20 września 2018 r. — KB4457127 (kompilacja systemu operacyjnego 14393.2515)

Data wydania:

Wersja:

20.09.2018

Kompilacja systemu operacyjnego 14393.2515

System Windows 10 w wersji 1607 przestał być obsługiwany 10 kwietnia 2018 r. Urządzenia z systemami operacyjnymi Windows 10 Home i Pro nie będą już otrzymywać miesięcznych aktualizacji zabezpieczeń i jakości zawierających zabezpieczenia przed najnowszymi zagrożeniami. Aby nadal otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń oraz jakości, zalecamy zaktualizowanie systemu Windows do najnowszej wersji.

WAŻNE: Systemy Windows 10 Enterprise i Windows 10 Education otrzymają bezpłatnie pomoc techniczną przez dodatkowe sześć miesięcy. Urządzenia z systemami w kanale obsługi długoterminowej (LTSC) będą otrzymywać aktualizacje do października 2026 roku, zgodnie z informacjami na stronie zasad cyklu życia. Urządzenia z Rocznicową aktualizacją systemu Windows 10 (wer. 1607) wyposażone w mikroukład Intel „Clovertrail” będą otrzymywać aktualizacje do stycznia 2023 roku, zgodnie z informacjami na blogu Microsoft Community.

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że zabezpieczenia programu Internet Explorer i okna dialogowe certyfikatu wyświetlają monit o w tle, a nie na pierwszym planie w pewnych okolicznościach.

 • Sprawia, że zasady grupy dla strony ustawień są dostępne w obszarze Konfiguracja użytkownika i Konfiguracja komputera. Obiekty zasad grupy mają następujące ścieżki:

  • Konfiguracja użytkownika/Szablon administracyjny/Panel sterowania/Widoczność strony ustawień

  • Konfiguracja komputera/Szablon administracyjny/Panel sterowania/Widoczność strony ustawień

 • Rozwiązuje problem z pokazywaniem prawidłowych zmian dla zawartości folderu w niektórych konfiguracjach NAS (Network Attached Storage).

 • Rozwiązuje problem z potokiem diagnostycznym dla urządzeń zarejestrowanych w Windows Analytics, gdy klucz rejestru CommercialID „HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\DataCollection” jest obecny.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający synchronizowanie zaplanowanych zadań klienta App-V po włączeniu zasad blokowania Device Guard.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że logowanie kończy się niepowodzeniem podczas używania karty inteligentnej, aby zalogować się do serwera usług pulpitu zdalnego. Wyświetlany jest błąd „STATUS_LOGON_FAILURE”.

 • Rozwiązuje problem, który czasem powoduje, że pozycje dziennika zdarzeń są uszkodzone dla następujących elementów:

  • Źródło Microsoft-Windows-Kerberos-Key-Distribution-Center.

  • Identyfikatory zdarzeń: 4933, 4928 i 4937.

 • Rozwiązuje problem występujący podczas korzystania z zaszyfrowanych wiadomości e-mail. Jeśli klient wybiera Anuluj, gdy po raz pierwszy zostanie wyświetlony monit o podanie numeru PIN, jest wyświetlanych wiele monitów o PIN zanim przestają się w ogóle pojawiać.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że połączenie dostępu bezpośredniego kończy się niepowodzeniem, gdy certyfikat uwierzytelnienia klienta jest zapisany na urządzeniu TPM.

 • Rozwiązuje problem, który sprawia, że system rejestruje negatywne zdarzenia dla prawidłowych sterowników, które powinny być zaufane. Ten problem występuje podczas działania funkcji Kontrola aplikacji usługi Windows Defender (Device Guard) w trybie inspekcji.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że serwer host sesji usług pulpitu zdalnego czasami przestaje odpowiadać podczas logowania.

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować, że proces usługi podsystemu urzędu zabezpieczeń lokalnych (LSASS) przestaje działać podczas próby przetworzenia nieprawidłowo utworzonego identyfikatora zabezpieczeń (SID).

