Powiązane tematy
×
Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Data wydania:

22.07.2019

Wersja:

Kompilacja systemu operacyjnego 17763.652

Uwaga Obserwuj wiadomości na koncie @WindowsUpdate, aby dowiadywać się o publikowaniu nowej zawartości na pulpicie nawigacyjnym informacji o wydaniach.

Począwszy od aktualizacji KB4497934 wprowadzamy funkcjonalność umożliwiającą zdecydowanie, kiedy instalować aktualizację funkcji. To Ty zdecydujesz, kiedy pobierzesz aktualizację funkcji. Przy tym Twoje urządzenia będą zawsze zaktualizowane. Aktualizacje funkcji dostępne na kwalifikujących się urządzeniach będą widoczne w osobnym module na stronie Windows Update (Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update). Jeśli chcesz uzyskać dostępne aktualizacje od razu, wybierz opcję Pobierz i zainstaluj teraz. Więcej informacji na temat tej funkcji można znaleźć na tym blogu

Kiedy urządzenia z systemem Windows 10 będą miały kilka miesięcy do osiągnięcia końca wsparcia technicznego, usługa Windows Update automatycznie rozpocznie aktualizację funkcji. Dzięki temu te urządzenia będą objęte wsparciem i będą otrzymywały comiesięczne aktualizacje niezbędne do zabezpieczenia każdego urządzenia i zapewnienia dobrej kondycji systemu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych typów aktualizacji systemu Windows, takich jak krytyczne, zabezpieczeń, sterowników, dodatki Service Pack itp., zobacz następujący artykuł.

Najważniejsze informacje

 • Usuwa problem, który może spowodować, że program Internet Explorer przestanie działać podczas przeciągania karty w celu utworzenia nowego okna.

 • Usuwa problem uniemożliwiający wyświetlanie niedawno zainstalowanych lub zaktualizowanych aplikacji w wynikach wyszukiwania w systemie Windows.

 • Usuwa problem uniemożliwiający urządzeniu rozpoznawanie konta Microsoft do momentu wylogowania się i ponownego zalogowania.

 • Usuwa problem dotykający aplikacje zarządzające plikami, folderami i ustawieniami urządzeń.

 • Poprawia zgodność z aplikacją Window-Eyes (czytnik zawartości ekranu).

 • Usuwa problem związany z zachowywaniem ustawień uprawnień aplikacji podczas resetowania urządzenia.

 • Zwiększa niezawodność w przypadku uaktualniania z systemu Windows 10, wersja 1703.

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązano problem z wydajnością, który może występować w niektórych witrynach internetowych korzystających z technologii WebAssembly.

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować, że program Internet Explorer przestanie działać podczas przenoszenia karty w celu utworzenia nowego okna.

 • Rozwiązuje problem mogący uniemożliwić wyświetlenie monitu o podanie osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN) podczas uwierzytelniania w przeglądarce Internet Explorer.

 • Zaktualizowano informacje o strefie czasowej w Brazylii.

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować, że w powiadomieniach systemu Windows są wyświetlane nie mające sensu znaki zamiast pojedynczego cudzysłowu (‘).

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający wyświetlanie niedawno zainstalowanych lub zaktualizowanych aplikacji w wynikach wyszukiwania w systemie Windows.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający poprawne migrowanie zasad SharedPC podczas uaktualniania.

 • Rozwiązano problem uniemożliwiający zainstalowanie w wyznaczonym czasie aplikacji HSA (Hardware Support Application, aplikacja obsługi sprzętu).

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający przetwarzanie powiadomień o zapełnieniu dziennika przez usługę Dziennik zdarzeń systemu Windows. To powoduje, że występują problemy z niektórymi zachowaniami dziennika zdarzeń, takimi jak archiwizowanie dziennika, gdy osiągnięty zostanie maksymalny rozmiar pliku i skonfigurowano ustawienie „Archiwizuj dziennik po zapełnieniu, nie zastępuj zdarzeń”. Ponadto, gdy dziennik zabezpieczeń jest pełny, baza danych LSA (Local Security Authority) nie może obsługiwać scenariuszy CrashOnAuditFail, jak również nie jest możliwe zapisywanie zdarzeń.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający systemowi rozpoznanie konta Microsoft lub konta Azure Active Directory do momentu wylogowania się użytkownika i ponownego zalogowania się.

 • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwiać ustanawianie bezpiecznego kanału przez usługę Netlogon i powodować zgłaszanie błędu „0xC000007A — ERROR_PROC_NOT_FOUND”.

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować niepowodzenie uwierzytelniania podczas korzystania z funkcji Windows Hello dla firm na serwerze z systemem Windows Server 2016 z zainstalowaną opcją Server Core.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia zaktualizowanie zasad dotyczących osobistego numeru identyfikacyjnego PIN (minimalna długość, wymagane cyfry i znaki specjalne itd.) w funkcji Windows Hello dla firm, jeśli numer PIN już istnieje na komputerze.

