18 czerwca 2019 r. — KB4503288 (kompilacja systemu operacyjnego 17134.858)

Release Date:

Version:

18.06.2019

Kompilacja systemu operacyjnego 17134.858

Aktualizacja systemu Windows 10 z kwietnia 2018 r. osiągnie koniec wsparcia technicznego 12 listopada 2019 r. w przypadku wersji Home oraz Pro. 16 lipca 2019 r. rozpoczniemy uaktualnianie urządzeń z aktualizacją systemu Windows 10 z kwietnia 2018. Dzięki temu te urządzenia pozostaną wspierane i bezpieczne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję dotyczącą systemu Windows 10, wersja 1903 pulpitu nawigacyjnego informacji o wydaniach.

Uwaga Obserwuj wiadomości na koncie @WindowsUpdate, aby dowiadywać się o publikowaniu nowej zawartości na pulpicie nawigacyjnym informacji o wydaniach.

Przypomnienie: Aktualizacje z dnia 12 marca i 9 kwietnia będą dwoma ostatnimi aktualizacjami różnicowymi dla systemu Windows 10 w wersji 1803. Aktualizacje zabezpieczeń i jakości będą w dalszym ciągu dostępne za pośrednictwem aktualizacji ekspresowych i pakietów pełnych zbiorczych aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej zmiany, odwiedź nasz blog .

Począwszy od aktualizacji KB4499183 wprowadzamy funkcjonalność umożliwiającą zdecydowanie, kiedy instalować aktualizację funkcji. To Ty zdecydujesz, kiedy pobierzesz aktualizację funkcji. Przy tym Twoje urządzenia będą zawsze zaktualizowane. Aktualizacje funkcji dostępne na kwalifikujących się urządzeniach będą widoczne w osobnym module na stronie Windows Update (Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update). Jeśli chcesz uzyskać dostępne aktualizacje od razu, wybierz opcję Pobierz i zainstaluj teraz. Więcej informacji na temat tej funkcji można znaleźć na tym blogu

Kiedy urządzenia z systemem Windows 10 będą miały kilka miesięcy do osiągnięcia końca wsparcia technicznego, usługa Windows Update automatycznie rozpocznie aktualizację funkcji. Dzięki temu te urządzenia będą objęte wsparciem i będą otrzymywały comiesięczne aktualizacje niezbędne dla zabezpieczenia urządzenia i zapewnienia dobrej kondycji systemu.

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia wczytywanie nowych plików ikon przez system operacyjny w przypadku wykrycia źle sformatowanego pliku ikony.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający poprawne otwarcie przeglądarki Microsoft Edge w określonych przypadkach po wybraniu linku w aplikacji.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający aplikacji Kalkulator użycie ustawienia Gannen, gdy jest włączone. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Rozwiązano problem, który mógł powodować, że zdarzenie naciśnięcia i zwolnienia myszy generowało dodatkowe zdarzenie ruchu myszy.

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować, że interfejs użytkownika przestaje odpowiadać na kilka sekund podczas przewijania okien, dla których otwarto wiele okien podrzędnych.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że użytkownicy mogą wyłączyć obraz tła logowania, gdy jest włączona zasada „Computer\Administrative Templates\Control Panel\Personalization\Prevent changing lock screen and logon image”.

 • Rozwiązuje problem, który może powodować, że przeglądarka Microsoft Outlook przestaje działać podczas zamykania wiadomości e-mail.

 • Rozwiązuje problem z ocenianiem stanu zgodności całego ekosystemu systemu Windows w celu zapewnienia zgodności aplikacji i urządzeń ze wszystkimi aktualizacjami systemu Windows.

 • Rozwiązuje problem z brakiem aktualizowania gałęzi użytkownika w momencie opublikowania opcjonalnego pakietu w grupie połączeń po uprzednim opublikowaniu tej grupy połączeń.

 • Rozwiązuje problem związany z usuwaniem zasad UserRights u wszystkich użytkowników w grupie zabezpieczeń w momencie usunięcia przez jednego użytkownika urządzenia z serwera funkcji zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM) lub gdy usługa Microsoft Intune usunie zasadę UserRights.

 • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwić prawidłowe stosowanie pakietu inicjowania obsługi w niektórych sytuacjach, gdy jest on używany do wywoływania dostawcy usług konfiguracji (CSP) CleanPC.

 • Dodaje obsługę konfigurowalnej przez klienta listy bezpiecznych kontrolek ActiveX stosowanej podczas korzystania z kontroli aplikacji usługi Windows Defender. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zezwalanie na rejestrację obiektu COM w zasadzie Kontrola aplikacji usługi Windows Defender.