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że drukowanie do otwartego lub istniejącego pliku kończy się niepowodzeniem bez wyświetlania komunikatu o błędzie. Ten problem występuje podczas korzystania z funkcji Drukuj w formacie PDF firmy Microsoft lub modułu zapisywania dokumentów XPS.

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować, że serwer DNS do zwróci błąd do kwerendy podczas obsługi dużych cyklicznych odpowiedzi, które wymagają obcinania.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający uruchomienie kolejnych działań w przypadku tworzenia wielu akcji w zadaniach przy użyciu Harmonogramu zadań i zadanie jest zaplanowane w regule Zatrzymaj istniejące wystąpienie.

 • Rozwiązuje problem z zadaniem, które ma ustawienie powtarzania. Zadanie nie jest zaplanowane i nie uruchamia się po wyłączeniu i ponownym włączeniu it. Następny czas wykonywania w Harmonogramie zadań pokazuje prawidłowy czas, ale zadanie nie zaczyna się o tej godzinie.

 • Rozwiązuje problem z zaplanowanym zadaniem, które ma nieokreślony czas trwania. Zadanie rozpoczyna się natychmiast po jego utworzeniu zamiast o godzinie ustawionej na karcie wyzwalaczy.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że codzienne powtarzalne zadanie zaczyna się nieoczekiwanie, kiedy zadanie zostaje utworzone po raz pierwszy lub kiedy zostaje zaktualizowane.

 • Rozwiązuje problem, który pojawia się, kiedy Service Host (svchost) gościa przestaje działać w systemie Windows Server 2016. Usługa synchronizacji Hyper-V (vmictimesync) w trybie gościnnym może przestać działać i mogą się pojawić problemy z synchronizacją czasu. Następnie gość może być narażony na odchylenia czasu ze względu na niedokładny sprzęt lub nieprawidłowe próbki protokołu NTP (Network Time).

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia aktualizowanie atrybutu lastLogonTimestamp nowych użytkowników Active Directory. Ten problem występuje, gdy wykonywanie LDAP wiąże na kontrolerze domeny systemu Windows Server 2016.

 • Rozwiązuje problem, usługi certyfikatów Active Directory (AD CS), który powoduje, że żądania rejestracji certyfikatów z niektórych routerów przedsiębiorstwa do serwera MSCEP/NDES kończą się niepowodzeniem. Żądanie kończy się wyświetleniem błędu „Usługa rejestracji urządzeń sieciowych nie może przekonwertować zakodowanych części komunikatu HTTP klienta (lub treści żądania operacji POSTPKIOperation) albo przekonwertowany komunikat (lub treść żądania operacji POSTPKIOperation) jest większy niż 64 KB (%1). %2".

 • Rozwiązuje problem zarządzania dostępem uprzywilejowanym usługi certyfikatów Active Directory (AD CS), który powoduje, że użytkownik zachowuje skojarzenie ze skonfigurowanym podmiotem zabezpieczeń w tle po skonfigurowanym czasie wygaśnięcia (TTL). Ten problem występuje, gdy kontroler domeny jest promowany, podczas gdy czas wygaśnięcia jest prawidłowy.

 • Rozwiązuje problem powodujący niepowodzenie podczas tworzenia kopii zapasowej systemu Windows Server, gdy tworzy kopię zapasową dwóch woluminów razem w jednym miejscu na NetApp.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że nie można przywrócić kopii zapasowej systemu Windows Server dla programu Microsoft Exchange 2016.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że tworzenie punktu dostępu klienta może zająć dużo czasu, gdy zapora blokuje dostęp do kontrolerów domeny podrzędnej.

 • Eliminuje przecieki pamięci w usłudze kondycji klastra.

 • Rozwiązuje problem mogący powodować błąd podczas próby uzyskania dostępu do udziału NFS.

 • Rozwiązuje problem, gdy nie udaje się otworzyć widoku Eksploratora na serwerze SharePoint za pomocą proxy TMG. Ten problem występuje, gdy serwer wymaga uwierzytelniania certyfikatu klienta SSL i TLS i wysyła listy zaufanych wystawców certyfikatu.

