Powiązane tematy
×
Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Data wydania:

21.04.2020

Wersja:

Kompilacja systemu operacyjnego 14393.3659

WAŻNE Obserwujemy sytuację zdrowotną społeczeństwa i rozumiemy jej wpływ na naszych klientów, o których bardzo dbamy. W odpowiedzi na sytuację traktujemy priorytetowo aktualizacje zwiększające bezpieczeństwo. Od maja 2020 r. tymczasowo wstrzymamy wszelkie opcjonalne wydania niezwiązane z bezpieczeństwem (aktualizacje C i D) dla wszystkich wspieranych wersji produktów serwerowych i klientów Windows (Windows 10, wersja 1909 i starsze, do Windows Server 2008 SP2).

Comiesięczne aktualizacje zwiększające bezpieczeństwo pozostaną bez zmian (aktualizacje B wydawane we wtorki); będziemy je kontynuować zgodnie z planem, aby zapewnić ciągłość biznesową oraz chronić bezpieczeństwo i wydajność naszych klientów.

Przypomnienie Dodatkowy okres obsługi systemów Windows 10 Enterprise, Education i IoT Enterprise zakończył się 9 kwietnia 2019 r. i nie zostanie przedłużony. Aby nadal otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń oraz dotyczące jakości, firma Microsoft zaleca zaktualizowanie systemu Windows 10 do najnowszej wersji.

Przypomnienie Aktualizacje z dnia 12 marca i 9 kwietnia były dwiema ostatnimi aktualizacjami różnicowymi dla systemu Windows 10, wersja 1607. W przypadku klientów kanału obsługi długoterminowej (Long-Term Servicing Branch, LTSB) aktualizacje zabezpieczeń i dotyczące jakości będą w dalszym ciągu dostępne za pośrednictwem aktualizacji ekspresowych i pakietów pełnych zbiorczych aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej zmiany, odwiedź nasz blog.

System Windows 10 w wersji 1607 przestał być obsługiwany 10 kwietnia 2018 r. Urządzenia z systemami operacyjnymi Windows 10 Home i Pro nie będą już otrzymywać miesięcznych aktualizacji zabezpieczeń i jakości zawierających zabezpieczenia przed najnowszymi zagrożeniami. Aby nadal otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń oraz jakości, zalecamy zaktualizowanie systemu Windows 10 do najnowszej wersji.

WAŻNESystemy Windows 10 Enterprise i Windows 10 Education będą obsługiwane bezpłatnie do 9 kwietnia 2019 r. Urządzenia z systemami w kanale obsługi długoterminowej (LTSC) będą otrzymywać aktualizacje do października 2026 roku, zgodnie z informacjami na stronie zasad cyklu życia. Urządzenia z Rocznicową aktualizacja systemu Windows 10 (wersja 1607) wyposażone w mikroukład Intel „Clovertrail” będą otrzymywać aktualizacje do stycznia 2023 r., zgodnie z informacjami na blogu Microsoft Community.

Wersja Windows Server 2016 Standard, opcja instalacji Nano Server i wersja Windows Server 2016 Datacenter, opcja instalacji Nano Server przestały być obsługiwane 9 października 2018 r. Te wersje nie będą już otrzymywać miesięcznych aktualizacji zabezpieczeń i jakości zawierających zabezpieczenia przed najnowszymi zagrożeniami. Aby nadal otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń oraz jakości, zalecamy zaktualizowanie systemu Windows 10 do najnowszej wersji.

System Windows 10 Mobile, wersja 1607 przestał być obsługiwany 8 października 2018 r. Urządzenia z systemami operacyjnymi Windows 10 Mobile i Windows 10 Mobile Enterprise nie będą już otrzymywać miesięcznych aktualizacji zabezpieczeń i jakości zawierających zabezpieczenia przed najnowszymi zagrożeniami. Aby nadal otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń oraz jakości, zalecamy zaktualizowanie systemu Windows 10 do najnowszej wersji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych typów aktualizacji systemu Windows, takich jak aktualizacje krytyczne, zabezpieczeń, sterowników, dodatki Service Pack itp., przeczytaj następujący artykuł.

Najważniejsze informacje

 • Aktualizuje problem z wklejaniem mieszanej zawartości obrazów i tekstu z programu Microsoft Word do programu Internet Explorer.

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja niezwiązana z zabezpieczeniami zawiera ulepszenia dotyczące jakości. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązuje problem z wklejaniem mieszanej zawartości obrazów i tekstu z programu Microsoft Word do programu Internet Explorer.

 • Rozwiązuje problem z dynamiczną wymianą danych (DDE, Dynamic Data Exchange) powodujący przeciek pamięci podczas łączenia się wielu klientów z tym samym serwerem.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że nowe okna podrzędne migoczą i są wyświetlane jako białe kwadraty na urządzeniach serwera skonfigurowanych pod kątem surowego kontrastu wizualnego.

 • Rozwiązuje problem powodujący błąd w pliku logman.exe. Błąd to „Konto użytkownika jest wymagane w celu zatwierdzenia bieżących właściwości zestawu modułów zbierających dane”.