 • Rozwiązuje problem, który powodował, że niektóre procesy działające wewnątrz kontenerów systemu Windows Server i Hyper-V miały puste nazwy.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje awarię na wejściu i wyjściu w przypadku wystąpienia awaryjnego przełączenia wielościeżkowego wejścia/wyjścia (MPIO).

 • Rozwiązuje problem powodujący, że aplikacje używające biblioteki windows.storage.dll przestają działać. Gdy proces jest zamykany, wyświetlany jest błąd ExceptionCode c0000005 (naruszenie dostępu).

 • Zapewnia funkcję list odwołań certyfikatów (CRL) na komputerach z protokołem IKEv2 (Internet Key Exchange version 2) na potrzeby połączeń VPN opartych na certyfikatach (takich jak Device Tunnel) we wdrożeniu zawsze włączonych profilów VPN.

 • Rozwiązuje problem, który niekiedy uniemożliwia połączenia z siecią firmową w przypadku używania funkcji zawsze włączonych połączeń VPN z protokołem IKEv2. Połączenia nie zawsze są ustanawiane automatycznie, a połączenia ręczne niekiedy kończą się niepowodzeniem. W tym scenariuszu wywołanie funkcji RasDial z poziomu wiersza polecenia dla docelowego połączenia sieci VPN spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie „ERROR_PORT_NOT_AVAILABLE(633)”.

 • Rozwiązuje problem powodujący zmianę stanu folderów roboczych w Eksploratorze plików na 0x80C802A0 (ECS_E_SYNC_UPLOAD_PLACEHOLDER_FAILURE) po wybraniu opcji Zwolnij miejsce.

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować, że serwer usług pulpitu zdalnego przestanie odpowiadać, gdy osoba używająca przekierowania dysku rozłączy się.

 • Rozwiązuje problem mogący spowodować błąd podczas używania niektórych technologii pamięci trwałych danych.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający działanie skryptów Microsoft Application Virtualization (App-V) w przypadku ich uruchomienia bez połączenia z kontrolerem domeny (DC). Skrypty App-V nie działają również po ich uruchomieniu w środowisku, które zawiera tylko usługę Microsoft Azure Active Directory.

 • Rozwiązuje problem powodujący nieprawidłowe działanie funkcji kolejkowania komunikatów firmy Microsoft (MSMQ) i zapobiegający jej uruchomieniu lub ponownemu zainstalowaniu. Ten problem może występować po zainstalowaniu aktualizacji systemu Windows lub zaktualizowaniu systemu Windows 10, wersja 1607, 1703 lub 1709 do systemu Windows 10, wersja 1809.

 • Rozwiązuje problem z otwieraniem i używaniem czytnika zawartości ekranu Window-Eyes. Może wystąpić błąd, a niektóre funkcje mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami.

 • Rozwiązuje problem, z powodu którego może nie powieść się zachowanie ustawień uprawnień aplikacji, kiedy zostanie wybrana opcja Zachowaj mojepliki po wybraniu opcji Resetuj ustawienia komputera do stanu początkowego.

 • Rozwiązuje problem z niezawodnością systemu w niektórych scenariuszach w przypadku uaktualniania systemu z wydania Windows 10, wersja 1703.

 • Rozwiązuje problem z rejestrowaniem urządzenia w potoku danych firmowych systemu Windows Enterprise.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że system Windows Server 2019 odbiera kod błędu zatrzymania D1, gdy z wielościeżkowym wejściem/wyjściem (MPIO) protokołu Fiber Channel jest skonfigurowanych osiem woluminów.

 • Rozwiązuje problem powodujący utratę kworum puli przez pulę funkcji Bezpośrednie miejsca do magazynowania (S2D) i uniemożliwiający dostęp do woluminów S2D w przypadku ponownego uruchomienia jednego z węzłów klastrów S2D.

 • Rozwiązuje problem polegający na wyczerpywaniu się puli dostępnych portów protokołu UDP (User Datagram Protocol) podczas bardzo dużego ruchu w lokalizatorze kontrolerów domeny w przypadku kilkuset komputerów w lesie. W związku z tym serwery przestają reagować.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że urządzenie z systemem Windows niepoprawnie rejestruje rekordy hosta A w przypadku dwóch kontrolerów interfejsu sieciowego (NIC) po ustanowieniu połączenia wirtualnej sieci prywatnej (VPN) z domeną firmową. Dzieje się tak, gdy urządzenie jest skonfigurowane z dwoma kartami sieciowymi, a jedna z nich obsługuje połączenie VPN. Aby zaimplementować to rozwiązanie, wprowadź następujące zmiany w rejestrze, a następnie uruchom ponownie urządzenie:

  Ustawienie: DisableNRPTForAdapterRegistration

  Ścieżka: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters

  Typ: DWORD

  Wartość: wartość 1 oznacza, że tylko rekordy hosta A dla interfejsu sieci VPN będą rejestrowane dla aktywnego połączenia sieci VPN. Wartość 0 (domyślna) oznacza, że rekordy hosta A będą także rejestrowane dla innych interfejsów lokalnych.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Ulepszenia usługi Windows Update