 • Rozwiązuje problem z używaniem interfejsu programowania aplikacji ochrony danych NG (DPAPI-NG) i formatu wymiany informacji osobistych (PFX) chronionego przez grupę. Dane chronione przy użyciu jednego z tych mechanizmów w systemie Windows 10 w wersji 1607 i Windows Server 2016 lub wcześniejszych nie mogą zostać odszyfrowane za pomocą systemu Windows 10 w wersji 1703 lub nowszej.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający zalogowanie się użytkownika do urządzenia Microsoft Surface Hub za pomocą konta usługi Azure Active Directory. Ten problem występuje, ponieważ poprzednia sesja nie została poprawnie zakończona.

 • Rozwiązuje problem, który może zapobiec wymuszeniu szyfrowania na wymiennym dysku USB przez funkcję Windows Information Protection (WIP).

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia użytkownikowi uwierzytelnienie i powoduje niepowodzenie działania aplikacji Menedżer kont systemu Windows (WAM) podczas używania modułu TPM (Trusted Platform Module).

 • Rozwiązuje problem powodujący, że narzędzia Zarządzanie dyskami i DiskPart przestają odpowiadać w przypadku dołączenia niektórych dysków wymiennych do systemu Windows.

 • Rozwiązuje problem z systemem ze włączoną ochroną jądra DMA przed rozruchem. Kiedy system Windows jest uruchamiany w trybie awaryjnym, system przestaje działać z błędem „DRIVER_VERIFIER_DMA_VIOLATION”.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że aplikacje usługi Office 365 po otwarciu przestają działać, gdy są wdrażane jako pakiety App-V.

 • Wyłącza domyślnie skrypty języka Microsoft Visual Basic (VBScript) w strefach witryn internetowych i witryn z ograniczeniami w programie Internet Explorer i formancie WebBrowser.

 • Rozwiązuje problem z przewijaniem programowym w programie Internet Explorer 11.

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować wyświetlenie błędu „Program MMC wykrył błąd w przystawce i zwolni ją” podczas próby rozwijania, wyświetlania lub tworzenia widoków niestandardowych w Podglądzie zdarzeń. Ponadto aplikacja może przestać odpowiadać lub zostać zamknięta. Ten sam błąd może również być zgłaszany podczas korzystania z opcji Filtruj bieżący dziennik w menu Akcja w przypadku wbudowanych widoków lub dzienników.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Niektóre operacje, takie jak zmiana nazwy, wykonywane na plikach lub folderach znajdujących się na udostępnionym woluminie klastra (CSV) mogą kończyć się niepowodzeniem z powodu błędu „STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Dzieje się tak podczas wykonywania operacji na węźle-właścicielu woluminu CSV z poziomu procesu bez uprawnień administratora.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wykonaj operację z poziomu procesu, który ma uprawnienia administratora.

 • Wykonaj operację z poziomu węzła, który nie ma własności woluminów CSV.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

Analizujemy zgłoszenia mówiące o tym, że po zainstalowaniu aktualizacji niewielka część urządzeń uruchamia się do czarnego ekranu podczas pierwszego logowania.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4519978.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji urządzenia mogą mieć problemy z nawiązywaniem połączenia z niektórymi urządzeniami sieci magazynowania (SAN) za pomocą interfejsu iSCSI (Internet Small Computer System Interface). Błąd może również zostać wyświetlony w sekcji dziennika System w Podglądzie zdarzeń (identyfikator zdarzenia: 43, źródło: iScsiPrt, opis: „Obiekt docelowy nie odpowiedział na czas na żądanie zalogowania”).

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4509478.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji na serwerze usług wdrażania systemu Windows uruchomienie urządzeń z użyciem obrazów środowiska wykonawczego przed uruchomieniem systemu (PXE) z poziomu usług wdrażania systemu Windows lub programu System Center Configuration Manager (SCCM) może się nie powieść z powodu błędu „Stan: 0xc0000001, Informacja: Wymagane urządzenie jest niepodłączone lub niedostępne”.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4512509.

Jak uzyskać tę aktualizację

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Microsoft zdecydowanie zaleca zainstalowanie najnowszej aktualizacji stosu obsługi (SSU) dla Twojego systemu operacyjnego przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji zbiorczej (LCU). SSU poprawiają skuteczność procesu aktualizacji i ograniczają potencjalne problemy podczas instalowania LCU. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aktualizacja stosu obsługi.

Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsze aktualizacje stosu obsługi SSU (KB4497398) zostaną zaproponowane automatycznie. Aby pobrać pakiet autonomiczny dla najnowszej aktualizacji SSU, wyszukaj go w wykazie usługi Microsoft Update

Zainstaluj tę aktualizację

Aby pobrać i zainstalować tę aktualizację, przejdź do obszaru Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update i wybierz opcję Sprawdź dostępność aktualizacji.

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4503288

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×