 • Rozwiązuje problem powodujący przeciek pamięci w procesie LsaIso.exe, gdy serwer znajduje się pod dużym obciążeniem uwierzytelniania i włączono funkcję Credential Guard.

 • Rozwiązuje problem, który mógł powodować opóźnienie do dwóch minut podczas logowania się lub odblokowywania sesji na hybrydowych komputerach przyłączonych do usługi Azure Active Directory.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że działający program Klist.exe powoduje, że proces Lsass.exe przestaje działać i generuje błąd naruszenia praw dostępu (0xC0000005).

 • Rozwiązuje problem polegający na scalaniu zasad kontroli aplikacji usługi Windows Defender, które czasami powodują zduplikowanie błędu identyfikatora reguły i powodują niepowodzenie polecenia Merge-CIPolicy programu PowerShell.

 • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwiać serwerom DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) udostępnianie właściwych opcji klientom, gdy istnieje zastrzeżenie.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający narzędziom zarządzania usługą Microsoft Internet Information Services (IIS), na przykład menedżerowi IIS, zarządzanie aplikacją ASP.NET, która ma skonfigurowane ustawienia pliku cookie SameSite w pliku web.config.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje niepowodzenie działania urządzeń aprowizowanych dla usługi Windows Hello dla firm (WHfB). Od czasu do czasu rejestracja kończy się niepowodzeniem, co prowadzi do opóźnień w rejestracji w usłudze WHfB oraz, w niektórych przypadkach, tworzy obiekty powodujące konflikty (CNF) w kontenerze „Zarejestrowane urządzenie” w usłudze Active Directory.

 • Rozwiązuje problem występujący podczas próby zalogowania się do systemu Windows w trybie odzyskiwania. Zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „Na tym komputerze nie są dostępne żadne konta administratora”.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający usunięcie niektórych użytkowników lokalnych z lokalnych grup wbudowanych. Na przykład nie można usunąć użytkownika „Gość” z grupy lokalnej „Goście”.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że w dziennikach inspekcji są rejestrowane nieprawidłowe adresy IP (Internet Protocol) ze względu na brak danych lub stare dane dla żądań aktywnych, które pochodzą z punktów końcowych „windowstransport/usernamemixed/certificatemixed”.

 • Rozwiązuje problem, który może powodować zakleszczenie w usłudze bramy pulpitu zdalnego.

 • Rozwiązuje problem w pliku Srv2.sys, który może powodować błędy 0x18, 0xC2 i 0x19.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający usunięcie rejestrów stanu powiadomień w niektórych aplikacjach nawet po usunięciu profilu użytkownika.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Usprawnienia usługi Windows Update

Firma Microsoft udostępniła aktualizację bezpośrednio do aplikacji klienckiej usługi Windows Update w celu poprawy niezawodności. Wszelkie urządzenia z systemem Windows 10 skonfigurowane tak, aby automatycznie otrzymywać aktualizacje z witryny Windows Update, między innymi wersje Enterprise i Pro, będą otrzymywały propozycję najnowszej aktualizacji funkcji systemu Windows 10 na podstawie zgodności urządzenia i zasad odroczenia usługi Windows Update dla Firm. Nie dotyczy to wersji w cyklu obsługi długoterminowej.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Po zainstalowaniu poprawki KB4467684 usługa klastrowania może się nie uruchomić z powodu błędu „2245 (NERR_PasswordTooShort)”, jeśli zasada grupy „Minimalna długość hasła” jest ustawiona na więcej niż 14 znaków.

Ustaw domyślną zasadę domeny "Minimalna długość hasła" jako równą 14 znaków lub krótszą.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

Jak uzyskać tę aktualizację

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Firma Microsoft zdecydowanie zaleca zainstalowanie najnowszej aktualizacji stosu obsługi (SSU) dla Twojego systemu operacyjnego przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji zbiorczej (LCU). SSU poprawiają skuteczność procesu aktualizacji, aby ograniczyć potencjalne problemy podczas instalowania LCU. Aby uzyskać ogólne informacje na temat SSU, zobacz Aktualizacje stosu obsługi oraz Aktualizacje stosu obsługi (SSU): Często zadawane pytania.

Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsza aktualizacja SSU (KB4550994) zostanie zaproponowana automatycznie. Aby uzyskać autonomiczny pakiet najnowszej aktualizacji SSU, wyszukaj go na stronie Wykaz usługi Microsoft Update

Zainstaluj tę aktualizację

Kanał wersji

Dostępne

Następny krok

Usługa Windows Update lub Microsoft Update

Tak

Przejdź do obszaru Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update i wybierz opcję Sprawdź dostępność aktualizacji.

Wykaz usługi Microsoft Update

Tak

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Program Windows Server Update Services (WSUS)

Nie

Tę aktualizację można zaimportować do programu WSUS ręcznie. Instrukcje znajdziesz w wykazie usługi Microsoft Update.

 

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4550947

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×