Firma Microsoft udostępniła aktualizację bezpośrednio do aplikacji klienckiej usługi Windows Update w celu poprawy niezawodności. Wszelkie urządzenia z systemem Windows 10 skonfigurowane tak, aby automatycznie otrzymywać aktualizacje z witryny Windows Update, między innymi wersje Enterprise i Pro, będą otrzymywały propozycję najnowszej aktualizacji funkcji systemu Windows 10 na podstawie zgodności urządzenia i zasad odroczenia usługi Windows Update dla firm. Nie dotyczy to wersji w cyklu obsługi długoterminowej.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Niektóre operacje, takie jak zmiana nazwy, wykonywane na plikach lub folderach znajdujących się na udostępnionym woluminie klastra (CSV) mogą kończyć się niepowodzeniem z powodu błędu „STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Dzieje się tak podczas wykonywania operacji na węźle-właścicielu woluminu CSV z poziomu procesu bez uprawnień administratora.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wykonaj operację z poziomu procesu, który ma uprawnienia administratora.

 • Wykonaj operację z poziomu węzła, który nie ma własności woluminów CSV.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

Po zainstalowaniu poprawki KB4493509 na urządzeniach z zainstalowanymi niektórymi azjatyckimi pakietami językowymi może występować błąd „0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND”.

 1. Odinstaluj i zainstaluj ponownie ostatnio dodane pakiety językowe. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Zarządzanie ustawieniami językowymi wprowadzania i wyświetlania w systemie Windows 10.

 2. Wybierz opcję Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje i zainstaluj aktualizację zbiorczą z kwietnia 2019 roku. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Aktualizowanie systemu Windows 10.

Uwaga Jeśli ponowne zainstalowanie pakietu językowego nie rozwiąże problemu, zresetuj ustawienia komputera do stanu początkowego w następujący sposób:

 1. Przejdź do aplikacji Ustawienia > Odzyskiwanie.

 2. Wybierz element Wprowadzenie w obszarze opcji odzyskiwania Resetuj ustawienia do stanu początkowego.

 3. Wybierz opcję Zachowaj moje pliki.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

Analizujemy zgłoszenia mówiące o tym, że po zainstalowaniu aktualizacji niewielka część urządzeń uruchamia się do czarnego ekranu podczas pierwszego logowania.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4520062.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji na serwerze usług wdrażania systemu Windows uruchomienie urządzeń z użyciem obrazów środowiska wykonawczego przed uruchomieniem systemu (PXE) z poziomu usług wdrażania systemu Windows lub programu System Center Configuration Manager (SCCM) może się nie powieść z powodu błędu „Stan: 0xc0000001, Informacja: Wymagane urządzenie jest niepodłączone lub niedostępne”.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4512534.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji urządzenia podłączone do domeny, która jest skonfigurowana do korzystania z obszaru MIT Kerberos, mogą nie zostać uruchomione lub może następować ich ciągłe ponowne uruchamianie. Dotknięte problemem są zarówno urządzenia będące kontrolerami domeny, jak i będące jej elementami członkowskimi.

Jeśli nie masz pewności, czy konkretne urządzenie jest dotknięte problemem, skontaktuj się z administratorem. Zaawansowani użytkownicy mogą sprawdzić, czy istnieje następujący klucz rejestru: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\Kerberos\MitRealms. Można też sprawdzić zasadę „Definiuj ustawienia międzyoperacyjnego obszaru Kerberos V5” w obszarze Konfiguracja komputera -> Zasady -> Szablony administracyjne > System -> Protokół Kerberos.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4511553.

Aplikacje i skrypty wywołujące interfejs API NetQueryDisplayInformation lub odpowiednik dostawcy WinNT mogą nie zwracać wyników po pierwszej stronie danych (często jest to 50 lub 100 wpisów). Podczas żądania dodatkowych stron może zostać wyświetlony błąd „1359: Wystąpił błąd wewnętrzny”. Ten problem występuje w tej aktualizacji i we wszystkich aktualizacjach przed 18 czerwca 2019 r.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4516077.

Jak uzyskać tę aktualizację

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Microsoft zdecydowanie zaleca zainstalowanie najnowszej aktualizacji stosu obsługi (SSU) dla Twojego systemu operacyjnego przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji zbiorczej (LCU). SSU poprawiają skuteczność procesu aktualizacji, aby ograniczyć potencjalne problemy podczas instalowania LCU. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz temat Aktualizacja stosu obsługi.

Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsze SSU (KB4512937) zostaną zaproponowane automatycznie. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji dla najnowszych SSU, wyszukaj go na stronie Wykaz usługi Microsoft Update.

Zainstaluj tę aktualizację

Kanał wersji

Dostępne

Następny krok

Usługa Windows Update lub Microsoft Update

Tak

Przejdź do obszaru Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update i wybierz opcję Sprawdź dostępność aktualizacji.

Wykaz usługi Microsoft Update

Tak

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Program Windows Server Update Services (WSUS)

Nie

Tę aktualizację można zaimportować do programu WSUS ręcznie. Instrukcje znajdziesz w wykazie usługi Microsoft Update.

 

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4505658

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×