Powiązane tematy
×

Data wydania:

09.04.2019

Wersja:

Kompilacja systemu operacyjnego 17763.437

Uwagi: 

 • Ta wersja zawiera także aktualizacje oprogramowania urządzenia Microsoft HoloLens (kompilacja systemu operacyjnego 17763.438), które zostały wydane 15 kwietnia 2019 r.

 • Firma Microsoft opublikuje aktualizację bezpośrednio do aplikacji klienckiej usługi Windows Update w celu poprawy niezawodności działania usługi Windows Update na urządzeniach Microsoft HoloLens, które nie zostały zaktualizowane do tej najnowszej kompilacji systemu operacyjnego.

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązuje problem występujący po włączeniu funkcji obsługi znaków zdefiniowanych przez użytkownika końcowego (EUDC) dla poszczególnych czcionek. System przestaje działać i podczas uruchamiania pojawia się niebieski ekran. Nie jest to typowe ustawienie w regionach innych niż azjatyckie.

 • Rozwiązuje problem mogący powodować brak odpowiedzi aplikacji używających analizatora MSXML6, jeśli wystąpił wyjątek podczas operacji na węzłach.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że edytor zasad grupy przestawał odpowiadać podczas edycji obiektu zasad grupy (GPO) zawierającego preferencje zasad grupy (GPP) dla ustawień przeglądarki Internet Explorer 10.

 • Rozwiązuje problem mogący powodować problemy z uwierzytelnianiem w przeglądarce Internet Explorer 11 i innych aplikacjach, które używają biblioteki WININET.DLL. Dzieje się tak, gdy co najmniej dwie osoby używają tego samego konta do wielu równoczesnych sesji logowania na tym samym komputerze z systemem Windows Server, między innymi do logowania w programie Terminal Server czy Remote Desktop Protocol (RDP).

 • Rozwiązuje problem mogący spowodować niepoprawne wyświetlanie obiektów osadzonych przez aplikacje serwerowe złożonych dokumentów (OLE) w przypadku użycia interfejsu API PatBlt do umieszczania obiektów osadzonych w metapliku Windows (WMF).

 • Zaktualizowano zabezpieczenia funkcji sieci w centrach danych w systemie Windows, systemu Windows Server, aparatu bazy danych Microsoft JET, jądra systemu Windows, kompozycji i wprowadzania danych w systemie Windows, aparatu skryptów firmy Microsoft, platformy i struktury aplikacji systemu Windows, pamięci i systemów plików systemu Windows, składnika Microsoft Graphics, wirtualizacji systemu Windows, analizatora Windows MSXML, składników SQL systemu Windows oraz przeglądarki Microsoft Edge.

 • Rozwiązuje problem dotyczący podsystemu mowy w urządzeniu Microsoft HoloLens, który powoduje, że aplikacje przestają odpowiadać, gdy nie ma połączenia z Internetem.

 • Rozwiązuje problem dotyczący używania pakietów inicjowania obsługi do zbiorczego dołączania do domen AAD (Azure Active Directory) podczas konfigurowania urządzenia Microsoft HoloLens po raz pierwszy.

 • Rozwiązuje problem dotyczący powiadomień o instalowaniu aplikacji w urządzeniach Microsoft HoloLens.

 • Rozwiązuje problem dotyczący instalowania na urządzeniu Microsoft HoloLens aplikacji platformy uniwersalnej systemu Windows (UWP) ładowanych bezpośrednio z Portalu urządzeń z systemem Windows. „Ładowanie bezpośrednio” oznacza, że aplikacje nie są publikowane w sklepie Microsoft Store.

 • Zwiększa wydajność danych środowiska używanych przez kotwice przestrzenne platformy Microsoft Azure, dzięki czemu kotwice przestrzenne można umieścić w mniejszych lokalizacjach fizycznych w urządzeniu Microsoft HoloLens.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia urządzeniu Microsoft HoloLens łączenie się z hotspotami mobilnymi z systemem Windows 10.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Aby uzyskać więcej informacji o usuniętych lukach zabezpieczeń, zobacz Przewodnik aktualizacji zabezpieczeń.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objawy

Obejście

Po zainstalowaniu tej aktualizacji niestandardowe schematy identyfikatorów URI dla programów obsługi protokołu aplikacji mogą nie uruchamiać odpowiednich aplikacji na potrzeby lokalnego intranetu i zaufanych witryn w przeglądarce Internet Explorer.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4495667.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji mogą występować problemy podczas używania środowiska wykonawczego przed uruchomieniem systemu (PXE) do uruchamiania urządzenia z poziomu serwera usług wdrażania systemu Windows (WDS) skonfigurowanego do używania rozszerzenia zmiennego okna. Może to spowodować, że połączenie z serwerem usług WDS zostanie przedwcześnie zakończone podczas pobierania obrazu. Ten problem nie dotyczy klientów ani urządzeń, które nie używają rozszerzenia zmiennego okna.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4503327.

