zdecydowanie, kiedy instalować aktualizację funkcji. To Ty zdecydujesz, kiedy pobierzesz aktualizację funkcji. Przy tym Twoje urządzenia będą zawsze zaktualizowane. Aktualizacje funkcji dostępne na kwalifikujących się urządzeniach będą widoczne w osobnym module na stronie Windows Update (Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update). Jeśli chcesz uzyskać dostępne aktualizacje od razu, wybierz opcję Pobierz i zainstaluj teraz. Więcej informacji na temat tej funkcji można znaleźć na tym blogu

Kiedy urządzenia z systemem Windows 10 będą miały kilka miesięcy do osiągnięcia końca wsparcia technicznego, usługa Windows Update automatycznie rozpocznie aktualizację funkcji. Dzięki temu te urządzenia będą objęte wsparciem i będą otrzymywały comiesięczne aktualizacje niezbędne dla zabezpieczenia urządzenia i zapewnienia dobrej kondycji systemu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych typów aktualizacji systemu Windows, takich jak krytyczne, zabezpieczeń, sterowników, dodatki Service Pack itp., zobacz następujący artykuł.

Najważniejsze informacje

 • Usuwa problem uniemożliwiający urządzeniu rozpoznawanie konta Microsoft do momentu wylogowania się i ponownego zalogowania.

 • Usuwa problem dotykający aplikacje zarządzające plikami, folderami i ustawieniami urządzeń.

 • Poprawia zgodność z aplikacją Window-Eyes (czytnik zawartości ekranu).

 • Usuwa problem związany z zachowywaniem ustawień uprawnień aplikacji podczas resetowania urządzenia.

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązano problem z wydajnością, który może występować w niektórych witrynach internetowych korzystających z technologii WebAssembly.

 • Rozwiązuje problem mogący uniemożliwić wyświetlenie monitu o podanie osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN) podczas uwierzytelniania w przeglądarce Internet Explorer.

 • Zaktualizowano informacje o strefie czasowej w Brazylii.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że nie można ominąć automatycznego logowania (Autologon) w przypadku naciśnięcia i przytrzymania klawisza Shift podczas uruchamiania.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający przetwarzanie powiadomień o zapełnieniu dziennika przez usługę Dziennik zdarzeń systemu Windows. To powoduje, że występują problemy z niektórymi zachowaniami dziennika zdarzeń, takimi jak archiwizowanie dziennika, gdy osiągnięty zostanie maksymalny rozmiar pliku i skonfigurowano ustawienie „Archiwizuj dziennik po zapełnieniu, nie zastępuj zdarzeń”. Ponadto, gdy dziennik zabezpieczeń jest pełny, baza danych LSA (Local Security Authority) nie może obsługiwać scenariuszy CrashOnAuditFail, jak również nie jest możliwe zapisywanie zdarzeń.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający systemowi rozpoznanie konta Microsoft lub konta Azure Active Directory do momentu wylogowania się użytkownika i ponownego zalogowania się.

 • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwiać ustanawianie bezpiecznego kanału przez usługę Netlogon i powodować zgłaszanie błędu „0xC000007A — ERROR_PROC_NOT_FOUND”.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia zaktualizowanie zasad dotyczących osobistego numeru identyfikacyjnego PIN (minimalna długość, wymagane cyfry i znaki specjalne itd.) w funkcji Windows Hello dla firm, jeśli numer PIN już istnieje na komputerze.

 • Rozwiązuje problem, który niekiedy może spowodować przerwanie działania systemów z urządzeniami modułu TPM (Trusted Platform Module).

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować niepowodzenie uwierzytelniania podczas korzystania z funkcji Windows Hello dla firm na serwerze z systemem Windows Server 2016 z zainstalowaną opcją Server Core.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że urządzenie przestaje działać z powodu sytuacji wyścigu między usunięciem strumienia a odłączeniem katalogu głównego synchronizacji.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że aplikacje używające biblioteki windows.storage.dll przestają działać. Gdy proces jest zamykany, wyświetlany jest błąd ExceptionCode c0000005 (naruszenie dostępu).

 • Zapewnia funkcję list odwołań certyfikatów (CRL) na komputerach z protokołem IKEv2 (Internet Key Exchange version 2) na potrzeby połączeń VPN opartych na certyfikatach (takich jak Device Tunnel) we wdrożeniu zawsze włączonych profilów VPN.

 • Poprawia wydajność klientów bloku komunikatów serwera (SMB) z katalogami zawierającymi ponad 500 000 plików.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający działanie skryptów Microsoft Application Virtualization (App-V) w przypadku ich uruchomienia bez połączenia z kontrolerem domeny (DC). Skrypty App-V nie działają również po ich uruchomieniu w środowisku, które zawiera tylko usługę Microsoft Azure Active Directory.