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować, że system przestanie działać po zainstalowaniu dysku systemu plików NFS przy użyciu wiersza polecenia z opcją -u-p. Ten problem występuje, jeśli długość hasła jest inna niż nazwa domeny.

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować niepowodzenie podczas wdrażania OEM OOBE, jeśli ustawiono język francuski lub hiszpański na hoście Hyper-V.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje wyświetlenie daty jako nieznana w Menedżerze licencji usług pulpitu zdalnego.

 • Rozwiązuje problem z ocenianiem całego ekosystemu systemu Windows w celu zapewnienia zgodności aplikacji i urządzeń ze wszystkimi aktualizacjami systemu Windows.

 • Rozwiązuje problem powodujący, ze wszystkie maszyny wirtualne gości wyposażone w podwójne karty sieciowe z funkcją równoważenia obciążenia sieciowego (NLB) i nadające w trybie emisji pojedynczej nie odpowiadają na żądania NLB, gdy zostaną ponownie uruchomione.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje wiele awarii na wyjściu i wejściu po włączeniu funkcji QoS. System nie podejmuje ponownej próby i pokazuje błąd „STATUS_Device_Busy”. Ten problem występuje podczas okresowych awarii, jeśli Klaster systemu Microsoft Windows korzysta z puli magazynu i wielościeżkowego wejścia/wyjścia. Po zainstalowaniu tej aktualizacji można utworzyć klucz rejestru (Red_DWORD) z wartością „0x1”, aby umożliwić ponowienie próby. Ścieżka rejestru: “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorPort\QoSFlags “

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

 

Ulepszenia usługi Windows Update

Firma Microsoft udostępniła aktualizację bezpośrednio do aplikacji klienckiej usługi Windows Update w celu poprawy niezawodności. Wszelkie urządzenia z systemem Windows 10 skonfigurowane tak, aby automatycznie otrzymywać aktualizacje z witryny Windows Update, między innymi wersje Enterprise i Pro, będą otrzymywały propozycję najnowszej aktualizacji funkcji systemu Windows 10 na podstawie zgodności urządzenia i zasad odroczenia usługi Windows Update dla firm. Nie dotyczy to wersji w cyklu obsługi długoterminowej.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Po zainstalowaniu tej aktualizacji, instalacja i aktywacja systemu Windows Server 2019 i usługi zarządzania kluczami (1809 LTSC) (KMS) (CSVLK) klucze hosta nie działają zgodnie z oczekiwaniami.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4467684.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji, promocje Windows Server 2016 tworzące domeny inne niż główne nie działają w środowiskach, w których zostały włączone opcjonalne funkcje, takie jak kosz Active Directory. Jest wyświetlany błąd: “The replication operation encountered a database error”. (Replikacja napotkała na błąd bazy danych.)

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4467684.

Po zainstalowaniu Wersji zapoznawczej pakietu zbiorczego aktualizacji jakości z sierpnia lub Aktualizacji .NET Framework z 11 września 2018 r., wystąpienia SqlConnection mogą zwracać wyjątki. Aby uzyskać więcej informacji o tym problemie, zobacz następujący artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

4470809 wyjątki wystąpień SqlConnection w .NET 4.6 i późniejszych wersjach po aktualizacjach NET Framework z sierpnia i września 2018 r

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4480977.

Jak uzyskać tę aktualizację

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Aktualizacje zbiorcze systemu Windows wymagają zainstalowania najnowszej aktualizacji stosu obsługi (SSU) dla Twojego systemu operacyjnego przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji zbiorczej (LCU). Pomaga to ograniczyć potencjalne problemy podczas instalowania LCU. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz temat Aktualizacja stosu obsługi.

Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsze SSU (KB4132216) zostaną zaproponowane automatycznie. Aby pobrać pakiet autonomiczny dla najnowszej SSU, przejdź do wykazu usługi Microsoft Update

Zainstaluj tę aktualizację

Aby pobrać i zainstalować tę aktualizację, przejdź do Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Windows Update i wybierz Sprawdź aktualizacje.

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4457127

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×