Powiązane tematy
×
Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Data wydania:

21.04.2020

Wersja:

Kompilacja systemu operacyjnego 17134.1456

WAŻNE Obserwujemy sytuację dotyczącą zdrowia społeczeństwa i rozumiemy jej wpływ na naszych klientów, o których bardzo dbamy. W odpowiedzi na sytuację traktujemy priorytetowo aktualizacje zwiększające bezpieczeństwo. Od maja 2020 r. tymczasowo wstrzymamy wszelkie opcjonalne wydania niezwiązane z bezpieczeństwem (aktualizacje C i D) dla wszystkich wspieranych wersji produktów serwerowych i klientów Windows (Windows 10, wersja 1909 i starsze, do Windows Server 2008 SP2).

Comiesięczne aktualizacje zwiększające bezpieczeństwo pozostaną bez zmian (aktualizacje B wydawane we wtorki); będziemy je kontynuować zgodnie z planem, aby zapewnić ciągłość biznesową oraz chronić bezpieczeństwo i wydajność naszych klientów.

System Windows 10, wersja 1803 (aktualizacja z kwietnia 2018 r.) — wersje Home i Pro nie są już obsługiwane. W przypadku urządzeń z systemem Windows 10, które są w trakcie zakończenia obsługi lub nastąpi ono w ciągu kilku miesięcy, usługa Windows Update automatycznie rozpocznie aktualizację funkcji (użytkownicy będą mogli wybrać dogodny czas). Dzięki temu te urządzenia będą objęte wsparciem i będą otrzymywały comiesięczne aktualizacje niezbędne do zabezpieczenia każdego urządzenia i zapewnienia dobrej kondycji systemu.

Najważniejsze informacje

 • Aktualizacja dotycząca problemu z wklejaniem mieszanej zawartości obrazów i tekstu z programu Microsoft Word do programu Internet Explorer.

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja niezwiązana z zabezpieczeniami zawiera ulepszenia dotyczące jakości. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że aplikacje innych dostawców wczytują karty ukryte w opcjach internetowych.

 • Rozwiązuje problem z wklejaniem mieszanej zawartości obrazów i tekstu z programu Microsoft Word do programu Internet Explorer.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający poprawne rozpoznanie pierwszego naciśnięcia klawisza w komórce DataGridView.

 • Rozwiązuje problem powodujący błąd w pliku logman.exe. Błąd to „Konto użytkownika jest wymagane w celu zatwierdzenia bieżących właściwości zestawu modułów zbierających dane”.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający użytkownikom konfigurowanie kluczy REG_EXPAND_SZ w niektórych zautomatyzowanych scenariuszach.

 • Rozwiązuje problem powodujący przeciek pamięci w procesie LsaIso.exe, gdy serwer znajduje się pod dużym obciążeniem uwierzytelniania i włączono funkcję Credential Guard.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że działający program Klist.exe powoduje, że proces Lsass.exe przestaje działać i generuje błąd naruszenia praw dostępu (0xC0000005).

 • Rozwiązuje problem polegający na scalaniu zasad kontroli aplikacji usługi Windows Defender, które czasami powodują zduplikowanie błędu identyfikatora reguły i powodują niepowodzenie polecenia Merge-CIPolicy programu PowerShell.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający uruchamianie powiadomień o zmianach kont przez aplikacje działające w środowisku usługi Azure Active Directory. Dzieje się tak w przypadku używania Menedżera kont internetowych (WAM) i interfejsu API WebAccountMonitor.

 • Rozwiązuje problem z wyświetlaniem w Menedżerze zadań częstotliwości procesora powiązanej trwale z częstotliwością bazową na urządzeniach wyposażonych w niektóre procesory.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający narzędziom zarządzania usługą Microsoft Internet Information Services (IIS), na przykład menedżerowi IIS, zarządzanie aplikacją ASP.NET, która ma skonfigurowane ustawienia pliku cookie SameSite w pliku web.config.

 • Rozwiązuje problem występujący podczas próby zalogowania się do systemu Windows w trybie odzyskiwania. Zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „Na tym komputerze nie są dostępne żadne konta administratora”.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający usunięcie niektórych użytkowników lokalnych z lokalnych grup wbudowanych. Na przykład nie można usunąć użytkownika „Gość” z grupy lokalnej „Goście”.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający zainstalowanie niektórych aplikacji, jeśli opublikowano je za pomocą obiektu zasad grupy.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że program Microsoft Edge przestaje działać w przypadku próby skorzystania z funkcji wklejania na stronach internetowych, gdy funkcja wycinania i wklejania została wyłączona za pomocą zasad, a usługa Windows Defender Application Guard jest aktywna.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Znane problemy z tą aktualizacją

Firma Microsoft nie ma obecnie żadnych informacji o występowaniu problemów z tą aktualizacją.

Jak uzyskać tę aktualizację

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Firma Microsoft zdecydowanie zaleca zainstalowanie najnowszej aktualizacji stosu obsługi (SSU) dla Twojego systemu operacyjnego przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji zbiorczej (LCU). SSU poprawiają skuteczność procesu aktualizacji, aby ograniczyć potencjalne problemy podczas instalowania LCU. Aby uzyskać ogólne informacje na temat SSU, zobacz Aktualizacje stosu obsługi oraz Aktualizacje stosu obsługi (SSU): Często zadawane pytania.

Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsza aktualizacja SSU (KB4540724) zostanie zaproponowana automatycznie. Aby uzyskać autonomiczny pakiet najnowszej aktualizacji SSU, wyszukaj go na stronie Wykaz usługi Microsoft Update.  

Zainstaluj tę aktualizację

Kanał wersji

Dostępne

Następny krok

Usługa Windows Update lub Microsoft Update

Tak

Przejdź do pozycji Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update. W obszarze Dostępne są opcjonalne aktualizacje znajduje się link umożliwiający pobranie i zainstalowanie aktualizacji.

Wykaz usługi Microsoft Update

Tak

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Program Windows Server Update Services (WSUS)

Nie

Tę aktualizację można zaimportować do programu WSUS ręcznie. Instrukcje znajdziesz w wykazie usługi Microsoft Update.

 

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4550944

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×