 • Rozwiązuje problem z otwieraniem i używaniem czytnika zawartości ekranu Window-Eyes. Może wystąpić błąd, a niektóre funkcje mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami.

 • Rozwiązuje problem, z powodu którego może nie powieść się zachowanie ustawień uprawnień aplikacji, kiedy zostanie wybrana opcja Zachowaj mojepliki po wybraniu opcji Resetuj ustawienia komputera do stanu początkowego.

 • Rozwiązuje problem mogący spowodować, że węzeł klastra utraci członkostwo w klastrze, co spowoduje, że dla całego obciążenia nastąpi przełączenie awaryjne. Ten problem może występować, gdy węzeł klastra utworzy zrzut dynamiczny.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że urządzenie z systemem Windows niepoprawnie rejestruje rekordy hosta A w przypadku dwóch kontrolerów interfejsu sieciowego (NIC) po ustanowieniu połączenia wirtualnej sieci prywatnej (VPN) z domeną firmową. Dzieje się tak, gdy urządzenie jest skonfigurowane z dwoma kartami sieciowymi, a jedna z nich obsługuje połączenie VPN. Aby zaimplementować to rozwiązanie, wprowadź następujące zmiany w rejestrze, a następnie uruchom ponownie urządzenie:

  Ustawienie: DisableNRPTForAdapterRegistration

  Ścieżka: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters

  Typ: DWORD

  Wartość: wartość 1 oznacza, że tylko rekordy hosta A dla interfejsu sieci VPN będą rejestrowane dla aktywnego połączenia sieci VPN. Wartość 0 (domyślna) oznacza, że rekordy hosta A będą także rejestrowane dla innych interfejsów lokalnych.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Niektóre operacje, takie jak zmiana nazwy, wykonywane na plikach lub folderach znajdujących się na udostępnionym woluminie klastra (CSV) mogą kończyć się niepowodzeniem z powodu błędu „STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Dzieje się tak podczas wykonywania operacji na węźle-właścicielu woluminu CSV z poziomu procesu bez uprawnień administratora.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wykonaj operację z poziomu procesu, który ma uprawnienia administratora.

 • Wykonaj operację z poziomu węzła, który nie ma własności woluminów CSV.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

Analizujemy zgłoszenia mówiące o tym, że po zainstalowaniu aktualizacji niewielka część urządzeń uruchamia się do czarnego ekranu podczas pierwszego logowania.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4519978.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji na serwerze usług wdrażania systemu Windows uruchomienie urządzeń z użyciem obrazów środowiska wykonawczego przed uruchomieniem systemu (PXE) z poziomu usług wdrażania systemu Windows lub programu System Center Configuration Manager (SCCM) może się nie powieść z powodu błędu „Stan: 0xc0000001, Informacja: Wymagane urządzenie jest niepodłączone lub niedostępne”.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4512509.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji urządzenia podłączone do domeny, która jest skonfigurowana do korzystania z obszaru MIT Kerberos, mogą nie zostać uruchomione lub może następować ich ciągłe ponowne uruchamianie. Dotknięte problemem są zarówno urządzenia będące kontrolerami domeny, jak i będące jej elementami członkowskimi.

Jeśli nie masz pewności, czy konkretne urządzenie jest dotknięte problemem, skontaktuj się z administratorem. Zaawansowani użytkownicy mogą sprawdzić, czy istnieje następujący klucz rejestru: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\Kerberos\MitRealms. Można też sprawdzić zasadę „Definiuj ustawienia międzyoperacyjnego obszaru Kerberos V5” w obszarze Konfiguracja komputera -> Zasady -> Szablony administracyjne > System -> Protokół Kerberos.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4512501.

Jak uzyskać tę aktualizację

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Microsoft zdecydowanie zaleca zainstalowanie najnowszej aktualizacji stosu obsługi (SSU) dla Twojego systemu operacyjnego przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji zbiorczej (LCU). SSU poprawiają skuteczność procesu aktualizacji i ograniczają potencjalne problemy podczas instalowania LCU. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aktualizacja stosu obsługi.

Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsze aktualizacje stosu obsługi SSU (KB4509094) zostaną zaproponowane automatycznie. Aby pobrać pakiet autonomiczny dla najnowszej aktualizacji SSU, wyszukaj go w wykazie usługi Microsoft Update

Zainstaluj tę aktualizację

Kanał wersji

Dostępne

Następny krok

Usługa Windows Update lub Microsoft Update

Tak

Przejdź do obszaru Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update i wybierz opcję Sprawdź dostępność aktualizacji.

Wykaz usługi Microsoft Update

Tak

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Program Windows Server Update Services (WSUS)

Nie

Tę aktualizację można zaimportować do programu WSUS ręcznie. Instrukcje znajdziesz w wykazie usługi Microsoft Update.

 

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4507466

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×