Powiązane tematy
×
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Data wydania:
25 października 2022 r.

Wersja:
.NET Framework 3.5 i 4.8.1

Aktualizacja z 25 października 2022 r. dla Windows 11 w wersji 22H2 zawiera zbiorcze ulepszenia niezawodności w .NET Framework 3.5 i 4.8.1. Zalecamy zastosowanie tej aktualizacji w ramach regularnych procedur konserwacji. Przed zainstalowaniem tej aktualizacji zobacz sekcje Wymagania wstępne i Wymagania dotyczące ponownego uruchamiania .

Podsumowanie

Ulepszenia zabezpieczeń

W tej wersji nie ma żadnych nowych ulepszeń zabezpieczeń. Ta aktualizacja jest skumulowana i zawiera wszystkie wcześniej wydane ulepszenia zabezpieczeń.

Ulepszenia dotyczące jakości i niezawodności

Wpf

- Rozwiązuje problem polegający na tym, że awaria failFast może wystąpić podczas korzystania z WebBrowser.NavigateToString.

- Rozwiązuje problem z argumentemOutOfRangeException, który może powstać podczas wywoływania ListBox.ScrollIntoView, gdy oczekujące zmiany w drzewie wizualnym, które zmienią lub wyczyścią źródłową wartość ItemsCollection.

- Rozwiązuje problem z argumentemWyświetlanie "Szerokość i wysokość muszą być nieujemne", które mogą powstać w kontroli elementów z włączonym grupowaniem, marginesach niestandardowych na elementach grupy, zwijaniu/rozwijaniu włączonych elementów grupy i uruchamianiu w wysokiej rozdzielczości DPI.

- Rozwiązuje problem polegający na tym, że przełącznik rezygnacji Switch.System.Windows.Controls.ToolTip.OptOutOfWCAG21ToolTipBehavior nie do końca przywraca zachowanie 4.8, w szczególności sposób honorowania Switch.UseLegacyToolTipDisplay (który kontroluje, czy zachowanie etykietek klawiatury jest włączone).

Środowisko uruchomieniowe .NET

- Address crashes that could occur if ilasm.exe failed to establish temporary PDB file along the output file.

Windows Presentation Foundation (WPF)

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji

Firma Microsoft nie wie obecnie o żadnych problemach w tej aktualizacji.

Jak uzyskać tę aktualizację

Zainstaluj tę aktualizację

Kanał udostępniania

Dostępna

Następny krok

Windows Update i microsoft update

Tak

Brak. Ta aktualizacja zostanie automatycznie pobrana i zainstalowana z Windows Update.

Windows Update dla firm

Nie

Brak. Te zmiany zostaną uwzględnione w następnej aktualizacji zabezpieczeń tego kanału. Aby uzyskać więcej informacji na temat Windows Update dla firm, przejdź do witryny internetowej Windows Update dla firm.

Wykaz usługi Microsoft Update

Tak

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update .

Windows Server Update Services (WSUS)

Nie

Tę aktualizację można zaimportować do programu WSUS ręcznie. Instrukcje można znaleźć w wykazie usługi Microsoft Update .

Informacje dotyczące pliku

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę aktualizację, musisz mieć zainstalowane .NET Framework 3.5 lub 4.8.1.

Wymaganie ponownego uruchomienia

Jeśli są używane jakiekolwiek pliki, których dotyczy problem, należy ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej aktualizacji. Zalecamy zamknięcie wszystkich aplikacji opartych na .NET Framework przed zastosowaniem tej aktualizacji.

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną dla tej aktualizacji

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×