Powiązane tematy
×
Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Data wydania:

23.01.2020

Wersja:

Kompilacja systemu operacyjnego 17134.1276

System Windows 10, wersja 1803 (aktualizacja z kwietnia 2018) Home i Pro osiągnął koniec obsługi. Kiedy urządzenia z systemem Windows 10 będą miały kilka miesięcy do osiągnięcia końca obsługi, usługa Windows Update automatycznie rozpocznie aktualizację funkcji (użytkownicy będą mogli wybrać odpowiedni czas). Dzięki temu te urządzenia będą objęte wsparciem i będą otrzymywały comiesięczne aktualizacje niezbędne do zabezpieczenia każdego urządzenia i zapewnienia dobrej kondycji systemu.

Najważniejsze informacje

 • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwić synchronizowanie ustawień użytkownika między urządzeniami.

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja niezwiązana z zabezpieczeniami zawiera ulepszenia dotyczące jakości. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązuje problem z używaniem Menedżera kont internetowych do logowania się do aplikacji pakietu Office.

 • Rozwiązuje problem z powiadomieniami o pobieraniu, które zawierają wiele wyświetlanych krótko kart i przekierowań.

 • Rozwiązuje problem z przeciekiem pamięci w ctfmon.exe występującym po odświeżeniu aplikacji, która ma edytowalne pole.

 • Rozwiązuje problem z etapem konfiguracji nowego urządzenia, jakim jest pierwsze uruchomienie systemu Windows (OOBE). W przypadku użycia edytora IME w języku chińskim, japońskim lub koreańskim może nie być możliwe utworzenie lokalnego konta użytkownika.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że w przypadku zasad odblokowania wieloskładnikowego dotyczących mechanizmu Windows Hello dla firm nie jest wyświetlana domyślna opcja logowania na urządzeniach z systemem Windows 10.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający dodawanie obiektów komputerów do grup lokalnych przy użyciu preferencji zasad grupy „Użytkownicy i grupy lokalne”. Edytor zasad grupy zwraca komunikat o błędzie „Wybrany obiekt jest niezgodny z typem źródła (docelowego). Wybierz ponownie”.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający otwarcie przeglądarki Internet Explorer, gdy jest używana wirtualizacja Microsoft User Experience Virtualization (UE-V) do przechodzenia między wieloma ulubionymi elementami.

 • Zwiększa niezawodność programu UE-V AppMonitor.

 • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwić synchronizowanie ustawień użytkownika między urządzeniami.

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować duże zużycie procesora przez funkcję Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami w usłudze Microsoft Defender podczas korzystania z programu Teams.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że usługa podsystemu urzędu zabezpieczeń lokalnych (LSASS) przestaje działać w przypadku logowania z użyciem zmienionej nazwy głównej użytkownika (UPN) (na przykład zmiana z UserN@contoso.com na User.Name@contoso.com). Kod błędu to „0xc0000005 (STATUS_ACCESS_VIOLATION)”.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że połączenie zabezpieczone protokołem IP (IPSec) Internet Key Exchange Version 1 (IKEv1) korzysta z wielu krótkotrwałych skojarzeń zabezpieczeń (SA) zamiast z jednego aż do jego wygaśnięcia.

 • Rozwiązuje problem z przeciekami reguł zapory kontenera aplikacji, gdy goście lub użytkownicy z obowiązkowym profilem użytkownika logują się i wylogowują w systemie Windows Server.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że w przypadku wykonywania kopii zapasowych na partycjach używana była niepoprawna liczba bajtów. Powodowało to, że wykonywanie kopii zapasowych kończyło się niepowodzeniem nawet wtedy, gdy była wystarczająca ilość miejsca.

 • Rozwiązuje problem z ocenianiem stanu zgodności całego ekosystemu Windows w celu zapewnienia zgodności aplikacji i urządzeń ze wszystkimi aktualizacjami systemu Windows.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że netdom.exe nie mógł poprawnie zidentyfikować relacji zaufania, gdy nieograniczone delegowanie było jawnie włączone przez dodanie maski bitowej 0x800 do obiektu zaufania. Ustawienie maski bitowej jest wymagane ze względu na zmiany zabezpieczeń dotyczące domyślnego zachowania nieograniczonego delegowania w aktualizacjach Windows wydanych od 8 lipca 2019 r. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4490425 i 6.1.6.7.9 trustAttributes.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że w przypadku włączenia trybu udostępnionego magazynu zawartości (SCS) mogą występować przecieki pamięci w sterowniku przesyłania strumieniowego oprogramowania Application Virtualization (App-V) (appvstr.sys).

 • Rozwiązuje problem powodujący uszkodzenie pliku dziennika, gdy wolumin magazynu jest pełny, a dane są nadal zapisywane w bazie danych aparatu magazynu rozszerzonego (ESENT).

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Niektóre operacje, takie jak zmiana nazwy, wykonywane na plikach lub folderach znajdujących się na udostępnionym woluminie klastra (CSV) mogą kończyć się niepowodzeniem z powodu błędu „STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Dzieje się tak podczas wykonywania operacji na węźle-właścicielu woluminu CSV z poziomu procesu bez uprawnień administratora.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wykonaj operację z poziomu procesu, który ma uprawnienia administratora.

 • Wykonaj operację z poziomu węzła, który nie ma własności woluminów CSV.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

Jak uzyskać tę aktualizację

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Microsoft zdecydowanie zaleca zainstalowanie najnowszej aktualizacji stosu obsługi (SSU) dla Twojego systemu operacyjnego przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji zbiorczej (LCU). SSU poprawiają skuteczność procesu aktualizacji, aby ograniczyć potencjalne problemy podczas instalowania LCU. Aby uzyskać ogólne informacje na temat SSU, zobacz Aktualizacje stosu obsługi (SSU) i Aktualizacje stosu obsługi (SSU): często zadawane pytania.

Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsze aktualizacje stosu obsługi SSU (KB4523203) zostaną zaproponowane automatycznie. Aby pobrać pakiet autonomiczny dla najnowszej aktualizacji SSU, wyszukaj go w wykazie usługi Microsoft Update.  

Zainstaluj tę aktualizację

Kanał wersji

Dostępne

Następny krok

Usługa Windows Update lub Microsoft Update

Tak

Przejdź do Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update. W obszarze Dostępne są opcjonalne aktualizacje znajduje się łącze umożliwiające pobranie i zainstalowanie aktualizacji.

Wykaz usługi Microsoft Update

Tak

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Program Windows Server Update Services (WSUS)

Nie

Tę aktualizację można zaimportować do programu WSUS ręcznie. Instrukcje znajdziesz w wykazie usługi Microsoft Update.

 

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4534308

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×