Firmy Microsoft i ArcaBit zidentyfikowały problem na urządzeniach z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym ArcaBit mogący spowodować, że system przestanie odpowiadać podczas ponownego uruchamiania po zainstalowaniu tej aktualizacji.

Ten problem został rozwiązany. Firma Arcabit potwierdziła, że ten problem nie dotyczy systemu Windows 10 w wersji 1809.

Niektóre operacje, takie jak zmiana nazwy, wykonywane na plikach lub folderach znajdujących się na udostępnionym woluminie klastra (CSV) mogą kończyć się niepowodzeniem z powodu błędu „STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Dzieje się tak podczas wykonywania operacji na węźle-właścicielu woluminu CSV z poziomu procesu bez uprawnień administratora.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wykonaj operację z poziomu procesu, który ma uprawnienia administratora.

 • Wykonaj operację z poziomu węzła, który nie ma własności woluminów CSV.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

Podczas próby drukowania z poziomu przeglądarki Microsoft Edge lub innej aplikacji platformy uniwersalnej systemu Windows (UWP) może występować błąd „Wystąpił nieoczekiwany problem z konfiguracją drukarki. 0x80070007e”.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4501371.

Po zainstalowaniu poprawki KB4493509 na urządzeniach z zainstalowanymi niektórymi azjatyckimi pakietami językowymi może występować błąd „0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND”.

Ten problem został rozwiązany przez aktualizacje wydane 11 czerwca 2019 r . i nowsze. Zalecamy zainstalowanie najnowszych aktualizacji zabezpieczeń dla twojego urządzenia. Klienci instalujący system Windows Server 2019 przy użyciu nośnika powinni zainstalować najnowszą aktualizację stosu obsługi (SSU) przed zainstalowaniem pakietu językowego lub innych opcjonalnych składników. Jeśli korzystasz z centrum Volume Licensing Service Center (VLSC), uzyskaj najnowsze dostępne nośniki systemu Windows Server 2019. Prawidłowa kolejność instalacji jest następująca:

 1. Zainstaluj najnowsze wymagania wstępne SSU, obecnie KB5005112

 2. Instalowanie opcjonalnych składników lub pakietów językowych

 3. Instalowanie najnowszej aktualizacji zbiorczej

Uwaga Zaktualizowanie urządzenia zapobiegnie temu problemowi, ale nie będzie miało wpływu na urządzenia już dotknięte tym problemem. Jeśli ten problem występuje w urządzeniu, należy go naprawić, wykonując kroki obejścia.

Obejście problemu:

 1. Odinstaluj i zainstaluj ponownie ostatnio dodane pakiety językowe. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Zarządzanie ustawieniami języka wprowadzania i wyświetlania w Windows 10.

 2. Kliknij pozycję Sprawdź, Aktualizacje i zainstaluj aktualizację skumulowaną z kwietnia 2019 r. lub nowszą. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Aktualizowanie Windows 10.

Uwaga Jeśli ponowne zainstalowanie pakietu językowego nie złagodzi problemu, użyj funkcji uaktualniania w miejscu. Aby uzyskać wskazówki, zobacz Jak przeprowadzić uaktualnienie w miejscu w systemie Windows i Wykonaj uaktualnienie w miejscu systemu Windows Server.

Jak uzyskać tę aktualizację

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Firma Microsoft zdecydowanie zaleca zainstalowanie najnowszej aktualizacji stosu obsługi (SSU) dla Twojego systemu operacyjnego przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji zbiorczej (LCU). SSU poprawiają skuteczność procesu aktualizacji, aby ograniczyć potencjalne problemy podczas instalowania LCU i stosowania poprawek dotyczących zabezpieczeń Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aktualizacje stosu obsługi.

Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsze SSU (KB4493510) zostaną zaproponowane automatycznie. Aby uzyskać autonomiczny pakiet dla najnowszej aktualizacji SSU, przejdź do wykazu usługi Microsoft Update.

Zainstaluj tę aktualizację

Ta aktualizacja zostanie automatycznie pobrana z witryny Windows Update i zainstalowana. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4493509

Informacje pokrewne

Dziękujemy za dzisiejsze odwiedziny strony historii aktualizacji systemu Windows 10 w wersji 1809. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzystania z tych stron i jak najlepiej wykorzystać ich możliwości, zobacz nasz wpis w blogu.

Aby ulepszyć informacje prezentowane na stronach historii i powiązanych plikach KB oraz zwiększyć ich przydatność dla naszych klientów, utworzeliśmy anonimową ankietę umożliwiającą podzielenie się komentarzami i opiniami. 

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×